Routers

Wi-Fi inteligente y rápido para tu hogar
WiFi Router
3000 Mbps | Huawei Share | Huawei HomeSec ™
HUAWEI WiFi AX3 (Quad-core)
3000 Mbps1 | Wi-Fi 6 Plus | OFDMA Multi-User
HUAWEI WiFi AX3 (Dual-core)
Máxima cobertura Wi-Fi | Triple banda AC2200
HUAWEI WiFi Mesh