Privacy Policy

Geresnei vartojimo patirčiai naudokite naujausią Internet Explorer versiją arba kitą, alternatyvią naršyklę.

Populiarūs rezultatai

  Siūlomi rezultatai

   įveskite daugiau raktažodžių

   „Huawei Consumer Business“ pareiškimas dėl privatumo

   „Huawei Consumer Business“ pareiškimas dėl privatumo atnaujintas
   2018 m. balandžio 15 d.

   „Huawei Device Co., Ltd.“ ir su ja susijusios įmonės (kartu vadinamos „Huawei“ arba „mes“) gerbia jūsų privatumą. Todėl parengėme pareiškimą dėl privatumo (toliau vadinamas „šis Pareiškimas“), kuriame rašoma, kaip mes renkame, naudojame, atskleidžiame, saugome, laikome ir persiunčiame jūsų asmeninius duomenis. Skirkite šiek tiek laiko perskaityti ir suprasti mūsų pareiškimui dėl privatumo ir praneškite mums, jei kils klausimų.

   Asmeniniai duomenys yra elektroninė ar kita informacija, leidžianti atskirai arba kartu su kita informacija identifikuoti fizinį asmenį arba paversti jį identifikuojamu. Šiame Pareiškime paaiškinama, kaip „Huawei“ apdoroja jūsų asmeninius duomenis, tačiau jis neapima visų apdorojimo scenarijų, apie kuriuos jums bus pranešta tam tikro apdorojimo atveju. Dėl to prieš naudojant tam tikrą produktą ar paslaugą rekomenduojama perskaityti tam produktui ar paslaugai „Huawei“ išleistą pranešimą apie privatumą ar papildomą pranešimą, kad suprastumėte, kaip bus apdorojami jūsų asmeniniai duomenys.

   Šia Pareiškimas taikomas tik „Huawei“ asmeniniams ir namų produktams, įskaitant daugiafunkcius telefonus, išmaniuosius telefonus, nešiojamuosius kompiuterius, planšetinius kompiuterius, dėvimuosius įrenginius, išmaniuosius buitinius prietaisus, priedus, kompiuterines programėles, mobiliojo ryšio paslaugas, programinę įrangą, priemonių komplektus, interneto svetaines ir paslaugas, jei su jais šis Pareiškimas pateikiamas arba apie jį rašoma.

   Šiame Pareiškime aprašoma:

   1. Kaip „Huawei“ renka ir naudoja jūsų asmeninius duomenis

   2. Kaip „Huawei“ naudoja slapukus ir kitas panašias technologijas

   3. Kaip „Huawei“ bendrina jūsų asmeninius duomenis

   4. Kaip „Huawei“ saugo jūsų asmeninius duomenis

   5. Kaip jūs galite tvarkyti savo asmeninius duomenis

   6. Kaip „Huawei“ saugo vaikų asmeninius duomenis

   7. Nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas

   8. Tarptautinis jūsų asmeninių duomenų persiuntimas

   9. Tarptautiniai naudotojai

   10. Šio Pareiškimo naujinimas

   11. Kaip su mumis susisiekti

   I. Kaip „Huawei“ renka ir naudoja jūsų asmeninius duomenis

   A. „Huawei“ renkami asmeniniai duomenys

   Prieš naudojantis „Huawei“ produktais ar paslaugomis jums gali prireikti pateikti asmeninius duomenis. Savo asmeninių duomenų bendrovei „Huawei“ teikti neprivalote, tačiau kai kuriais atvejais, negavę tam tikrų asmeninių duomenų, negalėsime jums teikti kai kurių susijusių produktų ar paslaugų.

   „Huawei“ jūsų asmeninius duomenis rinks ir naudos šiame Pareiškime nurodytiems tikslams. Toliau pateikiami keli pavyzdžiai asmeninių duomenų, kuriuos mes galime rinkti:

   1. Asmeniniai duomenys, kuriuos teikiate „Huawei“

   Naudotis tam tikromis funkcijomis ar paslaugomis galėsite tik užregistravę „Huawei“ ID. Kai registruosite „Huawei“ ID arba naudodami „Huawei“ ID jungsitės prie interneto svetainės norėdami apsipirkti, atsisiųsti programinės įrangos ar užsisakyti paslaugų, mes paprašysime jūsų pateikti tam tikrus asmeninius duomenis, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, el. pašto adresą, mobiliojo telefono numerį, užsakymo duomenis, pristatymo adresą ir mokėjimo metodą.

   „Huawei“ gali teikti jums debesų atmintinės paslaugas, kurias naudodami galite sinchronizuoti kai kuriuos savo failus, nuotraukas bei duomenis ir kurti jų atsargines kopijas.

   Kai kurie „Huawei“ produktai skirti bendrauti ir informacijai bendrinti su kitais žmonėmis. Jei „Huawei“ produktą naudojate įvairiems dalykams bendrinti savo šeimai ir draugams, jums gali prireikti sukurti „Huawei“ ID, kurį sudaranti tam tikra informacija, įskaitant slapyvardį ir avatarą, bus vieša. „Huawei“ gali rinkti su minėtais žmonėmis susijusią informaciją, pavyzdžiui, jų vardus ir pavardes, el. pašto adresus ir telefono numerius. „Huawei“ imsis atitinkamų ir būtinų priemonių, užtikrinančių jūsų pateikiamos informacijos saugumą. Jūs privalote pasirūpinti, kad žmonės, kurių informaciją jūs pateikiate, leistų jums teikti savo informaciją „Huawei“.

   Vykdydama kai kuriose jurisdikcijose taikomus reikalavimus dėl tikralaikio paskyrų naudotojų tapatumo nustatymo, dėl priklausomybės nuo elektroninių žaidimų prevencijos arba dėl atsiskaitymo internetu, „Huawei“ gali pareikalauti pateikti valdžios išduotą tapatybės patvirtinimo dokumentą arba tam tikrus kortelės duomenis, leidžiančius jus identifikuoti.

   2. Informacija, kurią „Huawei“ renka, kol naudojate paslaugas

   „Huawei“ rinks duomenis apie jūsų įrenginį ir apie tai, kaip vyksta jūsų ir jūsų įrenginio informacijos mainai su „Huawei“ produktais ir paslaugomis. Į šio tipo informaciją įeina:

   (1) Informacija apie įrenginį ir programėles, pavyzdžiui, įrenginio pavadinimas, įrenginio identifikavimo kodas (IMEI, ESN, MEID ir serijos numeris), įrenginio aktyvinimo laikas, aparatinės įrangos modelis, OS versija, programėlės versija, programinės įrangos identifikavimo kodas, įrenginio ir programėlių nuostatos (pavyzdžiui, regionas, kalba, laiko juosta ir šrifto dydis).

   (2) Informacija apie mobiliojo ryšio tinklą, pavyzdžiui, viešojo sausumos mobiliojo ryšio tinklo (PLMN) paslaugų teikėjo ID ir interneto protokolo (IP) adresas.

   (3) Įvykių žurnalo informacija. Kai naudojatės „Huawei“ paslaugomis arba peržiūrite „Huawei“ teikiamą turinį, „Huawei“ automatiškai renka ir registruoja tam tikrą informaciją, pavyzdžiui, prieigos laiką, prieigos atvejų skaičių, IP adresą ir informaciją apie incidentus (pavyzdžiui, klaidas, strigtis, paleidimus iš naujo ir naujinimus).

   (4) Buvimo vietos informacija. „Huawei“ rinks, naudos ir apdoros apytikslę arba tikslią jūsų įrenginio buvimo vietos informaciją, kai naudositės tam tikromis buvimo vieta pagrįstomis paslaugomis (pavyzdžiui, atliksite paiešką, naudosite navigacijos programinę įrangą arba peržiūrėsite informaciją apie orus tam tikroje vietovėje). Buvimo vietos informacija gali būti gaunama remiantis GPS, Wi-Fi ir paslaugų teikėjo tinklo ID duomenimis. Mes paprašysime jūsų pasirinkti, kurioms programėlėms norėtumėte įjungti buvimo vietos nustatymo paslaugas. Atvėrus įrenginio nuostatų meniu, tam tikroms paslaugoms suteiktus leidimus nustatyti buvimo vietą galima išjungti, kad jos negalėtų bendrinti jūsų buvimo vietos informacijos.

   (5) Informacija, kurią laikote „Huawei“ serveriuose. Pavyzdžiui, informacija, kurią nusiunčiate į debesų atmintinę, bus laikoma „Huawei“ serveriuose, kur ją bus galima sparčiai pasiekti ir bendrai naudoti įvairiuose įrenginiuose. Informacijos, kurią laikysite „Huawei“ serveriuose, mes neperžiūrėsime.

   3. Informacija iš trečiosioms šalims priklausančių šaltinių

   Jei neprieštaraus įstatymams, „Huawei“ rinks informaciją apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių. „Huawei“ tam tikros informacijos taip pat gali gauti iš trečiosioms šalims priklausančių socialinių tinklų paslaugų, pavyzdžiui, tuo metu, kai prie „Huawei“ interneto svetainės jungiatės naudodami savo socialinio tinklo paskyrą.

   4. Neidentifikuojamų duomenų rinkimas ir naudojimas

   Neidentifikuojamais duomenimis vadinami duomenys, pagal kuriuos neįmanoma identifikuoti asmens. Neidentifikuojamų duomenų pavyzdžiai gali būti statistinė informacija apie lankymąsi interneto svetainėje, programėlių atsisiuntimą ir produkto pardavimo apimtis. „Huawei“ rinks statistinę informaciją, kad sužinotų, kaip naudotojai naudoja mūsų produktus ir paslaugas. Taip darydami galime tobulinti savo paslaugas, kad jos geriau atitiktų jūsų reikalavimus.

   Jūsų asmeninius duomenis ir neidentifikuojamus duomenis laikome atskirai ir juos naudojame nepriklausomai. Gali atsirasti aplinkybių, kai „Huawei“ neidentifikuojamus duomenis rinks, naudos, atskleis ir persiųs savo nuožiūra parinktiems kitiems tikslams.

   B. Kaip „Huawei“ naudoja jūsų asmeninius duomenis

   „Huawei“ gali naudoti jūsų asmeninius duomenis toliau nurodytiems tikslams:

   (1) Registruoti ir aktyvinti „Huawei“ asmeninius ir namų produktus, kuriuos įsigyjate.

   (2) Registruoti „Huawei“ ID, kad galėtumėte naudotis platesne gama funkcijų ir mobiliojo ryšio paslaugų.

   (3) Pristatyti, aktyvinti ar patvirtinti produktus ir paslaugas, kurių prašėte, arba pagal jūsų poreikius keisti minėtus produktus ir paslaugas, teikti su jais susijusią techninę pagalbą ir priežiūros paslaugas.

   (4) Siųsti jums pranešimus apie OS arba programėlių naujinius ir jų diegimą.

   (5) Teikti pagal asmeninius poreikius pritaikytas sąsajos programų funkcijas ir turinį.

   (6) Siųsti jums informaciją apie produktus ir paslaugas, galinčias jus sudominti, kviesti jus dalyvauti „Huawei“ reklaminėse akcijose ir rinkos apklausose arba siųsti jums rinkodaros informaciją. Jei minėtos informacijos gauti nenorite, galite bet kuriuo metu jos atsisakyti.

   (7) Vykdyti vidaus audito, duomenų analizės ir tiriamąją veiklą; analizuoti įmonės veiklos efektyvumą ir apskaičiuoti užimamą rinkos dalį; tobulinti „Huawei“ produktus ir paslaugas.

   (8) Sinchronizuoti, bendrinti ir laikyti duomenis, kuriuos nusiunčiate arba atsisiunčiate, ir duomenis, kurių reikia nusiuntimo ir atsisiuntimo operacijoms atlikti.

   (9) Tobulinti mūsų nuostolių prevencijos ir apsaugos nuo apgaulės programas.

   (10) Apdoroti pagal įstatymus ir reglamentus, pvz., pareikalavus mokesčių inspekcijai ar kitai institucijai.

   (11) Kitiems tikslams, kai teikiamos specialios paslaugos arba gautas jūsų sutikimas.

   II. Kaip „Huawei“ naudoja slapukus ir kitas panašias technologijas

   A. Slapukas

   Slapukas yra tekstinis failas, kurį žiniatinklio serveris įrašo į kompiuterį arba mobilųjį įrenginį. Slapuko turinį parsisiųsti ir perskaityti gali tik slapuką sukūręs serveris. Kiekvienos jūsų naudojamos interneto naršyklės arba mobiliojo įrenginio programėlės slapukai yra specifiniai. Tekstą slapuke dažnai sudaro identifikatoriai, svetainių pavadinimai ir tam tikri skaičiai ir ženklai.

   Kartais slapukus į kompiuterius arba mobiliuosius įrenginius „Huawei“ įrašo, kad būtų patogiau naudotis programėlėmis. Galimi toliau nurodyti scenarijai:

   (1) Techniniai slapukai: prisijungimas ir patvirtinimas. Jei prie interneto svetainės jungiatės naudodami „Huawei“ ID, su seansu susieti slapukai užtikrina, kad jūsų naudojamos svetainės funkcijos veiktų kuo sklandžiau.

   (2) Individualizavimo slapukai: jūsų parinkčių ir nuostatų laikymas. Interneto svetainė į slapukus gali įrašyti nuostatas, pavyzdžiui, jūsų kompiuterio arba mobiliojo įrenginio kalbos nuostatą ir šrifto dydį, pirkinių krepšelyje esančias prekes ir kitas interneto naršyklės parinktis.

   (3) Reklaminiai slapukai. „Huawei“ naudoja slapukus rinkti informacijai apie jūsų veiklą internete bei jūsų interesus ir siūlo jums tinkamiausią reklamą.

   (4) Statistiniai slapukai. Slapukai leidžia „Huawei“ rinkti informaciją apie tai, kaip jūs naudojate interneto svetaines ir kitas programėles tiek vieno apsilankymo (vieno seanso slapukas), tiek kartotinių apsilankymų metu (nuolatinis slapukas).

   (5) Socialinių tinklų slapukai. Socialinių tinklų slapukai susiję su trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis, tokiomis kaip mygtukai „Like“ ir „Share“. Trečiosios šalys šias paslaugas teikia mainais už galimybę žinoti, kad jūs lankėtės mūsų interneto svetainėse.

   Slapukus galite tvarkyti arba naikinti pagal savo pageidavimus. Išsamesnės informacijos ieškokite: AboutCookies.org. Galite išvalyti visus kompiuteryje laikomus slapukus, o dabartinės interneto naršyklės siūlo galimybę slapukus užblokuoti. Tačiau užblokavę slapukus naudotojo nuostatas turėsite keisti kiekvieną kartą, kai apsilankysite mūsų interneto svetainėje. Čia galite išsiaiškinti, kaip naršyklėje tvarkyti slapukų nuostatas: Internet Explorer > Google Chrome > Mozilla Firefox > Safari > Opera.

   Jeigu išvalysite slapukus, kitą kartą apsilankę „Huawei“ interneto svetainėje vėl turėsite keisti nuostatas. Atminkite: norint naudotis tam tikromis „Huawei“ paslaugomis slapukai yra būtini. Jeigu išjungsite slapukus, gali būti, kad apribosite savo galimybes naudotis kai kuriomis ar net visomis šių paslaugų funkcijomis.

   B. Interneto švyturėliai ir žymimieji vaizdo elementai

   Be slapukų, „Huawei“ ir kai kurios trečiosios šalys savo interneto svetainėse dar gali naudoti interneto švyturėlius ir žymimuosius vaizdo elementus. Interneto švyturėlis – tai į interneto svetainę arba el. laišką įterptas elektroninis grafinis atvaizdas, padedantis atpažinti jūsų įrenginyje įrašytus slapukus, kai naršote svetainę arba žvalgotės po el. laišką. Žymimieji vaizdo elementai leidžia „Huawei“ siųsti el. laiškus taip, kad jūs galėtumėte juos perskaityti ir išsiaiškinti, ar jūs el. laišką atvėrėte.

   „Huawei“ ir kai kurios trečiosios šalys šias technologijas naudoja įvairiems tikslams, pavyzdžiui, analizuoti, kaip naudojatės paslaugomis (kartu su slapukais), ir teikti jums geriau pritaikytą turinį ir reklamą. Pavyzdžiui, kai iš „Huawei“ gaunate el. laišką, jame gali būti URL adresas, kurį paspaudus galima patekti į „Huawei“ tinklalapį. Jeigu tą nuorodą paspausite, „Huawei“ galės jūsų apsilankymą stebėti, daugiau sužinoti apie jus dominančius produktus bei paslaugas ir gerinti klientų aptarnavimą. Jeigu nenorite, kad jūsų veikla būtų tokiu būdu stebima, galite bet kuriuo metu pareikalauti būti išbraukti iš „Huawei“ adresatų sąrašo.

   C. Kitos vietinio laikymo technologijos

   „Huawei“ ir kai kurios trečiosios šalys gali naudoti kitas tam tikrų produktų ir paslaugų vietinio laikymo technologijas, tokias kaip vietiniai bendrinimo objektai (dar vadinami „Flash“ slapukais) bei vietiniai HTML5 elementai. Kaip ir slapukai, šios technologijos įrašo informaciją į jūsų įrenginį ir gali fiksuoti tam tikrą informaciją apie jūsų veiklą ir polinkius. Tačiau šioms technologijoms naudojamos laikmenos nuo slapukų gali skirtis. Todėl gali būti, kad negalėsite jų kontroliuoti įprastomis naršyklės įrankiais ir nuostatomis. Išsamesnės informacijos, kaip išjungti arba panaikinti „Flash“ slapukus, ieškokite čia.

   D. Prašymas nesekti

   Daugelis naršyklių turi funkciją, kuri leidžia siųsti interneto svetainėms prašymą nesekti. Kol kas pagrindinės interneto standartizavimo organizacijos nėra nustačiusios taisyklių, kaip interneto svetainės turėtų elgtis su tokiais prašymais. Jeigu naršyklėje įjungsite prašymo nesekti funkciją, „Huawei“ jūsų pasirinkimą gerbs.

   III. Kaip „Huawei“ bendrina jūsų asmeninius duomenis

   Nebendriname asmeninių duomenų kitoms įmonės, organizacijoms ir individualiems asmenims, išskyrus toliau nurodytas aplinkybes:

   (1) Bendrinimas gavus sutikimą: gavusi jūsų sutikimą įmonė „Huawei“ bendrins informaciją, kurią leidote bendrinti, konkrečioms trečiosioms šalims arba tam tikrų kategorijų trečiosioms šalims.

   (2) Bendrinimas pagal įstatymus ir norminius reikalavimus: „Huawei“ gali bendrinti jūsų informaciją, jeigu to reikalauja įstatymai ir norminiai reikalavimai, juridinių ginčų sprendimas arba pagal įstatymus reikalauja administracinės įstaigos arba teismai.

   (3) Bendrinimas „Huawei“ susijusioms įmonėms: „Huawei“ susijusioms įmonėms jūsų informacija gali būti perduodama tik labai konkrečiais, teisėtais tikslais ir perduodama tik ta informacija, kuri būtina norint teikti tam tikras paslaugas. Pavyzdžiui, prieš leisdami registruoti paskyras, pirmiausia patvirtiname jų visuotinį unikalumą.

   (4) Bendrinimas verslo partneriams: kai kuriuos produktus ir (arba) paslaugas jums tiesiogiai teikia mūsų partneriai. „Huawei“ gali su jais bendrinti jūsų informaciją, o jie gali ją naudoti tam, kad teiktų jūsų pageidaujamus produktus ir (arba) paslaugas (pvz., trečiųjų šalių produktai, parduodami per „Huawei“ platformą, kitų įmonių vaizdinis turinys, teikiamas per „Huawei“ el. komercijos platformą ar „Huawei“ programėles), prognozuotų jūsų interesus ir siūlytų jums reklamą, informaciją apie akcijas ir kitokią medžiagą.

   (5) Bendrinimas paslaugų teikėjams: „Huawei“ taip pat gali atskleisti jūsų informaciją įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų vardu. Tokių paslaugų pavyzdžiai: įmonės, teikiančios pagalbą specialiąja linija, siunčiančios el. laiškus arba „Huawei“ vardu teikiančios techninę pagalbą. Paslaugų teikėjai jūsų informaciją gali naudoti tik tam, kad „Huawei“ vardu teiktų jums paslaugas.

   (6) „Huawei“ jūsų informaciją bendrins tik tada, kai to tikrai reikės, pavyzdžiui, kad patenkintų įstatymų, norminius, teisinio proceso arba vyriausybinius reikalavimus.

   3–6 scenarijų atveju „Huawei“ užtikrins tokių duomenų bendrinimo teisėtumą ir su įmonėmis, organizacijomis bei individualiais asmenimis, kuriems atskleidžiami asmeniniai duomenys, pasirašys griežtas sutartis, įpareigojančias jų neatskleisti, ir (arba) įtrauks į jas nuostatas dėl duomenų apdorojimo, pagal kurias jie privalės laikytis šio pareiškimo, o apdorodami asmeninius duomenis turės imtis atitinkamų konfidencialumo ir saugumo užtikrinimo priemonių.

   IV. Kaip „Huawei“ saugo jūsų asmeninius duomenis

   „Huawei“ supranta, kaip svarbu užtikrinti jūsų asmeninių duomenų saugumą, todėl taiko standartinę šios srities praktiką, kad apsaugotų jūsų asmeninius duomenis ir užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie jų jiems atskleisti, naudoti, keisti, gadinti arba prarasti. Tam „Huawei“ taiko tokias priemones:

   (1) Taikome priimtinas ir prieinamas priemones, kad užtikrintume, jog, atsižvelgiant į jų apdorojimo paskirtį, renkami minimalūs ir tikrai būtini asmeniniai duomenys. Jūsų asmeninius duomenis laikome ne ilgiau, negu to reikia šiame pareiškime ir konkretaus produkto arba paslaugos privatumo pareiškime nurodytais tikslais, nebent reikėtų pratęsti jų išlaikymo laikotarpį arba tai padaryti leistų įstatymai.

   (2) Naudojame įvairias technologijas (pvz., kriptografiją), kad užtikrintume perduodamų duomenų konfidencialumą. Taikome patikimus apsaugos mechanizmus, kad duomenis ir serverius, kuriuose jie laikomi, apsaugotume nuo išpuolių.

   (3) Taikome prieigos valdymo mechanizmus, kad užtikrintume, jog jūsų asmeniniai duomenys bus pasiekiami tik leidimą tam turintiems darbuotojams. Be to, kontroliuojame tokių darbuotojų skaičių ir taikome hierarchinę jiems skirtų leidimų tvarką, pagrįstą paslaugos reikalavimais ir personalo lygmenimis.

   (4) Kruopščiai renkamės verslo partnerius ir paslaugų teikėjus, o į komercines sutartis, audito ir vertinimo procedūras įtraukiame asmeninių duomenų apsaugos reikalavimus.

   (5) Organizuojame kursus saugumo ir privatumo apsaugos klausimais, rengiame tekstus ir viešas kampanijas, kad darbuotojams būtų labai gerai suprantama asmeninių duomenų apsaugos svarba.

   „Huawei“ labai rimtai žiūri į jūsų asmeninių duomenų apsaugą. Tačiau nėra tobulų saugumo priemonių, ir produktas, paslauga, interneto svetainė, duomenų persiuntimo būdas, kompiuterinė sistema arba tinklo ryšys negali būti visiškai saugus.

   Bandydama spręsti galimos rizikos, tokios kaip asmeninių duomenų nutekėjimas, sugadinimas ar praradimas, problemas, „Huawei“ sukūrė kelis mechanizmus ir kontrolės priemones, nustatė aiškius saugumo pažeidimų bei lengvai pažeidžiamų saugumo aspektų vertinimo standartus ir atitinkamas duomenų apdorojimo procedūras, taip pat parengė specialų puslapį Patarimai saugos klausimais ir saugos pareiškimas. „Huawei“ turi specialią greitojo reagavimo darbuotojų grupę, kuri atlieka saugos planavimą, stengiasi sumažinti nuostolius, atlieka situacijos analizę, aptinka saugos pažeidimus ir juos šalina, taip pat, remdamasi saugos pažeidimų valdymo reglamentais ir reikalavimais, kartu su atitinkamais padaliniais atlieka stebėjimo operacijas.

   Jeigu įvyks koks nors su asmeniniais duomenimis susijęs incidentas, „Huawei“ jums apie tai praneš, kaip to reikalauja teisiniai ir norminiai reikalavimai, ir pateiks svarbiausią informaciją apie saugumo pažeidimą bei galimą jo poveikį, priemones, kurių „Huawei“ ėmėsi arba ketina imtis, pasiūlymus, kaip imtis aktyvios gynybos ir sušvelninti riziką, bei priemones situacijai gelbėti. Toks pranešimas gali būti atsiųstas el. paštu, SMS žinute, aktyviuoju pranešimu ir pan. Kadangi sunku pranešti kiekvienam suinteresuotajam asmeniui atskirai, imsimės atitinkamų veiksmingų priemonių, kad paskelbtume saugumo pareiškimą. Be to, apie incidentų, susijusių su asmeninių duomenų saugumu, tvarkymo būseną pranešime ir vadovaudamiesi priežiūros institucijų reikalavimais.

   V. Kaip jūs galite tvarkyti savo asmeninius duomenis

   A. Prieiga, taisymas, šalinimas, duomenų perkeliamumas, apdorojimo apribojimai, prieštaravimas apdorojimui.

   Kai kurių šalių ir regionų, kuriuose „Huawei“ teikia produktus ir paslaugas arba kuriuose „Huawei“ apdoroja asmeninius duomenis, įstatymai numato, kad duomenis pateikę subjektai turi teisę reikalauti (toliau vadinama „reikalavimu“) prieiti prie savo asmeninių duomenų, juos ištaisyti, pašalinti ar ištrinti, perkelti ir apriboti arba uždrausti „Huawei“ apdoroti atitinkamus asmeninius duomenis. Be to, jūs turite duomenų perkeliamumo teisę.

   1. Reikalavimo metodai ir kanalai

   Duomenis pateikusių subjektų reikalavimai turi būti teikiami „Huawei“ nurodytais privatumo reikalų kanalais. Reikalavimas galioja net ir tais atvejais, kai reikalautojas nenurodo įstatymų, kuriais grindžiamas jo reikalavimas.

   Duomenis pateikusių subjektų reikalavimai inicijuojami per oficialią „Huawei Consumer BG“ interneto svetainę, programėlę „HiCare“ arba programėlę „Huawei ID“. Jei duomenis pateikęs subjektas reikalavimą inicijuoja specialiąja linija, el. paštu, per internetinę klientų aptarnavimo tarnybą, priežiūros centrą ar kitais kanalais, mes duomenis pateikusiam subjektui nurodysime reikalavimą oficialiai pateikti vienu iš pirmiau minėtų kanalų, kad perduoti informaciją ir gauti atsiliepimą apie eigą ir rezultatus būtų paprasčiau. Duomenis pateikusiems subjektams numatyti reikalavimų inicijavimo kanalai skirti ginti duomenis pateikusių subjektų teisėtiems interesams, užtikrinti normaliai „Huawei“ veiklai ir apsisaugoti nuo netinkamo arba apgavikiško naudojimosi teise pateikti reikalavimą.

   2. Reikalavimų galiojimas

   Daugumoje įstatymų nustatyta, kad duomenis pateikę subjektai, inicijuodami reikalavimus, privalo laikytis tam tikrų normų. Šiame Pareiškime reikalaujama, kad duomenis pateikę subjektai:

   (1) Reikalavimus siųstų „Huawei“ pateiktais specialiais reikalavimų kanalais (būtent: per oficialią „Huawei Consumer BG“ interneto svetainę, programėlę „HiCare“ ir programėlę „Huawei ID“).

   (2) Pateiktų „Huawei“ pakankamai informacijos jų tapatybei patvirtinti (taip užtikrinama, kad reikalavimą inicijuojantys asmenys būtų patys duomenis pateikę subjektai arba jų įgalioti asmenys).

   (3) Užtikrintų, kad jų reikalavimai būtų konkretūs ir įmanomi.

   Yra tam tikrų aplinkybių, numatytų įstatymuose ir reglamentuose, kuriomis „Huawei“ turės teisę visiškai arba iš dalies reikalavimo nevykdyti.

   B. Sutikimo atsisakymas

   Jūs turite teisę pakeisti savo paties patvirtintą asmeninių duomenų rinkimo apimtį arba atsisakyti savo sutikimo, tačiau pagal sutikimą iki atsisakymo vykdyta apdorojimo veikla išliks teisėta.

   Savo teisėmis pasinaudoti galite pašalindami informaciją, išjungdami atitinkamas funkcijas arba pakeisdami savo „Huawei“ produkto privatumo nuostatas. „Huawei“ nurodys su tam tikrais produktais ir paslaugomis susijusio sutikimo atsisakymo metodus privatumo pranešime arba atitinkamiems produktams ir paslaugoms skirtame papildomame pareiškime, arba gavusi reikalavimą pagal pirmiau esantį A skirsnį.

   C. „Huawei“ ID išregistravimas

   Jūs turite teisę savo paskyrą su „Huawei“ ID susijusiuose produktuose išregistruoti. Kai savo paskyrą išregistruosite, mes nebeteiksime produktų ir paslaugų ir panaikinsime jūsų asmeninius duomenis, nebent įstatymais būtų nustatyta kitaip. Išregistruotos paskyros atkurti neįmanoma. Jei vėl norėsite naudoti atitinkamus „Huawei“ produktus ar paslaugas, jums reikės užregistruoti naują „Huawei“ ID. Pateikti išregistravimo paraišką ir atlikti visus veiksmus galima nuostatų meniu, kurį atversite prisijungę prie savo „Huawei“ ID atitinkamuose įrenginiuose, programėlėse arba oficialioje interneto svetainėje.

   VI. Kaip „Huawei“ saugo vaikų asmeninius duomenis

   „Huawei“ asmeniniai ir namų produktai skirti suaugusiesiems. Vis dėlto, jei „Huawei“ produktus ir paslaugas naudos vaikai, mes puikiai žinome, kaip svarbu imtis papildomų prevencinių priemonių privatumui ir saugumui užtikrinti. Ar duomenis pateikę subjektai yra vaikai, „Huawei“ sprendžia pagal pilnametystės amžių, kuris nustatytas atitinkamose šalyse ir regionuose.

   Jei vaikų asmeniniai duomenys renkami remiantis tėvų pareigų turėtojų sutikimu, informaciją naudosite ir atskleisime tik tiek, kiek leidžia įstatymai, ir tik gavę tėvų pareigų turėtojų sutikimą arba jei prireiktų vaikams apsaugoti. Tėvų pareigų turėtojai, norėdami prieiti prie savo vaikų arba globotinių asmeninių duomenų, juos pakeisti ar panaikinti, turi susisiekti su mumis kanalais, kurie nurodyti skirsnyje „IV. Kaip „Huawei“ saugo jūsų asmeninius duomenis“.

   Jei „Huawei“ atsitiktinai surinktų vaikų asmeninius duomenis negavusi tėvų pareigų turėtojų, galinčių įrodyti savo statusą, sutikimo, „Huawei“ apie tai sužinojusi kuo skubiau panaikins informaciją.

   VII. Nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas

   „Huawei“ interneto svetainėse, taikomojoje programinėje įrangoje, produktuose ir paslaugose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas. Teikiant „Huawei“ produktus ir paslaugas taip pat gali būti naudojami arba teikiami trečiųjų šalių produktai ar paslaugos, pavyzdžiui, trečiųjų šalių programėlės, išleistos „Huawei“ programėlių parduotuvėje „HiApp“.

   Visos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas pateikiamos tik tam, kad naudotojams būtų patogiau. Ar naudotis minėtomis nuorodomis, sprendžiate tik jūs. Prieš pateikdami savo asmeninius duomenis trečiosioms šalims perskaitykite tų trečiųjų šalių privatumo politiką.

   VIII. Tarptautinis jūsų asmeninių duomenų persiuntimas

   Mūsų produktai ir paslaugos teikiami per išteklius ir serverius, laikomus įvairiose vietose. Kad galėtume jums pasiūlyti savo produktų ir paslaugų, mums gali prireikti persiųsti jūsų asmeninius duomenis į kelias šalis. Įgalioti „Huawei“ darbuotojai ir mūsų vardu veikiančios trečiosios šalys gali prieiti prie iš jūsų surinktų asmeninių duomenų, juos naudoti ir apdoroti šalyje / regione, kuris su asmeninių duomenų įvedimo šalimi / regionu nesutampa ir kuriame duomenų apsaugos įstatymai gali būti mažiau griežti. Kai jūsų asmeninius duomenis persiunčiame į kitas šalis / regionus, tuos asmeninius duomenis saugome, kaip aprašyta šiame Pareiškime arba kaip jums kitaip pranešama tuo metu, kai duomenys renkami (pvz., privatumo pranešime arba atitinkamiems produktams ir paslaugoms skirtame papildomame pareiškime).

   „Huawei“, apdorodama įvairiais duomenų apsaugos įstatymais saugomus asmeninius duomenis, taiko tarptautinę privatumo užtikrinimo praktiką. „Huawei“ asmeninius duomenis tarp šalių, kuriose ji vykdo veiklą, persiunčia laikydamasi galiojančiuose duomenų apsaugos įstatymuose nustatytų standartų ir sąlygų, įskaitant saugumą ir apdorojimą reglamentuojančius standartus ir sąlygas.

   Jei asmeniniai duomenys gaunami iš ES arba Šveicarijos, laikomės galiojančių teisinių reikalavimų, užtikrinančių pakankamą asmeninių duomenų apsaugą, kai jie persiunčiami į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės (EEE) ar Šveicarijos ribų. Persiųsdami jūsų asmeninius duomenis į užsienį taikome įvairius teisinius mechanizmus, pavyzdžiui, standartines sutarties sąlygas, arba, prieš persiųsdami duomenis į užsienį, įgyvendiname saugumo priemones, pavyzdžiui, paverčiame duomenis anoniminiais.

   IX. Tarptautiniai naudotojai

   Jei „Huawei“ vartotojams skirtomis debesų paslaugomis naudojatės toliau nurodytose šalyse ir regionuose, duomenis valdo Airijoje įsikūrusi „Aspiegel Limited“: Europos ekonominė erdvė (EEE), Šveicarija, Albanija, Andora, Bosnija, Farerų salos, Gibraltaras, Grenlandija, Makedonija, Moldova, Monakas, Juodkalnija, San Marinas, Serbija, Vatikanas, Japonija, Pietų Korėja, JAV ir Kanada.

   Jei naudojatės „Huawei“ internetine parduotuve JAV (www.hihonor.com/us), duomenis valdo „Huawei Device USA, Inc“.

   Jei naudojatės „Huawei“ internetine parduotuve Europoje, duomenis valdo „Huawei Technologies Dusseldorf GmbH“.

   X. Šio Pareiškimo naujinimas

   „Huawei“ pasilieka teisę bet kuriuo metu šį Pareiškimą atnaujinti.

   Jei šis Pareiškimas kartkartėmis būtų peržiūrimas, „Huawei“ apie pakeitimą praneš įvairiais kanalais, pavyzdžiui, naujausią versiją paskelbs savo oficialioje svetainėje: http://consumer.huawei.com.

   Nebaigtinis šio Pareiškimo esminių pakeitimų sąrašas:

   (1) Esminiai mūsų paslaugų teikimo metodikos pokyčiai, pavyzdžiui, asmeninių duomenų apdorojimo tikslai, apdorojamų asmeninių duomenų tipai ir asmeninių duomenų naudojimo būdai

   (2) Esminiai mūsų nuosavybės struktūros, organizacinės struktūros ir kt. pokyčiai, pavyzdžiui, nuosavybės pasikeitimas koreguojant įmonės veiklą, paskelbus bankrotą, taip pat įsigijimo atveju

   (3) Asmeninių duomenų bendrinimo, persiuntimo ar atskleidimo pagrindinių objektų pasikeitimas

   (4) Esminiai pokyčiai, susiję su jūsų teisėmis dėl asmeninių duomenų apdorojimo ir šių teisių pasinaudojimo būdais

   (5) Už asmeninių duomenų apdorojimo saugumą atsakingų „Huawei“ padalinių, kontaktinių duomenų ir skundų pateikimo kanalų pasikeitimas

   (6) Didelė rizika, nurodyta įtakos asmeninių duomenų saugumui vertinimo ataskaitose

   XI. Kaip su mumis susisiekti

   Jei turėtumėte klausimų, komentarų ar pasiūlymų, susisiekite su musis atverdami puslapį susisiekite su mumis arba atsiųsdami juos į mūsų biurą bet kurioje pasaulio vietoje. Visas „Huawei“ biurų sąrašas pateikiamas puslapyje biurai pasaulyje.

   Jei norite pasinaudoti privatumo teisėmis arba turite privatumo problemų, dėl kurių jums reikia pateikti skundą duomenų apsaugos pareigūnui (DPO), taip pat, jei apskritai norite pasikonsultuoti su DPO dėl duomenų apsaugos, apsilankykite mūsų Duomenų subjekto teisių portale.

   Pastaba: vietiniai įstatymai ir kalbos skiriasi, todėl vietinės „Huawei Consumer Business“ pareiškimo dėl privatumo versijos nuo pirminės versijos gali skirtis. Jei būtų kokių nors neatitikčių, vadovaujamasi vietinėmis versijomis.

   © „Huawei Device Co., Ltd.“, 2018 m. Visos teisės saugomos.