Privacy Policy

„HUAWEI“ PRIVATUMO POLITIKA

Naujausia redakcija: 2018 m. vasaris.

Jei iškiltų klausimų arba norėtumėte pateikti pastabų arba pasiūlymų, rašykite mums el. paštu consumer_privacy@huawei.com

Mieli naudotojai, „HUAWEI Device Co., Ltd.“ bendrovė ir visame pasaulyje veikiančios jos įgaliotos įmonės (toliau – „HUAWEI“, mes, mūsų, mus) supranta, koks svarbus jums yra duomenų konfidencialumo klausimas, todėl imasi visų priemonių, kad užtikrintų tinkamą jų apsaugą. Neteikite savo asmens ar konfidencialių duomenų „HUAWEI“ bendrovei neperskaitę ir iki galo neišsiaiškinę šių Privatumo nuostatų (toliau – Nuostatos) bei nepatvirtinę, kad su jomis sutinkate. Šios Nuostatos parengtos siekiant paaiškinti: 1) kaip „HUAWEI“ naudoja asmens duomenis; 2) kaip „HUAWEI“ naudoja slapukus ir panašias technologijas; 3) kaip „HUAWEI“ atskleidžia asmens duomenis; 4) kaip prieiti prie savo asmens duomenų ir juos keisti; 5) kaip „HUAWEI“ saugo asmens duomenis; 6) kaip „HUAWEI“ tvarko vaikų asmens duomenis; 7) kas yra trečiųjų šalių paslaugų teikėjai ir jų paslaugos; 8) kaip asmens duomenys perduodami tarptautiniu mastu; 9) kaip atnaujinamos šios Nuostatos; 10) kas yra tarptautiniai naudotojai; 11) kaip susisiekti su „HUAWEI“. Atkreipkite dėmesį, jog šios Nuostatos taikomos tik „HUAWEI“ elektroniniams gaminiams, įskaitant paprastuosius mobiliuosius telefonus, išmaniuosius telefonus, planšetinius kompiuterius, namų įrenginius, duomenų korteles, kompiuterių programas, priemones, programinę įrangą, interneto svetaines ir paslaugas, kuriose pateikiamos šios Nuostatos arba nuoroda į jas. Šiose Nuostatose aprašyta, kaip „HUAWEI“ tvarko jūsų asmens bei konfidencialius duomenis ir kaip bendrovė yra įsipareigojusi saugoti jūsų privatumą. Nuostatos neapima visų galimų duomenų tvarkymo aspektų. Todėl „HUAWEI“ yra parengusi papildomas nuostatas, kuriose pateikiama informacija apie duomenų rinkimą, susijusį su konkrečiais gaminiais ir paslaugomis. Rekomenduojama perskaityti šias Nuostatas ir visus priedus, kad tinkamai susipažintumėte su „HUAWEI“ privatumo politika, taikoma naudojantis konkrečiais gaminiais ir paslaugomis. 1. Kaip „HUAWEI“ naudoja asmens duomenis Asmens duomenys – informacija, kuri atskirai arba kartu su kitais duomenimis naudojama asmens tapatybei nustatyti. Tokie duomenys renkami jums naudojantis „HUAWEI“ gaminiais ar paslaugomis. Tai gali būti jūsų vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, identifikacinis numeris, telefono numeris, sąskaitos numeris, nuotrauka ir naudojimosi konkrečiais gaminiais ar paslaugomis vieta bei data. „HUAWEI“ renka ir naudoja jūsų asmens duomenis tik šiose Nuostatose nurodytiems tikslams. Toliau pateikiami pavyzdžiai, kokius asmens duomenis renkame ir kaip juos naudojame: 1.1 „HUAWEI“ renkami asmens duomenys Mes galime rinkti įvairius jūsų asmens duomenis, tokius kaip vardas ir pavardė, profilio nuotrauka, telefono numeris, el. pašto adresas, amžius ir buvimo vieta. Toliau pateikiami keli pavyzdžiai, kokio pobūdžio asmens duomenis mes galime rinkti. (a) Jūsų tiesiogiai pateikiama informacija: naudodamiesi kai kuriomis „HUAWEI“ paslaugomis, jūs galite susikurti paskyras arba profilius. Jūsų gali būti paprašyta pateikti su paskyra susijusią informaciją, pavyzdžiui, nurodyti el. pašto adresą, pristatymo vietos adresą, telefono numerį, informaciją apie gaminį, įsigijimo laiką ir mokėjimo būdą. Naudojantis „HUAWEI“ paslaugomis, leidžiančiomis bendrinti turinį su savo draugais, mes galime paprašyti pateikti jūsų draugų kontaktinę informaciją – jų vardus ir pavardes, profilio nuotraukas, telefono numerius ir el. pašto adresus. Kai kurios „HUAWEI“ paslaugos leidžia jums bendrauti ir dalytis informacija su kitais žmonėmis. Visa komunikacijos metu perduodama informacija yra tinkamai apsaugoma. Sutrikus jūsų „HUAWEI“ įrenginio arba programos veikimui, galite išsiųsti „HUAWEI“ informaciją apie sutrikimą. (b) Informacija apie naudojimąsi paslaugomis: mes galime rinkti informaciją apie jūsų įrenginių sistemas ir programas, tokią kaip įrenginio pavadinimas, sistemos ir programos versijos, regiono ir kalbos nustatymai, įrenginio versija, įrenginio identifikacinis kodas (IMEI, ESN, MEID ir SN), geografinė vieta (pavyzdžiui, vietos, kurioje yra jūsų įrenginys, ID), paslaugų teikėjo tinklo ID (PLMN), naudojimosi įpročiai ir IP adresas. Be to, galime fiksuoti informaciją apie naudojimosi mūsų paslaugomis laiką, kokios buvo paieškos užklausos ir kokia informacija saugoma slapukuose, nustatytuose jūsų įrenginiuose. (c) Informacija iš trečiųjų šalių: mes galime gauti informacijos apie jus iš viešai prieinamų ir atskirai rinkoje pasiekiamų duomenų šaltinių (kiek tai leistina įstatymų). Be to, informacijos apie jus galime gauti iš trečiųjų šalių socialinių tinklų, pavyzdžiui, kai prisijungiate prie mūsų interneto svetainių naudodamiesi savo „Facebook“ ar „Twitter“ paskyra. 1.2 Kaip „HUAWEI“ naudoja asmens duomenis Asmens duomenis galime naudoti: (a) vykdydami pirkimo užsakymus, norėdami pristatyti gaminius arba teikti paslaugas, juos aktyvinti arba patikrinti, atlikdami jūsų pageidaujamus keitimus ir teikdami techninę pagalbą; (b) norėdami su jumis susisiekti, nusiųsti informaciją apie jus galinčius sudominti gaminius bei paslaugas, pakviesti jus dalyvauti „HUAWEI“ reklaminėse akcijose ir rinkos tyrimuose arba pateikti rinkodaros informaciją jums davus aiškų savo sutikimą. Jei nenorite gauti tokios informacijos, galite bet kuriuo metu jos atsisakyti; (c) norėdami informuoti jus apie operacinės sistemos arba programos naujinius bei juos įdiegti; (d) siekdami patenkinti jūsų poreikius ir pasiūlyti jums pritaikytą turinį bei aktyvinti techninės priežiūros paslaugas; (e) atlikdami vidinį auditą, duomenų analizę ir tyrimus savo gaminių bei paslaugų kokybei pagerinti; (f) analizuodami savo verslo operacijų efektyvumą ir rinkos dalį; (g) siekdami pagerinti klientų aptarnavimą ir užtikrinti jiems teikiamų paslaugų kokybę bei saugumą; (h) šalindami trikčius, jums atsiuntus informaciją apie sutrikimus; (i) norėdami sinchronizuoti, bendrinti ir laikyti jūsų įkeltus ar atsisiųstus duomenis bei informaciją įkeltiems ir atsisiųstiems duomenims pritaikyti; (j) norėdami patobulinti savo programas, padedančias išvengti nuostolių ir apsisaugoti nuo sukčiavimo. 1.3 Buvimo vietos nustatymo paslaugos Naudojantis tam tikromis buvimo vietos nustatymo paslaugomis, pavyzdžiui, ieškant informacijos, naudojantis navigacijos programine įranga ar peržiūrint orų prognozę konkrečioje vietoje, „HUAWEI“ gali rinkti, naudoti ir apdoroti tikslios ar apytikslės jūsų įrenginio buvimo vietos informaciją. Tai būtina sąlyga, kad „HUAWEI“ galėtų teikti minėtas paslaugas. „HUAWEI“ gali rinkti tokią informaciją kaip jūsų įrenginio identifikacinis kodas (IMEI, ESN, MEID ir SN), tipas, modelis ir duomenys apie jo buvimo vietą realiuoju laiku (gaunami naudojantis GPS, „Wi-Fi“ bei jūsų paslaugų tiekėjo tinklo ID). Informaciją apie buvimo vietą „HUAWEI“ renka siekdama tiekti su buvimo vieta susijusius gaminius bei teikti tokias paslaugas, taip pat tobulinti jų kokybę. Mes galime pasiteirauti, prie kurių programų norėtumėte įjungti buvimo vietos nustatymo paslaugas. Jūs galite neteikti savo buvimo vietos informacijos, savo įrenginiuose išjungdami buvimo vietos nustatymo paslaugas. Daugiau informacijos apie tai, kaip išjungti buvimo vietos nustatymo paslaugas, teiraukitės savo tinklo operatoriaus. 1.4 Neasmeninės informacijos rinkimas ir naudojimas Neasmeninė informacija – tai tokia informacija, kuri negali būti naudojama asmens tapatybei nustatyti. „HUAWEI“ gali rinkti bendrą statistinę informaciją, pavyzdžiui, siekdama nustatyti savo interneto svetainės lankytojų skaičių. Tokią informaciją „HUAWEI“ renka norėdama išsiaiškinti, kaip žmonės naudojasi jos interneto svetaine, gaminiais ir paslaugomis. Remdamasi šiais duomenimis, „HUAWEI“ gali pagerinti savo teikiamų paslaugų kokybę, kad geriau patenkintų klientų poreikius. „HUAWEI“ gali savo nuožiūra rinkti, naudoti, apdoroti, perduoti arba atskleisti neasmeninę informaciją kitiems tikslams. Mes stengiamės užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys bei neasmeninio pobūdžio informacija būtų laikomi atskirai ir naudojami nepriklausomai. Asmens duomenys, susieti su neasmenine informacija, laikomi asmens duomenimis. 2. Kaip „HUAWEI“ naudoja slapukus ir panašias technologijas 2.1 Slapukai Siekdami užtikrinti tinkamą savo interneto svetainių veikimą, kartais kompiuteriuose ar mobiliuosiuose įrenginiuose mes patalpiname nedidelius duomenų failus, kurie yra vadinami slapukais. Slapukas yra paprastas tekstinis failas, kurį interneto svetainės serveris įrašo į jūsų kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. Gauti ar perskaityti slapuko turinį gali tik slapuką sukūręs serveris. Kiekvienas slapukas jūsų interneto naršyklėje ar mobiliojoje programoje yra unikalus. Slapukuose paprastai kaupiama tam tikra informacija – identifikatorius, svetainės pavadinimas, tam tikri skaičiai ir simboliai. Slapukai padeda išsaugoti duomenis interneto svetainėse, pavyzdžiui, naudotojo parinktis ar pirkinių krepšelio turinį. Daugelis didžiųjų interneto svetainių ar interneto paslaugų teikėjų slapukus naudoja siekdami patobulinti aptarnavimo kokybę. Slapukai padeda „įsiminti“ interneto svetainių lankytojus – vieno apsilankymo metu (naudojant seanso slapuką) arba pakartotinių apsilankymų metu (naudojant nuolatinį slapuką). Interneto svetainėse naudojami slapukai leidžia išsaugoti nustatymus, pavyzdžiui, kalbos, šrifto dydžio ir kitas interneto svetainių peržiūros savo kompiuteriuose ar mobiliuosiuose įrenginiuose parinktis. Todėl kiekvienąkart lankantis interneto svetainėje naudotojui nereikia iš naujo nustatyti parinkčių. Kai slapukai interneto svetainėje nenaudojami, kiekvieną kartą atsidarę naują puslapį jūs būsite laikomi naujais lankytojais. Pavyzdžiui, prisijungus prie interneto svetainės ir perėjus į kitą puslapį, interneto svetainė jūsų neatpažins ir neleis likti prisijungus. „HUAWEI“ nenaudoja slapukų jokiems kitiems tikslams, išskyrus nurodytuosius šiose Nuostatose. Slapukus galite tvarkyti arba pašalinti savo nuožiūra. Daugiau informacijos ieškokite: AboutCookies.org. Jūs galite panaikinti visus savo kompiuteryje įrašytus slapukus. Be to, daugelį žiniatinklio naršyklių galima nustatyti taip, kad jos blokuotų slapukus. Tačiau taip padarius kiekvieno apsilankymo mūsų interneto svetainėse metu jums gali tekti rankiniu būdu keisti naudotojo nustatymus. Daugiau informacijos apie naršyklės nustatymų keitimą galima rasti spustelėjus šias nuorodas: Internet Explorer Google Chrome Mozilla Firefox Safari ir Opera 2.2 Žiniatinklio indikatoriai ir pikselinės žymos Savo interneto svetainėse mes naudojame ne tik slapukus, bet ir panašias technologijas, tokias kaip žiniatinklio indikatoriai ir pikselinės žymos. Pavyzdžiui, jums išsiųstame „HUAWEI“ el. laiške gali būti nuorodos, susietos su atitinkamu „HUAWEI“ interneto svetainės turiniu. Jums spustelėjus nuorodą, „HUAWEI“ gauna informaciją apie šį veiksmą: taip mes sužinome apie jūsų pageidaujamas gaminio ar paslaugų parinktis ir galime patobulinti aptarnavimo kokybę. Žiniatinklio indikatorius paprastai yra permatomas grafinis vaizdas, įtraukiamas į interneto svetainę ar el. laišką. Pikselinės žymos el. laiškuose padeda išsiaiškinti, ar mūsų el. laiškai buvo atidaryti. Jei nenorite, kad šiuo būdu būtų sekama jūsų veikla, galite bet kuriuo metu atsisakyti „HUAWEI“ el. laiškų prenumeratos. 2.3 Funkcija „Nesekti“ Daugelis žiniatinklio naršyklių turi funkciją „Nesekti“, kuri siunčia signalus į interneto svetaines, reiškiančius, kad nenorite, jog būtų sekama jūsų veikla internete. Šiuo metu pagrindinė interneto standartizavimo organizacija dar nėra parengusi nuostatų, kaip interneto svetainės turėtų reaguoti į tokius signalus. Tačiau visos „HUAWEI“ interneto svetainės pripažįsta funkciją „Nesekti“, jei ji yra įjungta jūsų naršyklėje. 3. Kaip „HUAWEI“ atskleidžia asmens duomenis „HUAWEI“ neparduoda jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims. Tačiau „HUAWEI“ gali atskleisti jūsų asmens duomenis toliau nurodytais atvejais: 3.1 Atskleidimas gavus jūsų aiškų sutikimą: gavusi aiškų jūsų leidimą, „HUAWEI“ gali perduoti jūsų asmens duomenis kitoms šalims. 3.2 Atskleidimas su „HUAWEI“ susijusiems asmenims: jūsų asmens duomenys gali būti perduoti su „HUAWEI“ susijusiems asmenims. Kaip numatyta mūsų Nuostatose, mes atskleidžiame tik būtinus duomenis. 3.3 Atskleidimas įgaliotiesiems partneriams (toliau – mūsų Partneriai): kai kurias paslaugas „HUAWEI“ teikia per mūsų Partnerius. „HUAWEI“ gali perduoti tam tikrus jūsų asmens duomenis savo Partneriams, kad galėtų teikti kokybiškesnes paslaugas ir geriau patenkinti klientų poreikius. Pavyzdžiui, jums perkant „HUAWEI“ gaminius internetu, „HUAWEI“ turi pateikti jūsų asmens duomenis logistikos paslaugų teikėjams, kad šie galėtų jums pristatyti gaminius, arba Partneriams, kad jie galėtų teikti jums paslaugas. Jūsų asmens duomenys gali būti apdorojami tik nurodytiems, aiškiems ir teisėtiems tikslams. Be to, atskleidžiami tik tie duomenys, kurie yra būtini teikiant paslaugas. „HUAWEI“ neleidžia savo dukterinėms įmonėms arba Partneriams naudoti perduotus asmens duomenis bet kokiems kitiems tikslams. 3.4 Asmens duomenų atskleidimas dėl teisinių ar pagrįstų priežasčių: „HUAWEI“ gali atskleisti jūsų asmens duomenis, jei tai numatyta įstatymų, dėl procesinių veiksmų, teisminių ginčų ar reikalaujant valstybinėms ir vyriausybinėms institucijoms. Kai kuriose jurisdikcijose jūsų asmens duomenys taip pat gali būti atskleisti sandorių šalims, kai „HUAWEI“ bendrovė dalyvauja pertvarkymo, sujungimo ar nemokumo ir likvidavimo procesuose. „HUAWEI“ taip pat gali atskleisti jūsų duomenis, kai yra akivaizdžiai pagrįsta priežastis, pavyzdžiui, siekdama užtikrinti, kad būtų vykdomos jos sąlygos, ir apsaugoti savo klientus. 4. Kaip prieiti prie savo asmens duomenų ir juos keisti Kaip numatyta „HUAWEI“ sąlygose, savo asmens duomenis, pavyzdžiui, paskyros informaciją, galite tvarkyti bet kuriuo metu. Jūs turite pateikti visus tikslius savo asmens duomenis. „HUAWEI“ imasi visų pagrįstų priemonių, kad užtikrintų jūsų asmens duomenų tikslumą, išsamumą ir aktualumą. Jūs turite teisę prieiti prie savo asmens duomenų, išskyrus tam tikras įstatymais numatytas išimtis. Tais atvejais, kai atitinkamose jurisdikcijose galioja kitokie privatumą ir prieigą prie informacijos reglamentuojantys teisės aktai, mes laikomės juose pateiktų reikalavimų. Jei norite pasinaudoti savo teise prieiti prie duomenų, praneškite mums apie tai el. paštu consumer_privacy@huawei.com . Saugumo sumetimais jūsų gali būti paprašyta pateikti prašymą raštu. Jūs taip pat turite teisę panaikinti arba pataisyti bet kokią mūsų turimą informaciją apie jus. Jums paprašius, „HUAWEI“ panaikins arba pataisys šią informaciją. Norėdami pateikti tokią užklausą, galite susisiekti su mumis el. paštu consumer_privacy@huawei.com. Mes galime atsisakyti patenkinti užklausą, jei turime pagrindo manyti, kad ji pateikta nesąžiningai, yra praktiškai neįgyvendinama arba kitais atvejais, kai prieiga prie tokios informacijos nenumatyta vietos įstatymų. 5. Kaip „HUAWEI“ saugo asmens duomenis „HUAWEI“ rimtai žiūri į asmens duomenų saugumą. Siekdami apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, naudojimo, keitimo, sugadinimo ir praradimo, mes laikomės standartinės rinkos praktikos. „HUAWEI“ imasi visų įmanomų priemonių, kad apsaugotų jūsų asmens duomenis. Pavyzdžiui, mes naudojame šifravimo metodus duomenų konfidencialumui užtikrinti, taikome patikimas duomenų apsaugos nuo piktavališkų atakų priemones, esame įdiegę lankymo kontrolės mechanizmus, kad prie asmens duomenų galėtų prieiti tik įgaliotieji darbuotojai, taip pat rūpinamės, kad darbuotojai geriau suprastų asmens duomenų apsaugos svarbą organizuodami mokymo seminarus saugumo ir privatumo apsaugos klausimais. Mes imamės visų įmanomų priemonių, kad būtų renkami tik svarbūs asmens duomenys. Jūsų asmens duomenis laikome tik tiek, kiek jų reikia šiose Nuostatose nurodytiems tikslams pasiekti, nebent ilgiau laikyti reikalautų ar leistų teisės aktai. Nors labai stengiamės apsaugoti jūsų asmens duomenis, tačiau nepamirškite, kad jokios apsaugos priemonės nėra absoliučiai patikimos. 6. Kaip „HUAWEI“ tvarko vaikų asmens duomenis Mūsų gaminiai, interneto svetainės ir paslaugos yra skirtos pirmiausia suaugusiesiems. Vaikai negali susikurti savo vartotojo paskyros be tėvų ar globėjų sutikimo. Tėvų sutikimu renkamus vaiko asmens duomenis mes naudojame arba atskleidžiame tik tuo atveju, jei tai yra leistina teisės aktų, jei duotas aiškus tėvų arba globėjų sutikimas arba jei būtina apsaugoti vaiką. Remiantis vietos įstatymais ir kultūrinėmis tradicijomis, vaiko apibrėžimas gali skirtis, tačiau, mūsų požiūriu, vaikais laikytini asmenys iki 13 metų. Sužinojusi, jog vaiko asmens duomenys buvo surinkti negavus patvirtinamo tėvų sutikimo, „HUAWEI“ imsis veiksmų, kad ši informacija būtų kuo greičiau panaikinta. 7. Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai ir jų paslaugos Siekiant užtikrinti sklandų interneto svetainių veikimą, jums gali būti pateikta trečiųjų šalių, kurios nepriklauso „HUAWEI“ ar mūsų Partneriams (toliau – Trečiosios šalys), turinys arba nuorodos į interneto svetaines. „HUAWEI“ nekontroliuoja Trečiųjų šalių. Todėl jūs patys galite nuspręsti, ar atsidaryti Trečiųjų šalių siūlomas nuorodas, peržiūrėti turinį, naudotis jų gaminiais ir paslaugomis. „HUAWEI“ nekontroliuoja Trečiųjų šalių privatumo ir duomenų apsaugos politikos ir jos nereglamentuoja šios Nuostatos. Prieš pateikdami savo asmens duomenis Trečiosioms šalims, perskaitykite jų atitinkamas privatumo apsaugos nuostatas. 8. Kaip asmens duomenys perduodami tarptautiniu mastu „HUAWEI“ gaminiai tiekiami ir paslaugos teikiamos naudojantis įvairiose pasaulio šalyse esančiais ištekliais ir serveriais. Tai reiškia, jog jūsų asmens duomenys gali būti perduoti kitoms jurisdikcijoms (arba jose naudojami), esančioms už šalies, kurioje naudojatės savo gaminiais ar paslaugomis, ribų. Šiose jurisdikcijose gali būti taikomi kitokie duomenų apsaugos įstatymai arba tokių įstatymų apskritai gali būti nenumatyta. Tokiais atvejais „HUAWEI“ sieks užtikrinti panašų arba adekvatų jūsų duomenų apsaugos lygį, kaip numatyta visuose galiojančiuose teisės aktuose ir reglamentuose. Pavyzdžiui, „HUAWEI“ gali paprašyti jūsų sutikimo perduoti asmens duomenis kitoms šalims arba imtis apsaugos priemonių, pavyzdžiui, anonimizuoti duomenis prieš perduodama juos už šalies ribų. 9. Šių nuostatų atnaujinimas „HUAWEI“ pasilieka teisę periodiškai atnaujinti arba pataisyti šias Nuostatas. „HUAWEI“ įvairiais kanalais praneš jums apie šiuos pakeitimus. Atnaujinę savo privatumo politiką, mes paskelbsime naują privatumo nuostatų versiją savo interneto svetainėje http://consumer.huawei.com/lt . Be to, apie visus mūsų privatumo politikos pakeitimus informuosime jus atskiru pranešimu (pavyzdžiui, el. laišku). 10. Tarptautiniai naudotojai Atminkite, kad Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse arba Šveicarijoje, Albanijoje, Andoroje, Bosnijoje, Farerų salose, Gibraltare, Grenlandijoje, Makedonijoje, Moldovoje, Monake, Juodkalnijoje, San Marine, Serbijoje, Vatikane, Japonijoje, Korėjoje, JAV ir Kanadoje gyvenančių žmonių asmens duomenys valdomi, kaip nurodyta toliau:

  • Su „HUAWEI Mobile Services“, įskaitant „HUAWEI ID“, susijusius duomenis valdo „Aspiegel Limited“;
  • Su mūsų paslaugomis ir klientų aptarnavimu (įskaitant įrenginių trikčių šalinimą ir remontą), įskaitant „HUAWEI“ mobiliųjų telefonų programėlę „HiCare“, „Honor Store“ ir forumus Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje, susijusius duomenis valdo „HUAWEI Technologies Duesseldorf GmbH“;
  • JAV įsteigtos internetinės parduotuvės www.hihonor.com/us duomenis valdo „HUAWEI Device USA, Inc.“
11. Kaip susisiekti su „HUAWEI“ Jei iškiltų kokių nors klausimų ar norėtumėte pateikti pastabų arba pasiūlymų, rašykite mums el. paštu consumer_privacy@huawei.com arba persiųskite juos vienam iš mūsų tarptautinių biurų. Išsamų mūsų biurų sąrašą rasite interneto svetainėje: http://www.huawei.com/en/contact-us. Svarbi informacija! „HUAWEI“ privatumo nuostatų versija vietos kalba dėl vietos teisės aktų ir kalbinių skirtumų gali skirtis nuo originalo versijos. Tokiu atveju pirmenybė teikiama versijai vietos kalba. 2018 m. vasaris. © „HUAWEI Device Co., Ltd.“, 2018. Visos teisės saugomos.