Telefono akumuliatorius greitai išsenka, o jo budėjimo trukmė trumpa

Taikomi produktai: Tablet,Smartphone
Taikomi produktai:
zoom in pic
Telefono akumuliatorius greitai išsenka, o jo budėjimo trukmė trumpa

Telefono budėjimo laiko trukmė susijusi su akumuliatoriaus talpa, telefono nuostatomis ir naudojimo įpročiais. Pasinaudojus toliau pateiktais pasiūlymais turėtų būti lengviau pailginti telefono budėjimo trukmę.

Pasiūlymai dėl kasdienio naudojimo

 1. Sumažinkite medijos garsumą.
 2. Internetu naudokitės vietoje, kurioje yra geras signalas.
 3. Atverkite pastarųjų užduočių ekraną ir reguliariai valykite nereikalingas fone veikiančias programėles.

 4. Paleiskite telefoną iš naujo kartą per savaitę, kad išvalytumėte susikaupusius fone veikiančių programėlių sukurtus šiukšlių failus.
 5. Atnaujinkite telefoną įdiegdami naujausią sistemos versiją. Naujesnėse versijose geriau optimizuojamos energijos sąnaudos ir sistemos stabilumas.

  Atnaujinant sistemą, asmeniniai duomenys neištrinami, tačiau rekomenduojama prieš įdiegiant naujinį padaryti atsarginę svarbių duomenų kopiją.

Toliau nurodytos nuostatos taip pat gali padėti tausiai naudoti energiją.

 1. Naudokite funkciją Optimizuoti akumuliatoriaus įkrovos vartojimą.

  Atverkite skiltį Nustatymai ir eikite į Baterija > Optimizuoti akumuliatoriaus įkrovos vartojimą, kad sistema aptiktų funkcijas, kurias naudojant naudojama daug energijos. Tada galite nuspręsti, ar reikia optimizuoti.

 2. Patikrinkite parametro Akumuliatoriaus sąnaudos vertę.

  Atverkite skiltį Nustatymai ir suraskite bei atverkite skiltį Akumuliatoriaus sąnaudos. Jei peržiūrėję nuostatos Programinė įranga sąrašą sužinosite, kad kai kurios programėlės naudoja daug energijos, galite įjungti funkciją Intensyvaus energijos naudojimo prim. ir pakeisti funkcijos Programėlės paleidimas nuostatas, kad sumažintumėte energijos sąnaudas.

  Jei kai kurios programėlės nenaudojamos dažnai, bet naudoja daug energijos, išdiekite jas, kad išvengtumėte pernelyg didelių energijos sąnaudų.

   
  • Skiltyje Programėlės paleidimas išjunkite funkciją Valdyti automatiškai ir pagal poreikį įjunkite ar išjunkite funkcijas Automatiškai paleisti, Antrinis paleidimas ir Vykdyti fone.
  • Jei naudojate EMUI 5.X, reikiama nuostata yra Užverti programėles užrakinus ekraną.

  Pastaba. Šių nuostatų keitimas gali turėti įtakos pranešimams, kuriuos gaunate iš fone veikiančių programėlių.

 3. Koreguokite ekrano nuostatas.
  • Atverkite skiltį Nustatymai ir suraskite bei atverkite skiltį Ekrano skyra. Palieskite parinktį Ekrano skyra ir įjunkite funkciją Išmanioji skyra. Kitas būdas: išjunkite funkciją Išmanioji skyra ir skiltyje Tinkintas pasirinkite mažesnę skyrą.

   Naudojate EMUI 5.X. Pagal poreikius įjunkite arba išjunkite funkciją Energijos taupymas įjungiant mažą skyrą.

  • Jei telefone yra funkcija Tamsinti sąsajos spalvas arba Tamsusis režimas, įjunkite šią funkciją, kad naudotumėte energiją tausiai.
 4. Įjunkite funkciją Energijos taupymo režimas.
  Atverkite skiltį Nustatymai ir suraskite bei pasiekite skiltį Energijos taupymo režimas.
  • Įjunkite funkciją Energijos taupymo režimas arba Energijos ultrataupymas, kad padidintumėte budėjimo trukmę.

  • Jei telefone veikia Našumo rež., rekomenduojama jį išjungti, kad išvengtumėte pernelyg didelių energijos sąnaudų.
 5. Pakoreguokite tinklo ryšio nuostatas.
  • Atverkite skiltį Nustatymai, suraskite bei pasiekite skiltį Palaikyti ryšį įrenginiui užmigus, o tada išjunkite funkciją, kad telefonas, veikdamas miego režimu, nenaudotų pernelyg daug energijos.
  • Atverkite skiltį Nustatymai, suraskite bei pasiekite funkciją Duomenų taupyklė arba Išmanioji duomenų taupyklė ir įjunkite jungiklį, kad apribotumėte fone veikiančias programėles ir jos nenaudotų mobiliojo duomenų ryšio. Taip sumažinsite ir duomenų, ir energijos sąnaudas.

  EMUI 5.X ir EMUI 8X.

  Mobilūs duomenys. Perbraukite žemyn nuo būsenos juostos, kad atvertumėte pranešimų skydelį, tada palieskite parinktį Mobilūs duomenys ir išjunkite funkciją Mobilus duomenų perdavimas visada įjungtas.

  Wi-Fi. Perbraukite žemyn nuo būsenos juostos, kad atvertumėte pranešimų skydelį, tada palieskite ir palaikykite parinktį Wi-Fi, eikite į Konfigūruoti > Palikti „Wi-Fi“ veikti miego metu ir pasirinkite nuostatą Tik kai įjungtas į lizdą.

  Pastaba. Šių nuostatų keitimas turės įtakos programėlių prisijungimui prie interneto, kai telefonas prijungtas prie mobiliojo ryšio duomenų tinklo.

Naudinga ar ne?
Dėkojame už atsiliepimą.