Hvordan kan jeg oppdatere telefonen min?

Velg egnet oppdateringsmetode i henhold til behov.

1. Utfør en online oppdatering.

Forutsetninger:

● Telefonen din er koblet til internett før du starter oppdateringen. Online-oppdateringer forbruker en viss mengde datatrafikk, så det anbefales at du kobler telefonen din til et Wi-Fi-nettverk.

● Telefonen din har gjenværende batteristrøm over 30 % gjennom oppdateringen.

● Oppdateringen vil ta noe tid. Ikke trykk på strømknappen eller utfør noen andre operasjoner under oppdateringen. Når oppdateringen er fullført, vil telefonen din starte på nytt automatisk.

Prosedyre:

Trykk på Innstillinger > Oppdaterer for å sjekke for nye oppdateringer. Hvis en ny oppdatering finnes, trykker du på den for å laste den ned, og følger instruksjonene på skjermen for å oppdatere telefonen din.

2. Oppdater telefonen din med HiSuite.

Forutsetninger:

● Den nyeste HUAWEI HiSuite-versjonen er installert på datamaskinen din. Du kan laste den ned fra https://consumer.huawei.com/en/support/hisuite/

● Telefonen din har gjenværende batteristrøm over 30 % gjennom oppdateringen.

● Ikke koble fra USB-kabelen, slå av eller start telefonen din på nytt, eller ta ut eller setter inn microSD-kortet gjennom hele prosessen.

Prosedyre:

(1) Koble telefonen din til HiSuite og klikk Systemoppdatering på datamaskinen din.

(2) Etter at en ny versjon finnes, oppdaterer du telefonen din. Når oppdateringen er fullført, vil telefonen din starte på nytt automatisk.

*Tall er kun for referanseformål, og kan være forskjellige på din enhet.