Terms of Use

Pentru o experiență de utilizare îmbunătățită , va rugăm să folosiți ultima versiune de Internet Explorer sau să utilizați un alt browser.
LEGAL
Condiții de utilizare a site-ului web

Acești Termeni de utilizare a site-ului web („Termeni”) se aplică pentru dvs. personal și utilizarea platformei Huawei la https://consumer.huawei.com/ro/ („Platformă”), o platformă virtuală creată și întreținută de HUAWEI TECHNOLOGIES SRL, o companie înregistrată în România în temeiul legislației din România al cărei sediu social este în strada Barbu Văcărescu nr. 201, sectorul 2, etajul 16, București, România. („Noi”, „a noastră/al nostru/ale noastre/ai noștri”, „nouă” sau „Huawei”).


Această platformă nu este destinată utilizării de către minori cu vârsta sub 18 ani. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru orice riscuri și datorii care rezultă din acestea, în măsura permisă de dispozițiile legale aplicabile.ACCEPTAREA DE CĂTRE DVS. A ACESTOR TERMENI

Prin utilizarea platformei, confirmați că acceptați acești Termeni și că sunteți de acord să îi respectați. DACĂ NU ACCEPTAȚI ACEȘTI TERMENI, NU TREBUIE SĂ UTILIZAȚI PLATFORMA NOASTRĂ.

MODIFICAREA ACESTOR TERMENI

Ne rezervăm dreptul de a modifica, schimba, adăuga sau elimina porțiuni din acești Termeni în orice moment. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați periodic acești Termeni pentru modificări. Utilizarea continuă a Platformei după publicarea modificărilor va însemna că acceptați și sunteți de acord cu modificările. DACĂ OBIECTAȚI LA ORICE MODIFICARE A TERMENILOR, TREBUIE SĂ OPRIȚI IMEDIAT UTILIZAREA PLATFORMEI. Versiunea actuală a fost actualizată cel mai recent la data de 10.03.2021.

SE POT APLICA ȘI ALȚI TERMENI

Se pot aplica termeni și condiții suplimentari/suplimentare pentru furnizarea bunurilor sau serviciilor noastre, inclusiv evenimente, promoții, comunitate online sau alte caracteristici similare, precum și pentru porțiunile sau caracteristicile specifice ale Platformei, toți acești termeni fac parte din acești Termeni prin această referință.

• Cu privire la modul în care această platformă utilizează datele dvs. personale, consultați Politica noastră de confidențialitate la https://consumer.huawei.com/ro/privacy/privacy-policy/.

• Dacă alegeți să achiziționați pe platforma noastră, Termenii și condițiile de vânzare la https://consumer.huawei.com/ro/shop/sales-policy/ se vor aplica.

• Dacă doriți să participați la comunitatea noastră online, consultați Termenii și condițiile comunității noastre la https://consumer.huawei.com/ro/community/terms/.

Această platformă folosește cookie-uri și alte tehnologii similare, consultați Politica noastră privind cookie-urile la https://consumer.huawei.com/ro/legal/cookie-policy/.

Dacă există un conflict între acești Termeni și termenii postați sau cei aplicabili unei anumite porțiuni a Platformei sau pentru orice serviciu oferit pe sau prin intermediul Platformei, aceștia din urmă vor prevala în ceea ce privește utilizarea de către dvs. a acelei porțiuni a Platformei sau serviciul specific.

Puteți încheia acorduri separate, fie online, fie offline, cu Huawei sau afiliatul nostru pentru orice produse sau servicii („Acord suplimentar”). Dacă există vreun conflict sau inconsecvență între acești Termeni și un Acord suplimentar, acesta din urmă va avea prioritate asupra acestor Termeni numai în legătură cu produsele sau serviciile respective.

CONTURI ȘI ÎNREGISTRARE

Utilizarea anumitor funcții și servicii ale Platformei poate necesita înregistrarea dvs. prealabilă, inclusiv configurarea HUAWEI ID, dacă nu aveți deja unul.

Va trebui să confirmați și să fiți de acord cu termenii suplimentari ai Acordului cu utilizatorul referitor la HUAWEI ID disponibil la adresa https://id7.cloud.huawei.com/AMW/portal/agreements/userAgreement/ro-ro_userAgreement.html?version=europe&countryCode=ro&reqClientType=27&loginChannel=27000000. Controlorul de date al HUAWEI ID este Aspiegel Limited, o filială Huawei cu sediul în Irlanda. Pentru a afla mai multe despre modul în care Aspiegel Limited vă procesează datele personale, consultați Declarația privind HUAWEI ID și confidențialitatea, disponibilă la https://id7.cloud.huawei.com/AMW/portal/agreements/accPrivacyStatement/ro-ro_accPrivacyStatement.html?version=europe&reqClientType=27&loginChannel=27000000.

Dacă alegeți sau vi se furnizează un cod de identificare a utilizatorului, o parolă sau orice altă informație ca parte a procedurilor noastre de securitate, trebuie să păstrați aceste informații secrete și confidențiale. Nu trebuie să le dezvăluiți unei terțe părți. Toate acțiunile prin intermediul Huawei ID vor fi considerate proprii și veți fi responsabil pentru astfel de acțiuni.

Avem dreptul de a dezactiva orice cod sau parolă de identificare a utilizatorului, indiferent dacă dvs. ați optat pentru a face acest lucru sau a fost inițiat de noi, în orice moment, dacă, în opinia noastră rezonabilă, nu ați respectat oricare dintre prevederile Termenilor aplicabili.

Dacă știți sau suspectați că altcineva decât dvs. vă cunoaște codul sau parola de identificare a utilizatorului, trebuie să ne notificați imediat la shop.ro@mail01.huawei.com.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Huawei este proprietarul sau deținătorul de licență al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală pe această platformă și în materialul publicat pe aceasta. Aceste lucrări sunt protejate de legile și tratatele privind drepturile de autor din întreaga lume. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

Nu trebuie să modificați în nici un fel hârtia sau copiile digitale ale materialelor pe care le-ați tipărit sau descărcat și nu trebuie să utilizați ilustrații, fotografii, secvențe video sau audio sau orice grafică separat de textul însoțitor.

Statutul Huawei (și cel al oricăror colaboratori identificați) ca autori de conținut pe această platformă trebuie întotdeauna recunoscut.

Nu trebuie să utilizați nicio parte din conținutul acestei platforme în scopuri comerciale fără a obține o licență pentru a face acest lucru de la noi sau de la licențiatorii noștri.

Orice utilizare, alta decât în conformitate cu acești Termeni, este interzisă. Dacă încălcați oricare dintre acești Termeni, permisiunea dvs. de a utiliza Platforma încetează automat și trebuie să distrugeți imediat orice materiale descărcate sau tipărite de pe această Platforma.

UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A ACESTEI PLATFORME

Veți utiliza platforma noastră numai în scopuri legale. Nu trebuie să utilizați platforma noastră:

• În orice mod care încalcă orice lege sau reglementare locală, națională sau internațională aplicabilă.

• În orice mod care este ilegal sau fraudulos sau are vreun scop sau efect ilegal sau fraudulos.

• În scopul rănirii sau încercării de a face rău minorilor în vreun fel.

• Pentru a insulta, intimida sau umili orice persoană.

• Pentru a trimite, primi cu bună știință, încărca, descărca, utiliza sau reutiliza orice material ilegal.

• Pentru a transmite sau a procura trimiterea oricărui material publicitar sau promoțional nesolicitat sau neautorizat sau orice altă formă de solicitare similară.

• Pentru a transmite cu bună știință orice date, a trimite sau încărca orice material care conține viruși, troieni, viermi, înregistrări de taste, spyware, adware sau orice alte programe dăunătoare sau coduri similare de computer concepute pentru a afecta în mod negativ funcționarea oricărui software de calculator sau hardware.

Confirmați în continuare că nu veți accesa fără autoritate, nu veți interfera, deteriora sau perturba:

• orice parte a platformei noastre;

• orice echipament sau rețea pe care este stocată Platforma noastră;

• orice software utilizat în furnizarea platformei noastre; sau

• orice echipament sau rețea sau software deținut sau utilizat de orice terță parte.

Nu trebuie să utilizați în mod greșit acest site web introducând cu bună știință viruși, troieni, roboți, viermi sau alt material care este dăunător tehnologic sau rău intenționat. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la această platformă, la serverul pe care este stocată această platformă sau la orice server, computer sau bază de date conectată la platforma noastră. Nu trebuie să atacați platforma noastră printr-un atac de refuz de serviciu sau un atac de refuz de serviciu distribuit. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dvs. de a utiliza platforma noastră va înceta imediat.

CONȚINUTUL DE UTILIZATOR

Vă obligați să nu postați materiale sau să faceți contribuții pe această platformă care să fie considerate necorespunzătoare. În special, niciuna dintre contribuțiile dvs. nu poate conține:

• Limbaj licențios;

• Pornografie;

• Limbaj violent;

• Hărțuirea, intimidarea sau acțiunile agresive către un individ sau un grup de indivizi;

• Conținut care caută să exploateze pe alții;

• Reproducerea sau aprobarea violenței, rasismului, discriminării;

• conținut ilegal care încalcă legile aplicabile și/sau drepturile altora (de exemplu, discursuri de ură sau conținut terorist, partajarea de imagini care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor, partajarea ilegală și fără consimțământ de imagini private, hărțuirea online, vânzarea de produse neconforme sau contrafăcute, vânzarea de produse sau furnizarea de servicii care încalcă legislația privind protecția consumatorilor, utilizarea neautorizată de materiale protejate prin drepturi de autor, conținut care încalcă legislația privind concurența neloială etc.)

• publicitate pentru produse altele decât cele ale Huawei

Huawei poate în orice moment, la discreția exclusivă a Huawei, să implementeze restricții cum ar fi preselectarea, filtrarea, restricționarea, blocarea, modificarea sau ștergerea conținutului dvs. care încalcă obligațiile de mai sus, blocarea sau ștergerea Abonamentului dvs. și/sau anularea/blocarea totală a accesului dvs.

Puteți raporta orice conținut ilegal sau conținut care încalcă prezenții Termeni ai site-ului web către Huawei prin intermediul, dsacompliance@huawei.comiar Huawei poate lua măsurile adecvate ca răspuns.

În cazul în care eliminăm sau restricționăm accesul la conținutul dvs., vă vom notifica fără întârzieri nejustificate și vom preciza motivele deciziei noastre, cu excepția cazului în care nu este adecvat să facem acest lucru (de exemplu, suntem împiedicați din punct de vedere legal să facem acest lucru). În cazul în care considerați că am eliminat sau restricționat din greșeală conținutul dvs., puteți face apel prin intermediul dsacompliance@huawei.com pentru a depune plângeri împotriva deciziei dvs.

Garanți că o astfel de contribuție este conformă cu paragraful precedent și vei fi răspunzător față de noi și ne veți despăgubi pentru orice încălcare a acelei garanții. Aceasta înseamnă că veți fi responsabil pentru orice pierdere sau deteriorare pe care o suferim ca urmare a încălcării garanției menționate anterior.

În timp ce drepturile dvs. de autor protejate de legea aplicabilă rămân neafectate, ne acordați prin prezenta un drept permanent neexclusiv, la nivel mondial, privind conținutul dvs., de a afișa, transmite, distribui, reproduce, publica, copia, adapta, modifica, edita, traduce, crea lucrări derivate folosind conținutul dvs. prin postarea sau afișarea oricăror imagini, sigle, mărci comerciale, mărci de servicii, mărci, comentarii și orice alte informații, conținut sau materiale de pe această Platformă.

LINKURI ȘI CONȚINUTURI ALE TERȚILOR

În cazul în care Platforma noastră conține linkuri către alte site-uri și resurse furnizate de terți, aceste linkuri sunt furnizate numai pentru dvs. Astfel de linkuri nu ar trebui interpretate ca aprobarea de către noi a acelor site-uri web conectate sau informații pe care le puteți obține de la acestea asupra cărora nu avem control. Se sugerează să examinați cu atenție politica de confidențialitate și condițiile de utilizare ale acestor site-uri web terțe.

Această platformă poate include informații și materiale încărcate de alți utilizatori ai platformei, inclusiv dar fără a se limita la materiale din comunitatea noastră. Aceste informații și aceste materiale nu au fost verificate sau aprobate de noi. Opiniile exprimate de alți utilizatori pe platforma noastră nu reprezintă opiniile sau valorile noastre.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

huawei nu promite că aceasta platformă sau orice conținut de pe aceasta va fi disponibil întotdeauna sau furnizat neîntrerupt. huawei poate suspenda sau retrage sau restricționa disponibilitatea întregii platforme sau a oricărei părți ale acestei platforme pentru motive comerciale și operaționale fără anunț în prealabil.și operaționale fără anunț în prealabil.

serviciile platformei pot varia în funcție de regiuni și țări. nu se oferă garanții cu privire la faptul ca un serviciu particular sau o caracteristică sau funcție vor fi disponibile. huawei poate. la discreția sa, limita sau crea niveluri diferite de acces și utilizare a oricăror servicii cu privire la diferiți utilizatori.

conținutul de pe platforma noastră este furnizat numai cu titlu de informații generale. huawei nu face garanții, fie în mod expres sau implicite, cu privire la caracterul de acuratețe, completitudine sau de actualitate al conținutului de pe această platformă. mai mult, huawei nu își asumă responsabilitatea pentru orice pierdere sau daune, fie contractuale, circumstanțiale (inclusiv neglijență), de încălcare a obligațiilor sau de altă natură, chiar dacă acestea sunt previzibile, care apar în conexiune cu utilizarea acestei platforme de către dvs.tei platforme de către dvs.

huawei nu își asumă răspunderea pentru orice acte, omisiuni și conduită a oricărei părți terțe în conexiune cu sau legată de utilizarea platformei de către dvs.

huawei nu va fi responsabilă în nicio circumstanță pentru orice daune indirecte, care apar ca o consecință, incidentale sau punitive, inclusiv dar fără a se limita la, pierderea profiturilor, pierderea de economii anticipate și pierderea fondului comercial, chiar dacă posibilitatea unor astfel de daune a fost adusă în atenția huawei.

singurul dvs. remediu împotriva huawei pentru dezacordul cu platforma sau orice conținut este de a opri utilizarea platformei sau a oricărui astfel de conținut.

10 FORȚĂ MAJORĂ

Huawei nu va fi răspunzătoare sau obligată să plătească despăgubiri de orice natură pentru orice pierdere rezultată din indisponibilitatea sau defectarea serviciilor sau sistemelor din următoarele motive:

• închiderea sistemului pentru întreținere;

• incapacitatea de a transmite date din cauza defecțiunilor terminalelor de comunicații sau echipamentelor de telecomunicații;

• defectarea sistemelor și incapacitatea acestora de a-și îndeplini funcțiile din cauza evenimentelor de forță majoră, inclusiv, dar fără a se limita la taifunuri, cutremure, tsunami, inundații, întreruperi de curent, incendii, furtuni, război, tulburări politice, greve, lipsă de forță de muncă sau materiale, revolte, insurecții, tulburări civile, atac terorist, explozii, dezastre naturale, acțiuni guvernamentale, ordine ale instanțelor sau tribunalelor interne sau străine, non-performanța terților; sau

• suspendarea sau întârzierea serviciilor sau eșecul sistemelor din motive care depășesc controlul rezonabil al Huawei, cum ar fi hackeri sau atacuri cibernetice, reglaje tehnice sau defecțiuni ale departamentului de telecomunicații, actualizări ale site-ului web, probleme ale terților sau orice suspendare sau întrerupere a transportului sau a operațiunilor comerciale (incluzând, dar fără a se limita la întârzierea sau întreruperea reluării muncii sau operațiunilor dispuse de orice agenție guvernamentală) în cazul unei răspândiri naționale sau regionale a unei epidemii sau pandemii.

SISTEMUL DE MEMBRU

11.1 Platforma vă oferă un sistem de membru pentru o experienta de utilizare mai buna a acesteia de catre dumneavoastra. Sistemul de membru include Puncte, Energie, și Medalii, toate acestea vor fi generate pe baza achizițiilor și activităților în cadrul platformei.

11.2 Puncte

11.2.1 Puteți câștiga puncte pentru efectuarea de achiziții și pentru a le utiliza in scopul obtinerii de reduceri atunci când cumpărați produse HUAWEI din Platforma.

11.2.2 Punctele sunt adăugate automat în contul dumneavoastra după finalizarea unei achiziții. Punctele vor fi valabile până la 31 decembrie al celui de-al doilea an celui in care le-ați primit.

11.2.3 Puteți utiliza puncte numai pentru propriile comenzi. Punctele nu sunt transferabile și nu pot fi răscumpărate în numerar dacă nu sunt folosite pentru a le deduce din suma aferenta comenzii dumneavoastra.

11.2.4 În cazul se constata ca un utilizator a câștigat sau a folosit puncte prin metode ilegale, inclusiv, dar fără a se limita la utilizarea programelor, plasarea comenzilor invalide, profitând de lacune de sistem, sau înșelăciune în activități etc., Huawei își rezervă dreptul de a retrage Punctele si de a le deduce pe unele sau pe toate din contul utilizatorului în funcție de gravitatea încălcării. În cazul în care punctele obținute prin metode ilegale au fost deja utilizate de către utilizator, Huawei își rezervă dreptul de a cere utilizatorului să plătească suma pe care a primit-o în reduceri, sau de a returna produsul sau beneficiul.

11.3 Energie

11.3.1 Scopul “Energiei” este acela de a imbunatati loialitatea utilizatorilor si de a incuraja comportamentele active ale acestora in platforma, inclusiv, dar fără a se limita la logare, navigare, comentarii, postari, partajare, adăugarea la favorite, utilizarea serviciilor. Puteți câștiga “Energie” prin efectuarea de achiziții și finalizarea sarcinilor în platforma. Numărul de Energie va defini nivelul de utilizator în platforma, dar nu poate fi răscumpărat sau schimbat in numerar, sau in produse de orice fel.

11.3.2 Energia va fi valabilă timp de douăsprezece (12) luni din momentul in care a fost obtinuta. După ce un anumit număr de unitati de energie a expirat, nivelul dumneavoastra ar putea fi schimbat în mod corespunzător. Data de la care poate fi achiziţionata Energia este data lansării sistemului de Aderare în Romania, indiferent de prima autentificare a utilizatorilor după lansarea calităţii de membru.

11.4 Medalii

11.4.1 Medaliile sunt ecusoane virtuale în platforma care vor fi acordate utilizatorilor pentru realizările lor. Medaliile nu pot fi răscumpărate sau schimbate în numerar sau în produse de orice fel.

11.5 Definițiile și regulile din sistemul meu de membru ar putea fi ajustate sau modificate în viitor. Utilizatorii se pot referi la descrierea din platforma pentru actualizări viitoare.

Conformitatea cu DSA

Pentru a respecta Legea UE privind serviciile digitale (Regulamentul (UE) 2022/2065, DSA), Huawei a desemnat o echipă de asistență DSA ca punct de contact pentru a permite comunicarea directă și rapidă cu autoritățile statelor membre, Comisia Europeană, Consiliul European pentru Servicii Digitale și destinatarii serviciului Platformei.

De asemenea, invităm orice persoană fizică sau juridică să ne notifice cu privire la prezența pe serviciul nostru a unor informații specifice pe care persoana fizică sau juridică respectivă le consideră conținut ilegal.

În cazul în care activitatea sau informația relevantă este identificată ca fiind ilegală sau neconformă cu termenii și condițiile noastre, vom oferi și vom pune în aplicare restricții, o declarație de motivare și un sistem intern de gestionare a conformității, specificate în secțiunea 7 din prezenții Termeni ai site-ului web.

Toate cererile, plângerile, notificările și alte comunicări în conformitate cu articolele 11, 12, 16, 20 și 22 din DSA vor fi trimise la adresa:dsacompliance@huawei.com . Aceste comunicării trebuie să fie în limba engleză.

DIVERSE

Acești Termeni vor fi reglementați exclusiv de legea României, excluzând regulile privind vânzările internaționale de bunuri (CISG) și regulile privind conflictul. Cu toate acestea, nimic din acești Termeni nu vă va priva de protecția oferită prin prevederile care nu pot fi anulate prin acord, prin natura legislației din statul în care locuiți. Instanțele competente vor avea jurisdicție exclusivă asupra acestor Termeni.

Părăsești consumer.huawei.com
După ce dai click pe link, vei fi redirecționat către o terță pagină. HUAWEI nu este responsabil și nu are niciun control asupra website-urilor terță parte.
Înapoi Continuă