Terms of Use

Pentru o experiență de utilizare îmbunătățită , va rugăm să folosiți ultima versiune de Internet Explorer sau să utilizați un alt browser.
LEGAL
Termeni de utilizare
Termeni de utilizare

Acești Termeni de utilizare se aplică site-ului web pentru consumatorii HUAWEI (http://consumer.huawei.com/ro/). Accesând acest site web, sunteți de acord cu următorii termeni. În cazul în care nu înțelegeți sau nu acceptați oricare dintre termenii din prezentul document, vă recomandăm să nu mai folosiți site-ul web.

În măsura în care acest lucru este permis de lege, HUAWEI își rezervă dreptul să modifice acești Termeni de utilizare oricând, fără anunț în prealabil. Este responsabilitatea dvs. să verificați periodic dacă Termenii de utilizare au fost modificați. În cazul în care continuați să folosiți acest site web după publicarea modificărilor, acest lucru va reprezenta acceptul dvs. privind modificările respective.

Informații și explicații privind site-ul web

HUAWEI operează și gestionează acest site web de la sediul central din Provincia Guangdong, în Republica Populară Chineză. Cu toate că acest site web poate fi accesat din orice locație din întreaga lume, disponibilitatea funcțiilor, a produselor, a serviciilor discutate, menționate, furnizate și oferite prin intermediul sau pe acest site web pot să varieze în funcție de țară sau de regiune.

Dacă alegeți să accesați site-ul web din țări sau din regiuni din afara Chinei, veți face acest lucru din proprie inițiativă și trebuie să îl folosiți numai în măsura în care vă este permis de legile locale.

Conținutul site-ului web

Toate textele, imaginile, muzica, videoclipurile, animațiile, mărcile înregistrate, șabloanele, graficele, interfețele vizuale și codul (denumite, în continuare, Conținutul), inclusiv, dar fără a se limita la ideile, designul, structura, expresia și afișajul Conținutului menționat anterior sunt deținute, controlate și autorizate în mod legal pentru a fi folosite de HUAWEI. În cazul în care nu este menționat altfel în acești Termeni de utilizare, nu folosiți Conținutul acestui site web în scop comercial fără acordul scris în prealabil al companiei HUAWEI.

Puteți descărca informațiile prezentate pe acest site web privind produsele și serviciile HUAWEI cu următoarele condiții:

1. Informațiile respective să fie folosite numai în scopuri personale și nu în scopuri comerciale.

2. Informațiile respective să nu fie modificate în niciun fel.

3. Să nu fie date declarații sau garanții cu privire la informațiile sau documentele care conțin informațiile respective.

4. Să nu fie eliminate, parțial sau integral, declarațiile și / sau notificările care dovedesc calitatea de proprietar a companie HUAWEI și alte drepturi și interese legale cu privire la informațiile respective.

Standardele de utilizare

Site-ul web și Conținutul acestuia nu pot fi folosite ilegal sau în scopuri interzise de acești termeni de utilizare și nu pot fi folosite pentru a încălca drepturile și interesele legale ale altor persoane sau organizații.

Nu folosiți niciun dispozitiv, program sau algoritm, inclusiv spideri, roboți, legături spre pagini secundare și extrageri de date de pe pagini sau orice program manual identic sau similar ca să accesați, să obțineți, să copiați sau să monitorizați orice parte a acestui site web sau a Conținutului acestuia. Mai mult, nu accesați, nu obțineți și nu copiați materiale, documente și informații de pe acest site web folosind altă metodă decât cea oferită de acesta.

Nu încercați să accesați ilegal, să decodați sau să folosiți alte metode ilegale pentru a obține acces neautorizat la acest site web, la Conținutul sau la serviciile acestuia. Nu urmăriți, nu efectuați căutare inversă, nu decriptați și nu decodați informațiile clienților de pe acest site web, inclusiv, dar fără a se limita la ID-urile HUAWEI ale altor utilizatori.

Nu încălcați mecanismele de securitate sau măsurile de autentificare folosite de sau legate de acest site web. Nu cercetați, nu scanați și nu testați pentru a verifica dacă există slăbiciuni ale rețelei acestui site web sau ale celor asociate cu acesta și nu lansați niciun fel de atac împotriva sa.

Sunteți de acord să nu folosiți niciun dispozitiv, software sau program care să influențeze sau care încearcă să influențeze funcționarea obișnuită a acestui site web sau alte tranzacții efectuate pe acest site web sau care să influențeze sau care încearcă să influențeze utilizarea acestui site web de către alți utilizatori. Nu efectuați acțiuni care stochează cantități de date neobișnuite sau exagerate pe infrastructura site-ului web, a sistemului sau a rețelei sau pe sistemele și rețelele care sunt conectate la acest site web.

Contul, parola și securitatea

Poate fi necesar să înregistrați un ID HUAWEI sau să vă conectați la ID-ul HUAWEI pentru a accesa anumite funcții sau servicii pe acest site web. Vă asumați întreaga responsabilitate pentru protejarea confidențialități informațiilor din cont, inclusiv a parolei. Vă asumați întreaga responsabilitate pentru una sau pentru toate acțiunile care au loc în contul dvs. sau împotriva contului dvs. în eventualitatea în care nu reușiți să mențineți securitatea și confidențialitatea informațiilor respective.

Dacă întâmpinați neregularități sau anormalități în cont, inclusiv, dar fără a se limita la modificarea parolei sau la conectarea la cont sau utilizarea acestuia de către persoane neautorizate, informați imediat compania HUAWEI. Dacă incapacitatea dvs. de a vă menține confidențialitatea informațiilor contului duce la utilizarea acestuia de către alte persoane, ceea ce aduce ulterior daune companiei HUAWEI sau altor vizitatori ai site-ului web, puteți fi tras(ă) la răspundere pentru daunele respective.

Nu folosiți niciodată ID-urile HUAWEI ale altor persoane fără să primiți permisiunea expresă a deținătorului contului. Dacă incapacitatea dvs. de a respecta această clauză vă aduce daune sau pierderi dvs. sau altor persoane, HUAWEI nu își va asuma responsabilitatea pentru pierderile respective.

Linkuri externe

Acest site web poate include linkuri către site-uri web terțe independente. Astfel de linkuri sunt oferite numai pentru confortul vizitatorilor site-ului. HUAWEI nu oferă garanții exprese sau implicite privind Conținutul, serviciile și informațiile oferite pe site-urile web asociate; de asemenea, aceste linkuri nu trebuie considerate recomandări sau autorizații oferite de HUAWEI cu privire la site-urile web asociate. Puteți accesa în totalitate unul sau toate site-urile web asociate, la discreția dvs.; totuși, HUAWEI nu își asumă responsabilitatea pentru rezultatul unor astfel de interacțiuni.

Confidențialitate

Acest site web respectă Politica de confidențialitate HUAWEI, ale cărei detalii pot fi vizualizate selectând „Politica de confidențialitate” de pe bara din partea de jos a paginilor web de pe acest site.

Rețineți că legătura și datele rețelei transmise între dvs. și site-ul web nu sunt pe deplin sigure sau confidențiale și că este posibil ca informațiile și datele trimise pe acest site web să fie interceptate de alte persoane. HUAWEI nu poate garanta securitatea și confidențialitatea legăturii și a datelor rețelei trimise între dvs. și site-ul web.

Rezervarea drepturilor

HUAWEI își rezervă dreptul să efectueze următoarele acțiuni oricând, fără anunț în prealabil:

1. Să întrerupă sau să oprească oricând funcționarea sau accesul la tot site-ul web sau la o parte din acesta, indiferent de motiv.

2. Să remedieze sau să modifice tot Conținutul site-ului web sau parte din acesta, împreună cu politicile, termenii sau clauzele aplicabile.

3. Să întrerupă funcționarea întregului site web sau a unei părți din acesta din motive de întreținere, din cauza modificării erorilor sau din cauza altor modificări la intervale regulate sau neregulate.

Declinarea răspunderii

HUAWEI NU GARANTEAZĂ DISPONIBILITATEA, CONTINUITATEA ȘI ACCESIBILITATEA ACESTUI SITE WEB, A CONȚINUTULUI ȘI A SERVICIILOR ACESTUIA. SITE-UL WEB ȘI CONȚINUTUL ACESTUIA SUNT OFERITE CA ATARE. DVS., ÎN CALITATE DE UTILIZATOR, SUNTEȚI RESPONSABIL ÎN TOTALITATE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE WEB ȘI A ORICĂRUI SITE ASOCIAT ACESTUIA. DACĂ NU SUNTEȚI MULȚUMIT DE SITE-UL WEB SAU DE PĂRȚI ALE ACESTUIA, SINGURA MĂSURĂ DE REMEDIERE PE CARE O PUTEȚI LUA ESTE SĂ NU MAI FOLOSIȚI SITE-UL WEB SAU PĂRȚILE ACESTUIA, ÎNTRUCÂT LIMITAREA REMEDIERILOR FACE PARTE DIN ACORDUL CU HUAWEI PRIVIND UTILIZAREA ACESTUI SITE WEB.

INFORMAȚIILE PUBLICATE PE ACEST SITE WEB PRIVIND TIPURILE DE PRODUSE ȘI SERVICII DISPONIBILE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA FUNCȚIILE PRODUSELOR, CONFIGURĂRI, PARAMETRI, STANDARDE TEHNICE ȘI CONȚINUTUL SERVICIULUI POT SĂ DIFERE ÎN FUNCȚIE DE ȚARĂ SAU DE REGIUNE. FUNCȚIILE, CONFIGURĂRILE, PARAMETRII ȘI STANDARDELE TEHNICE ALE ORICĂRUI PRODUS POT FI MODIFICATE ÎN ORICE MOMENT AL DURATEI DE VIAȚĂ A ACELUI PRODUS ȘI POATE DURA PÂNĂ CÂND HUAWEI ACTUALIZEAZĂ INFORMAȚIILE RESPECTIVE. PRIN URMARE, POT EXISTA VARIAȚII ÎNTRE INFORMAȚIILE DESPRE PRODUS ȘI DESPRE SERVICIU PE CARE LE VEDEȚI PE ACEST SITE WEB ȘI PRODUSUL REAL PE CARE ÎL ACHIZIȚIONAȚI SAU PRODUSELE CARE AU FOST PUS ÎN VÂNZARE PE PIAȚA DVS. HUAWEI NU GARANTEAZĂ CORECTITUDINEA, INTEGRALITATEA SAU FIABILITATEA CONȚINUTULUI ACESTUI SITE WEB.

Limitarea răspunderii

Cu excepția cazului când este interzis de lege, indiferent de circumstanțe, HUAWEI nu își va asuma responsabilitatea pentru nicio daună indirectă, derivată, incidentală, colaterală sau punitivă care ar putea apărea ca urmare a utilizării site-ului web, inclusiv, dar fără a se limita la pierderea profitului, chiar dacă HUAWEI este deja conștientă de potențialele riscuri.

Dacă utilizarea acestui site web duce la orice tip de daună sau pierdere, răspunderea totală și maximă pe care HUAWEI și partenerii săi și-o asumă nu trebuie să depășească suma totală a taxelor de abonare sau a taxelor asemănătoare referitoare la utilizarea serviciilor sau a funcțiilor site-ului web de către dvs.

Unele competențe juridice nu permit limitarea răspunderii. Prin urmare, este posibil ca restricțiile menționate anterior să nu vi se aplice.

Despăgubire

În cazul unei solicitări, pierderi, răspunderi, propuneri sau cheltuieli (inclusiv taxele avocatului) imputate companiei HUAWEI din cauza sau în legătură cu utilizarea acestui site web, sunteți de acord să despăgubiți compania HUAWEI, directorii, angajații, agenții, partenerii și alte persoane autorizate ale acesteia.

Despăgubiri independente

Clauzele din Articolul 10 „Limitarea răspunderii” și din Articolul 11 „Despăgubire” ale acestui Acord se aplică independent unele față de celelalte, chiar dacă se consideră că articolele și / sau clauzele nu pot îndeplini scopul lor specific sau nu pot fi aplicate de lege. În măsura în care este permis de legile aflate în vigoare, limitările răspunderii menționate în Articolul 10 și în Articolul 11 din prezentul document sunt aplicate indiferent dacă pierderea are drept cauză (1) încălcarea contractului, (2) încălcarea garanției, (3) erorile sau încălcările, inclusiv neglijența sau falsul în declarații, (4) responsabilitatea limitată sau (5) orice alt motiv.

Feedback

Orice feedback pe care îl oferiți pe acest site web este considerat a fi neconfidențial. HUAWEI își rezervă dreptul să folosească liber aceste informații, fără să se limiteze.

Încălcarea acestor Termeni de utilizare

Sunteți de acord că HUAWEI își rezervă drepturile să vă refuze accesul la acest site web și / sau să vă împiedice să îl mai accesați în cazul în care HUAWEI consideră că ați încălcat acești Termeni de utilizare.

Dacă HUAWEI vă refuză accesul la acest site web ca urmare a încălcării acestor Termeni de utilizare, compania HUAWEI nu își asumă răspunderea față de dvs. sau față de terți.

Sunteți de acord că HUAWEI poate decide, fără o notificare în prealabil, să vă refuze accesul la toate funcțiile site-ului web sau la o parte dintre acestea pentru motive care includ, dar fără să se limiteze la:

(1) Ca răspuns la solicitările agențiilor de aplicare a legii sau ale altor instituții guvernamentale.

(2) Ca răspuns la propria dvs. solicitare. (Dacă solicitați ștergerea ID-ului HUAWEI, este posibil să nu mai puteți accesa funcțiile de achiziționare online.)

(3) Întreruperea sau modificarea majoră a acestui site web sau a oricăruia dintre serviciile sale.

(4) Probleme tehnice imprevizibile.

Legislația și jurisdicția aplicabilă

Atât constituirea, aplicarea și interpretarea acestui Acord, cât și soluționarea disputelor referitoare la acestea, vor fi supuse legislației Republicii Populare Chineze.

Locul semnării acest Acord va fi considerat a fi regiunea Longgang din orașul Shenzhen, în Republica Populară Chineză. În cazul în care vor apărea dispute cu privire la Conținut sau la executarea acestui Acord, ambele părți ar trebui să le soluționeze pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a ajuns la o soluție pe cale amiabilă, oricare dintre părți poate să intenteze un proces la un tribunal care are jurisdicția în locul semnării contractului.

Alte prevederi

Acești Termeni de utilizare reprezintă întregul Acord dintre dvs. și HUAWEI privind utilizarea acestui site web și înlocuiesc orice acord anterior scris sau oral dintre dvs. și HUAWEI privind utilizarea acestui site web. Fără a ține seama de alte prevederi ale altor acorduri încheiate între dvs. și HUAWEI, HUAWEI nu va accepta nicio contra-ofertă privind acești Termeni de utilizare, refuzând expres prin prezentul document toate contra-ofertele.

Dacă HUAWEI nu susține și nu solicită executarea strictă a acestor Termeni de utilizare, acest lucru nu reprezintă o renunțare din partea HUAWEI la orice drepturile aferente executării acestor Termeni de utilizare sau aferente Termenilor de utilizare înșiși. Acțiunile efectuate între HUAWEI și dvs. sau un alt terț nu sunt considerate modificări ale prevederilor din acești Termeni de utilizare.

Setarea cookie-urilor