Notificare de confidențialitate Huawei Support

Cea mai recentă actualizare: 20 mai 2019

1. Introducere

Prezenta Notificare de confidențialitate se aplică prelucrării datelor dvs. cu caracter personal cu privire la serviciul Huawei Support, care includ, de ex., desfășurarea serviciilor de întreținere pentru dvs., administrarea cererii de garanție sau intervenție, corespondența cu dvs. atunci când contactați Huawei Support prin chat în timp real, e-mail, linie de asistență telefonică sau prin mesaje directe pe Facebook, YouTube și Instagram, cu scopul îmbunătățirii calității serviciului Huawei Support sau administrarea cererilor legale cu privire la funcționarea acestuia.

Prezenta Notificare de confidențialitate conține informații importante despre prelucrarea datelor cu caracter personal, precum obiectivul sau scopul prelucrării, perioada de stocare a datelor, precum și drepturile persoanelor vizate. Înțelegem importanța confidențialității dvs., citiți cu atenție prezenta Notificare de confidențialitate pentru a înțelege modul în care noi vă prelucrăm datele cu caracter personal.

2. Controlerul de date

Controlerul de date este Huawei Technologies S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Strada Barbu Vacarescu nr. 201, etaj 14, 15, 16, 23, 24, 25. (denumit în continuare ca „noi” „Huawei” sau „Huawei Support”).

Dacă aveți întrebări cu privire la chestiuni de confidențialitate, contactați-ne prin formularul online: https://consumer.huawei.com/ro/legal/privacy-questions/

3. Ce fel de date cu caracter personal colectăm

Ca parte a Huawei Support, vom colecta și utiliza datele dvs. cu caracter personal în scopul rezolvării întrebărilor dvs. adresate către Huawei Support.

Vom colecta și prelucra următoarele tipuri de date cu caracter personal pe care le furnizați cu privire la întrebarea dvs. adresată către Huawei Support:

date de contact: nume, prenume, ID-ul utilizatorului și/sau pseudonimul, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa; date privind dispozitivul: număr IMEI și alte date de identificare a dispozitivului (inclusiv electronice);

date privind întrebarea: date din conținutul întrebării dvs. adresate către Huawei Support, cu privire la, de ex., întreținerea serviciilor/procesele de garanție sau intervenție sau alte întrebări pe care le puteți adresa.

4. Cum și pe ce bază vă utilizăm datele cu caracter personal

Utilizăm datele cu caracter personal pentru a vă rezolva -întrebarea adresată către Huawei Support și/sau pentru a vă furniza și pentru a vă contacta cu privire la orice întreținere a serviciilor necesară, pentru a vă administra cererea de garanție/intervenție, pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre (de asemenea, prin efectuarea sondajelor de satisfacție a clienților), precum și pentru a gestiona procedurile privind cererile legale legate de acțiunile menționate mai sus.

Se poate să vă prelucrăm datele cu privire la:

• executarea contractelor:

• contract de garanție - reparații în condițiile prevăzute în politica de garanție;

• contracte postgaranție.

* Este posibil să nu putem oferi un serviciu complet dacă nu avem toate informațiile necesare.

• acordarea consimțământului – dacă utilizați centrul nostru de contact (Consimțământul poate fi revocat în orice moment, fără a aduce atingere legalității prelucrării înainte de revocare).

• interesele noastre legitime:

• de a vă răspunde la întrebări și interogări, depanare, întrebări frecvente și alte informații privind serviciile de relații cu clienții;

• de a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre și de a îmbunătăți funcționalitatea și securitatea serviciilor noastre;

• de a respecta cerințele aplicabile cu privire la păstrarea și stocarea documentației aferente serviciilor furnizate;

• de a stabili, exercita și apăra cererile legale cu privire la funcționarea Huawei Support.

5. Cum transmitem datele dvs. cu caracter personal

(1) Partajarea cu furnizorii de servicii: Utilizăm furnizori de servicii pentru a ajuta funcționarea Huawei Support. Aceștia vor avea acces la datele dvs. cu caracter personal numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor lor contractuale față de noi, pentru furnizarea serviciilor pentru Huawei Support. Furnizorii noștri de servicii au fost selectați cu grijă și primesc sarcini de la noi, sunt obligați de instrucțiunile noastre și nu vor prelucra datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri. Vă putem partaja datele unor categorii de furnizori pentru următoarele servicii:

• centre de service autorizate - pentru a vă furniza servicii de întreținere (reparații, recepție sau returul dispozitivului după reparație);

• centre de contact - pentru a vă contacta în mod eficient cu privire la serviciul de întreținere;

• centre pentru sondaje de satisfacție a clienților - pentru a dezvolta constant serviciile noastre;

(2) Divulgări legale sau prin reglementări: Huawei vă poate partaja datele atunci când există o cerință rezonabilă în acest scop, de exemplu, pentru a îndeplini cerințele unor legi și reglementări aplicabile sau ca răspuns la solicitările legiuitorilor, instanțelor sau agențiilor guvernamentale.

Pentru a vă furniza anumite servicii, Huawei utilizează terți și entități care aparțin grupului Huawei (externalizare), așa-numitele persoane împuternicite. Ca parte a activității încredințate persoanelor împuternicite, acestea pot obține acces la unele sau toate datele cu caracter personal descrise mai sus. Înainte de prelucrare, persoanele împuternicite obțin orientări stricte cu privire la modalitatea și domeniul de aplicare al prelucrării și protecția datelor cu caracter personal. Persoanele împuternicite nu au dreptul de a prelucra datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele specificate mai sus.

În unele cazuri, persoanele împuternicite indicate pot, de asemenea, prelucra datele cu caracter personal în scopurile proprii, de ex., cu privire la furnizarea serviciilor de reparații după o perioadă de chemare în garanție sau intervenție. În astfel de cazuri, prelucrarea se va efectua conform regulilor stabilite în politicile relevante sau reglementările unor astfel de entități.

Huawei respectă cerințele legale aplicabile pentru protejarea datelor cu caracter personal din UE transferate în afara SEE, în mod specific, prin aplicarea clauzelor contractuale tip UE pentru asigurarea că un nivel echivalent de protecție a datelor cu caracter personal se aplică datelor dvs. cu caracter personal chiar și în cazurile în care legislația privind protecția datelor cu caracter personal nu se aplică direct. Huawei aplică această procedură, de exemplu, cu privire la furnizarea serviciilor de întreținere care necesită partajarea datelor cu companii din grupul Huawei cu sediul în Republica Populară Chineză.

6. Pentru cât timp stocăm datele dvs. cu caracter personal

Vă reținem datele cu caracter personal pentru o perioadă limitată de timp, necesară pentru prelucrare și/sau conform cerințelor legale. Următoarele perioade de păstrare sunt aplicabile cu privire la serviciul de asistență pentru clienți:

• până la 24 de luni, în cazul furnizării către dvs. a serviciilor de întreținere de la data cererii dvs.;

• până la 24 de luni de la data interogării/întrebării dvs. adresate Huawei Support.

7. Modul în care protejăm datele dvs. cu caracter personal

Implementăm măsuri de securitate organizatorice și tehnice corespunzătoare pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, a divulgării, utilizării, modificării sau pierderii în special prin aplicarea tehnologiilor criptografice, segregarea datelor și autentificare cu factori multipli.

8. Drepturile și opțiunile dvs.

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dvs.:

Dreptul de acces la date – ceea ce înseamnă că operatorul de date trebuie să vă furnizeze, la cerere, informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal, în principal despre scopul și temeiurile legale ale prelucrării, domeniul de aplicare a datelor păstrate, entitățile cărora datele cu caracter personal sunt divulgate și perioadele de păstrare. În virtutea dreptului dvs., puteți, de asemenea, solicita operatorului de date să vă furnizeze o copie a datelor dvs. prelucrate. Pentru a vă exercita dreptul, contactați-ne prin intermediul formularului: https://consumer.huawei.com/ro/legal/privacy-questions/.

Dreptul la rectificare - în baza acestui drept, operatorul de date elimină orice inexactități sau erori cu privire la datele cu caracter personal prelucrate și completează sau actualizează datele, dacă este necesar;

Dreptul la ștergere - în baza acestui drept, puteți solicita ștergerea datelor dvs., dacă acestea nu mai sunt necesare cu privire la scopul pentru care au fost colectate sau în alte scopuri legitime (precum stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor noastre legale).

Dreptul la restricționare - în baza acestui drept, operatorul de date restricționează prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepția a) operațiunilor pentru care persoana vizată și-a dat consimțământul, pe durata perioadelor de păstrare acceptate sau dacă există alte temeiuri juridice pentru o astfel de prelucrare; b) în alte cazuri, dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este permisă în mod legal (de ex., se emite o decizie a autorității de supraveghere care permite prelucrarea datelor).

Dreptul la portabilitatea datelor - în baza acestui drept, dacă datele sunt prelucrate prin mijloace automatizate, cu privire la acordul încheiat sau consimțământul persoanei vizate, la cererea dvs., operatorul de date vă va furniza datele într-o formă structurată și într-un format electronic utilizat în mod curent. Suplimentar, la cererea dvs., operatorul de date poate transmite datele unui alt operator de date indicat de dvs., cu condiția ca acest lucru să fie fezabil din punct de vedere tehnic, atât pentru operatorul de date, cât și pentru cealaltă entitate.

Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor în scopuri de marketing direct – dvs. în calitate de persoană vizată puteți, în orice moment, să obiectați la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, fără necesitatea de a justifica o astfel de obiecție.

Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor în alte scopuri - în temeiul situație dvs. specifice, puteți oricând obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal în baza altor intereselor legitime ale operatorului de date (de ex., în scopuri statistice sau de analiză). O obiecție în această privință va face obiectul evaluării de către operatorul de date cu privire la temeiurile legale ale unei astfel de prelucrări.

Dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile de mai sus sau dacă doriți să depuneți o plângere sau interogare cu privire la modul în care Huawei prelucrează datele cu caracter personal în general sau în cazul dvs., precum și dacă aveți orice cereri de informații adresate responsabilului nostru cu protecția datelor (DPO), transmiteți aceste întrebări la adresa https://consumer.huawei.com/ro/legal/privacy-questions/.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de protecție a datelor.

9. Informații suplimentare

Nu utilizăm date pentru un proces decizional automatizat, inclusiv profilare, cu privire la operațiunile privind prelucrarea datelor descrise în prezenta Notificare de confidențialitate.

Dacă nu ne furnizați datele cu caracter personal, precum informațiile de contact sau informații privind reparația necesară a dispozitivului sau procedura de plângere, nu vom putea să vă oferim anumite sau toate serviciile noastre descrise în prezenta Notificare de confidențialitate.

10. Actualizări la prezenta notificare

În cazul în care vom actualiza prezenta Politică de confidențialitate, vă vom anunța în prealabil cu privire la orice modificări materiale care ar putea afecta modul în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate, prin trimiterea unui e-mail către dvs.

Ultima versiune a prezentei Notificări de confidențialitate va fi întotdeauna disponibilă aici. Puteți verifica „data intrării în vigoare” publicată în partea superioară a paginii pentru a afla data ultimei actualizări a Notificării de confidențialitate.

IMPORTANT: Prezenta Notificare de confidențialitate se aplică la Huawei Support. Pentru a afla angajamentele noastre de confidențialitate cu privire la alte produse și servicii, consultați notificarea de confidențialitate a respectivelor produse și servicii. Dacă doriți să aflați mai multe despre angajamentele generale ale Huawei privind confidențialitatea, accesați:
https://consumer.huawei.com/ro/legal/privacy-policy/.

Declarația de confidențialitate a Huawei privind activitatea cu consumatorii