Service Privacy Notice

Pentru o experiență de utilizare îmbunătățită , va rugăm să folosiți ultima versiune de Internet Explorer sau să utilizați un alt browser.
Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal pentru Serviciul Huawei Support
Data celei mai recente actualizări: 16 martie 2020

1. Introducere

Prezenta Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal („Informarea”) se aplică prelucrării datelor dvs. cu caracter personal cu privire la serviciul Huawei Support, care include, de ex., desfășurarea serviciilor de întreținere pentru dvs., administrarea cererii de garanție sau intervenție, corespondența cu dvs., atunci când contactați Huawei Support prin chat în timp real, e-mail, linie de asistență telefonică sau prin mesaje directe pe Facebook, YouTube, Instagram și WhatsApp, cu scopul îmbunătățirii calității serviciului Huawei Support sau administrării cererilor legale cu privire la funcționarea acestuia.

Prezenta Informare conține informații importante despre prelucrarea datelor cu caracter personal, precum obiectivul sau scopul prelucrării, perioada de stocare a datelor, precum și drepturile persoanelor vizate. Înțelegem importanța datelor dvs. cu caracter personal, citiți cu atenție prezenta Informare pentru a înțelege modul în care noi vă prelucrăm datele cu caracter personal.

2. Operatorul de date

Operatorul de date este Huawei Technologies S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Strada Barbu Vacarescu nr. 201, etajele 14, 15, 16, 23, 24, 25 ( „noi”, „Huawei” sau „Huawei Support”).

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, contactați-ne prin formularul online: https://consumer.huawei.com/ro/legal/privacy-questions/.

3. Ce fel de date cu caracter personal prelucram

Ca parte a Huawei Support, vom colecta și utiliza datele dvs. cu caracter personal în scopul rezolvării întrebărilor dvs. adresate către Huawei Support.

Vom colecta și prelucra următoarele tipuri de date cu caracter personal pe care le furnizați cu privire la întrebarea dvs. adresată către Huawei Support:

i) date de contact: nume, prenume, ID-ul utilizatorului și/sau pseudonimul, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa;

ii) date privind dispozitivul: număr IMEI și alte date de identificare a dispozitivului (inclusiv electronice);

iii) date privind întrebarea: date din conținutul întrebării dvs. adresate către Huawei Support, cu privire la, de ex., întreținerea serviciilor/procesele de garanție sau intervenție, sau alte întrebări pe care le puteți adresa.

4. Cum și pe ce bază vă prelucram datele cu caracter personal

Utilizăm datele cu caracter personal pentru a vă rezolva întrebarea adresată către Huawei Support și/sau pentru a vă furniza întreținerea serviciilor și a vă contacta cu privire la orice întreținere a serviciilor necesară, pentru a vă administra cererea de garanție/intervenție, pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre (de asemenea, prin efectuarea sondajelor de satisfacție a clienților), precum și pentru a gestiona procedurile privind cererile legale legate de acțiunile menționate mai sus.

Temeiurile legale al prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal sunt urmatoarele:

i) executarea contractelor de garanție – reparații, conform condițiilor prevăzute în politica de garanție, precum si a contractelor post-garanție:

* Este posibil să nu putem oferi un serviciu complet, dacă nu ne furnizati informatiile si datele cu caracter personal necesare.

ii) consimțământul dvs.– dacă utilizați centrul nostru de contact (consimțământul dvs. poate fi revocat în orice moment, fără a aduce atingere legalității prelucrării înainte de revocare);

iii) interesele noastre legitime:

• de a vă răspunde la solicitări;

• de a îmbunătăți calitatea, funcționalitatea și securitatea serviciilor noastre;

• de a respecta cerințele aplicabile cu privire la păstrarea și stocarea documentației aferente serviciilor furnizate;

• de a stabili, exercita și apăra cererile legale cu privire la funcționarea Huawei Support.

5. Cum transmitem datele dvs. cu caracter personal

(1) Partajarea cu furnizorii de servicii: Utilizăm furnizori de servicii pentru a ajuta funcționarea Huawei Support. Aceștia vor avea acces la datele dvs. cu caracter personal numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor lor contractuale față de noi, pentru furnizarea serviciilor pentru Huawei Support. Furnizorii noștri de servicii au fost selectați cu grijă și primesc sarcini de la noi, sunt obligați de instrucțiunile noastre și nu vor prelucra datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri. Vă putem partaja datele unor categorii de furnizori pentru următoarele servicii:

• centre de service autorizate - pentru a vă furniza servicii de întreținere (reparații, recepție sau returul dispozitivului după reparație);

• centre de contact - pentru a vă contacta în mod eficient cu privire la serviciul de întreținere;

• centre pentru sondaje de satisfacție a clienților - pentru a dezvolta constant serviciile noastre.

(2) Divulgări legale sau prin reglementări: Huawei vă poate partaja datele atunci când există o cerință legală sau rezonabilă în acest scop, de exemplu, pentru a îndeplini cerințele unor legi și reglementări aplicabile, sau ca răspuns la solicitările legiuitorilor, instanțelor sau agențiilor guvernamentale.

Pentru a vă furniza anumite servicii, Huawei utilizează terți și entități care aparțin grupului Huawei (externalizare), așa-numitele persoane împuternicite. Ca parte a activității încredințate persoanelor împuternicite, acestea pot obține acces la unele sau toate datele cu caracter personal descrise mai sus. Înainte de prelucrare, persoanele împuternicite obțin instrucțiuni stricte cu privire la modalitatea și domeniul de aplicare al prelucrării și protecția datelor cu caracter personal. Persoanele împuternicite nu au dreptul de a prelucra datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele specificate mai sus.

În unele cazuri, persoanele împuternicite indicate pot, de asemenea, prelucra datele cu caracter personal în scopuri proprii, de ex., cu privire la furnizarea serviciilor de reparații după o perioadă de chemare în garanție sau intervenție. În astfel de cazuri, prelucrarea se va efectua conform regulilor stabilite în politicile relevante sau reglementările unor astfel de entități.

Huawei respectă cerințele legale aplicabile pentru transferul datelor cu caracter personal în afara UE / SEE, în mod specific, prin aplicarea clauzelor contractuale standard, pentru a ne asigura că un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal se aplică datelor dvs. cu caracter personal, chiar și în cazurile în care legislația privind protecția datelor cu caracter personal nu se aplică direct. Huawei aplică această procedură, de exemplu, cu privire la furnizarea serviciilor de întreținere care necesită partajarea datelor cu companii din grupul Huawei cu sediul în Republica Populară Chineză.

6. Pentru cât timp stocăm datele dvs. cu caracter personal

Vă reținem datele cu caracter personal pentru o perioadă limitată de timp, necesară pentru prelucrare și/sau conform cerințelor legale. Următoarele perioade de păstrare sunt aplicabile cu privire la serviciul de asistență pentru clienți:

i) până la 24 de luni, în cazul furnizării către dvs. a serviciilor de întreținere de la data cererii dvs.;

ii) până la 24 de luni de la data interogării/întrebării dvs. adresate Huawei Support.

7. Modul în care protejăm datele dvs. cu caracter personal

Implementăm măsuri de securitate organizatorice și tehnice corespunzătoare pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, a divulgării, utilizării, modificării sau pierderii în special prin aplicarea tehnologiilor criptografice, segregarea datelor și autentificare cu factori multipli.

8. Drepturile și opțiunile dvs.

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:

Dreptul de acces la date

– ceea ce înseamnă că operatorul de date trebuie să vă furnizeze, la cerere, informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal, în principal despre scopul și temeiurile legale ale prelucrării, domeniul de aplicare a datelor păstrate, entitățile cărora datele cu caracter personal le sunt divulgate și perioadele de păstrare. În virtutea dreptului dvs., puteți, de asemenea, solicita operatorului de date să vă furnizeze o copie a datelor dvs. prelucrate. Pentru a vă exercita dreptul, contactați-ne prin intermediul formularului: https://consumer.huawei.com/ro/legal/privacy-questions/.

Dreptul la rectificare

- în baza acestui drept, operatorul de date elimină orice inexactități sau erori cu privire la datele cu caracter personal prelucrate și completează sau actualizează datele, dacă este necesar;

Dreptul la ștergerea datelor

- în baza acestui drept, puteți solicita ștergerea datelor dvs., dacă acestea nu mai sunt necesare cu privire la scopul pentru care au fost colectate, sau în alte scopuri legitime (precum stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor noastre legale).

Dreptul la restricționarea prelucrarii

- în baza acestui drept, operatorul de date restricționează prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepția: a) operațiunilor pentru care persoana vizată și-a dat consimțământul, pe durata perioadelor de păstrare acceptate sau dacă există alte temeiuri juridice pentru o astfel de prelucrare; b) în alte cazuri, dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este permisă în mod legal (de ex., se emite o decizie a autorității de supraveghere care permite prelucrarea datelor).

Dreptul la portabilitatea datelor

- în baza acestui drept, dacă datele sunt prelucrate prin mijloace automatizate, cu privire la acordul încheiat sau consimțământul persoanei vizate, la cererea dvs., operatorul de date vă va furniza datele într-o formă structurată și într-un format electronic utilizat în mod curent. Suplimentar, la cererea dvs., operatorul de date poate transmite datele unui alt operator de date indicat de dvs., cu condiția ca acest lucru să fie fezabil din punct de vedere tehnic, atât pentru operatorul de date, cât și pentru cealaltă entitate.

Dreptul la opozitie față de prelucrarea datelor în scopuri de marketing direct

– dvs. în calitate de persoană vizată puteți, în orice moment, să vă opuneți prelucrarii datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, fără necesitatea de a justifica o astfel de obiecție.

Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor în alte scopuri

- în temeiul situație dvs. specifice, puteți oricând obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal în baza altor intereselor legitime ale operatorului de date (de ex., în scopuri statistice sau de analiză). O obiecție în această privință va face obiectul evaluării de către operatorul de date cu privire la temeiurile legale ale unei astfel de prelucrări.

Dreptul la opozitie față de prelucrarea datelor în alte scopuri

- în temeiul situației dvs. specifice, puteți oricând să vă opuneți prelucrarii datelor cu caracter personal în baza altor intereselor legitime ale operatorului de date (de ex., în scopuri statistice sau de analiză). O obiecție în această privință va face obiectul evaluării de către operatorul de date cu privire la temeiurile legale ale unei astfel de prelucrări.

Dreptul de a va retrage consimtamantul acordat

- atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., aveti dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de protecție a datelor

– va rugam sa consultati lista atasata cu datele de contact ale autoritatilor de supraveghere din UE: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, sau să depuneți o plângere ori interogare cu privire la modul în care Huawei prelucrează datele cu caracter personal în general sau în cazul dvs., precum și dacă aveți oricare cereri de informații adresate responsabilului nostru cu protecția datelor (DPO), va rugam sa transmiteți aceste întrebări la adresa https://consumer.huawei.com/ro/legal/privacy-questions/.

9. Informații suplimentare

Nu utilizăm date pentru un proces decizional automatizat, inclusiv profilare, cu privire la operațiunile privind prelucrarea datelor descrise în prezenta Informare.

Dacă nu ne furnizați datele cu caracter personal, precum informațiile de contact sau informații privind reparația necesară a dispozitivului sau procedura de plângere, nu vom putea să vă oferim anumite sau toate serviciile noastre descrise în prezenta Informare.

10. Actualizări ale prezentei Informari

Huawei își rezervă dreptul de a actualiza oricând această Notificare. În cazul în care această Notificare va fi actualizată, Huawei va emite notificarea de modificare prin diverse canale, inclusiv prin postarea celei mai recente versiuni pe site-ul nostru oficial: https://consumer.huawei.com/ro/support/.

Ultima versiune a prezentei Informari va fi întotdeauna disponibilă aici. Puteți verifica „Data celei mai recente actualizări” publicată în partea superioară a paginii pentru a afla data ultimei actualizări a Informarii.

IMPORTANT: Prezenta Informare se aplică serviciilor Huawei Support. Pentru a afla angajamentele noastre de privind protectia datelor cu caracter personal cu privire la alte produse și servicii, consultați informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal a respectivelor produse și servicii. Dacă doriți să aflați mai multe despre angajamentele generale ale Huawei privind protectia datelor cu caracter personal, va rugam sa accesați: https://consumer.huawei.com/ro/legal/privacy-policy/.

Părăsești consumer.huawei.com
După ce dai click pe link, vei fi redirecționat către o terță pagină. HUAWEI nu este responsabil și nu are niciun control asupra website-urilor terță parte.
Înapoi Continuă