warranty-policy

Pentru o experiență de utilizare îmbunătățită , va rugăm să folosiți ultima versiune de Internet Explorer sau să utilizați un alt browser.

Rezultate populare

  Rezultate sugerate

   introduceți mai multe cuvinte cheie

    

   Condiţii de acordare a Garanţiei

   În situatia in care, în perioada de garanţie, produsul cumpărat de dumneavoastră se dovedeşte a fi defect din motive de proiectare, execuţie sau materiale deficitare, din cauze neimputabile dumneavastră, acesta va fi fie reparat, fie intreţinut, fie înlocuit, gratuit, cu condiţia respectării următoarelor:

   1. Produsul să fi fost cumpărat din reţeaua de distribuitori autorizaţi din Romania

   2. În momentul prezentării la punctul de colectare, produsul să fie insoţit de următoarele documente:

   a. certificatul de garanţie în original, completat corect  

   b. şi dovada achiziţionării produsului sub forma de factură sau chitanţa fiscală.  

   3. Produsul să se afle în perioada de garanţie. Perioada de garanţie se acordă începand cu ziua vânzării. Înainte de punerea în funcţiune, se recomandă citirea cu atenţie a instrucţiunilor de utilizare a produsului.

   4. Termenul de garanţie este de 24 luni de la data vanzarii.

   5. Durata medie de utilizare a produsului (în condiţii de utilizare normală) este de 3 ani.

   6. Garanţia îşi pierde valabilitatea în următoarele cazuri:

   a. Defectarea produsă ca urmare a nerespectării instrucţiunilor de utilizare, transport, manipulare şi instalare prescrise în manualul de utilizare. 

   b. Utilizarea produsului în alte scopuri decât cel pentru care a fost conceput. 

   c. Deteriorare mecanică sau plastica provocată prin lovirea aparatului sau orice alte acţiuni care conduc la aceaste tipuri de deteriorare ori deteriorarea marcajului cu modelul şi seria aparatului. 

   d. Contact cu substante lichide, incendiere, expunere la soare, trăsnete, modificări sau instalări necorespunzătoare, intervenţii neautorizate de natură hardware sau software, conectări la PC care nu corespund din punct de vedere al electrosecurităţii. 

   e. Distrugerea circuitelor interne datorită şocurilor de tensiune ale reţelei electrice. 

   f. Interventii sau reparatii efectuate de catre persoane neautorizate de către producător. 

   g. Neconcordanţa între seria IMEI înscrisă pe produs si cea înscrisă pe certificatul de garanţie al acestuia. 

   h. Folosirea accesoriilor (baterii, încărcătoare, etc) neoriginale, altele decat ele recomandate de producător.  

   Nu fac obiectul garanţiei :

   a. Defectele de orice fel apărute în urma instalării sau folosirii unor programe (software) care nu au fost furnizate de către firma producătoare 

   b. Defectele de orice fel apărute ca urmare a uzurii în limite normale datorate folosirii normale a produsului. 

   7. Aducerea la conformitate a produsului va fi efectuata intr-o perioda de max.15 zile calendaristice de la data predarii produsului în service/punctul de colectare .

   8. Prevederile prezentului certificat de garanţie se completeaza cu prevederile O.G. 21/1992 , privind drepturile consumatorilor si obligatiile ce revin agenţilor economici, persoane fizice sau juridice în comercializarea produselor de folosinţă îndelungată destinate consumatorilor completată şi modificată, si cu prevederile Legii 449/2003, privind Vanzarea Produselor şi garanţiile asociate acestora, în vigoare la data comercializarii produsul.

   9. Prevederile continute în prezentul certificat de garanţie nu afectează drepturile consumatorului, conferite de dispozitiile Legii 449/2003.