Vad gör jag om jag inte kan ladda ned en app i HUAWEI AppGallery?

Tillämpliga produkter: Smartphone
Tillämpliga produkter:
zoom in pic
Vad gör jag om jag inte kan ladda ned en app i HUAWEI AppGallery?

Om du inte kan installera en app, se Vad gör jag om jag inte kan installera en app i HUAWEIAppGallery?.

 1. Kontrollera om din telefon har en normal internetanslutning. Gå till Optimerare > Dataanvändning > Nätverkstillgång och kontrollera om alternativet Mobildata bredvid HUAWEI AppGallery är valt (Wi-Fi-alternativet är valt som standard). Om nätverksanslutningen är normal men du fortfarande inte kan ladda ned appen, öppna din webbläsare och se om du kan surfa på webbplatser med Wi-Fi och mobildatanätverk. Om inte, växla till ett annat nätverk och försök igen.
 2. Kontrollera om minnet är tillräckligt i Inställn. > Lagring > RENSA. I allmänhet måste din telefon ha ett minnesutrymme som är tre gånger eller mer så stort som ett installationspaket för att kunna installera paketet.
 3. Kontrollera om din telefon använder den senaste versionen av HUAWEI AppGallery. Om inte, uppdatera den och försök igen. För att söka efter uppdateringar eller uppdatera HUAWEI AppGallery, gå till AppGallery > Jag > Sök efter uppdateringar.
 4. Rensa cacheminnet. Gå till Lagring på din telefon, rensa cacheminnet för HUAWEI AppGallery, och försök igen. För att göra det, gå till:

  Inställn. > Appar/Appar och meddelanden > Appar > Huawei Appgallery > Lagring > Rensa cacheminne

 5. Avinstallera uppdateringar för HUAWEI AppGallery. Hitta Avinstallera uppdateringar-alternativet, avinstallera uppdateringar för att återställa HUAWEI AppGallery till fabriksversionen och se sedan om du kan ladda ned appen i fråga i fabriksversionen. Om så är fallet, gå till AppGallery > Jag > Sök efter uppdateringar och uppdatera HUAWEI AppGallery till den senaste versionen igen. (Anledningen till att avinstallera uppdateringar för att återställa HUAWEIAppGallery till fabriksversionen är för att kontrollera om den senaste versionen är onormal.) För att avinstallera uppdateringar, gå till:

  Inställn. > Appar/Appar och meddelanden > Appar > Huawei Appgallery > Avinstallera uppdateringar

 6. Om metod 1–5 alla misslyckas, kontakta Huawei-kundservice i din region eller gå till Jag > Problem och förslag och ge följande information för hjälp:
  • HUAWEI-ID
  • HUAWEI AppGallery-version
  • Nätverksmiljö (mobildata eller Wi-Fi)
  • Serienummer/SN (Du kan slå *#06# för att kontrollera)
  • Tid när problemet inträffade
  • Problembeskrivning
  • Kontaktinformation
  • HUAWEI AppGallery-klientlogg (du kan gå till Jag > Problem och förslag, markera kryssrutan bredvid Dela systemloggar för att hjälpa oss att diagnostisera problem, ange innehållet, och peka på Skicka in för att ladda upp loggen)

  Mer information om hur man laddar upp HUAWEI AppGallerys loggar, finns i Hur laddar jag upp loggar i HUAWEI AppGallery?

Hjälpsam eller inte?
Tack för din feedback.