Vad ska jag göra om jag har problem med att logga in på HUAWEIAppGallery eller HUAWEIAppGallery inte kan ansluta till internet?

Tillämpliga produkter: Smartphone
Tillämpliga produkter:
zoom in pic
Vad ska jag göra om jag har problem med att logga in på HUAWEIAppGallery eller HUAWEIAppGallery inte kan ansluta till internet?

Problem:

När användaren loggar in på sitt konto i HUAWEIAppGallery, visas ett meddelande som indikerar att nätverket är onormalt, eller så ser användaren ett meddelande på startsidan för HUAWEIAppGallery som indikerar att AppGallery inte kan ansluta till internet eller servern.

Orsak och lösning:

 1. Nätverksmiljön kan vara onormal. Byt till en annan nätverkstyp och försök igen. Till exempel, om du använder mobilnätet, växla till Wi-Fi. Om du inte kan logga in på ditt konto eller ansluta till internet via antingen mobilnätverket eller Wi-Fi, kan din nuvarande nätverksåtkomst vara instabil. Vänta ett tag och försök igen.
 2. Rensa data och cacheminne för HUAWEIAppGallery och öppna appen igen. Data och cacheminet kan rensas i Inställn. > Appar/Appar och meddelanden > Appar > Huawei Appgallery > Lagring > Rensa cacheminne/Rensa data.
 3. Ditt HUAWEI-ID-lösenord kan misstänkas för att ha äventyrats. I det här fallet kommer du inte att kunna logga in eller ansluta till internet. Ändra lösenord och försök igen.
 4. Optimerare kan ha återkallat behörigheten för AppGallery att få åtkomst till internet. Gå till följande sökvägar och kontrollera om behörigheten för internetåtkomst har beviljats AppGallery.
  • Optimerare > Dataanvändning > Nätverkstillgång
  • Inställn. > Appar > Appar > Huawei Appgallery > Dataanvändning > Nätverksåtkomst

  HMS Core (Huawei Mobile Services) är kanske inte den senaste versionen. Uppdatera den till den senaste versionen (för att göra det, öppna Inställn., peka på ditt HUAWEI-ID till Kontocenter, och gå till Inställningar > Sök efter uppdateringar), resa dess cacheminne (i Inställn. > Appar/Appar och meddelanden > Appar > HMS Core > Lagring > Rensa cacheminne/Rensa data), och försök igen.

 5. Kontrollera om Ställ in automatiskt har aktiverats för Datum och tid i Inställn. > System och uppdateringar > Datum och tid > Ställ in automatiskt. Aktivera det och öppna HUAWEIAppGallery igen.

 6. Om metod 1–5 alla misslyckas, kontakta Huawei-kundservice i din region eller gå till Jag > Problem och förslag och ge följande information för hjälp:
  • HUAWEI-ID
  • Serienummer/SN (Du kan slå *#06# för att kontrollera)
  • Tid när problemet inträffade
  • Problembeskrivning
  • Kontaktinformation
  • HUAWEIAppGallery-klientlogg (Du kan gå till Jag > Problem och förslag, markera kryssrutan bredvid Dela systemloggar för att hjälpa oss att diagnostisera problem, ange innehållet, och peka på Skicka in för att ladda upp loggen)

  Mer information om hur man laddar upp loggar finns i Hur laddar jag upp loggar i HUAWEI AppGallery?.

Hjälpsam eller inte?
Tack för din feedback.