Otázky o ochrane osobných údajov

Pre lepší zážitok z používania prosím prepnite do najnovšej verzie Internet Explorer alebo použite iný prehliadač.

Otázky o ochrane osobných údajov

Tu na portáli s otázkami o ochrane osobných údajov spoločnosti Huawei si môžete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov a kontaktovať subjekty spoločnosti Huawei a zodpovednú osobu spoločnosti Huawei s otázkami týkajúcimi sa spracovania vašich osobných údajov. Začnite vybratím si svojej krajiny/oblasti a produktu alebo služby, ktorých sa vaša otázka týka.

Vaše údaje budeme ukladať v databázach, ktoré sa nachádzajú v Nemecku.

Vaše údaje spracujeme a uchováme po dobu šiestich (6) rokov od poslednej komunikácie.

Ak máte otázku, ktorá sa netýka ochrany osobných údajov, ako napríklad o chybnom produkte, návrhu na zlepšenie, prípadne iné otázky alebo obavy, ktoré sa netýkajú vašich osobných údajov, zavolajte ohľadom pomoci na zákaznícku linku služieb spoločnosti Huawei. Kliknutím sem nájdete číslo zákazníckej linky služieb pre každú krajinu/oblasť.