Stlačením a podržaním snímača odtlačkov prsta sa nedajú prijímať hovory, snímať fotografie alebo zastaviť budíky

Použiteľné výrobky: Tablet,Smartphone
Použiteľné výrobky:
zoom in pic
Stlačením a podržaním snímača odtlačkov prsta sa nedajú prijímať hovory, snímať fotografie alebo zastaviť budíky

Problém:

  1. Používateľ nemôže prijať prichádzajúci hovor stlačením a podržaním snímača odtlačkov prsta.
  2. Používateľ nemôže na obrazovke hľadáčika snímať fotografie stlačením a podržaním snímača odtlačkov prsta.
  3. Používateľ nemôže zastaviť budíky stlačením a podržaním snímača odtlačkov prsta.

Príčina:

Snímač odtlačkov prsta nebol v systémových nastaveniach nastavený na skratky.

Riešenie:

Otvorte Nastavenia, potom vyhľadajte a otvorte položku ID odtlačku prsta alebo Správa odtlačkov prsta. V sekcii Stlačiť a podržať zapnite podľa svojich preferencií možnosti Nasnímať fotku/video, Zdvihnúť hovor a Zastaviť budík.

Ak tieto tri možnosti nie sú dostupné, váš telefón túto funkciu nepodporuje.

Ak problém pretrváva, reštartujte zariadenie a skúste znova. Ak sa problém stále nedá vyriešiť, zálohujte si dáta, odneste zariadenie a doklad o kúpe do autorizovaného servisného strediska spoločnosti Huawei a požiadajte o pomoc.

Užitočné alebo nie?
Ďakujem vám za spätnú väzbu.