Čo mám robiť, ak si v HUAWEI AppGallery nemôžem stiahnuť aplikáciu?

Použiteľné výrobky: Tablet,Smartphone
Použiteľné výrobky:
zoom in pic
Čo mám robiť, ak si v HUAWEI AppGallery nemôžem stiahnuť aplikáciu?

Ak nemôžete nainštalovať aplikáciu, pozrite si tému Čo mám robiť, ak v HUAWEIAppGallery nemôžem nainštalovať aplikáciu?.

 1. Skontrolujte, či má telefón normálne pripojenie na internet. Prejdite na položku Optimalizátor > Využitie dát > Prístup na sieť a skontrolujte, či je vybratá možnosť Mobilné dáta vedľa HUAWEI AppGallery (možnosť Wi-Fi je vybratá predvolene). Ak je pripojenie k sieti normálne, ale aplikáciu stále nemôžete stiahnuť, otvorte prehliadač a skontrolujte, či môžete prehľadávať webové stránky pomocou siete Wi-Fi a mobilnej dátovej siete. Ak nie, prepnite na inú sieť a skúste znova.
 2. V sekcii Nastavenia > Úložisko > VYČISTIŤ skontrolujte, či je pamäť dostatočná. Vo všeobecnosti je na inštaláciu balíka potrebné, aby mal telefón k dispozícii pamäťový priestor, ktorý je najmenej trojnásobkom veľkosti inštalačného balíka.
 3. Skontrolujte, či má telefón najnovšiu verziu HUAWEI AppGallery. Ak nie, aktualizujte ju a skúste znova. Ak chcete skontrolovať aktualizácie alebo aktualizovať HUAWEI AppGallery, prejdite na položku AppGallery > Ja > Skontrolovať aktualizácie.
 4. Vymažte medzipamäť. V telefóne prejdite na položku Úložisko, vymažte medzipamäť HUAWEI AppGallery a skúste znova. Urobíte to tak, že prejdete na položku:

  Nastavenia > Aplikácie/Aplikácie a oznámenia > Aplikácie > AppGallery > Úložisko > Vymazať vyrovnávaciu pamäť

 5. Odinštalujte aktualizácie pre HUAWEI AppGallery. Nájdite možnosť Odinšt. aktualizácie, odinštalujte aktualizácie, aby sa obnovila výrobná verzia HUAWEI AppGallery, a potom zistite, či si môžete príslušnú aplikáciu stiahnuť vo výrobnej verzii. Ak áno, prejdite na položku AppGallery > Ja > Skontrolovať aktualizácie a znova aktualizujte HUAWEI AppGallery na najnovšiu verziu. (Dôvodom na odinštalovanie aktualizácií s cieľom obnoviť výrobnú verziu HUAWEI AppGallery je kontrola, či najnovšia verzia nefungovala správne.) Ak chcete odinštalovať aktualizácie, prejdite na položku:

  Nastavenia > Aplikácie/Aplikácie a oznámenia > Aplikácie > AppGallery > Odinšt. aktualizácie

 6. Ak spôsoby 1 – 5 zlyhajú, kontaktujte služby zákazníkom spoločnosti Huawei vo svojom regióne alebo prejdite na položku Ja > Problémy a odporúčania a poskytnite nasledujúce informácie, aby vám bolo možné pomôcť:
  • HUAWEI ID
  • Verzia HUAWEI AppGallery
  • Sieťové prostredie (mobilné dáta alebo Wi-Fi)
  • Sériové číslo (SN) (skontrolujte vytočením *#06#)
  • Čas, keď sa vyskytol daný problém
  • Opis problému
  • Kontaktné informácie
  • Denník klienta HUAWEI AppGallery (môžete prejsť do sekcie Ja > Problémy a odporúčania, začiarknuť políčko vedľa možnosti Zdieľať systémové denníky, ktoré nám pomáhajú diagnostikovať problémy, zadať príslušné informácie a ťuknutím na Odoslať nahrať denník chýb.)

  Podrobnosti o tom, ako nahrať denníky HUAWEI AppGallery, nájdete v téme Ako nahrám denníky v HUAWEI AppGallery?.

Užitočné alebo nie?
Ďakujem vám za spätnú väzbu.