Úvod do funkcie Obmedzenia prístupu v HUAWEIAppGallery

Použiteľné výrobky: Smartphone
Použiteľné výrobky:
zoom in pic
Úvod do funkcie Obmedzenia prístupu v HUAWEIAppGallery

V záujme ochrany neplnoletých HUAWEIAppGallery zaviedla funkciu Obmedzenia prístupu, vďaka ktorej môžu vývojári aplikácií poskytovať hodnotenie svojich aplikácií na základe vhodnosti pre vek. Limit vekového hodnotenia môžete zadať v sekcii Ja > Nastavenia > Obmedzenia prístupu. Sťahovať a inštalovať možno iba aplikácie s hodnotením zhodným s limitom alebo nižším.

Nastavte limit vekového hodnotenia podľa nasledujúcich dvoch situácií:

  • Váš telefón podporuje funkciu Digitálna rovnováha.

    Môžete prejsť na obrazovku Digitálna rovnováha v sekcii Nastavenia alebo v sekcii AppGallery > Ja > Nastavenia > Obmedzenia prístupu. Ak vyberiete možnosť Moje dieťa pre funkciu Digitálna rovnováha, zobrazí sa výzva na zadanie 6-ciferného kódu PIN a bezpečnostnej otázky. Potom prejdite na položku Obmedzenia prístupu > Inštalácie aplikácií a nastavte obmedzenia sťahovania aplikácií pre HUAWEI AppGallery tak, že vyberiete možnosť Obmedziť inštaláciu všetkých aplikácií, Povoliť len vhodné aplikácie (pre túto možnosť budete musieť nastaviť limit vekového hodnotenia) alebo Povoliť inštaláciu všetkých aplikácií. Po uložení nastavení bude potrebné zadať 6-ciferný kód PIN pre funkciu Digitálna rovnováha na resetovanie limitu vekového hodnotenia v HUAWEI AppGallery.

  • Váš telefón nepodporuje funkciu Digitálna rovnováha, nemá zapnutú možnosť Digitálna rovnováha alebo ste vybrali možnosť Ja pre funkciu Digitálna rovnováha.

    V takom prípade prejdite na položku AppGallery > Ja > Nastavenia > Obmedzenia prístupu. Ak túto funkciu používate prvýkrát, zobrazí sa výzva na nastavenie 4-ciferného kódu PIN. Potom môžete nastaviť limit vekového hodnotenia.

    Kliknite sem, aby ste vypli funkciu obmedzenia prístupu k obsahu. Podrobnosti nájdete v téme „Vypnutie overenia heslom“.

Užitočné alebo nie?
Ďakujem vám za spätnú väzbu.