Čo mám robiť, ak mám problém prihlásiť sa do HUAWEIAppGallery alebo sa HUAWEIAppGallery nedokáže Internet?

Použiteľné výrobky: Smartphone
Použiteľné výrobky:
zoom in pic
Čo mám robiť, ak mám problém prihlásiť sa do HUAWEIAppGallery alebo sa HUAWEIAppGallery nedokáže Internet?

Ak sa HUAWEIAppGallery nedá otvoriť alebo sa nečakane ukončí, pozrite si tému Čo mám robiť, keď sa HUAWEI AppGallery v telefóne/tablete nečakane ukončí alebo sa nedá otvoriť?.

Problém:

Keď sa používateľ prihlási do svojho účtu v HUAWEIAppGallery, zobrazí sa hlásenie, že sieť nefunguje správne, alebo sa na domovskej stránke HUAWEIAppGallery používateľovi zobrazí hlásenie, že AppGallery sa nemôže pripojiť na internet alebo na server.

Príčina a riešenie:

 1. Sieťové prostredie možno nefunguje správne. Prepnite na iný typ siete a skúste znova. Napríklad ak používate mobilnú sieť, prepnite na Wi-Fi. Ak sa nemôžete prihlásiť do svojho účtu alebo sa nemôžete pripojiť na internet prostredníctvom mobilnej siete alebo siete Wi-Fi, váš aktuálny prístup na sieť je možno nestabilný. Chvíľu počkajte a skúste znova.
 2. Vymažte dáta a medzipamäť HUAWEIAppGallery a potom aplikáciu otvorte znova. Dáta a medzipamäť sa dajú vymazať v sekcii Nastavenia > Aplikácie/Aplikácie a oznámenia > Aplikácie > AppGallery > Ukladací priestor > Vymazať vyrovnávaciu pamäť/Vymazanie údajov.
 3. Mohlo vzniknúť podozrenie, že heslo vášho HUAWEI ID bolo zneužité. V takom prípade sa nebudete môcť prihlásiť alebo pripojiť na internet. Zmeňte si heslo a skúste znova.
 4. Aplikácia Optimalizátor mohla pre AppGallery zrušiť povolenie prístupu na internet. Prejdite na nasledujúce položky a skontrolujte, či má AppGallery udelené povolenie prístupu na internet.
  • Optimalizátor > Spotreba dát > Prístup k sieti
  • Nastavenia > Aplikácie > Aplikácie > AppGallery > Využitie dát > Prístup k sieti

 5. Možno nemáte najnovšiu verziu HMS Core (Huawei Mobile Services). Aktualizujte ju na najnovšiu verziu (otvorte Nastavenia, ťuknutím na svoje HUAWEI ID prejdite na Centrum kont a prejdite na položku Nastavenia > Skontrolovať aktualizácie), vymažte jej medzipamäť (v sekcii Nastavenia > Aplikácie/Aplikácie a oznámenia > Aplikácie > HMS Core > Ukladací priestor > Vymazať vyrovnávaciu pamäť/Vymazanie údajov) a skúste znova.
 6. Skontrolujte, či bola pre Dátum a čas zapnutá možnosť Automaticky nastaviť v sekcii Nastavenia > Systém a aktualizácie > Dátum a čas > Automaticky nastaviť. Zapnite ju a otvorte HUAWEIAppGallery znova.

 7. Ak spôsoby 1 – 6 zlyhajú, kontaktujte služby zákazníkom spoločnosti Huawei vo svojom regióne alebo prejdite na položku Ja > Problémy a odporúčania a poskytnite nasledujúce informácie, aby vám bolo možné pomôcť:
  • HUAWEI ID
  • Sériové číslo (SN) (skontrolujte vytočením *#06#)
  • Čas, keď sa vyskytol daný problém
  • Opis problému
  • Kontaktné informácie
  • Denník klienta HUAWEIAppGallery (môžete prejsť do sekcie Ja > Problémy a odporúčania, začiarknuť políčko vedľa možnosti Zdieľať systémové denníky, ktoré nám pomáhajú diagnostikovať problémy, zadať príslušné informácie a ťuknutím na Odoslať nahrať denník chýb.)

  Podrobnosti o tom, ako nahrať denníky, nájdete v témeAko nahrám denníky v HUAWEI AppGallery?.

Užitočné alebo nie?
Ďakujem vám za spätnú väzbu.