Čo mám robiť, ak sa po nákupe v aplikácii uskutočnila platba, ale produkt (služba) nebol doručený?

Použiteľné výrobky: Smartphone
Použiteľné výrobky:
zoom in pic
Čo mám robiť, ak sa po nákupe v aplikácii uskutočnila platba, ale produkt (služba) nebol doručený?

Ak ste urobili nákup v aplikácii a platba sa uskutočnila, ale produkt (služba) nebol doručený, môže ísť o oneskorenie siete. Odhláste sa z aplikácie, potom sa znova prihláste a skontrolujte stav.

Ak produkt (služba) aj tak nebol doručený, pomocou kontaktných informácií služieb zákazníkom uvedených v aplikácii môžete kontaktovať vývojára danej aplikácie, aby ste získali pomoc.

Ak ste na nákup použili Nákupy v aplikácii Huawei (IAP), môžete kontaktovať aj služby zákazníkom spoločnosti HUAWEI a poskytnúť nižšie uvedené informácie, aby ste získali pomoc.

  • HUAWEI ID
  • Názov aplikácie
  • Názov produktu
  • Číslo transakcie Nákupy v aplikácii Huawei. (Skontrolujte ho v sekcii Ja > Centrum kont > Platby a nákupy > História nákupov. Ak je to možné, poskytnite aj snímku obrazovky.)
  • Opis problému
  • Krajina/región
  • Kontaktné informácie

Ak je daná aplikácia hra, uveďte aj:

  • Herný server
  • Meno/ID postavy hráča
Užitočné alebo nie?
Ďakujem vám za spätnú väzbu.