Zapnutie funkcie Inteligentné nabíjanie a Inteligentná kapacita batérie

Použiteľné výrobky: Tablet,Smartphone
Použiteľné výrobky:
zoom in pic
Zapnutie funkcie Inteligentné nabíjanie a Inteligentná kapacita batérie

Zapnutie funkcie Inteligentné nabíjanie a Inteligentná kapacita batérie

Inteligentné zariadenia sú vybavené profesionálnym modulom správy napájania, ktorý zaisťuje bezpečné a spoľahlivé fungovanie modulu napájania, najmä v prostredí s vysokými a nízkymi teplotami, keď sa znížila životnosť batérie a v iných neočakávaných situáciách. Funkcia správy napájania je predvolene zapnutá a niektoré funkcie nie je možné vypnúť.

V prípade telefónov s EMUI 9.1, Magic UI 2.1 alebo novším sa funkcie Inteligentné nabíjanie a Inteligentná kapacita batérie pridali do modulu správy napájania. Môžete ich zobraziť v položke Nastavenia > Batéria > Viac nastavení batérie. Tieto funkcie sú predvolene zapnuté, aby účinne spomalili starnutie batérie a predĺžili jej životnosť. Z tohto dôvodu sa odporúča ponechať tieto funkcie zapnuté.

Funkcie a grafické používateľské rozhrania sa môžu líšiť v závislosti od verzie produktu a softvéru.

Inteligentné nabíjanie

Ak je funkcia Inteligentné nabíjanie zapnutá, umelá inteligencia systému sa naučí vaše zvyky týkajúce sa nabíjania. Ak systém zistí, že zvyknete nabíjať telefón dlhší čas (napríklad cez noc), môže automaticky zapnúť funkciu Inteligentné nabíjanie, aby pozastavil nabíjanie, keď úroveň nabitia batérie počas nabíjania dosiahne určitú hodnotu. V takom prípade sa v paneli upozornení zobrazí správa oznamujúca, že zariadenie vstúpilo do režimu Inteligentné nabíjanie. Systém na základe vašich zvykov týkajúcich sa nabíjania obnoví nabíjanie zariadenia skôr ako použijete zariadenie. Tým sa zabráni dlhodobému nabíjaniu batérie, keď už úroveň nabitia dosiahne 100 %, čo spomaľuje starnutie batérie. Preto sa odporúča nechať túto funkciu zapnutú.

Upozorňujeme, že funkcia Inteligentné nabíjanie nemá vplyv na normálnu rýchlosť nabíjania a iba pozastaví nabíjanie. Keď sa funkcia aktivuje, nabíjanie môžete kedykoľvek obnoviť manuálne v paneli upozornení.

① Informácie o zvykoch týkajúcich sa nabíjania sa použijú iba lokálne a nezálohujú sa ani sa nenahrajú do cloudu.

② Funkcia Inteligentné nabíjanie sa neaktivuje pre všetkých používateľov. Jej fungovanie závisí od zvykov používateľa týkajúcich sa nabíjania. Funkcie a grafické používateľské rozhrania sa môžu líšiť v závislosti od modelu produktu a verzie softvéru.

Nastavenia > Batéria > Viac nastavení batérie

Inteligentná kapacita batérie

Špičková kapacita je maximálna dostupná kapacita batérie v súčasnom stave. Vzhľadom na to, že všetky nabíjateľné batérie sú spotrebným materiálom, zvýšená doba používania spôsobí starnutie batérie a zníženie kapacity batérie. Z tohto dôvodu sa tiež postupne skracuje doba pohotovostného režimu.

Ak je funkcia Inteligentná kapacita batérie zapnutá, systém inteligentne riadi špičkovú kapacitu batérie na základe stavu starnutia batérie a spomaľuje rýchlosť starnutia batérie. To môže mierne ovplyvniť výkon batérie, ale stále sa odporúča zapnúť túto funkciu, aby ste predĺžili životnosť batérie tak, že prejdete na položku:

Nastavenia > Batéria > Viac nastavení batérie

Užitočné alebo nie?
Ďakujem vám za spätnú väzbu.