CEO Letter

Pre lepší zážitok z používania prosím prepnite do najnovšej verzie Internet Explorer alebo použite iný prehliadač.

List generálneho riaditeľa

Vážení zákazníci a partneri,

Globálny komunikačný priemysel obohacuje životy ľudí neuveriteľnou rýchlosťou. S rozvojom nových technológií čoskoro formálne vstúpime do plne prepojenej a inteligentnej éry.

Od roku 2010 spoločnosť Huawei dodala spotrebiteľom vďaka stovky miliónov smartfónov po celom svete. Premieňame technológiu na niečo, čo spotrebitelia skutočne chcú a potrebujú, a zároveň sa osobitným spôsobom snažíme vyjadriť, kto sme ako značka. Robíme to prostredníctvom produkcie inteligentných produktov, navrhovania moderného dizajnu, poskytovania kvalitných služieb a rôznych ďalších aktivít. Dúfame, že náš záväzok voči vytváraniu komplexných, hodnotných produktov pociťuje každý zákazník, vďaka čomu si môžme dovoliť povedať, že sa nemusíme báť o oddanosť našich spotrebiteľov.

Vďaka zákazníkom ako ste vy. Vzhľadom na to, že máme veľké množstvo spotrebiteľov, je pre nás prirodzené neustále informovať o iniciatívach spoločnosti Huawei. Naším hlavným cieľom je zmierniť náš dopad na planétu a pracovať čo najlepšie v rámci všetkých našich komunít.

V spoločnosti Huawei je našou víziou a poslaním priniesť digitálne informácie každému človeku, domácnosti a organizácii. Naším cieľom je plne prepojený a inteligentný svet. Sme presvedčení, že technológia je dobrá a mala by byť prínosom pre všetkých. Cítime, že je našou povinnosťou neustále rozširovať definíciu digitálnej prístupnosti počnúc možnosťami pripojenia cez výber aplikácií až po technickú výbavu každého produktu.

Je pre nás dôležité, aby si každý náš zákazník uvedomoval výhody, ktoré vyplývajú z používania našich zariadení. Tie ponúkajú digitálne spojenie so svetom, či už prostredníctvom hlasových hovorov, online bankovníctva, e-mailu alebo tisícok aplikácií navrhnutých pre naplnenie doslova každej túžby či záujmu. Spájajú rodiny a priateľov, či už doma alebo v práci, v škole alebo dokonca na vrchole hory. Hlavným posolstvom spoločnosti Huawei je povzbudovať ľudí, aby budovali lepší a inteligentnejší život.

Zaviazali sme sa, že náš rozvoj nemôže rásť na úkor životného prostredia. V spoločnosti Huawei podnikáme kroky na zníženie negatívneho dopadu na planétu, ako napríklad navrhovanie ekologických výrobkov, redukciu materiálu potrebného na balenie výrobkov, tlač s atramentmi vyrobenými na báze sóje, recyklácia produktov a zníženie nášho výrobného odpadu. Skupina Huawei Consumer Business Group (CBG) sa snaží prostredníctvom globálnych inovácií inšpirovať k väčšej zodpovednosti voči planéte. O dosiahnutie tohto cieľa sa usilujú všetci zamestnanci spoločnosti. Denne robia všetko pre to, aby dodržiavali naše sľuby.

Aj my v Huawei však cítime, že je toho ešte stále oveľa viac, čo je potrebné naučiť sa a preskúmať. Udržateľnosť planéty je kľúčovou súčasťou nášho podnikania. Vážime si vašu spätnú väzbu a vážime si Váš záujem.

S pozdravom

Ceo round

Richard Yu

Generálny riaditeľ spoločnosti Huawei CBG