HUAWEI WATCH GT 4 Strap

Để có trải nghiệm tốt hơn, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất của Internet Explore hoặc sử dụng trình duyệt khác.

Tạo Nên
Phong Cách

HUAWEI WATCH GT 4 select a style

Tập luyện cường độ cao, tham gia nhiều cuộc họp căng thẳng hay thư giãn cùng các bữa tiệc,
Huawei luôn có dây đeo đồng hồ phù hợp với bạn.

Chọn Phong Cách
HUAWEI WATCH GT 4 41 mm
HUAWEI WATCH GT 4 46 mm
HUAWEI WATCH GT 4 strap color
HUAWEI WATCH GT 4 watch case
HUAWEI WATCH GT 4 strap color

HUAWEI WATCH GT 4 Straps Customization icon HUAWEI WATCH GT 4 Straps Customization icon Kích Thước Mặt Đồng Hồ

41 mm 46 mm

HUAWEI WATCH GT 4 Straps Customization icon HUAWEI WATCH GT 4 Straps Customization icon Màu Sắc Mặt Đồng Hồ

Màu Vàng Màu Đen Hai Màu Thép Không Gỉ Màu Đen

HUAWEI WATCH GT 4 Straps Customization icon HUAWEI WATCH GT 4 Straps Customization icon Dây Đeo Đồng Hồ

Dây Da Cao Su Tổng Hợp Dây Da Cao Su Tổng Hợp

*Màu sắc khung đồng hồ và dây đeo có thể khác nhau giữa các quốc gia và khu vực.

Rời trang consumer.huawei.com
Sau khi bấm vào link, bạn sẽ truy cập website của một bên thứ ba. Huawei sẽ không chịu trách nhiệm hay kiểm soát được website của bên thứ ba.
Quay lại Tiếp tục