Chúng tôi sẽ phát hành bản cập nhật bảo mật hàng tháng cho những model quan trọng nhất. Bản cập nhật bảo mật này bao gồm các bản vá của Google.

Cập nhật bảo mật này bao gồm CVE đã được thông báo trong bản tin bảo mật Android tháng 9 năm 2018.

Nghiêm trọng:CVE-2017-11004,CVE-2017-18141,CVE-2018-9411,CVE-2018-9427,CVE-2018-9475,CVE-2018-9478,CVE-2018-9479

Cao:CVE-2016-10408,CVE-2017-8276,CVE-2018-11836,CVE-2018-11842,CVE-2018-11898,CVE-2018-11951,CVE-2018-5871,CVE-2018-9456,CVE-2018-9466,CVE-2018-9467,CVE-2018-9469,CVE-2018-9470,CVE-2018-9471,CVE-2018-9472,CVE-2018-9474,CVE-2018-9477,CVE-2018-9480,CVE-2018-9481,CVE-2018-9482,CVE-2018-9483,CVE-2018-9484,CVE-2018-9485,CVE-2018-9486,CVE-2018-9487

Trung bình:CVE-2018-5390,CVE-2018-5391,CVE-2018-9440,CVE-2018-9488

Thấp: không có

Đã bao gồm trong các bản cập nhật trước:CVE-2013-4397,CVE-2017-1000100,CVE-2017-13215,CVE-2017-13227,CVE-2017-13295,CVE-2017-15851,CVE-2017-18145,CVE-2017-18249,CVE-2017-18280,CVE-2017-18283,CVE-2017-18292,CVE-2017-18295,CVE-2017-18299,CVE-2017-18300,CVE-2017-18303,CVE-2017-18306,CVE-2017-18308,CVE-2017-8274,CVE-2017-9711,CVE-2018-1068,CVE-2018-11305,CVE-2018-5874,CVE-2018-5875,CVE-2018-5876,CVE-2018-5882,CVE-2018-5894,CVE-2018-9435,CVE-2018-9441,CVE-2018-9449,CVE-2018-9465

※Để có thêm thông tin về các bản vá bảo mật của Google, vui lòng tham khảo các bản tin bảo mật Android(https://source.android.com/security/bulletin).

 1. vn

Liên lạc với chúng tôi

Hỗ trợ qua đường dây nóng

 • Đường dây nóng

Trợ giúp trực tuyến

 • Hỗ trợ trực tuyến

  Thời gian làm việc từ 09:00 – 18:00 (Thứ 2 – chủ nhật)

 • Phản hồi qua email

Hỗ trợ ngoại tuyến

Liên lạc với chúng tôi

 • Đường dây nóng
  • Hỗ trợ trực tuyến

   Thời gian làm việc từ 09:00 – 18:00 (Thứ 2 – chủ nhật)

  • Phản hồi qua email
  • Trung tâm bảo hành