Làm cách nào tôi có thể cập nhật điện thoại?

Xin hãy chọn phương thức cập nhật phù hợp tùy theo nhu cầu.

1. Tiến hành cập nhật trực tuyến.

Điều kiện ban đầu:

● Điện thoại của bạn phải kết nối Internet trước khi bắt đầu cập nhật. Cập nhật trực tuyến sử dụng lưu lượng dữ liệu nhất định, vì thế chúng tôi khuyên bạn kết nối điện thoại với mạng Wi-Fi.

● Điện thoại của bạn phải có dung lượng pin còn lại trên 30% trong suốt quá trình cập nhật.

● Sẽ cần thời gian để cập nhật. Vui lòng không bấm nút nguồn hoặc tiến hành bất kỳ thao tác nào khác trong khi cập nhật. Khi đã cập nhật xong, điện thoại sẽ tự động khởi động lại.

Quy trình:

Bấm Cài đặt > Trình cập nhật để kiểm tra các cập nhật mới. Nếu tìm thấy cập nhật mới, bấm để tải về, và sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật điện thoại.

2. Cập nhật điện thoại bằng HiSuite.

Điều kiện ban đầu:

● Đã cài đặt phiên bản mới nhất của Huawei HiSuite trên máy tính của bạn. Bạn có thể tải ứng dụng này từ http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite_en/index.html.

● Điện thoại của bạn phải có dung lượng pin còn lại trên 30% trong suốt quá trình cập nhật.

● Không ngắt kết nối cáp USB, tắt nguồn hoặc khởi động lại điện thoại, hoặc tháo hay lắp thẻ microSD trong suốt quá trình.

Quy trình:

(1) Kết nối điện thoại với HiSuite và bấm Cập nhật trên máy tính.

(2) Sau khi tìm thấy phiên bản mới, điện thoại sẽ được cập nhật. Khi đã cập nhật xong, điện thoại sẽ tự động khởi động lại.

* Các số liệu chỉ nhằm mục đích tham khảo và có thể khác so với thiết bị của bạn.