Beperkte garantie - Smartphones

Toepasselijke producten: Smartphone
Toepasselijke producten:
zoekresultaat, selecteer a.u.b.
Geen zoekresultaat, selecteer a.u.b.
zoom in pic
Beperkte garantie - Smartphones

1 Voorwoord

Huawei Technologies Co., Ltd. ("HUAWEI") heeft dit garantiebeleid opgesteld in overeenstemming met de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van consumentenrechten en -belangen in België.

Voordelen van de beperkte garantie van Huawei zijn apart en een aanvulling op de wettelijke rechten die consumenten genieten in België. Het garantiebeleid is niet bedoeld ter vervanging van de wetten die van toepassing zijn op de verkoop van consumptiegoederen, noch van de rechten en privileges die consumenten genieten ten opzichte van de oorspronkelijke detailhandelaar van het product. Daarom heeft het geen invloed op dergelijke rechten en verandert of vervangt het dergelijke rechten niet.

1.1 Producten die onder de garantie vallen

Dit garantiebeleid is alleen van toepassing op smartphones en verpakte accessoires van het merk Huawei die in België worden aangeschaft. Als het product is gekocht in een lidstaat van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Noorwegen of Zwitserland, is de garantie van het land/de regio van aankoop van toepassing. De garantieservice kan echter worden uitgesteld als deze wordt gebruikt in een ander land of een andere regio dan het land of de regio van aankoop.

1.2 Begrippen

Begrip

Omschrijving

Accessoire

Vervangbaar object, zonder welke het hoofdproduct nog steeds normaal zou werken (laders, datakabels, etc.)

Onderdeel

Object dat integraal deel uitmaakt van het hoofdproduct en dat nodig is om het hoofdproduct normaal te laten werken (batterij, scherm, hoofdbord, etc.)

Hoofdproduct

Product dat alle onderdelen bevat (smartphone, tablet, laptop, etc.)

Product

Product dat alle onderdelen en accessoires bevat

2 Garantieservice voor smartphones

Huawei biedt garantieservices voor smartphones van het merk Huawei. Consumenten hebben toegang tot garantiereparatieservice voor in aanmerking komende producten bij elk klantenservicecentrum van Huawei in België.

2.1 Garantieperiode

Categorie

Subcategorie

Garantieperiode

Hoofdproduct (exclusief batterijen)

-

24 maanden

Batterijen

Ingebouwde/uitneembare batterijen

24 maanden

Verpakte accessoires

Voedingsadapters

24 maanden

Kabels:

 • USB-oplaadkabels
 • Type-C-naar 3,5 mm-converters

24 maanden

Hoofdtelefoons met kabel

24 maanden

Beschermfolie

Niet gedekt door garantie

Uitwerp-pennen

Niet gedekt door garantie

Ga naar Vraag over garantieperiode en ondersteuningsservice om de garantieperiode voor uw product te vinden.

2.2 Bewijs van garantie

Om toegang te krijgen tot garantieservices in een klantenservicecentrum van Huawei, moet u uw garantiestatus verifiëren, wat kan worden gedaan door een van de volgende materialen te verstrekken. Als de garantie-informatie verschilt tussen materialen, prevaleert de informatie op de factuur (inclusief papieren factuur, e-factuur en kopie van factuur).

Type bewijs

Omschrijving

Factuur

 • Een papieren factuur, e-factuur of kopie van factuur kan worden gebruikt om de garantiestatus te verifiëren.
 • Het klantenservicecentrum van Huawei moet de geldigheid van de factuur controleren voordat er garantieservices kunnen worden geleverd.

E-garantiekaart

 • De E-garantiekaart kan worden gebruikt om uw garantiestatus te verifiëren wanneer er geen factuur of aankoopbewijs beschikbaar is.
 • U vindt de E-garantiekaart voor uw product op het scherm Voordelen in de Support-app of My HUAWEI-app.
   
  • E-garantiekaarten zijn alleen beschikbaar voor Huawei-smartphones waarop oorspronkelijk EMUI 9.0 of een latere versie geïnstalleerd was.
  • Telefoons waarop oorspronkelijk een eerdere versie geïnstalleerd was, die later werden bijgewerkt naar EMUI 9.0 of een latere versie, komen niet in aanmerking voor een E-garantiekaart.

Serienummer

Het serienummer van het product (SN) kan worden gebruikt om de garantiestatus te controleren, als u geen van de bovenstaande materialen kunt verstrekken.

Ontvangstbewijs

Op het ontvangstbewijs moeten duidelijk het product, de prijs en de datum van aankoop worden vermeld.

 
 • De productgarantieperiode gaat in op de datum waarop het garantiebewijs (zoals een factuur of E-garantiekaart) wordt afgegeven.
 • Klik hier voor meer informatie over het opvragen van het serienummer van uw product.

2.3 Garantieservices

Service

Omschrijving

Reparatie die onder de garantie valt

 • Binnen de garantieperiode komen producten met gebrekkige prestaties in aanmerking voor door de garantie gedekte reparatieservice bij elk klantenservicecentrum van Huawei, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving.
 • Huawei verbindt zich ertoe om gedurende 3 maanden na de datum van reparatie of voor de resterende periode van de productgarantie (afhankelijk van wat langer is) garantieservice te bieden voor alle noodzakelijke vervangingsonderdelen en accessoires.

Reparatie die niet onder de garantie valt

Producten die aan een van de volgende voorwaarden voldoen, komen alleen in aanmerking voor betaalde reparatie die niet onder de garantie valt:

 1. Producten waarvan de garantieperiode is verstreken.
 2. Producten die zijn beschadigd als gevolg van gebruikersgerelateerde foutieve prestaties of ongeautoriseerde demontage/reparatie.

2.4 Producten die niet onder de garantie vallen

Dit garantiebeleid biedt geen dekking voor gebreken en schade als gevolg van:

 1. normale slijtage van de apparatuur of de normale veroudering van apparatuur.
 2. het Product niet op een normale en gewoonlijke wijze gebruiken.
 3. elke demontage, reparatie, wijziging of aanpassing uitgevoerd door iemand anders dan HUAWEI of een Geauthoriseerd Servicecentrum.
 4. onjuist gebruik, misbruik, nalatigheid of een ongeval, ongeacht de toedracht.
 5. onjuiste tests, bediening, onderhoud, installatie of enige wijziging of aanpassing van het Product.
 6. morsen van etenswaren of vloeistoffen, corrosie, roest of het gebruik van een onjuiste spanning.
 7. krassen op of schade aan kunststof oppervlakken en alle andere uitwendig blootgestelde delen als gevolg van normaal gebruik.
 8. gebruik buiten het toegestane gebruik volgens de gebruikershandleiding van het Product.

3 Kwaliteitsgarantie van reparatie

 • Alle reparatieonderdelen zijn origineel en hebben een streng kwaliteitscontroleproces doorlopen.
 • Onder de garantie vallende vervangende onderdelen/accessoires krijgen een beperkte garantie van drie maanden (3 maanden), of worden anderszins gedekt voor de resterende periode van de productgarantie (afhankelijk van wat langer is).
 • Vervangende onderdelen/accessoires voor reparaties die niet onder de garantie vallen krijgen een beperkte garantie van drie maanden (3 maanden).

4 Handleiding voor reparatie

Houd rekening met het volgende bij het aanvragen van reparatieservice:

 • Zorg ervoor dat u het hoofdproduct en de accessoires hebt meegebracht, evenals de ongewijzigde factuur van het product.
 • Vergeet niet om een back-up te maken van persoonlijke gegevens en ze te verwijderen voordat u het product laat repareren. Huawei is niet verantwoordelijk voor enig gegevensgerelateerd verlies als gevolg van de uitvoering van een garantieservice, in het geval dat u geen back-up en/of verwijdering van dergelijke gegevens hebt gedaan. Huawei zal geen van de persoonlijke gegevens op uw product opslaan voor enig doel.
 • Als wordt vastgesteld dat het product niet onder de garantie valt, kan het klantenservicecentrum van Huawei alleen betaalde reparatie die niet onder de garantie valt aanbieden, samen met een diagnostisch rapport.
 • Om een nabijgelegen klantenservicecentrum van Huawei te vinden, klikt u hier.

5 Overige toelichting

Beperking van de aansprakelijkheid van HUAWEI:

 1. Met uitzondering van de uitdrukkelijke garanties die hierboven zijn uiteengezet, verleent HUAWEI geen andere garanties, expliciet of impliciet, bij wet of anderszins, met betrekking tot het Product, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Het consumentenrecht in sommige landen staat beperkingen op grond van een productgarantie niet toe en daarom zijn bepaalde beperkingen in dit garantiedocument mogelijk niet op u van toepassing.
 2. Als u geen back-up maakt van uw gegevens voor de levering van uw product aan HUAWEI of een Geautoriseerd Servicecentrum voor service onder deze Garantie, zal HUAWEI niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor schade aan of verlies van programma's, gegevens, simkaarten of verwisselbare opslagmedia.
 3. Voor zover toegestaan door lokale wetgeving is HUAWEI niet aansprakelijk voor enig verlies als dat geen redelijkerwijs te verwachten gevolg is van een schending door HUAWEI van deze Garantie. Als consument mag uw gebruik van de apparaten niet-commercieel zijn. HUAWEI is daarom niet aansprakelijk voor enig tijdverlies, verlies van inkomsten, verlies van verwachte spaarcontracten of verlies dat voortkomt uit het gebruik of niet kunnen gebruiken van het apparaat.
 4. In elk geval, zijn HUAWEI en de aansprakelijkheid van haar leverancier onder deze beperkte garantie beperkt tot het bedrag dat de consument daadwerkelijk voor het product heeft betaald of de huidige vervangingswaarde, afhankelijk van welke van de twee hoger is.
 5. Niets in deze Garantie zal enige aansprakelijkheid van HUAWEI beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, fraude, een frauduleuze voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.
 6. Deze garantie kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving door HUAWEI worden bijgewerkt.

6 Contact opnemen met ons

Bedankt voor uw feedback.

Beperkte garantie - Tablets

Toepasselijke producten: Tablet
Toepasselijke producten:
zoekresultaat, selecteer a.u.b.
Geen zoekresultaat, selecteer a.u.b.
zoom in pic
Beperkte garantie - Tablets

1 Voorwoord

Huawei Technologies Co., Ltd. ("HUAWEI") heeft dit garantiebeleid opgesteld in overeenstemming met de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van consumentenrechten en -belangen in België.

Voordelen van de beperkte garantie van Huawei zijn apart en een aanvulling op de wettelijke rechten die consumenten genieten in België. Het garantiebeleid is niet bedoeld ter vervanging van de wetten die van toepassing zijn op de verkoop van consumptiegoederen, noch van de rechten en privileges die consumenten genieten ten opzichte van de oorspronkelijke detailhandelaar van het product. Daarom heeft het geen invloed op dergelijke rechten en verandert of vervangt het dergelijke rechten niet.

1.1 Producten die onder de garantie vallen

Dit garantiebeleid is alleen van toepassing op tablets en verpakte accessoires van het merk Huawei die in België worden aangeschaft. Als het product is gekocht in een lidstaat van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Noorwegen of Zwitserland, is de garantie van het land/de regio van aankoop van toepassing. De garantieservice kan echter worden uitgesteld als deze wordt gebruikt in een ander land of een andere regio dan het land of de regio van aankoop.

1.2 Begrippen

Begrip

Omschrijving

Accessoire

Vervangbaar object, zonder welke het hoofdproduct nog steeds normaal zou werken (laders, datakabels, etc.)

Onderdeel

Object dat integraal deel uitmaakt van het hoofdproduct en dat nodig is om het hoofdproduct normaal te laten werken (batterij, scherm, hoofdbord, etc.)

Hoofdproduct

Product dat alle onderdelen bevat (smartphone, tablet, laptop, etc.)

Product

Product dat alle onderdelen en accessoires bevat

2 Garantieservice voor tablets

Huawei biedt garantieservices voor tablets van het merk Huawei. Consumenten hebben toegang tot garantiereparatieservice voor in aanmerking komende producten bij elk klantenservicecentrum van Huawei in België.

2.1 Garantieperiode

Subcategorie

Product

Garantieperiode

Hoofdproduct (exclusief batterijen)

-

24 maanden

Batterijen

Uitneembare/ingebouwde batterijen

24 maanden

Verpakte accessoires

Voedingsadapters

24 maanden

Kabels:

 • USB-oplaadkabels
 • Type-C-naar 3,5 mm-converters

24 maanden

Uitwerp-pennen

Niet gedekt door garantie

Ga naar Vraag over garantieperiode en ondersteuningsservice om de garantieperiode voor uw product te vinden.

2.2 Bewijs van garantie

Om toegang te krijgen tot garantieservices in een klantenservicecentrum van Huawei, moet u uw garantiestatus verifiëren, wat kan worden gedaan door een van de volgende materialen te verstrekken. Als de garantie-informatie verschilt tussen materialen, prevaleert de informatie op de factuur (inclusief papieren factuur, e-factuur en kopie van factuur).

Type bewijs

Omschrijving

Factuur

 • Een papieren factuur, e-factuur of kopie van factuur kan worden gebruikt om de garantiestatus te verifiëren.
 • Het klantenservicecentrum van Huawei moet de geldigheid van de factuur controleren voordat er garantieservices kunnen worden geleverd.

E-garantiekaart

 • De E-garantiekaart kan worden gebruikt om uw garantiestatus te verifiëren wanneer er geen factuur of aankoopbewijs beschikbaar is.
 • U vindt de E-garantiekaart voor uw product op het scherm Voordelen in de Support-app of My HUAWEI-app.
   
  • E-garantiekaarten zijn beschikbaar voor alle mobiele tablets waarop oorspronkelijk EMUI 9.0 of een latere versie was geïnstalleerd en wifitablets waarop oorspronkelijk EMUI 9.2 of een latere versie was geïnstalleerd.
  • Tablets waarop oorspronkelijk een eerdere versie geïnstalleerd was, die later werden bijgewerkt naar EMUI 9.0 (mobiele tablets)/EMUI 9.2 (wifitablets) of een latere versie, komen niet in aanmerking voor een E-garantiekaart.

Serienummer

Het serienummer van het product (SN) kan worden gebruikt om de garantiestatus te controleren, als u geen van de bovenstaande materialen kunt verstrekken.

Ontvangstbewijs

Op het ontvangstbewijs moeten duidelijk het product, de prijs en de datum van aankoop worden vermeld.

 
 • De productgarantieperiode gaat in op de datum waarop het garantiebewijs (zoals een factuur of E-garantiekaart) wordt afgegeven.
 • Klik hier voor meer informatie over het opvragen van het serienummer van uw product.

2.3 Garantieservices

Service

Omschrijving

Reparatie die onder de garantie valt

 • Binnen de garantieperiode komen producten met gebrekkige prestaties in aanmerking voor door de garantie gedekte reparatieservice bij elk klantenservicecentrum van Huawei, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving.
 • Huawei verbindt zich ertoe om gedurende 3 maanden na de datum van reparatie of voor de resterende periode van de productgarantie (afhankelijk van wat langer is) garantieservice te bieden voor alle noodzakelijke vervangingsonderdelen en accessoires.

Reparatie die niet onder de garantie valt

Producten die aan een van de volgende voorwaarden voldoen, komen alleen in aanmerking voor betaalde reparatie die niet onder de garantie valt:

 1. Producten waarvan de garantieperiode is verstreken.
 2. Producten die zijn beschadigd als gevolg van gebruikersgerelateerde foutieve prestaties of ongeautoriseerde demontage/reparatie.

2.4 Producten die niet onder de garantie vallen

Dit garantiebeleid biedt geen dekking voor gebreken en schade als gevolg van:

 1. normale slijtage van de apparatuur of de normale veroudering van apparatuur.
 2. het Product niet op een normale en gewoonlijke wijze gebruiken.
 3. elke demontage, reparatie, wijziging of aanpassing uitgevoerd door iemand anders dan HUAWEI of een Geauthoriseerd Servicecentrum.
 4. onjuist gebruik, misbruik, nalatigheid of een ongeval, ongeacht de toedracht.
 5. onjuiste tests, bediening, onderhoud, installatie of enige wijziging of aanpassing van het Product.
 6. morsen van etenswaren of vloeistoffen, corrosie, roest of het gebruik van een onjuiste spanning.
 7. krassen op of schade aan kunststof oppervlakken en alle andere uitwendig blootgestelde delen als gevolg van normaal gebruik.
 8. gebruik buiten het toegestane gebruik volgens de gebruikershandleiding van het Product.

3 Kwaliteitsgarantie van reparatie

 • Alle reparatieonderdelen zijn origineel en hebben een streng kwaliteitscontroleproces doorlopen.
 • Onder de garantie vallende vervangende onderdelen/accessoires krijgen een beperkte garantie van drie maanden (3 maanden), of worden anderszins gedekt voor de resterende periode van de productgarantie (afhankelijk van wat langer is).
 • Vervangende onderdelen/accessoires voor reparaties die niet onder de garantie vallen krijgen een beperkte garantie van drie maanden (3 maanden).

4 Handleiding voor reparatie

Houd rekening met het volgende bij het aanvragen van reparatieservice:

 • Zorg ervoor dat u het hoofdproduct en de accessoires hebt meegebracht, evenals de ongewijzigde factuur van het product.
 • Vergeet niet om een back-up te maken van persoonlijke gegevens en ze te verwijderen voordat u het product laat repareren. Huawei is niet verantwoordelijk voor enig gegevensgerelateerd verlies als gevolg van de uitvoering van een garantieservice, in het geval dat u geen back-up en/of verwijdering van dergelijke gegevens hebt gedaan. Huawei zal geen van de persoonlijke gegevens op uw product opslaan voor enig doel.
 • Als wordt vastgesteld dat het product niet onder de garantie valt, kan het klantenservicecentrum van Huawei alleen betaalde reparatie die niet onder de garantie valt aanbieden, samen met een diagnostisch rapport.
 • Om een nabijgelegen klantenservicecentrum van Huawei te vinden, klikt u hier.

5 Overige toelichting

Beperking van de aansprakelijkheid van HUAWEI:

 1. Met uitzondering van de uitdrukkelijke garanties die hierboven zijn uiteengezet, verleent HUAWEI geen andere garanties, expliciet of impliciet, bij wet of anderszins, met betrekking tot het Product, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Het consumentenrecht in sommige landen staat beperkingen op grond van een productgarantie niet toe en daarom zijn bepaalde beperkingen in dit garantiedocument mogelijk niet op u van toepassing.
 2. Als u geen back-up maakt van uw gegevens voor de levering van uw product aan HUAWEI of een Geautoriseerd Servicecentrum voor service onder deze Garantie, zal HUAWEI niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor schade aan of verlies van programma's, gegevens, simkaarten of verwisselbare opslagmedia.
 3. Voor zover toegestaan door lokale wetgeving is HUAWEI niet aansprakelijk voor enig verlies als dat geen redelijkerwijs te verwachten gevolg is van een schending door HUAWEI van deze Garantie. Als consument mag uw gebruik van de apparaten niet-commercieel zijn. HUAWEI is daarom niet aansprakelijk voor enig tijdverlies, verlies van inkomsten, verlies van verwachte spaarcontracten of verlies dat voortkomt uit het gebruik of niet kunnen gebruiken van het apparaat.
 4. In elk geval, zijn HUAWEI en de aansprakelijkheid van haar leverancier onder deze beperkte garantie beperkt tot het bedrag dat de consument daadwerkelijk voor het product heeft betaald of de huidige vervangingswaarde, afhankelijk van welke van de twee hoger is.
 5. Niets in deze Garantie zal enige aansprakelijkheid van HUAWEI beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, fraude, een frauduleuze voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.
 6. Deze garantie kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving door HUAWEI worden bijgewerkt.

6 Contact opnemen met ons

Bedankt voor uw feedback.

Beperkte garantie - Laptops

Toepasselijke producten: PC
Toepasselijke producten:
zoekresultaat, selecteer a.u.b.
Geen zoekresultaat, selecteer a.u.b.
zoom in pic
Beperkte garantie - Laptops

1 Voorwoord

Huawei Technologies Co., Ltd. ("HUAWEI") heeft dit garantiebeleid opgesteld in overeenstemming met de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van consumentenrechten en -belangen in België.

Voordelen van de beperkte garantie van Huawei zijn apart en een aanvulling op de wettelijke rechten die consumenten genieten in België. Het garantiebeleid is niet bedoeld ter vervanging van de wetten die van toepassing zijn op de verkoop van consumptiegoederen, noch van de rechten en privileges die consumenten genieten ten opzichte van de oorspronkelijke detailhandelaar van het product. Daarom heeft het geen invloed op dergelijke rechten en verandert of vervangt het dergelijke rechten niet.

1.1 Producten die onder de garantie vallen

Dit garantiebeleid is alleen van toepassing op laptops en verpakte accessoires van het merk Huawei die in België worden aangeschaft. Als het product is gekocht in een lidstaat van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Noorwegen of Zwitserland, is de garantie van het land/de regio van aankoop van toepassing. De garantieservice kan echter worden uitgesteld als deze wordt gebruikt in een ander land of een andere regio dan het land of de regio van aankoop.

1.2 Begrippen

Begrip

Omschrijving

Accessoire

Vervangbaar object, zonder welke het hoofdproduct nog steeds normaal zou werken (laders, datakabels, etc.)

Onderdeel

Object dat integraal deel uitmaakt van het hoofdproduct en dat nodig is om het hoofdproduct normaal te laten werken (batterij, scherm, hoofdbord, etc.)

Hoofdproduct

Product dat alle onderdelen bevat (smartphone, tablet, laptop, etc.)

Product

Product dat alle onderdelen en accessoires bevat

2 Garantieservice voor laptops

Huawei biedt garantieservices voor laptops van het merk Huawei. Consumenten hebben toegang tot garantiereparatieservice voor in aanmerking komende producten bij elk klantenservicecentrum van Huawei in België.

2.1 Garantieperiode

De productgarantie is geldig voor een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de datum van aankoop.

Categorie

Subcategorie

Garantieperiode

Hoofdproduct

Ingebouwde batterijen

24 maanden

Belangrijkste componenten:

 • Moederborden
 • CPU's
 • Herinneringen
 • Schermen
 • Harde schijven
 • Toetsenborden

24 maanden

Overige componenten

24 maanden

Verpakte accessoires

Voedingsadapters

24 maanden

USB-oplaadkabels

24 maanden

Ga naar Vraag over garantieperiode en ondersteuningsservice om de garantieperiode voor uw product te vinden.

2.2 Bewijs van garantie

Om toegang te krijgen tot garantieservices in een klantenservicecentrum van Huawei, moet u uw garantiestatus verifiëren, wat kan worden gedaan door een van de volgende materialen te verstrekken. Als de garantie-informatie verschilt tussen materialen, prevaleert de informatie op de factuur (inclusief papieren factuur, e-factuur en kopie van factuur).

Type bewijs

Omschrijving

Factuur

 • Een papieren factuur, e-factuur of kopie van factuur kan worden gebruikt om de garantiestatus te verifiëren.
 • Het klantenservicecentrum van Huawei moet de geldigheid van de factuur controleren voordat er garantieservices kunnen worden geleverd.

Serienummer

Het serienummer van het product (SN) kan worden gebruikt om de garantiestatus te controleren, als u de factuur niet kunt verstrekken.

Ontvangstbewijs

Op het ontvangstbewijs moeten duidelijk het product, de prijs en de datum van aankoop worden vermeld.

 
 • De productgarantieperiode gaat in op de datum waarop het garantiebewijs (zoals een factuur) wordt afgegeven.
 • Klik hier voor meer informatie over het opvragen van het serienummer van uw product.

2.3 Garantieservices

Service

Omschrijving

Reparatie die onder de garantie valt

 • Binnen de garantieperiode komen producten met gebrekkige prestaties in aanmerking voor door de garantie gedekte reparatieservice bij elk klantenservicecentrum van Huawei, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving.
 • Huawei verbindt zich ertoe om gedurende 3 maanden na de datum van reparatie of voor de resterende periode van de productgarantie (afhankelijk van wat langer is) garantieservice te bieden voor alle noodzakelijke vervangingsonderdelen en accessoires.

Reparatie die niet onder de garantie valt

Producten die aan een van de volgende voorwaarden voldoen, komen alleen in aanmerking voor betaalde reparatie die niet onder de garantie valt:

 1. Producten waarvan de garantieperiode is verstreken.
 2. Producten die zijn beschadigd als gevolg van gebruikersgerelateerde foutieve prestaties of ongeautoriseerde demontage/reparatie.

2.4 Producten die niet onder de garantie vallen

Dit garantiebeleid biedt geen dekking voor gebreken en schade als gevolg van:

 1. normale slijtage van de apparatuur of de normale veroudering van apparatuur.
 2. het Product niet op een normale en gewoonlijke wijze gebruiken.
 3. elke demontage, reparatie, wijziging of aanpassing uitgevoerd door iemand anders dan HUAWEI of een Geauthoriseerd Servicecentrum.
 4. onjuist gebruik, misbruik, nalatigheid of een ongeval, ongeacht de toedracht.
 5. onjuiste tests, bediening, onderhoud, installatie of enige wijziging of aanpassing van het Product.
 6. morsen van etenswaren of vloeistoffen, corrosie, roest of het gebruik van een onjuiste spanning.
 7. krassen op of schade aan kunststof oppervlakken en alle andere uitwendig blootgestelde delen als gevolg van normaal gebruik.
 8. gebruik buiten het toegestane gebruik volgens de gebruikershandleiding van het Product.

3 Kwaliteitsgarantie van reparatie

 • Alle reparatieonderdelen zijn origineel en hebben een streng kwaliteitscontroleproces doorlopen.
 • Onder de garantie vallende vervangende onderdelen/accessoires krijgen een beperkte garantie van drie maanden (3 maanden), of worden anderszins gedekt voor de resterende periode van de productgarantie (afhankelijk van wat langer is).
 • Vervangende onderdelen/accessoires voor reparaties die niet onder de garantie vallen krijgen een beperkte garantie van drie maanden (3 maanden).

4 Handleiding voor reparatie

Houd rekening met het volgende bij het aanvragen van reparatieservice:

 • Zorg ervoor dat u het hoofdproduct en de accessoires hebt meegebracht, evenals de ongewijzigde factuur van het product.
 • Vergeet niet om een back-up te maken van persoonlijke gegevens en ze te verwijderen voordat u het product laat repareren. Huawei is niet verantwoordelijk voor enig gegevensgerelateerd verlies als gevolg van de uitvoering van een garantieservice, in het geval dat u geen back-up en/of verwijdering van dergelijke gegevens hebt gedaan. Huawei zal geen van de persoonlijke gegevens op uw product opslaan voor enig doel.
 • Als wordt vastgesteld dat het product niet onder de garantie valt, kan het klantenservicecentrum van Huawei alleen betaalde reparatie die niet onder de garantie valt aanbieden, samen met een diagnostisch rapport.
 • Om een nabijgelegen klantenservicecentrum van Huawei te vinden, klikt u hier.

5 Overige toelichting

Beperking van de aansprakelijkheid van HUAWEI:

 1. Met uitzondering van de uitdrukkelijke garanties die hierboven zijn uiteengezet, verleent HUAWEI geen andere garanties, expliciet of impliciet, bij wet of anderszins, met betrekking tot het Product, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Het consumentenrecht in sommige landen staat beperkingen op grond van een productgarantie niet toe en daarom zijn bepaalde beperkingen in dit garantiedocument mogelijk niet op u van toepassing.
 2. Als u geen back-up maakt van uw gegevens voor de levering van uw product aan HUAWEI of een Geautoriseerd Servicecentrum voor service onder deze Garantie, zal HUAWEI niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor schade aan of verlies van programma's, gegevens, simkaarten of verwisselbare opslagmedia.
 3. Voor zover toegestaan door lokale wetgeving is HUAWEI niet aansprakelijk voor enig verlies als dat geen redelijkerwijs te verwachten gevolg is van een schending door HUAWEI van deze Garantie. Als consument mag uw gebruik van de apparaten niet-commercieel zijn. HUAWEI is daarom niet aansprakelijk voor enig tijdverlies, verlies van inkomsten, verlies van verwachte spaarcontracten of verlies dat voortkomt uit het gebruik of niet kunnen gebruiken van het apparaat.
 4. In elk geval, zijn HUAWEI en de aansprakelijkheid van haar leverancier onder deze beperkte garantie beperkt tot het bedrag dat de consument daadwerkelijk voor het product heeft betaald of de huidige vervangingswaarde, afhankelijk van welke van de twee hoger is.
 5. Niets in deze Garantie zal enige aansprakelijkheid van HUAWEI beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, fraude, een frauduleuze voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.

  Deze garantie kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving door HUAWEI worden bijgewerkt.

6 Contact opnemen met ons

Bedankt voor uw feedback.

Beperkte garantie - Dektopcomputers en monitors

Toepasselijke producten: Monitor,Desktop
Toepasselijke producten:
zoekresultaat, selecteer a.u.b.
Geen zoekresultaat, selecteer a.u.b.
zoom in pic
Beperkte garantie - Dektopcomputers en monitors

1 Voorwoord

Huawei Technologies Co., Ltd. ("HUAWEI") heeft dit garantiebeleid opgesteld in overeenstemming met de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van consumentenrechten en -belangen in België.

Voordelen van de beperkte garantie van Huawei zijn apart en een aanvulling op de wettelijke rechten die consumenten genieten in België. Het garantiebeleid is niet bedoeld ter vervanging van de wetten die van toepassing zijn op de verkoop van consumptiegoederen, noch van de rechten en privileges die consumenten genieten ten opzichte van de oorspronkelijke detailhandelaar van het product. Daarom heeft het geen invloed op dergelijke rechten en verandert of vervangt het dergelijke rechten niet.

1.1 Producten die onder de garantie vallen

Dit garantiebeleid is alleen van toepassing op dektopcomputers en monitors en verpakte accessoires van het merk Huawei die in België worden aangeschaft. Als het product is gekocht in een lidstaat van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Noorwegen of Zwitserland, is de garantie van het land/de regio van aankoop van toepassing. De garantieservice kan echter worden uitgesteld als deze wordt gebruikt in een ander land of een andere regio dan het land of de regio van aankoop.

1.2 Begrippen

Begrip

Omschrijving

Accessoire

Vervangbaar object, zonder welke het hoofdproduct nog steeds normaal zou werken (laders, datakabels, etc.)

Onderdeel

Object dat integraal deel uitmaakt van het hoofdproduct en dat nodig is om het hoofdproduct normaal te laten werken (batterij, scherm, etc.)

Hoofdproduct

Product dat alle onderdelen bevat (smartphone, tablet, laptop, etc.)

Product

Product dat alle onderdelen en accessoires bevat

2 Garantieservice voor dektopcomputers en monitors

Huawei biedt garantieservices voor dektopcomputers en monitors van het merk Huawei. Consumenten hebben toegang tot garantiereparatieservice voor in aanmerking komende producten bij elk klantenservicecentrum van Huawei in België.

2.1 Garantieperiode

Categorie

Subcategorie

Product

Garantieperiode

Desktopcomputer

Hoofdproduct

Batterijen

24 maanden

Belangrijkste componenten:

 • Moederborden
 • CPU's
 • GPU's
 • Herinneringen
 • Monitors
 • Harde schijven
 • computergeheugen

24 maanden

Overige componenten

24 maanden

Verpakte accessoires

Voedingsadapters

24 maanden

Monitors

Hoofdproduct

 • HUAWEI MateView
 • HUAWEI MateView GT
 • HUAWEI Display 23.8"

24 maanden

Verpakte accessoires

Voedingsadapters:

 • 135 W USB Type-C-voedingsadapter
 • Voedingsadapters

24 maanden

Kabels:

 • MiniDP-naar-DP-kabel
 • Hoge snelheid Type-C-naar-Type-C-datakabel
 • USB Type-C-naar-Type-A-kabel
 • DP 1.4-kabel
 • 1,5 m HDMI-kabel

24 maanden

Ondersteunt

Niet gedekt door garantie

Ga naar Vraag over garantieperiode en ondersteuningsservice om de garantieperiode voor uw product te vinden.

2.2 Bewijs van garantie

Om toegang te krijgen tot garantieservices in een klantenservicecentrum van Huawei, moet u uw garantiestatus verifiëren, wat kan worden gedaan door een van de volgende materialen te verstrekken. Als de garantie-informatie verschilt tussen materialen, prevaleert de informatie op de factuur (inclusief papieren factuur, e-factuur en kopie van factuur).

Type bewijs

Omschrijving

Factuur

 • Een papieren factuur, e-factuur of kopie van factuur kan worden gebruikt om de garantiestatus te verifiëren.
 • Het klantenservicecentrum van Huawei moet de geldigheid van de factuur controleren voordat er garantieservices kunnen worden geleverd.

Serienummer

Het serienummer van het product (SN) kan worden gebruikt om de garantiestatus te controleren, als u de factuur niet kunt verstrekken.

Ontvangstbewijs

Op het ontvangstbewijs moeten duidelijk het product, de prijs en de datum van aankoop worden vermeld.

 
 • De productgarantieperiode gaat in op de datum waarop het garantiebewijs (zoals een factuur) wordt afgegeven.
 • Klik hier voor meer informatie over het opvragen van het serienummer van uw product.

2.3 Garantieservices

Service

Omschrijving

Reparatie die onder de garantie valt

 • Binnen de garantieperiode komen producten met gebrekkige prestaties in aanmerking voor door de garantie gedekte reparatieservice bij elk klantenservicecentrum van Huawei, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving.
 • Huawei verbindt zich ertoe om gedurende 3 maanden na de datum van reparatie of voor de resterende periode van de productgarantie (afhankelijk van wat langer is) garantieservice te bieden voor alle noodzakelijke vervangingsonderdelen en accessoires.

Reparatie die niet onder de garantie valt

Producten die aan een van de volgende voorwaarden voldoen, komen alleen in aanmerking voor betaalde reparatie die niet onder de garantie valt:

 1. Producten waarvan de garantieperiode is verstreken.
 2. Producten die zijn beschadigd als gevolg van gebruikersgerelateerde foutieve prestaties of ongeautoriseerde demontage/reparatie.

2.4 Producten die niet onder de garantie vallen

Dit garantiebeleid biedt geen dekking voor gebreken en schade als gevolg van:

 1. normale slijtage van de apparatuur of de normale veroudering van apparatuur.
 2. het Product niet op een normale en gewoonlijke wijze gebruiken.
 3. elke demontage, reparatie, wijziging of aanpassing uitgevoerd door iemand anders dan HUAWEI of een Geauthoriseerd Servicecentrum.
 4. onjuist gebruik, misbruik, nalatigheid of een ongeval, ongeacht de toedracht.
 5. onjuiste tests, bediening, onderhoud, installatie of enige wijziging of aanpassing van het Product.
 6. morsen van etenswaren of vloeistoffen, corrosie, roest of het gebruik van een onjuiste spanning.
 7. krassen op of schade aan kunststof oppervlakken en alle andere uitwendig blootgestelde delen als gevolg van normaal gebruik.
 8. gebruik buiten het toegestane gebruik volgens de gebruikershandleiding van het Product.

3 Kwaliteitsgarantie van reparatie

 • Alle reparatieonderdelen zijn origineel en hebben een streng kwaliteitscontroleproces doorlopen.
 • Onder de garantie vallende vervangende onderdelen/accessoires krijgen een beperkte garantie van drie maanden (3 maanden), of worden anderszins gedekt voor de resterende periode van de productgarantie (afhankelijk van wat langer is).
 • Vervangende onderdelen/accessoires voor reparaties die niet onder de garantie vallen krijgen een beperkte garantie van drie maanden (3 maanden).

4 Handleiding voor reparatie

Houd rekening met het volgende bij het aanvragen van reparatieservice:

 • Zorg ervoor dat u het hoofdproduct en de accessoires hebt meegebracht, evenals de ongewijzigde factuur van het product.
 • Vergeet niet om een back-up te maken van persoonlijke gegevens en ze te verwijderen voordat u het product laat repareren. Huawei is niet verantwoordelijk voor enig gegevensgerelateerd verlies als gevolg van de uitvoering van een garantieservice, in het geval dat u geen back-up en/of verwijdering van dergelijke gegevens hebt gedaan. Huawei zal geen van de persoonlijke gegevens op uw product opslaan voor enig doel.
 • Als wordt vastgesteld dat het product niet onder de garantie valt, kan het klantenservicecentrum van Huawei alleen betaalde reparatie die niet onder de garantie valt aanbieden, samen met een diagnostisch rapport.
 • Om een nabijgelegen klantenservicecentrum van Huawei te vinden, klikt u hier.

5 Overige toelichting

Beperking van de aansprakelijkheid van HUAWEI:

 1. Met uitzondering van de uitdrukkelijke garanties die hierboven zijn uiteengezet, verleent HUAWEI geen andere garanties, expliciet of impliciet, bij wet of anderszins, met betrekking tot het Product, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Het consumentenrecht in sommige landen staat beperkingen op grond van een productgarantie niet toe en daarom zijn bepaalde beperkingen in dit garantiedocument mogelijk niet op u van toepassing.
 2. Als u geen back-up maakt van uw gegevens voor de levering van uw product aan HUAWEI of een Geautoriseerd Servicecentrum voor service onder deze Garantie, zal HUAWEI niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor schade aan of verlies van programma's, gegevens, simkaarten of verwisselbare opslagmedia.
 3. Voor zover toegestaan door lokale wetgeving is HUAWEI niet aansprakelijk voor enig verlies als dat geen redelijkerwijs te verwachten gevolg is van een schending door HUAWEI van deze Garantie. Als consument mag uw gebruik van de apparaten niet-commercieel zijn. HUAWEI is daarom niet aansprakelijk voor enig tijdverlies, verlies van inkomsten, verlies van verwachte spaarcontracten of verlies dat voortkomt uit het gebruik of niet kunnen gebruiken van het apparaat.
 4. In elk geval, zijn HUAWEI en de aansprakelijkheid van haar leverancier onder deze beperkte garantie beperkt tot het bedrag dat de consument daadwerkelijk voor het product heeft betaald of de huidige vervangingswaarde, afhankelijk van welke van de twee hoger is.
 5. Niets in deze Garantie zal enige aansprakelijkheid van HUAWEI beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, fraude, een frauduleuze voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.
 6. Deze garantie kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving door HUAWEI worden bijgewerkt.

6 Contact opnemen met ons

Bedankt voor uw feedback.

Beperkte garantie - Wearables

Toepasselijke producten: Wearable
Toepasselijke producten:
zoekresultaat, selecteer a.u.b.
Geen zoekresultaat, selecteer a.u.b.
zoom in pic
Beperkte garantie - Wearables

1 Voorwoord

Huawei Technologies Co., Ltd. ("HUAWEI") heeft dit garantiebeleid opgesteld in overeenstemming met de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van consumentenrechten en -belangen in België.

Voordelen van de beperkte garantie van Huawei zijn apart en een aanvulling op de wettelijke rechten die consumenten genieten in België. Het garantiebeleid is niet bedoeld ter vervanging van de wetten die van toepassing zijn op de verkoop van consumptiegoederen, noch van de rechten en privileges die consumenten genieten ten opzichte van de oorspronkelijke detailhandelaar van het product. Daarom heeft het geen invloed op dergelijke rechten en verandert of vervangt het dergelijke rechten niet.

1.1 Producten die onder de garantie vallen

Dit garantiebeleid is alleen van toepassing op wearable-producten en verpakte accessoires van het merk Huawei die in België worden aangeschaft. Als het product is gekocht in een lidstaat van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Noorwegen of Zwitserland, is de garantie van het land/de regio van aankoop van toepassing. De garantieservice kan echter worden uitgesteld als deze wordt gebruikt in een ander land of een andere regio dan het land of de regio van aankoop.

1.2 Begrippen

Begrip

Omschrijving

Accessoire

Vervangbaar object, zonder welke het hoofdproduct nog steeds normaal zou werken (laders, datakabels, etc.)

Onderdeel

Object dat integraal deel uitmaakt van het hoofdproduct en dat nodig is om het hoofdproduct normaal te laten werken (batterij, scherm, etc.)

Hoofdproduct

Product dat alle onderdelen bevat (smartphone, tablet, laptop, etc.)

Product

Product dat alle onderdelen en accessoires bevat

2 Garantieservice voor wearables

Huawei biedt garantieservices voor wearables van het merk Huawei. Consumenten hebben toegang tot garantiereparatieservice voor in aanmerking komende producten bij elk klantenservicecentrum van Huawei in België.

2.1 Garantieperiode

Categorie

Subcategorie

Garantieperiode

Hoofdproduct

-

24 maanden

Verpakte accessoires

Laadstations

24 maanden

Kabels

24 maanden

Polsbanden

Niet gedekt door garantie

Decoratieve onderdelen

Niet gedekt door garantie

Schroevendraaiers

Niet gedekt door garantie

Gespen

Niet gedekt door garantie

Ga naar Vraag over garantieperiode en ondersteuningsservice om de garantieperiode voor uw product te vinden.

2.2 Bewijs van garantie

Om toegang te krijgen tot garantieservices in een klantenservicecentrum van Huawei, moet u uw garantiestatus verifiëren, wat kan worden gedaan door een van de volgende materialen te verstrekken. Als de garantie-informatie verschilt tussen materialen, prevaleert de informatie op de factuur (inclusief papieren factuur, e-factuur en kopie van factuur).

Type bewijs

Omschrijving

Factuur

 • Een papieren factuur, e-factuur of kopie van factuur kan worden gebruikt om de garantiestatus te verifiëren.
 • Het klantenservicecentrum van Huawei moet de geldigheid van de factuur controleren voordat er garantieservices kunnen worden geleverd.

Serienummer

Het serienummer van het product (SN) kan worden gebruikt om de garantiestatus te controleren, als u de factuur niet kunt verstrekken.

Ontvangstbewijs

Op het ontvangstbewijs moeten duidelijk het product, de prijs en de datum van aankoop worden vermeld.

 
 • De productgarantieperiode gaat in op de datum waarop het garantiebewijs (zoals een factuur) wordt afgegeven.
 • Klik hier voor meer informatie over het opvragen van het serienummer van uw product.

2.3 Garantieservices

Service

Omschrijving

Reparatie die onder de garantie valt

 • Binnen de garantieperiode komen producten met gebrekkige prestaties in aanmerking voor door de garantie gedekte reparatieservice bij elk klantenservicecentrum van Huawei, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving.
 • Huawei verbindt zich ertoe om gedurende 3 maanden na de datum van reparatie of voor de resterende periode van de productgarantie (afhankelijk van wat langer is) garantieservice te bieden voor alle noodzakelijke vervangingsonderdelen en accessoires.

Reparatie die niet onder de garantie valt

Producten die aan een van de volgende voorwaarden voldoen, komen alleen in aanmerking voor betaalde reparatie die niet onder de garantie valt:

 1. Producten waarvan de garantieperiode is verstreken.
 2. Producten die zijn beschadigd als gevolg van gebruikersgerelateerde foutieve prestaties of ongeautoriseerde demontage/reparatie.

2.4 Producten die niet onder de garantie vallen

Dit garantiebeleid biedt geen dekking voor gebreken en schade als gevolg van:

 1. normale slijtage van de apparatuur of de normale veroudering van apparatuur.
 2. het Product niet op een normale en gewoonlijke wijze gebruiken.
 3. elke demontage, reparatie, wijziging of aanpassing uitgevoerd door iemand anders dan HUAWEI of een Geauthoriseerd Servicecentrum.
 4. onjuist gebruik, misbruik, nalatigheid of een ongeval, ongeacht de toedracht.
 5. onjuiste tests, bediening, onderhoud, installatie of enige wijziging of aanpassing van het Product.
 6. morsen van etenswaren of vloeistoffen, corrosie, roest of het gebruik van een onjuiste spanning.
 7. krassen op of schade aan kunststof oppervlakken en alle andere uitwendig blootgestelde delen als gevolg van normaal gebruik.
 8. gebruik buiten het toegestane gebruik volgens de gebruikershandleiding van het Product.

3 Kwaliteitsgarantie van reparatie

 • Alle reparatieonderdelen zijn origineel en hebben een streng kwaliteitscontroleproces doorlopen.
 • Onder de garantie vallende vervangende onderdelen/accessoires krijgen een beperkte garantie van drie maanden (3 maanden), of worden anderszins gedekt voor de resterende periode van de productgarantie (afhankelijk van wat langer is).
 • Vervangende onderdelen/accessoires voor reparaties die niet onder de garantie vallen krijgen een beperkte garantie van drie maanden (3 maanden).

4 Handleiding voor reparatie

Houd rekening met het volgende bij het aanvragen van reparatieservice:

 • Zorg ervoor dat u het hoofdproduct en de accessoires hebt meegebracht, evenals de ongewijzigde factuur van het product.
 • Vergeet niet om een back-up te maken van persoonlijke gegevens en ze te verwijderen voordat u het product laat repareren. Huawei is niet verantwoordelijk voor enig gegevensgerelateerd verlies als gevolg van de uitvoering van een garantieservice, in het geval dat u geen back-up en/of verwijdering van dergelijke gegevens hebt gedaan. Huawei zal geen van de persoonlijke gegevens op uw product opslaan voor enig doel.
 • Als wordt vastgesteld dat het product niet onder de garantie valt, kan het klantenservicecentrum van Huawei alleen betaalde reparatie die niet onder de garantie valt aanbieden, samen met een diagnostisch rapport.
 • Om een nabijgelegen klantenservicecentrum van Huawei te vinden, klikt u hier.

5 Overige toelichting

Beperking van de aansprakelijkheid van HUAWEI:

 1. Met uitzondering van de uitdrukkelijke garanties die hierboven zijn uiteengezet, verleent HUAWEI geen andere garanties, expliciet of impliciet, bij wet of anderszins, met betrekking tot het Product, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Het consumentenrecht in sommige landen staat beperkingen op grond van een productgarantie niet toe en daarom zijn bepaalde beperkingen in dit garantiedocument mogelijk niet op u van toepassing.
 2. Als u geen back-up maakt van uw gegevens voor de levering van uw product aan HUAWEI of een Geautoriseerd Servicecentrum voor service onder deze Garantie, zal HUAWEI niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor schade aan of verlies van programma's, gegevens, simkaarten of verwisselbare opslagmedia.
 3. Voor zover toegestaan door lokale wetgeving is HUAWEI niet aansprakelijk voor enig verlies als dat geen redelijkerwijs te verwachten gevolg is van een schending door HUAWEI van deze Garantie. Als consument mag uw gebruik van de apparaten niet-commercieel zijn. HUAWEI is daarom niet aansprakelijk voor enig tijdverlies, verlies van inkomsten, verlies van verwachte spaarcontracten of verlies dat voortkomt uit het gebruik of niet kunnen gebruiken van het apparaat.
 4. In elk geval, zijn HUAWEI en de aansprakelijkheid van haar leverancier onder deze beperkte garantie beperkt tot het bedrag dat de consument daadwerkelijk voor het product heeft betaald of de huidige vervangingswaarde, afhankelijk van welke van de twee hoger is.
 5. Niets in deze Garantie zal enige aansprakelijkheid van HUAWEI beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, fraude, een frauduleuze voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.
 6. Deze garantie kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving door HUAWEI worden bijgewerkt.

6 Contact opnemen met ons

Bedankt voor uw feedback.

Beperkte garantie - Audioproducten

Toepasselijke producten: Audio Series
Toepasselijke producten:
zoekresultaat, selecteer a.u.b.
Geen zoekresultaat, selecteer a.u.b.
zoom in pic
Beperkte garantie - Audioproducten

1 Voorwoord

Huawei Technologies Co., Ltd. ("HUAWEI") heeft dit garantiebeleid opgesteld in overeenstemming met de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van consumentenrechten en -belangen in België.

Voordelen van de beperkte garantie van Huawei zijn apart en een aanvulling op de wettelijke rechten die consumenten genieten in België. Het garantiebeleid is niet bedoeld ter vervanging van de wetten die van toepassing zijn op de verkoop van consumptiegoederen, noch van de rechten en privileges die consumenten genieten ten opzichte van de oorspronkelijke detailhandelaar van het product. Daarom heeft het geen invloed op dergelijke rechten en verandert of vervangt het dergelijke rechten niet.

1.1 Producten die onder de garantie vallen

Dit garantiebeleid is alleen van toepassing op audioproducten en verpakte accessoires van het merk Huawei die in België worden aangeschaft. Als het product is gekocht in een lidstaat van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Noorwegen of Zwitserland, is de garantie van het land/de regio van aankoop van toepassing. De garantieservice kan echter worden uitgesteld als deze wordt gebruikt in een ander land of een andere regio dan het land of de regio van aankoop.

1.2 Begrippen

Begrip

Omschrijving

Accessoire

Vervangbaar object, zonder welke het hoofdproduct nog steeds normaal zou werken (laders, datakabels, etc.)

Onderdeel

Functioneel object dat deel uitmaakt van het hoofdproduct, maar zelfstandig kan werken, zoals een linker- of rechteroortje.

Hoofdproduct

Product dat alle onderdelen bevat (smartphone, tablet, laptop, etc.)

Product

Product dat alle onderdelen en accessoires bevat

2 Garantieservice voor audioproducten

Huawei biedt garantieservices voor audioproducten van het merk Huawei. Consumenten hebben toegang tot garantiereparatieservice voor in aanmerking komende producten bij elk klantenservicecentrum van Huawei in België.

2.1 Garantieperiode

Categorie

Subcategorie

Product

Garantieperiode

Hoofdproduct

Bluetooth-oortelefoon

 • FreeBuds-serie
 • FreeLace-serie
 • Sport Bluetooth-hoofdtelefoon

24 maanden

Hoofdtelefoons met kabel

 • Klassieke oortelefoon (Type-C)
 • AM115-oortelefoon

24 maanden

Verpakte accessoires

Oplaadcases

-

24 maanden

USB type C-kabels

-

24 maanden

Voedingsadapters

-

24 maanden

Oortjes

-

Niet gedekt door garantie

Opbergcases

-

Niet gedekt door garantie

Poetsdoeken

-

Niet gedekt door garantie

Ga naar Vraag over garantieperiode en ondersteuningsservice om de garantieperiode voor uw product te vinden.

2.2 Bewijs van garantie

Om toegang te krijgen tot garantieservices in een klantenservicecentrum van Huawei, moet u uw garantiestatus verifiëren, wat kan worden gedaan door een van de volgende materialen te verstrekken. Als de garantie-informatie verschilt tussen materialen, prevaleert de informatie op de factuur (inclusief papieren factuur, e-factuur en kopie van factuur).

Type bewijs

Omschrijving

Factuur

 • Een papieren factuur, e-factuur of kopie van factuur kan worden gebruikt om de garantiestatus te verifiëren.
 • Het klantenservicecentrum van Huawei moet de geldigheid van de factuur controleren voordat er garantieservices kunnen worden geleverd.

Serienummer

Het serienummer van het product (SN) kan worden gebruikt om de garantiestatus te controleren, als u de factuur niet kunt verstrekken.

Ontvangstbewijs

Op het ontvangstbewijs moeten duidelijk het product, de prijs en de datum van aankoop worden vermeld.

 
 • De productgarantieperiode gaat in op de datum waarop het garantiebewijs (zoals een factuur) wordt afgegeven.
 • Klik hier voor meer informatie over het opvragen van het serienummer van uw product.

2.3 Garantieservices

Service

Omschrijving

Reparatie die onder de garantie valt

 • Binnen de garantieperiode komen producten met gebrekkige prestaties in aanmerking voor door de garantie gedekte reparatieservice bij elk klantenservicecentrum van Huawei, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving.
 • Huawei verbindt zich ertoe om gedurende 3 maanden na de datum van reparatie of voor de resterende periode van de productgarantie (afhankelijk van wat langer is) garantieservice te bieden voor alle noodzakelijke vervangingsonderdelen en accessoires.

Reparatie die niet onder de garantie valt

Producten die aan een van de volgende voorwaarden voldoen, komen alleen in aanmerking voor betaalde reparatie die niet onder de garantie valt:

 1. Producten waarvan de garantieperiode is verstreken.
 2. Producten die zijn beschadigd als gevolg van gebruikersgerelateerde foutieve prestaties of ongeautoriseerde demontage/reparatie.

2.4 Producten die niet onder de garantie vallen

Dit garantiebeleid biedt geen dekking voor gebreken en schade als gevolg van:

 1. normale slijtage van de apparatuur of de normale veroudering van apparatuur.
 2. het Product niet op een normale en gewoonlijke wijze gebruiken.
 3. elke demontage, reparatie, wijziging of aanpassing uitgevoerd door iemand anders dan HUAWEI of een Geauthoriseerd Servicecentrum.
 4. onjuist gebruik, misbruik, nalatigheid of een ongeval, ongeacht de toedracht.
 5. onjuiste tests, bediening, onderhoud, installatie of enige wijziging of aanpassing van het Product.
 6. morsen van etenswaren of vloeistoffen, corrosie, roest of het gebruik van een onjuiste spanning.
 7. krassen op of schade aan kunststof oppervlakken en alle andere uitwendig blootgestelde delen als gevolg van normaal gebruik.
 8. gebruik buiten het toegestane gebruik volgens de gebruikershandleiding van het Product.

3 Kwaliteitsgarantie van reparatie

 • Alle reparatieonderdelen zijn origineel en hebben een streng kwaliteitscontroleproces doorlopen.
 • Onder de garantie vallende vervangende onderdelen/accessoires krijgen een beperkte garantie van drie maanden (3 maanden), of worden anderszins gedekt voor de resterende periode van de productgarantie (afhankelijk van wat langer is).
 • Vervangende onderdelen/accessoires voor reparaties die niet onder de garantie vallen krijgen een beperkte garantie van drie maanden (3 maanden).

4 Handleiding voor reparatie

Houd rekening met het volgende bij het aanvragen van reparatieservice:

 • Zorg ervoor dat u het hoofdproduct en de accessoires hebt meegebracht, evenals de ongewijzigde factuur van het product.
 • Vergeet niet om een back-up te maken van persoonlijke gegevens en ze te verwijderen voordat u het product laat repareren. Huawei is niet verantwoordelijk voor enig gegevensgerelateerd verlies als gevolg van de uitvoering van een garantieservice, in het geval dat u geen back-up en/of verwijdering van dergelijke gegevens hebt gedaan. Huawei zal geen van de persoonlijke gegevens op uw product opslaan voor enig doel.
 • Als wordt vastgesteld dat het product niet onder de garantie valt, kan het klantenservicecentrum van Huawei alleen betaalde reparatie die niet onder de garantie valt aanbieden, samen met een diagnostisch rapport.
 • Om een nabijgelegen klantenservicecentrum van Huawei te vinden, klikt u hier.

5 Overige toelichting

Beperking van de aansprakelijkheid van HUAWEI:

 1. Met uitzondering van de uitdrukkelijke garanties die hierboven zijn uiteengezet, verleent HUAWEI geen andere garanties, expliciet of impliciet, bij wet of anderszins, met betrekking tot het Product, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Het consumentenrecht in sommige landen staat beperkingen op grond van een productgarantie niet toe en daarom zijn bepaalde beperkingen in dit garantiedocument mogelijk niet op u van toepassing.
 2. Als u geen back-up maakt van uw gegevens voor de levering van uw product aan HUAWEI of een Geautoriseerd Servicecentrum voor service onder deze Garantie, zal HUAWEI niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor schade aan of verlies van programma's, gegevens, simkaarten of verwisselbare opslagmedia.
 3. Voor zover toegestaan door lokale wetgeving is HUAWEI niet aansprakelijk voor enig verlies als dat geen redelijkerwijs te verwachten gevolg is van een schending door HUAWEI van deze Garantie. Als consument mag uw gebruik van de apparaten niet-commercieel zijn. HUAWEI is daarom niet aansprakelijk voor enig tijdverlies, verlies van inkomsten, verlies van verwachte spaarcontracten of verlies dat voortkomt uit het gebruik of niet kunnen gebruiken van het apparaat.
 4. In elk geval, zijn HUAWEI en de aansprakelijkheid van haar leverancier onder deze beperkte garantie beperkt tot het bedrag dat de consument daadwerkelijk voor het product heeft betaald of de huidige vervangingswaarde, afhankelijk van welke van de twee hoger is.
 5. Niets in deze Garantie zal enige aansprakelijkheid van HUAWEI beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, fraude, een frauduleuze voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.
 6. Deze garantie kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving door HUAWEI worden bijgewerkt.

6 Contact opnemen met ons

Bedankt voor uw feedback.

Beperkte garantie - Slim Huis en mobiele breedband

Toepasselijke producten: Smart Home,Mobile Broadband,IOT
Toepasselijke producten:
zoekresultaat, selecteer a.u.b.
Geen zoekresultaat, selecteer a.u.b.
zoom in pic
Beperkte garantie - Slim Huis en mobiele breedband

1 Voorwoord

Huawei Technologies Co., Ltd. ("HUAWEI") heeft dit garantiebeleid opgesteld in overeenstemming met de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van consumentenrechten en -belangen in België.

Voordelen van de beperkte garantie van Huawei zijn apart en een aanvulling op de wettelijke rechten die consumenten genieten in België. Het garantiebeleid is niet bedoeld ter vervanging van de wetten die van toepassing zijn op de verkoop van consumptiegoederen, noch van de rechten en privileges die consumenten genieten ten opzichte van de oorspronkelijke detailhandelaar van het product. Daarom heeft het geen invloed op dergelijke rechten en verandert of vervangt het dergelijke rechten niet.

1.1 Producten die onder de garantie vallen

Dit garantiebeleid is alleen van toepassing op Slim Huis- en mobielebreedbandproducten en hun verpakte accessoires van het merk Huawei die in België worden aangeschaft. Als het product is gekocht in een lidstaat van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Noorwegen of Zwitserland, is de garantie van het land/de regio van aankoop van toepassing. De garantieservice kan echter worden uitgesteld als deze wordt gebruikt in een ander land of een andere regio dan het land of de regio van aankoop.

1.2 Begrippen

Begrip

Omschrijving

Accessoire

Vervangbaar object, zonder welke het hoofdproduct nog steeds normaal zou werken (laders, datakabels, etc.)

Hoofdproduct

Product dat alle onderdelen bevat (smartphone, tablet, laptop, etc.)

Product

Product dat alle onderdelen en accessoires bevat

2 Garantieservice voor wifiproducten en klantapparatuur

Huawei biedt garantieservices voor Slim Huis- en mobiele breedbandproducten van het merk Huawei. Consumenten hebben toegang tot garantiereparatieservice voor in aanmerking komende producten bij elk klantenservicecentrum van Huawei in België.

2.1 Garantieperiode

Accessoires (afzonderlijk aangeschaft of geleverd als geschenk in een promotieaanbieding of bij de aankoop van een ander product) worden over het algemeen gedekt door een garantieservice van vierentwintig (24) maanden vanaf de aankoopdatum.

Categorie

Subcategorie

Garantieperiode

Hoofdproduct

Routers

24 maanden

AI-luidsprekers:

 • HUAWEI Sound
 • HUAWEI Sound X

Verpakte accessoires

Ethernet-kabels

24 maanden

Voedingsadapters

24 maanden

Ga naar Vraag over garantieperiode en ondersteuningsservice om de garantieperiode voor uw product te vinden.

2.2 Bewijs van garantie

Om toegang te krijgen tot garantieservices in een klantenservicecentrum van Huawei, moet u uw garantiestatus verifiëren, wat kan worden gedaan door een van de volgende materialen te verstrekken. Als de garantie-informatie verschilt tussen materialen, prevaleert de informatie op de factuur (inclusief papieren factuur, e-factuur en kopie van factuur).

Type bewijs

Omschrijving

Factuur

 • Een papieren factuur, e-factuur of kopie van factuur kan worden gebruikt om de garantiestatus te verifiëren.
 • Het klantenservicecentrum van Huawei moet de geldigheid van de factuur controleren voordat er garantieservices kunnen worden geleverd.

Serienummer

Het serienummer van het product (SN) kan worden gebruikt om de garantiestatus te controleren, als u de factuur niet kunt verstrekken.

Ontvangstbewijs

Op het ontvangstbewijs moeten duidelijk het product, de prijs en de datum van aankoop worden vermeld.

 
 • De productgarantieperiode gaat in op de datum waarop het garantiebewijs (zoals een factuur) wordt afgegeven.
 • Klik hier voor meer informatie over het opvragen van het serienummer van uw product.

2.3 Garantieservices

Service

Omschrijving

Reparatie die onder de garantie valt

 • Binnen de garantieperiode komen producten met gebrekkige prestaties in aanmerking voor door de garantie gedekte reparatieservice bij elk klantenservicecentrum van Huawei, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving.
 • Huawei verbindt zich ertoe om gedurende 3 maanden na de datum van reparatie of voor de resterende periode van de productgarantie (afhankelijk van wat langer is) garantieservice te bieden voor alle noodzakelijke vervangingsonderdelen en accessoires.

Reparatie die niet onder de garantie valt

Producten die aan een van de volgende voorwaarden voldoen, komen alleen in aanmerking voor betaalde reparatie die niet onder de garantie valt:

 1. Producten waarvan de garantieperiode is verstreken.
 2. Producten die zijn beschadigd als gevolg van gebruikersgerelateerde foutieve prestaties of ongeautoriseerde demontage/reparatie.

2.4 Producten die niet onder de garantie vallen

Dit garantiebeleid biedt geen dekking voor gebreken en schade als gevolg van:

 1. normale slijtage van de apparatuur of de normale veroudering van apparatuur.
 2. het Product niet op een normale en gewoonlijke wijze gebruiken.
 3. elke demontage, reparatie, wijziging of aanpassing uitgevoerd door iemand anders dan HUAWEI of een Geauthoriseerd Servicecentrum.
 4. onjuist gebruik, misbruik, nalatigheid of een ongeval, ongeacht de toedracht.
 5. onjuiste tests, bediening, onderhoud, installatie of enige wijziging of aanpassing van het Product.
 6. morsen van etenswaren of vloeistoffen, corrosie, roest of het gebruik van een onjuiste spanning.
 7. krassen op of schade aan kunststof oppervlakken en alle andere uitwendig blootgestelde delen als gevolg van normaal gebruik.
 8. gebruik buiten het toegestane gebruik volgens de gebruikershandleiding van het Product.

3 Kwaliteitsgarantie van reparatie

 • Alle reparatieonderdelen zijn origineel en hebben een streng kwaliteitscontroleproces doorlopen.
 • Onder de garantie vallende vervangende onderdelen/accessoires krijgen een beperkte garantie van drie maanden (3 maanden), of worden anderszins gedekt voor de resterende periode van de productgarantie (afhankelijk van wat langer is).
 • Vervangende onderdelen/accessoires voor reparaties die niet onder de garantie vallen krijgen een beperkte garantie van drie maanden (3 maanden).

4 Handleiding voor reparatie

Houd rekening met het volgende bij het aanvragen van reparatieservice:

 • Zorg ervoor dat u het hoofdproduct en de accessoires hebt meegebracht, evenals de ongewijzigde factuur van het product.
 • Vergeet niet om een back-up te maken van persoonlijke gegevens en ze te verwijderen voordat u het product laat repareren. Huawei is niet verantwoordelijk voor enig gegevensgerelateerd verlies als gevolg van de uitvoering van een garantieservice, in het geval dat u geen back-up en/of verwijdering van dergelijke gegevens hebt gedaan. Huawei zal geen van de persoonlijke gegevens op uw product opslaan voor enig doel.
 • Als wordt vastgesteld dat het product niet onder de garantie valt, kan het klantenservicecentrum van Huawei alleen betaalde reparatie die niet onder de garantie valt aanbieden, samen met een diagnostisch rapport.
 • Om een nabijgelegen klantenservicecentrum van Huawei te vinden, klikt u hier.

5 Overige toelichting

Beperking van de aansprakelijkheid van HUAWEI:

 1. Met uitzondering van de uitdrukkelijke garanties die hierboven zijn uiteengezet, verleent HUAWEI geen andere garanties, expliciet of impliciet, bij wet of anderszins, met betrekking tot het Product, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Het consumentenrecht in sommige landen staat beperkingen op grond van een productgarantie niet toe en daarom zijn bepaalde beperkingen in dit garantiedocument mogelijk niet op u van toepassing.
 2. Als u geen back-up maakt van uw gegevens voor de levering van uw product aan HUAWEI of een Geautoriseerd Servicecentrum voor service onder deze Garantie, zal HUAWEI niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor schade aan of verlies van programma's, gegevens, simkaarten of verwisselbare opslagmedia.
 3. Voor zover toegestaan door lokale wetgeving is HUAWEI niet aansprakelijk voor enig verlies als dat geen redelijkerwijs te verwachten gevolg is van een schending door HUAWEI van deze Garantie. Als consument mag uw gebruik van de apparaten niet-commercieel zijn. HUAWEI is daarom niet aansprakelijk voor enig tijdverlies, verlies van inkomsten, verlies van verwachte spaarcontracten of verlies dat voortkomt uit het gebruik of niet kunnen gebruiken van het apparaat.
 4. In elk geval, zijn HUAWEI en de aansprakelijkheid van haar leverancier onder deze beperkte garantie beperkt tot het bedrag dat de consument daadwerkelijk voor het product heeft betaald of de huidige vervangingswaarde, afhankelijk van welke van de twee hoger is.
 5. Niets in deze Garantie zal enige aansprakelijkheid van HUAWEI beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, fraude, een frauduleuze voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.
 6. Deze garantie kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving door HUAWEI worden bijgewerkt.

6 Contact opnemen met ons

Bedankt voor uw feedback.

Beperkte garantie - Accessoires en andere producten

Toepasselijke producten: Gift Packs Series,Power Series,3rd Party Accessories,Intelligent Series,Photography Series
Toepasselijke producten:
zoekresultaat, selecteer a.u.b.
Geen zoekresultaat, selecteer a.u.b.
zoom in pic
Beperkte garantie - Accessoires en andere producten

1 Voorwoord

Huawei Technologies Co., Ltd. ("HUAWEI") heeft dit garantiebeleid opgesteld in overeenstemming met de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van consumentenrechten en -belangen in België.

Voordelen van de beperkte garantie van Huawei zijn apart en een aanvulling op de wettelijke rechten die consumenten genieten in België. Het garantiebeleid is niet bedoeld ter vervanging van de wetten die van toepassing zijn op de verkoop van consumptiegoederen, noch van de rechten en privileges die consumenten genieten ten opzichte van de oorspronkelijke detailhandelaar van het product. Daarom heeft het geen invloed op dergelijke rechten en verandert of vervangt het dergelijke rechten niet.

1.1 Producten die onder de garantie vallen

Dit garantiebeleid is alleen van toepassing op accessoires van het merk Huawei die in België worden aangeschaft. Als het product is gekocht in een lidstaat van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Noorwegen of Zwitserland, is de garantie van het land/de regio van aankoop van toepassing. De garantieservice kan echter worden uitgesteld als deze wordt gebruikt in een ander land of een andere regio dan het land of de regio van aankoop.

1.2 Begrippen

Begrip

Omschrijving

Accessoire

Vervangbaar object, zonder welke het hoofdproduct nog steeds normaal zou werken (laders, datakabels, etc.)

Hoofdproduct

Product dat alle onderdelen bevat (smartphone, tablet, laptop, etc.)

Product

Product dat alle onderdelen en accessoires bevat

2 Garantieservice voor accessoires en andere producten

Huawei biedt garantieservices voor accessoires van het merk Huawei. Consumenten hebben toegang tot garantiereparatieservice voor in aanmerking komende producten bij elk klantenservicecentrum van Huawei in België.

2.1 Garantieperiode

Categorie

Subcategorie

Garantieperiode

Oplader

 • Draadloze autolader
 • Draadloze oplader
 • Draadloze opladerstandaard
 • Wandlader
 • Watch GT-oplader
 • MateBook-oplader

24 maanden

Kabel

 • USB-oplaadkabel
 • Type-C-naar 3,5 mm-converter
 • Type-C-naar-Type-C-kabel

24 maanden

Adapter

 • Type-C-adapter
 • Multipoort-adapter (MateDock)
 • 5 V/2 A Type-C-adapter

24 maanden

Weegschaal voor lichaamsvet

HUAWEI Smart Scale

24 maanden

Slimme bril

 • HUAWEI X Gentle Monster
 • HUAWEI X Gentle Monster II

24 maanden

Styluspen

 • HUAWEI M-Pen
 • HUAWEI M-Pen lite

24 maanden

Toetsenbord

Afneembaar toetsenbord

24 maanden

Powerbank

 • HUAWEI 12000 40W SuperCharge-powerbank
 • HUAWEI-powerbank 20000mAh (max. 18W)

24 maanden

Bluetooth-muis

-

24 maanden

Beschermingsproducten

 • Flipcover/Case voor draadloos opladen/Snorkelcase/Kaarthoudercase
 • Hoes van PU/leder
 • Beschermfolie

Niet gedekt door garantie

Rugzak

-

Niet gedekt door garantie

Ga naar Vraag over garantieperiode en ondersteuningsservice om de garantieperiode voor uw product te vinden.

2.2 Bewijs van garantie

Om toegang te krijgen tot garantieservices in een klantenservicecentrum van Huawei, moet u uw garantiestatus verifiëren, wat kan worden gedaan door een van de volgende materialen te verstrekken. Als de garantie-informatie verschilt tussen materialen, prevaleert de informatie op de factuur (inclusief papieren factuur, e-factuur en kopie van factuur).

Type bewijs

Omschrijving

Factuur

 • Een papieren factuur, e-factuur of kopie van factuur kan worden gebruikt om de garantiestatus te verifiëren.
 • Het klantenservicecentrum van Huawei moet de geldigheid van de factuur controleren voordat er garantieservices kunnen worden geleverd.

Serienummer

Het serienummer van het product (SN) kan worden gebruikt om de garantiestatus te controleren, als u de factuur niet kunt verstrekken.

Ontvangstbewijs

Op het ontvangstbewijs moeten duidelijk het product, de prijs en de datum van aankoop worden vermeld.

 
 • De productgarantieperiode gaat in op de datum waarop het garantiebewijs (zoals een factuur) wordt afgegeven.
 • Klik hier voor meer informatie over het opvragen van het serienummer van uw product.

2.3 Garantieservices

Service

Omschrijving

Reparatie die onder de garantie valt

 • Binnen de garantieperiode komen producten met gebrekkige prestaties in aanmerking voor door de garantie gedekte reparatieservice bij elk klantenservicecentrum van Huawei, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving.
 • Huawei verbindt zich ertoe om gedurende 3 maanden na de datum van reparatie of voor de resterende periode van de productgarantie (afhankelijk van wat langer is) garantieservice te bieden voor alle noodzakelijke vervangingsonderdelen en accessoires.

Reparatie die niet onder de garantie valt

Producten die aan een van de volgende voorwaarden voldoen, komen alleen in aanmerking voor betaalde reparatie die niet onder de garantie valt:

 1. Producten waarvan de garantieperiode is verstreken.
 2. Producten die zijn beschadigd als gevolg van gebruikersgerelateerde foutieve prestaties of ongeautoriseerde demontage/reparatie.

2.4 Producten die niet onder de garantie vallen

Dit garantiebeleid biedt geen dekking voor gebreken en schade als gevolg van:

 1. normale slijtage van de apparatuur of de normale veroudering van apparatuur.
 2. het Product niet op een normale en gewoonlijke wijze gebruiken.
 3. elke demontage, reparatie, wijziging of aanpassing uitgevoerd door iemand anders dan HUAWEI of een Geauthoriseerd Servicecentrum.
 4. onjuist gebruik, misbruik, nalatigheid of een ongeval, ongeacht de toedracht.
 5. onjuiste tests, bediening, onderhoud, installatie of enige wijziging of aanpassing van het Product.
 6. morsen van etenswaren of vloeistoffen, corrosie, roest of het gebruik van een onjuiste spanning.
 7. krassen op of schade aan kunststof oppervlakken en alle andere uitwendig blootgestelde delen als gevolg van normaal gebruik.
 8. gebruik buiten het toegestane gebruik volgens de gebruikershandleiding van het Product.

3 Kwaliteitsgarantie van reparatie

 • Alle reparatieonderdelen zijn origineel en hebben een streng kwaliteitscontroleproces doorlopen.
 • Onder de garantie vallende vervangende onderdelen/accessoires krijgen een beperkte garantie van drie maanden (3 maanden), of worden anderszins gedekt voor de resterende periode van de productgarantie (afhankelijk van wat langer is).
 • Vervangende onderdelen/accessoires voor reparaties die niet onder de garantie vallen krijgen een beperkte garantie van drie maanden (3 maanden).

4 Handleiding voor reparatie

Houd rekening met het volgende bij het aanvragen van reparatieservice:

 • Zorg ervoor dat u het hoofdproduct en de accessoires hebt meegebracht, evenals de ongewijzigde factuur van het product.
 • Vergeet niet om een back-up te maken van persoonlijke gegevens en ze te verwijderen voordat u het product laat repareren. Huawei is niet verantwoordelijk voor enig gegevensgerelateerd verlies als gevolg van de uitvoering van een garantieservice, in het geval dat u geen back-up en/of verwijdering van dergelijke gegevens hebt gedaan. Huawei zal geen van de persoonlijke gegevens op uw product opslaan voor enig doel.
 • Als wordt vastgesteld dat het product niet onder de garantie valt, kan het klantenservicecentrum van Huawei alleen betaalde reparatie die niet onder de garantie valt aanbieden, samen met een diagnostisch rapport.
 • Om een nabijgelegen klantenservicecentrum van Huawei te vinden, klikt u hier.

5 Overige toelichting

Beperking van de aansprakelijkheid van HUAWEI:

 1. Met uitzondering van de uitdrukkelijke garanties die hierboven zijn uiteengezet, verleent HUAWEI geen andere garanties, expliciet of impliciet, bij wet of anderszins, met betrekking tot het Product, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Het consumentenrecht in sommige landen staat beperkingen op grond van een productgarantie niet toe en daarom zijn bepaalde beperkingen in dit garantiedocument mogelijk niet op u van toepassing.
 2. Als u geen back-up maakt van uw gegevens voor de levering van uw product aan HUAWEI of een Geautoriseerd Servicecentrum voor service onder deze Garantie, zal HUAWEI niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor schade aan of verlies van programma's, gegevens, simkaarten of verwisselbare opslagmedia.
 3. Voor zover toegestaan door lokale wetgeving is HUAWEI niet aansprakelijk voor enig verlies als dat geen redelijkerwijs te verwachten gevolg is van een schending door HUAWEI van deze Garantie. Als consument mag uw gebruik van de apparaten niet-commercieel zijn. HUAWEI is daarom niet aansprakelijk voor enig tijdverlies, verlies van inkomsten, verlies van verwachte spaarcontracten of verlies dat voortkomt uit het gebruik of niet kunnen gebruiken van het apparaat.
 4. In elk geval, zijn HUAWEI en de aansprakelijkheid van haar leverancier onder deze beperkte garantie beperkt tot het bedrag dat de consument daadwerkelijk voor het product heeft betaald of de huidige vervangingswaarde, afhankelijk van welke van de twee hoger is.
 5. Niets in deze Garantie zal enige aansprakelijkheid van HUAWEI beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, fraude, een frauduleuze voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.
 6. Deze garantie kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving door HUAWEI worden bijgewerkt.

6 Contact opnemen met ons

Handig of niet?
Bedankt voor uw feedback.