De garantieperiode voor het apparaat en / of accessoires is opgesplitst in de volgende tabellen.

Mobiel: 24 maanden

In-box / Afzonderlijke accessoires

Ingebouwde batterij

24maanden

Oplader

24maanden

USB-oplaadkabel

24maanden

Koptelefoon

24maanden

Tablet: 24 maanden

In-box / Afzonderlijke accessoires

Ingebouwde batterij

24maanden

Oplader

24maanden

USB-oplaadkabel

24maanden

Koptelefoon

24maanden

Laptop: 24 maanden

In-box / afzonderlijke accessoires

Ingebouwde batterij

24maanden

Oplader

24maanden

USB-oplaadkabel

24maanden

Koptelefoon

24maanden

Dockstation

24maanden

SmartWatch: 24 maanden

In-box / afzonderlijke accessoires

Oplader

24maanden

USB-oplaadkabel

24maanden
Wristband: 24 maanden

In-box / Afzonderlijke accessoires

USB-oplaadkabel

24maanden


Huis & Breedband: 24 maanden

In-box / afzonderlijke accessoires

USB-oplaadkabel

24maanden


Power Bank: 24 maanden

In-box / Afzonderlijke accessoires

USB-oplaadkabel

24maanden

Draadloze oplader: 24 maanden

In-box / Afzonderlijke accessoires

USB-oplaadkabel

24maanden

Autolader: 24 maanden

In-box / afzonderlijke accessoires

USB-oplaadkabel

24maanden

Draagbare luidspreker: 24 maanden

In-box / Afzonderlijke accessoires

USB-oplaadkabel

24maanden

Oortelefoon: 24 maanden

In-box / Afzonderlijke accessoires

N.v.t.

Smart Scale: 24 maanden

In-box / Afzonderlijke accessoires

N.v.t.

Gentle Monster Eyewear II: 24 maanden

In-box / Afzonderlijke accessoires

Brillenkoker

24maanden

USB-oplaadkabel

24maanden

HUAWEI Sound X: 24 maanden

In-box / Afzonderlijke accessoires

USB-oplaadkabel

24maanden


HUAWEI Display: 24 maanden

In-box / Afzonderlijke accessoires

Stroomkabel

24maanden


FreeBuds: 24 maanden

In-box / Afzonderlijke accessoires

USB-oplaadkabel

24maanden


* Let op: er is geen garantie op beschermende producten voor Huawei-apparaatproducten, zoals: een screen protector en beschermhoes.

* Als uw apparaat of aanverwante accessoires niet in de bovenstaande tabellen voorkomen, neem dan contact op met onze klantenservice op
+32-800 237 11

GARANTIEBELEID

Kennisgeving van beperkte garantie (Nederlands)

Deze garantie wordt verleend door Huawei Technologies Co., Ltd. of het relevante lokale filiaal dat vermeld staat op het volgende adres:
consumer.huawei.com ("HUAWEI"). HUAWEI biedt de Garantie die is uiteengezet in dit document, met betrekking tot dit Huawei merkproduct en/of accessoire ("Product(en)") gekocht in een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of Zwitserland, aan de consument (de "Garantie"). Als het Product wordt gekocht in een van de hierboven genoemde landen, is deze Garantie in al deze landen geldig en afdwingbaar, maar als de Garantieservice wordt aangeboden in een ander land dan het land van aankoop, kan de service worden uitgesteld.
De Garantie wordt vrijwillig aangeboden door HUAWEI, is afzonderlijk en een aanvulling op de wettelijke rechten van consumenten volgens de landelijke wetgeving met betrekking tot de verkoop van consumptiegoederen en de rechten van de consument ten opzichte van de oorspronkelijke detailhandelaar van het Product. Daarom beïnvloedt, verandert of vervangt de Garantie deze rechten niet.

1. HUAWEI garandeert dat de Producten vrij zijn van defecten in materialen en afwerking bij normaal gebruik en gebruik in overeenstemming met de betreffende gebruikershandleiding van het Product, gedurende de garantieperiode (hieronder bepaald).
2. De Garantie wordt verstrekt voor een periode van: vierentwintig (24) maanden voor het apparaat; vierentwintig (24) maanden voor de oplader en een verwijderbare batterij en vierentwintig (24) maanden voor de oortelefoon vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop van het product ("Garantieperiode").
3. Het consumentenrecht in sommige landen staat geen beperkingen toe op de garantieperiode of op het type onderdelen dat onder een garantie valt. Daarom zijn de hierboven beschreven beperkingen in punt 2, die niet overeenstemmen met dergelijke wetten, mogelijk niet op u van toepassing.
4. In het geval van een defect in de materialen en de afwerking gedurende de Garantieperiode zal HUAWEI of diens Geautoriseerd Servicecentrums (lijst is beschikbaar op het volgende adres: consumer.huawei.com (“Geautoriseerd Servicecentrum”)) naar eigen goeddunken het Product of relevante onderdelen daarvan repareren of vervangen.
5. Het gerepareerde product of onderdeel, of het product of onderdeel dat wordt geleverd ter vervanging van een defect product of onderdeel, moet vrij zijn van defecten in materialen en afwerking. Een functioneel gelijkwaardig gereviseerd toestel kan gebruikt worden ter reparatie of vervanging van een Product of onderdeel.
6. De reparatie of vervanging van een defect product gedurende de garantieperiode wordt niet in rekening gebracht bij de consument (voor onderdelen, arbeid of anderszins). Alle vervangen defecte producten, onderdelen, borden of apparatuur worden eigendom van HUAWEI.
7. De Garantie met betrekking tot een gerepareerd of vervangen Product of onderdeel zal worden voortgezet voor de rest van de Garantietermijn van het Product dat werd gerepareerd of vervangen, of gedurende drie (3) maanden vanaf de datum van reparatie, welke van beide langer duurt.
8. De consument moet het originele aankoopbewijs of andere documentatie of informatie verstrekken die gevraagd of vereist worden door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de datum en plaats van aankoop. In het geval dat dergelijke informatie niet wordt gepresenteerd of onvolledig of onleesbaar is, behoudt HUAWEI zich het recht voor om de bovenstaande service met betrekking tot de garantieclaim te weigeren.
9. Deze Garantie biedt geen dekking voor gebreken en schade als gevolg van:
a. normale slijtage van de apparatuur of de normale veroudering van apparatuur;
b. het Product niet op een normale en gewoonlijke wijze gebruiken;
c. elke demontage, reparatie, wijziging of aanpassing uitgevoerd door iemand anders dan HUAWEI of een Geauthoriseerd Servicecentrum;
d. onjuist gebruik, misbruik, nalatigheid of een ongeval, ongeacht de toedracht;
e. onjuiste tests, bediening, onderhoud, installatie of enige wijziging of aanpassing van het Product;
f. morsen van etenswaren of vloeistoffen, corrosie, roest of het gebruik van een onjuiste spanning;
g. krassen op of schade aan kunststof oppervlakken en alle andere uitwendig blootgestelde delen als gevolg van normaal gebruik;
h. gebruik buiten het toegestane gebruik volgens de gebruikershandleiding van het Product.
10. Deze Garantie is niet beschikbaar: a) als het serienummer of de garantiezegel op het product onleesbaar, beschadigd of verwijderd is; b) als het aankoopbewijs niet aanwezig is.
11. De Garantie is van toepassing op het oorspronkelijk geleverde Product. De Garantie is niet van toepassing op software of andere apparatuur die eigendom is van HUAWEI of derden. U dient echter de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker, de afzonderlijke garantieverklaring(en) en/of eventuele uitzonderingen te controleren die bedoeld zijn voor dergelijke items.


Jouw verantwoordelijkheden

Voordat u uw product aan HUAWEI of een Geautoriseerd Servicecentrum levert voor onderhoud onder deze Garantie, dient u een reservekopie te maken van de inhoud van uw product, alle persoonlijke informatie te verwijderen en alle beveiligingswachtwoorden uit te schakelen.
Beperking van de aansprakelijkheid van HUAWEI

1. Met uitzondering van de uitdrukkelijke garanties die hierboven zijn uiteengezet, verleent HUAWEI geen andere garanties, expliciet of impliciet, bij wet of anderszins, met betrekking tot het Product, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Het consumentenrecht in sommige landen staat beperkingen op grond van een productgarantie niet toe en daarom zijn bepaalde beperkingen in dit garantiedocument mogelijk niet op u van toepassing.
2. Als u geen back-up maakt van uw gegevens voor de levering van uw product aan HUAWEI of een Geautoriseerd Servicecentrum voor service onder deze Garantie, zal HUAWEI niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor schade aan of verlies van programma's, gegevens, simkaarten of verwisselbare opslagmedia.
3. Voor zover toegestaan door lokale wetgeving is HUAWEI niet aansprakelijk voor enig verlies als dat geen redelijkerwijs te verwachten gevolg is van een schending door HUAWEI van deze Garantie. Als consument mag uw gebruik van de apparaten niet-commercieel zijn. HUAWEI is daarom niet aansprakelijk voor enig tijdverlies, verlies van inkomsten, verlies van verwachte spaarcontracten of verlies dat voortkomt uit het gebruik of niet kunnen gebruiken van het apparaat.
4. In elk geval, zijn HUAWEI en de aansprakelijkheid van haar leverancier onder deze beperkte garantie beperkt tot het bedrag dat de consument daadwerkelijk voor het product heeft betaald of de huidige vervangingswaarde, afhankelijk van welke van de twee hoger is.
5. Niets in deze Garantie zal enige aansprakelijkheid van HUAWEI beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, fraude, een frauduleuze voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.
6. Als u problemen ondervindt, neem dan contact op met de HUAWEI hotline in uw land of diensten van uw lokale HUAWEI website.
7. Deze Garantie wordt van tijd tot tijd bijgewerkt door HUAWEI. Raadpleeg de lokale website van HUAWEI voor de nieuwste versie van de Garantie voor het product.

Deze Garantie wordt lokaal verleend door de relevante Huawei partners die op het volgende adres worden vermeld: consumer.huawei.com
Dit symbool (met of zonder kader) op het apparaat, de batterijen (indien inbegrepen) en/of verpakking geeft aan dat het apparaat, de elektrische accessoires (zoals een koptelefoon, adapter of kabel) en batterijen niet via het gewone huishoudelijk afval mogen worden verwijderd.

Neem contact met ons op
  • Live Chat
  • Online Help
  • E-mailfeedback
  • Locatie servicecentrum
Cookies instellen