Service Privacy Notice

Gebruik de laatste versie van Internet Explorer of switch naar een andere browser voor een betere gebruikservaring.

Privacyverklaring voor Huawei Support

Laatste update: 16 mei 2019

Deze Privacyverklaring is van toepassing op uw persoonlijke gegevens wanneer u contact opneemt met Huawei Support via live chat, e-mail, onze hotline of een bericht via onze accounts op social media op Facebook, Twitter, YouTube en Instagram .

De verwerkingsverantwoordelijke voor Huawei Support is Huawei Technologies Belgium NV, een bedrijf van Huawei gevestigd in België, met vestigingsplaats te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Woluwelaan 2 (hierna "we", “wij” of "Huawei").

We beseffen het belang van uw privacy. Neem de tijd om deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen om te begrijpen hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken.

In deze Privacyverklaring wordt het volgende beschreven:

1. Welke persoonlijke gegevens we verzamelen

In het kader van Huawei Support verzamelen en gebruiken we uw persoonlijke gegevens om u een oplossing te kunnen bieden wanneer u de hulp inroept van Huawei Support.

We verzamelen en verwerken de volgende soorten persoonlijke gegevens die u ons doorgeeft in verband met uw vraag aan Huawei Support:
- Naam, gebruiker-id en/of bijnaam
- Contactgegevens (e-mail, telefoonnummer)
- eventuele persoonlijke gegevens die vervat zitten in de inhoud van uw vraag aan Huawei Support.

2. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

We gebruiken de bovenstaande persoonlijke gegevens om uw vraag aan Huawei Support op te lossen, op basis van onze en uw legitieme belangen om u te helpen met uw vragen en verzoeken, probleemoplossing, veelgestelde vragen, reparaties onder garantie en andere informatie over onze klantenservice.

We gebruiken tevens uw persoonlijke gegevens, op basis van onze legitieme belangen, om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren, inclusief het gebruik van geautomatiseerde tools om artificiële intelligentie (AI) algoritmes te trainen om onze klantenservice te ondersteunen met geautomatiseerde antwoorden.

3. Hoe we uw persoonlijke gegevens delen

(1) Delen met serviceproviders: We gebruiken serviceproviders ter ondersteuning van Huawei Support. Ze hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om hun contractuele verplichtingen jegens ons na te komen bij het verlenen van diensten voor Huawei Support. Onze serviceproviders zijn zorgvuldig geselecteerd en aangesteld door ons. Ze moeten zich houden aan onze instructies en zullen uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden verwerken.

(2) Juridische of wettelijk vereiste kennisgevingen: Huawei kan uw gegevens delen wanneer er een redelijke vereiste is om dit te doen, bijvoorbeeld om te voldoen aan een vereisten op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, of in reactie op verzoeken van toezichthouders, rechtbanken of overheidsinstanties.

Huawei voldoet aan de toepasselijke wettelijke vereisten om EU-persoonsgegevens die buiten de EER worden overgedragen te beschermen, met name door het aangaan van modelcontractbepalingen van de EU om ervoor te zorgen dat een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming van toepassing is op uw persoonlijke gegevens, zelfs als de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming niet rechtstreeks van toepassing is.

4. Hoelang we uw persoonlijke gegevens bewaren

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven vermelde doeleinden, en in ieder geval tot maximaal 24 maanden na de datum van uw vraag aan Huawei Support; specifiek 6 maanden voor live chat en e-mail, 12 maanden voor hotline en 24 maanden voor berichten via social media. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de EU.

5. Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

We implementeren passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, gebruik, wijziging of verlies, met name door gebruik te maken van cryptografische technologieën, gegevenssegregatie en meervoudige verificatie.

6. Uw rechten en voorkeuren

Om uw rechten van toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar of overdraagbaarheid met betrekking tot uw gegevens uit te oefenen, of als u een klacht of vraag hebt over hoe Huawei uw persoonlijke gegevens verwerkt, dient u uw vraag hier in.

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming via:

Adres:

DPO Office
Huawei Technologies Düsseldorf GmbH
40549
Düsseldorf
Duitsland

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming, of de Commissie voor de gegevensbescherming van Noordrijn-Westfalen (waar Huawei Technologies Düsseldorf GmbH gevestigd is).

7. Updates van deze verklaring

Als we deze Privacyverklaring bijwerken, laten we u van tevoren weten welke belangrijke wijzigingen van invloed zijn op de verwerking van uw persoonlijke gegevens door u een e-mail te sturen.

De meest recente versie van deze Privacyverklaring is hier altijd beschikbaar. U kunt de "ingangsdatum" bovenaan bekijken om te zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt.

BELANGRIJK: Deze Privacyverklaring is van toepassing op Huawei Support. Voor onze privacyverplichtingen met betrekking tot andere producten en services raadpleegt u de toepasselijke privacyverklaring voor die producten en services. Als u meer wilt weten over de privacyverplichtingen van Huawei in het algemeen, lees dan onze Privacyverklaring van Huawei Consumer Business.

Neem Contact Met Ons Op

Hotline-ondersteuning

 • Hotline

Online Help

Offline ondersteuning

Neem Contact Met Ons Op

Bent u tevreden over de ervaring op de officiële HUAWEI-website?
Bent u tevreden over de ervaring op de officiële HUAWEI-website?
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0: Totaal ontevreden Selecteer de beoordeling die u zou geven aan de website 10: Volledig tevreden
Voer de juiste verificatiecode in
Verzenden
Cookies instellen