Privacyverklaring voor Huawei Support
Laatst bijgewerkt: [20-04-2020]

Deze website wordt beheerd door Huawei Technologies Belgium NV, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het adres Woluwelaan 2, 1150 Woluwe (hierna: "Huawei", "we", "wij", "ons" of "onze").


Huawei hecht veel belangaan uw privacy. Neem de tijd om deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen om te begrijpen hoe we uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken.


In deze Verklaring wordt het volgende beschreven:


Welke gegevens we verzamelen
Hoe we uw gegevens gebruiken
Hoe we uw gegevens delen
Hoelang we deze gegevens bewaren
Uw rechten en voorkeuren
Updates van deze verklaring


1. Welke gegevens we verzamelen

We kunnen de volgende persoonlijke gegevens over u verzamelen en verwerken, afhankelijk van de soort services die u gebruikt op deze website:


(1) Informatie van de klantenservice: uw contactgegevens en de registratie van uw vragen aan Huawei Support via e-mail, live chat, hotline of direct bericht via sociale media, waaronder postcode en postadres om contact met u op te nemen en indien nodig de levering/het ophalen van een apparaat te regelen.


(2) Apparaatgegevens: model van het apparaat, apparaat-id (IMEI/SN).


2. Hoe we uw gegevens gebruiken

We verzamelen en verwerken de volgende gegevens om u de gevraagde diensten te leveren en om onze contractuele verplichtingen aan u na te komen. Tenzij anders vermeld in deze Verklaring kunt u niet langer genieten van de relevante service(s) als u de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens voor deze services weigert.


(1) Vraag omtrent garantie: wij verwerken uw apparaatgegevens en de informatie van de klantenservice om te controleren of uw apparaat binnen de wettelijke garanties van de verkoper valt [https://consumer.huawei.com/be/support/warranty-policy/] en of reparaties onder de garantie vallen.


(2) Reparatie verzenden per post: wij verwerken uw contactgegevens en apparaatinformatie om apparaten op te halen en af te leveren op uw thuisadres of geselecteerd afhaalpunt.


We verwerken de volgende data op grond van rechtmatige belangen:


(1) Vragen van klanten: we verwerken uw contactgegevens en informatie van de klantenservice om u te helpen met uw vragen en verzoeken, bestellingen, retouren, het oplossen van problemen, veelgestelde vragen en alle andere vragen van klanten, ongeacht of die vragen via de hotline, e-mail, live chat of sociale media binnen komen.


(2) Zakelijke analyse en verbetering: we verwerken uw apparaatinformatie (IMEI/SN) om onze services te analyseren en te verbeteren.


We verwerken de volgende data op grond van uw toestemming:


Marketing: met uw toestemming of als u geen bezwaar maakt, verwerken wij uw e-mailadres en/of telefoonnummer en cookiegegevens voor marketingdoeleinden, inclusief klanttevredenheidsonderzoeken. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. Raadpleeg paragraaf 5 voor meer informatie: Uw rechten en voorkeuren. U vindt meer informatie over ons gebruik van cookies in onze Cookiemelding [https://consumer.huawei.com/be/legal/cookie-policy/]. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór uw intrekking.


3. Hoe we uw gegevens delen

(1) Delen met serviceproviders: We maken gebruik van intragroep- en externe serviceproviders, inclusief providers van betaaldiensten, vertegenwoordigers van de klantenservice en reparatiebedrijven. Ze hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om hun contractuele verplichtingen jegens ons na te komen. Onze serviceproviders zijn zorgvuldig geselecteerd en aangesteld door ons. Ze moeten zich houden aan het contract en zullen uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden verwerken. Onze serviceprovider voor klantenservices bevindt zich in Egypte.


(2) Delen met bedrijven van dezelfde groep: Om te controleren of uw apparaat binnen de garantievoorwaarden valt, delen we uw IMEI-nummer en uw serienummer (SN) en het aankoopbewijs met ons Chinese productiebedrijf Huawei Device Co., Ltd., dat de activeringsdatum van uw apparaat registreert. We delen ook niet-persoonlijk identificeerbare informatie, zoals het model van het apparaat en defecte onderdelen, met Huawei Device Co., Ltd., om te kunnen voorspellen welke onderdelen nodig zullen zijn en om de betaling te regelen met de leverancier van de reparatiediensten.


(3) Delen met derden: Wij delen uw persoonlijke gegevens met leveranciers van leveringen en logistiek Bpost [https://www.bpost.be/] en DHL [https://www.dhl.com/be-en/home.html] om apparaten aan u te leveren of om apparaten bij u op te halen.


(4) Juridische of wettelijk vereiste kennisgevingen: Huawei kan uw persoonlijke gegevens delen om te voldoen aan de vereisten van de geldende wetgeving en voorschriften, in antwoord op aanvragen van regelgevers, rechtbanken of overheidsinstanties, of om onze wettelijke rechten te vestigen of te verdedigen.


(5) Reorganisatie van het bedrijf: Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden doorgegeven als onderdeel van een fusie, overname, verkoop van activa (zoals dienstovereenkomsten) of overdracht van de dienst aan een bedrijf van de Huawei-groep of ander bedrijf.


Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de EU. Huawei voldoet aan alle toepasselijke wettelijke vereisten om EU-persoonsgegevens die buiten de EER worden overgedragen of geraadpleegd te beschermen, door het aangaan van modelcontractbepalingen van de EU [https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_nl] om ervoor te zorgen dat een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming van toepassing is op uw persoonlijke gegevens, zelfs als de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming niet rechtstreeks van toepassing is.


4. Hoelang we deze gegevens bewaren

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig. In het bijzonder:


(1) Uw gegevens voor de reparatieservice: Naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en apparaat-id (IMEI/SN) worden tot 24 maanden na de datum van uw laatste contact met ons bewaard.


(2) Chatrecords en inhoud van e-mails worden tot 24 maanden na de datum van uw laatste contact met ons bewaard. Hotlinegegevens worden 24 maanden bewaard. Bij andere sociale media (webapps) wordt de chatrecord 24 maanden bewaard.


(3) Wanneer u ons een vraag stelt over de status van een garantie of een reparatie, wordt de apparaat-id (IMEI/SN) gebruikt om de informatie te controleren. Deze informatie wordt direct na gebruik verwijderd en wordt niet opgeslagen.


Met betrekking tot elk van de bovenstaande bewaartermijnen kunt u specifiek verzoeken om deze eerder te laten verwijderen door gebruik te maken van uw rechten op bezwaar en verwijdering zoals gespecificeerd in paragraaf 5: Uw rechten en voorkeuren. Aanvragen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten.


5. Uw rechten en voorkeuren

Om uw rechten van toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar of overdraagbaarheid met betrekking tot uw gegevens uit te oefenen, om contact op te nemen met onze Functionaris voor de gegevensbescherming of als u een klacht of vraag hebt over de manier waarop Huawei uw persoonlijke gegevens verwerkt, dient u uw vraag hier in.


U kunt ook contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming via:


Adres:


DPO Office
Hansaallee 205
40549
Düsseldorf
Duitsland


U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.


6. Updates van deze verklaring

Huawei behoudt zich het recht voor om deze Verklaring op elk gewenst moment bij te werken. Mocht deze Verklaring worden bijgewerkt, dan zal Huawei de kennisgeving van wijziging via verschillende kanalen bekendmaken, onder andere door de nieuwste versie op onze officiële website te plaatsen: https://consumer.huawei.com/be/support/.


De meest recente versie van deze Privacyverklaring is hier altijd beschikbaar. U kunt de "ingangsdatum" bovenaan bekijken om te zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt.


BELANGRIJK: Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Voor onze privacyverplichtingen met betrekking tot andere producten en services raadpleegt u de toepasselijke privacyverklaring voor die producten en services. Als u meer wilt weten over de privacyverplichtingen van Huawei in het algemeen, lees dan onze Privacyverklaring van Huawei Consumer Business [https://consumer.huawei.com/be/legal/privacy-policy/].