Warranty-policy

Yleiset takuuehdot

HUAWEI Technologies CO. Ltd. ("HUAWEI"), myöntää käyttäjälle takuun, jonka mukaan tuotteessa ja sen mukana toimitetuissa lisävarusteissa ei ilmene normaalissa käytössä takuun voimassaoloaikana materiaali- tai valmistusvirheitä. Ostajalla on soveltuvan kuluttajansuojalain mukaiset oikeudet, ja tämä takuu ei rajoita näitä oikeuksia. Takuu on voimassa seuraavien ehtojen mukaisesti:

1. Paikallisten lakien sallimassa määrin tuotteen takuuaika on kaksikymmentäneljä (24) kuukautta päätelaitteelle (poislukien akku, laturi ja kuulokkeet) tuotteen ostopäivämäärästä lukien. Puhelinmalleissa, joissa akku on sisäänrakennettu, kahdenkymmenen neljän (24) kuukauden takuu koskee myös akkua. Mikäli olet ostanut laitteesi EU –maasta, Islannista tai Norjasta, takuu on voimassa kaikissa näissä mainituissa maissa.

2. Takuuajan aikana HUAWEI tai sen valtuutettu huoltoverkosto korjaa tai vaihtaa HUAWEIN valinnan mukaan tuotteen tai sen asiaankuuluvat osat siinä tapauksessa, että tuote havaitaan vialliseksi. Korjattu tuote tai viallisen tuotteen/osan tilalle annettu tuote/osa katsotaan viattomaksi. Tuotteen ostajaa tai hänen valtuutettuaan ("kuluttaja") ei veloiteta (osat, työ tms.) viallisen osan korjauksesta tai vaihdosta takuuajan aikana. Kaikista vaihdetuista laitteista, osista tai varusteista tulee HUAWEIN omaisuutta.

3. Korjatulle tai vaihdetulle tuotteelle/osalle myönnetään alkuperäisen tuotteen jäljellä olevan takuuajan mukainen takuuaika.

4. Mikäli HUAWEI pyytää, kuluttaja voi joutua esittämään ostokuitin tai muita ostopäivämäärän ja -paikan osoittavia asiakirjoja tai tietoja.

5. Tämä takuu ei koske seuraavia vikoja:

1) Laitteen normaalista käytöstä ja kulumisesta aiheutuneet viat.

2) Viat ja vahingot, jotka ovat aiheutuneet laitteen käyttämisestä muulla kuin tavanomaisella tavalla.

3) Luvattomasta purkamisesta, korjauksesta, muuttamisesta ja säätämisestä aiheutuneet viat.

4) Laitteelle millä tahansa tavalla aiheutetusta väärinkäytöstä, laiminlyönnistä tai vahingosta aiheutuneet viat.

5) Viat ja vahingot, jotka ovat aiheutuneet virheellisestä testaamisesta, käytöstä, huollosta, asennuksesta tai mistä tahansa muokkauksesta tai muutoksesta.

6) Viat ja vahingot, jotka ovat aiheutuneet ruoan tai nesteiden läikkymisestä, korroosiosta, ruostumisesta tai väärän jännitteen käyttämisestä.

7) Laitteen ulkopinnalla olevien osien naarmut, haalistumat ja muut vauriot, jotka ovat aiheutuneet tavallisesta käytöstä.

6. Tämä takuu raukeaa seuraavissa tilanteissa:

1) Laitteen sarjanumero tai takuusinetti on sotkettu tai poistettu.

2) Jotain tämän takuun ehtoa on muutettu tai muokattu millä tahansa tavalla ilman HUAWEIn etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.

3) Käyttäjä ei kykene esittämään ostotodistusta.

7. Tämä takuu koskee vain tuotteen alun perin toimitettuja laitteistokomponentteja muttei mitään ohjelmistoa tai muita varusteita.

8. HUAWEI ei vastaa ohjelmien, tietojen tai irrotettavan tallennusvälineen vahingoittumisesta tai menetyksestä, jos tietoja ei ole varmuuskopioitu.

9. Yllä olevia takuuehtoja lukuun ottamatta HUAWEI ei myönnä muita suoria tai epäsuoria takuita, säädösten puitteissa tai muuten, tuotteelle, sen sopivuudelle tiettyyn käyttötarkoitukseen jne. Paikallisten lakien sallimassa määrin HUAWEI ei ole vastuussa tuotteen käyttöviasta, haitasta, menetyksestä tai muusta välillisestä vahingosta, joka aiheutuu tuotteen väärinkäytöstä, kyvyttömyydestä käyttää sitä tai suoran tai epäsuoran takuun rikkomuksesta.

Poistut consumer.huawei.com/fi -sivustolta,
kun klikkaat oheista linkkiä, ohjaudut kolmannen osapuolen sivustolle. Huawei ei ole vastuussa kolmannen osapuolen sivustosta eikä Huaweilla ole kontrollia kolmannen osapuolen sivustolla.
Palaa Jatka