Terms of Use

LAKITIETOJA
Käyttöehdot
Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat HUAWEIn kuluttajien verkkosivustoa ( https://consumer.huawei.com/fi/ ). Hyväksyt seuraavat ehdot tätä verkkosivustoa käyttämällä. Jos et ymmärrä tai hyväksy jotakin näistä ehdoista, sinun tulee lopettaa tämän verkkosivuston käyttö.

HUAWEI pidättää oikeuden lain sallimissa puitteissa muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta. Vastuullasi on tarkastaa nämä käyttöehdot säännöllisesti mahdollisten muutosten osalta. Jos jatkat tämän verkkosivuston käyttämistä näiden muutosten julkaisemisen jälkeen, sinun katsotaan hyväksyneen kyseiset muutokset.

Verkkosivuston tiedot ja kuvaus

HUAWEI käyttää ja hallitsee tätä verkkosivustoa Kiinan kansantasavallan Guangdongin provinssissa sijaitsevasta pääkonttoristaan. Vaikka tätä verkkosivustoa voidaan käyttää mistä tahansa maailmassa, tällä verkkosivustolla kuvattujen, mainittujen, esitettyjen ja toimitettujen tuotteiden ja toimintojen saatavuus saattaa vaihdella maiden tai alueiden välillä.

Jos vierailet verkkosivustolla maasta tai alueelta, joka sijaitsee Kiinan ulkopuolella, teet tämän omasta tahdostasi, ja sinun tulee käyttää verkkosivustoamme vain paikallisten lakien sallimalla tavalla.

Verkkosivuston sisältö

HUAWEI omistaa, hallitsee ja valtuuttaa lain mukaan kaikki mainitun sisällön tekstit, kuvat, musiikit, videot, animaatiot, tavaramerkit, kuviot, kaaviot, visuaaliset liittymät ja koodit (kutsutaan jäljempänä nimellä sisältö), mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta ideat, suunnittelun, rakenteen, ilmaisun ja näyttämisen. Ellei näissä käyttöehdoissa toisin mainita, sinulla ei ole oikeutta käyttää tämän verkkosivuston sisältöä mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen millään tavalla ilman HUAWEIn ennakkoon antamaa kirjallista lupaa.

Voit ladata tällä verkkosivustolla esitetyt HUAWEIn tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tiedot edellyttäen, että:

1. Kyseisiä tietoja käytetään vain henkilökohtaisiin tarkoituksiin, eikä kaupallisiin tarkoituksiin.

2. Kyseisiin tietoihin ei tehdä mitään muutoksia.

3. Kyseisiin tietoihin tai niitä sisältäviin asiakirjoihin ei lisätä lausuntoja tai takuita.

4. Kyseisistä tiedoista ei poisteta HUAWEIn omistajuutta ja muita lain mukaisia oikeuksia koskevia lausuntoja ja / tai ilmoituksia kokonaan tai osittain.

Käyttörajoitukset

Verkkosivustoa ja sen sisältöä ei saa käyttää laittomasti tai mihinkään näiden käyttöehtojen kieltämään tarkoitukseen, eikä verkkosivustoa tai sen sisältöä saa käyttää muiden henkilöiden tai organisaatioiden lain mukaisten oikeuksien loukkaamiseen.

Sinulla ei ole oikeutta käyttää mitään laitetta, ohjelmaa tai algoritmia, mukaan lukien verkkosivujen nouto-ohjelmat, robotit, täsmälinkit ja sivujen nouto-ohjelmat, tai mitään vastaavaa manuaalista ohjelmaa tämän verkkosivuston minkään osan tai sen sisällön käyttämiseen, noutamiseen, kopioimiseen tai valvontaan. Lisäksi sinulla ei ole oikeutta vierailla tällä verkkosivustolla tai noutaa tai kopioida mitään sen materiaaleja, asiakirjoja tai tietoja muilla kuin tämän verkkosivuston tarjoamilla menetelmillä.

Sinulla ei ole oikeutta hankkia valtuuttamatonta pääsyä tälle verkkosivustolle, sen sisältöön tai palveluihin käyttämällä takaisinmallinnusta tai muita laittomia menetelmiä. Sinulla ei ole oikeutta seurata, etsiä käänteisesti, purkaa tai dekoodata mitään tällä verkkosivustolla olevia asiakastietoja, mukaan lukien, mutta näihin kuitenkaan rajoittumatta käyttäjien HUAWEI-tunnukset omaasi lukuun ottamatta.

Sinulla ei ole oikeutta rikkoa mitään verkkosivustolla olevia tai siihen yhdistettyjä tietoturvamekanismeja tai todentamismenetelmiä. Sinulla ei ole oikeutta tutkia, skannata tai muulla tavalla testata mitään tämän verkkosivuston tai siihen linkitettyjen sivustojen heikkouksia tai käynnistää mitään hyökkäyksiä näitä verkkosivustoja vastaan.

Hyväksyt, että et voi puuttua minkään laitteen, ohjelmiston tai ohjelman avulla tämän verkkosivuston normaaliin toimintaan tai tällä verkkosivustolla tapahtuviin transaktioihin tai muiden verkkosivuston käyttäjien toimintaan. Sinulla ei ole oikeutta suorittaa mitään toimia, jotka aiheuttavat kohtuuttoman suuren tietomäärän tallentamisen tämän verkkosivuston infrastruktuuriin, järjestelmään tai verkkoon tai tähän verkkosivustoon linkitettyihin järjestelmiin tai verkkoihin.

Et saa julkaista laiton sisältö, joka rikkoo sovellettavia lakeja ja/tai muiden oikeuksia (esim. vihapuhe tai terroristisisältö, lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävien kuvien jakaminen, laiton ilman suostumusta tapahtuva yksityisten kuvien jakaminen, verkkoseuranta, vaatimusten vastaisten tai väärennettyjen tuotteiden myynti, kuluttajasuojalakia rikkovien tuotteiden tai palvelujen myynti tai tarjoaminen, tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton käyttö, sisältö, joka rikkoo kilpailulakeja jne.)

Huawei voi koska tahansa Huawein yksinomaisella päätöksellä toteuttaa rajoituksia, kuten esiseuloa, suodattaa, rajoittaa, estää, muuttaa tai poistaa sisältöäsi, joka rikkoo edellä kerrottuja velvollisuuksiasi, estää tai poistaa jäsenyytesi ja/tai peruuttaa/estää pääsysi kokonaan.

Voit ilmoittaa kaiken laittoman sisällön tai Verkkosivuston ehtoja rikkovan sisällön Huaweille osoitteen kautta dsacompliance@huawei.comja Huawei tekee tarvittavat toimenpiteet.

Mikäli poistamme tai rajoitamme pääsyäsi sisältöön, ilmoitamme sinulle siitä ilman kohtuutonta viivettä ja kerromme päätöksemme syyt, paitsi jos se ei ole tarkoituksenmukaista (esimerkiksi laillinen este). Jos uskot, että olemme virheellisesti poistaneet tai rajoittaneet sisältöäsi, voit tehdä valituksen päätöksestämme osoitteen dsacompliance@huawei.com kautta.

Tili, salasana ja turvallisuus

Sinun on ehkä rekisteröitävä HUAWEI-tunnus, jotta voit kirjautua sisään ja käyttää tämän verkkosivuston tiettyjä toimintoja tai palveluita. Olet täysin itse vastuussa tilisi tunnistetietojen luottamuksellisuuden säilymisestä, mukaan lukien salasanasi. Olet täysin itse vastuussa mistä tahansa tiliisi kohdistuvasta toimesta, jos kyseisten tietojen turvallisuus ja luottamuksellisuus vaarantuu.

Jos huomaat tililläsi jotakin epätavallista tai epäsäännöllistä, mukaan lukien, tähän kuitenkaan rajoittumatta salasanasi muutos tai valtuuttamattomien henkilöiden kirjautuminen tilillesi, sinun tulisi ilmoittaa tästä välittömästi HUAWEIlle. Jos epäonnistut tilisi tunnistetietojen luottamuksellisuuden säilyttämisessä, ja muut käyttävät tiliäsi, ja tästä aiheutuu vahinkoja HUAWEIlle tai muille verkkosivuston käyttäjille, sinut saatetaan asettaa vastuuseen kyseisistä vahingoista.

Sinulla ei ole milloinkaan oikeutta käyttää muiden henkilöiden HUAWEI-tunnusta ilman tilin haltijan nimenomaista lupaa. Jos tämän lausekkeen noudattamatta jättämisestä aiheutuu henkilökohtaisia vahinkoja tai menetyksiä sinulle tai muille, HUAWEI ei ole vastuussa näistä menetyksistä.

Ulkoiset linkit

Tämä verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä itsenäisille kolmannen osapuolen verkkosivustoille. Nämä linkit tarjotaan tämän verkkosivuston käyttäjille vain mukavuussyistä. HUAWEI ei anna suoria tai epäsuoria takuita linkitettyjen verkkosivustojen sisältöön, palveluihin ja tietoihin, eivätkä nämä linkit ole HUAWEIn suosituksia tai valtuutuksia linkitettyihin verkkosivustoihin liittyen. Voit vierailla millä tahansa ja kaikilla linkitetyillä verkkosivustoilla oman harkintasi mukaan, mutta HUAWEI ei ole vastuussa näiden vuorovaikutusten tuloksista.

Tietosuoja

Tämä verkkosivusto noudattaa HUAWEIn tietosuojakäytäntöä ja tietoja voidaan tarkastella valitsemalla Yksityisyydensuoja tämän verkkosivuston sivujen alaosassa olevasta palkista.

Huomaa, että verkkoyhteys, sekä sinun ja tämän verkkosivuston välillä lähetetyt tiedot eivät ole täydellisesti suojattuja tai luottamuksellisia, ja on mahdollista, että muut pystyvät sieppaamaan tälle verkkosivustolle lähettämäsi tiedot. HUAWEI ei pysty takaamaan sinun ja tämän verkkosivuston välisen verkkoyhteyden ja lähetettyjen tietojen turvallisuutta ja luottamuksellisuutta.

Oikeuksien pidättäminen

HUAWEI pidättää oikeudet suorittaa seuraavia toimia milloin tahansa ja ilmoittamatta:

1. Keskeyttää tai päättää verkkosivuston tai sen osan toiminnan tai pääsyn verkkosivustolle tai sen osaan milloin tahansa ja riippumatta syystä.

2. Korjata tai muuttaa tämän verkkosivuston koko sisältöä tai osaa sisällöstä sekä mitä tahansa soveltuvia käytäntöjä, ehtoja tai lausekkeita.

3. Keskeyttää koko verkkosivuston tai sen osan toiminnan huollosta, virheiden korjaamisesta tai muista vastaavista toimista johtuen säännöllisin tai epäsäännöllisin väliajoin.

Vastuuvapauslauseke

HUAWEI ei takaa tämän verkkosivuston saatavuutta tai jatkuvuutta. Tämä verkkosivusto ja sen sisältö tarjotaan sellaisenaan. Sinulla on käyttäjänä täysi vastuu tämän verkkosivuston ja siihen linkitettyjen verkkosivustojen käyttämisestä. Jos olet tyytymätön tähän verkkosivustoon tai sen osaan, ainoa mahdollinen korjaava toimenpide on verkkosivuston tai sen osan käyttämisen lopettaminen. Korjaavien toimenpiteiden rajoitukset ovat osana HUAWEIn kanssa tämän verkkosivuston käytöstä tekemääsi sopimusta.

Tällä verkkosivustolla julkaistut tiedot liittyen tuotteiden tyyppeihin ja käytettävissä oleviin palveluihin, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta tuotteiden toiminnot, määritykset, parametrit, tekniset standardit ja palvelusisältö, saattavat poiketa maan tai alueen perusteella. Minkä tahansa tuotteen toimintoja, määrityksiä, parametreja ja teknisiä standardeja saatetaan muuttaa elinkaaren missä tahansa vaiheessa ja saattaa kestää jonkin aikaa ennen kuin HUAWEI päivittää vastaavat tiedot. Tämän vuoksi tällä verkkosivustolla näkyvät tuotteet ja palvelutiedot saattavat poiketa todellisesta tuotteesta tai markkina-alueellasi myynnissä olevista tuotteista.

Vastuunrajoitus

HUAWEI ei ole vastuussa lain sallimissa puitteissa missään tilanteessa epäsuorista, johdetuista, satunnaisista, rinnakkaisista tai rangaistuksellisista vahingoista, joita verkkosivuston käyttäminen saattaa aiheuttaa, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta tuottojen menetys, vaikka HUAWEI olisi jo tietoinen mahdollisista riskeistä.

Jos verkkosivuston käyttösi aiheuttaa mitä tahansa vahinkoja tai menetyksiä, HUAWEIn ja sen kumppaneiden enimmäisvastuu ei ylitä minkä tahansa tämän verkkosivuston palvelun tai toiminnon tilausmaksun tai vastaavan maksun kokonaissummaa.

Eräät lainkäyttöalueet eivät salli vastuunrajoitusta. Tämän vuoksi edellä mainitut rajoitukset eivät ehkä koske sinua.

Vahingonkorvaus

Jos jokin kolmas osapuoli vaatii HUAWEIlta korvausta liittyen siihen, että olet käyttänyt tätä verkkosivustoa, sitoudut maksamaan kompensaation HUAWEIlle, sen johtajille, työntekijöille, edustajille, kumppaneille ja muille lisensoiduille henkilöille.

Itsenäiset korjaustoimenpiteet

Tämän sopimuksen artikkelin 10 Vastuunrajoitus ja artikkelin 11 lausekkeet ovat voimassa itsenäisesti, vaikka määritettäisiin, että kyseiset artikkelit ja / tai lausekkeet eivät pysty täyttämään tarkoitusta tai lausekkeet ovat lain mukaisesti täytäntöönpanokelvottomia. Liittyvien voimassa olevien lakien laajuuden mukaisesti kaikki artikkelissa 10 ja artikkelissa 11 määrätyt rajoitukset ovat voimassa riippumatta siitä aiheutuuko menetys (1) sopimusrikkomuksesta, (2) takuun rikkomuksesta, (3) virheistä tai loukkauksista, mukaan lukien huolimattomuus tai virheellinen esitys, (4) ankara vastuu (5) tai mistä tahansa muusta syystä.

Palaute

Verkkosivustosta antamasi palaute ei ole luottamuksellista tietoa. HUAWEI pidättää oikeuden käyttää tätä tietoa vapaasti ja rajoituksetta.

Näiden käyttöehtojen rikkominen

Hyväksyt, että HUAWEI pidättää oikeuden päättää pääsysi tälle verkkosivustolle ja / tai estää vierailusi verkkosivustolla, jos HUAWEI katsoo sinun rikkoneen mitä tahansa näistä käyttöehdoista.

Jos HUAWEI peruuttaa pääsysi tälle verkkosivustolle sen seurauksena, että olet rikkonut näitä käyttöehtoja, HUAWEI ei ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle.

Hyväksyt, että HUAWEI voi oman harkintansa mukaan päättää ilman ennakkoilmoitusta pääsysi tämän verkkosivuston kaikkiin toimintoihin tai osaan niistä seuraavista syistä (näihin kuitenkaan rajoittumatta):

(1) vastauksena lainvalvontaviranomaisten tai muiden valtion instituutioiden pyyntöön.

(2) vastauksena omaan pyyntöösi. (jos pyydät HUAWEI-tunnuksesi poistamista, et ehkä pysty käyttämään verkko-ostoksiin liittyviä toimintoja.)

(3) tämän verkkosivuston tai minkä tahansa sen palveluiden keskeyttäminen tai verkkosivuston suuri muutos.

(4) ennalta arvaamattomat tekniset ongelmat.

Soveltuvat lait ja lainkäyttöalue

Tämän sopimuksen määrittämiseen, täytäntöönpanoon ja tulkintaan sekä sopimukseen liittyvien kiistojen ratkaisuun sovelletaan Kiinan kansantasavallan lakeja.

Tämän sopimuksen allekirjoituspaikaksi määritetään Shenzhen-kaupungin Longgang-alue Kiinan kansantasavallassa. Jos osapuolten välillä ilmenee kiistoja tämän sopimuksen sisältöön tai toteuttamiseen liittyen, molempien osapuolten tulee pyrkiä ratkaisemaan kiista sovinnollisesti neuvottelemalla. Jos sovittelu epäonnistuu neuvotteluiden avulla, molemmat osapuolet voivat nostaa kanteen allekirjoituspaikan tuomioistuimessa.

Digipalvelusäädöksen noudattaminen

EU:n digipalvelusäädöksen (Säännös (EU) 2022/2065, Digital Services Act, DSA) noudattamista varten Huawei on nimennyt DSA-tukitiimin yhteydenottopisteeseen mahdollistamaan suoran ja nopean viestinnän jäsenvaltioiden viranomaisten, Euroopan komission, Euroopan digipalvelujen lautakunnan ja Alustapalvelujen vastaanottajien kanssa.

Vastaanotamme myös kaikilta henkilöiltä tai yhteisöiltä ilmoitukset tiedoista palveluissamme, joita henkilö tai yhteisö pitää laittomana sisältönä.

Mikäli asiaankuuluva toiminto tai tieto todetaan laittomaksi tai ehtojemme vastaiseksi, rajoitamme, ilmoitamme syyt ja toteutamme sisäisen vaatimustenmukaisuuskäsittelyjärjestelmän, joka on määritetty tämän Verkkosivuston ehdoissa kohdassa 4.

Kaikki pyynnöt, valitukset, ilmoitukset ja muu viestintä liittyen digipalvelusäädöksen pykäliin 11, 12, 16, 20 ja 22 tulee lähettää osoitteeseen dsacompliance@huawei.com. Kyseinen viestintä tulee toimittaa englannin kielellä.

Muuta

Nämä käyttöehdot muodostavat täyden sopimuksen sinun ja HUAWEIn välille tämän verkkosivuston käyttöön liittyen, ja käyttöehdot korvaavat kaikki aiemmat tämän verkkosivuston käyttämiseen liittyvät kirjalliset tai suulliset sinun ja HUAWEIn väliset sopimukset. Sinun ja HUAWEIn välisistä muista sopimuksista riippumatta HUAWEI ei hyväksy mitään vastatarjouksia näihin käyttöehtoihin liittyen ja täten kieltää nimenomaisesti kaikki vastatarjoukset.

Jos HUAWEI ei pysty puolustamaan tai vaatimaan tarkasti näitä käyttöehtoja, tämä ei tarkoita, että HUAWEI luopuisi oikeuksistaan toteuttaa näitä käyttöehtoja. Jos HUAWEIn ja sinun tai kolmannen osapuolen välillä ei suoriteta mitään toimia, tämä katsotaan minkä tahansa näiden käyttöehtojen vaatimusten muuttamiseksi.

Poistut consumer.huawei.com/fi -sivustolta,
kun klikkaat oheista linkkiä, ohjaudut kolmannen osapuolen sivustolle. Huawei ei ole vastuussa kolmannen osapuolen sivustosta eikä Huaweilla ole kontrollia kolmannen osapuolen sivustolla.
Palaa Jatka