Service Privacy Notice

Huawein tuen tietosuojailmoitus
Viimeisin päivitys: 28. toukokuuta 2019

1. Johdanto

Tämä tietosuojailmoitus koskee henkilötietojesi käsittelyä Huawein tukipalveluun liittyen, johon sisältyy muun muassa huoltopalveluiden suorittaminen, takuusi käsittely, viestintä kanssasi, kun otat yhteyttä Huawein tukeen verkkojuttelun, sähköpostin tai palvelupuhelimemme välityksellä tai lähettämällä suoran viestin virallisten sosiaalisen median tiliemme kautta Facebookissa, Twitterissä, YouTubessa ja, Instagramissa Huawein tukipalvelun laadun parantaminen tai sen toimintaan liittyvien oikeusvaateiden hallinta.

Tämä tietosuojailmoitus sisältää tärkeää tietoa henkilötietojesi käsittelystä, kuten käsittelyn laajuudesta tai tarkoituksesta, tietojen tallennusajasta sekä rekisteröidyn oikeuksista. Ymmärrämme tietosuojasi tärkeyden. Pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojailmoituksen huolellisesti, jotta ymmärrät, miten käsittelemme henkilötietojasi.

2. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Huawei Technologies Oy, Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki, Suomi. (jäljempänä "me", "Huawei" tai "Huawein tuki").

Jos sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä, ota meihin yhteyttä verkkolomakkeella: https://consumer.huawei.com/fi/legal/privacy-questions/

3. Mitä henkilötietoja keräämme

Me keräämme ja käytämme henkilötietojasi osana Huawein tukea Huawein tuelle tekemäsi kysymyksen ratkaisemiseksi.

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoja, jotka annat liittyen Huawein tuelle tekemääsi kysymykseen:

yhteystiedot: nimi, sukunimi, käyttäjätunnus ja/tai lempinimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite; laitetiedot: IMEI-numero ja muut laitetunnukset (mukaan lukien sähköiset);

kysymyksen tiedot: Huawein tuelle tekemäsi kysymyksen sisällön sisältämät tiedot, liittyen esimerkiksi palveluiden ylläpitoon, takuuseen tai muihin kysymyksiin, joita sinulla saattaa olla.

4. Miten ja millä perusteella käytämme henkilötietojasi

Käytämme edellä mainittuja henkilötietoja ratkaistaksemme Huawein tuelle tekemäsi kysymyksen ja/tai tarjotaksemme sinulle tarvittavia ylläpitopalveluita tai ottaaksemme sinuun yhteyttä niihin liittyen, käsitelläksemme takuupyyntösi, parantaaksemme palveluiden laatua (myös tekemällä asiakastyytyväisyyskyselyitä) sekä edellä mainittuihin toimiin liittyvien oikeusvaateiden käsittelyn hallintaan.

Voimme myös käsitellä tietojasi liittyen:

• sopimusten toimeenpanoon:

• takuusopimuksiin – asiakirjan "Yleiset takuuehdot" ehtojen mukaisiin korjauksiin;

• takuun jälkeisiin sopimuksiin.

* Emme ehkä pysty tarjoamaan täyden palvelun palveluita, jos meillä ei ole kaikkia tarvittavia tietoja.

• annettuun suostumukseen, jos käytät tukikeskustamme. (Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta käsittelyn laillisuutta ennen peruuttamista.)

• oikeutettuihin etuihimme:

• auttaaksemme sinua kysymyksissä, vianmäärityksessä, usein kysytyissä kysymyksissä ja muissa asiakaspalveluihimme liittyvissä tiedoissa

• parantaaksemme palveluidemme laatua, toiminnallisuutta ja turvallisuutta

• noudattaaksemme sovellettavia vaatimuksia koskien tarjottaviin palveluihin liittyvien asiakirjojen säilyttämiseen

• Huawein tuen toimintaan liittyvien oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi.

5. Miten jaamme henkilötietojasi

(1) Jakaminen palveluntarjoajille: Käytämme palveluntarjoajia apuna Huawein tuen toiminnassa. Ne voivat käyttää henkilötietojasi vain, kun sitä vaaditaan sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi koskien palveluiden tarjoamista Huawein tuelle. Palveluntarjoajamme on valittu ja tehtävä on annettu heille huolellisuutta noudattaen, niillä on velvollisuus noudattaa ohjeitamme, eivätkä ne käsittele henkilötietojasi muihin tarkoituksiin. Voimme jakaa tietojasi seuraavien luokkien palveluntarjoajille:

• valtuutetut huoltokeskukset – tarjotaksemme sinulle huoltopalvelun (korjaus, vastaanotto tai laitteen palautus korjauksen jälkeen);

• tukikeskukset – ottaaksemme sinuun yhteyttä tehokkaasti huoltopalveluun liittyen;

• asiakastyytyväisyyskyselykeskukset – kehittääksemme palveluitamme jatkuvasti;

(2) Lailliset ja säätelyyn liittyvät ilmoitukset: Huawei voi jakaa tietojasi, kun tähän on olemassa kohtuulliset vaatimukset, esimerkiksi täyttääkseen sovellettavan lain, säädöksen tai täytäntöönpanevan hallituksen vaatimukset, tai vastauksena säätelyelimen, tuomioistuimen tai valtion viraston pyyntöön.

Tarjotakseen tiettyjä palveluita Huawei käyttää kolmansia osapuolia ja Huawei-yritysryhmään kuuluvia yksiköitä (ulkoistaminen), niin kutsuttuja käsittelijöitä. Osana käsittelijöiden tehtäväksi annettuja toimia ne voivat saada pääsyn osaan tai kaikkiin edellä mainituista henkilötiedoista. Ennen käsittelyä käsittelijät hankkivat tiukat ohjeet henkilötietojen käsittelytapaan ja käsittelyn laajuuteen liittyen. Käsittelijät eivät ole oikeutettuja käsittelemään henkilötietoja muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Joissakin tapauksissa nimetyt käsittelijät voivat myös käsitellä henkilötietoja omia tarkoituksiaan varten, kuten liittyen korjauspalveluiden tarjoamiseen takuuajan jälkeen. Näissä tapauksissa käsittely suoritetaan näiden yksiköiden asiaankuuluvissa käytännöissä tai määräyksissä kuvattujen sääntöjen mukaisesti.

Huawei noudattaa sovellettavia laillisia vaatimuksia ETA:n ulkopuolelle siirrettyjen EU-alueen henkilötietojen suojaamiseksi noudattamalla EU:n vakiolausekkeita. Tämän avulla varmistetaan, että henkilötiedoillasi on sama tietosuojan taso myös silloin, kun EU:n tietosuojalakia ei sovelleta suoraan. Huawei noudattaa tätä toimintatapaa esimerkiksi huoltopalveluiden tarjoamisessa, mikä edellyttää tietojen jakamista Huawei-yritysryhmään kuuluvien yritysten kanssa, jonka pääkonttori on Kiinan kansantasavallassa.

6. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi

Säilytämme henkilötietojasi rajoitetun ajan, jonka käsittely ja/tai lakisääteiset vaatimukset edellyttävät. Asiakastukipalveluun liittyen sovelletaan seuraavia säilytysaikoja:

• enintään 24 kuukautta aloitteesi tekemisestä, kun sinulle tarjotaan huoltopalvelua;

• enintään 24 kuukautta Huawein tuelle tekemästäsi kysymyksestä.

7. Miten suojaamme henkilötietojasi

Toteutamme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta pääsyltä, paljastamiselta, käytöltä, muokkaamiselta tai menetykseltä, erityisesti hyödyntämällä salaustekniikoita, tietojen erottelua ja monivaiheista todentamista.

8. Oikeutesi ja vaihtoehtosi

Sinulla on seuraavat rekisteröidyn oikeudet tietojesi käsittelyyn liittyen:

Oikeus saada pääsy tietoihin

– mikä tarkoittaa, että rekisterinpitäjän on annettava sinulle pyynnöstäsi tietoa henkilötietojesi käsittelystä, ensisijaisesti käsittelyn tarkoituksista ja laillisista perusteista, säilytettyjen tietojen laajuudesta, yhteisöistä, joille henkilötietoja paljastetaan sekä säilytysajoista. Tämän oikeuden perusteella voit myös pyytää rekisterinpitäjältä jäljennöksen käsitellyistä tiedoistasi. Voit käyttää oikeuttasi ottamalla meihin yhteyttä tämän lomakkeen kautta: https://consumer.huawei.com/fi/legal/privacy-questions/;

Oikeus korjata

– tällä perusteella rekisterinpitäjä poistaa epätäsmällisyydet tai virheet käsiteltäviin henkilötietoihin liittyen ja täydentää tai päivittää tietoja tarvittaessa;

Oikeus poistaa

– tällä perusteella voit pyytää tietojen poistamista, jos niitä ei enää tarvita liittyen tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai muihin laillisiin tarkoituksiin (kuten oikeusvaateidemme laatiminen, esittäminen tai puolustaminen);

Oikeus rajoittaa

– tällä perusteella rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, poikkeuksena: a) toiminnot, joihin rekisteröity on antanut suostumuksensa hyväksyttyjen säilytysaikojen keston ajaksi tai tällaiselle käsittelylle on muu laillinen peruste; b) jos henkilötietojen myöhempi käsittely on muuten laillisesti sallittua (esimerkiksi valvontaviranomainen tekee tietojen myöhemmän käsittelyn sallivan päätöksen);

Oikeus tietojen siirtämiseen

– tällä perusteella, jos tietoja käsitellään automaattisin keinoin liittyen tehtyyn sopimukseen tai rekisteröidyn suostumukseen, rekisterinpitäjä antaa sinulle pyynnöstäsi tietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Rekisterinpitäjä voi lisäksi pyynnöstäsi siirtää ne toiselle nimeämällesi rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista sekä rekisterinpitäjän että toisen tahon osalta;

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten

– rekisteröitynä voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten ilman, että tällaista vastustusta on tarpeen perustella;

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä muihin tarkoituksiin

– erityisen tilanteesi perusteella voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä muiden rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen perusteella (kuten tilastolliset ja analyyttiset tarkoitukset). Tätä koskeva vastustus edellyttää, että rekisterinpitäjä arvioi tällaisen käsittelyn oikeutetut perusteet.

Jos haluat käyttää jotakin edellä mainituista oikeuksista tai haluat tehdä valituksen tai kysymyksen siitä, miten Huawei käsittelee henkilötietoja yleisesti tai sinun tapauksessasi, ja jos sinulla on kysyttävää tietosuojavastaavaltamme, lähetä kysymyksesi osoitteeseen: https://consumer.huawei.com/fi/legal/privacy-questions/.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.

9. Lisätietoja

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon, mukaan lukien profilointi, liittyen tässä tietosuojailmoituksessa kuvattuihin tiedonkäsittelytoimintoihin.

Jos et anna meille henkilötietoja, kuten yhteystietojasi tai tietoja tarvittavasta laitteesi korjauksesta tai valitusmenettelystä, emme voi tarjota sinulle joitakin tai kaikkia tässä tietosuojailmoituksessa kuvattuja palveluita

10. Tämän ilmoituksen päivitykset

Huawei pidättää oikeuden päivittää tätä ilmoitusta milloin tahansa. Jos tätä ilmoitusta päivitetään, Huawei ilmoittaa muutoksista erilaisten kanavien kautta, kuten julkaisemalla viimeisimmän version virallisella verkkosivustollamme osoitteessa https://consumer.huawei.com/fi/support/ .

Tämän tietosuojailmoituksen uusin versio on aina saatavana täällä. Voit tarkastaa yläosassa näkyvän "voimaantulopäivän" nähdäksesi, milloin tämä tietosuojailmoitus on päivitetty viimeksi.

TÄRKEÄÄ:

Tämä tietosuojailmoitus koskee Huawein tukea. Muihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tietosuojasitoumuksemme löydät näiden tuotteiden ja palveluiden sovellettavista tietosuojailmoituksista. Jos haluat lisätietoa Huawein tietosuojasitoumuksista, vieraile osoitteessa: https://consumer.huawei.com/fi/legal/privacy-policy/.

Huawein kuluttajaliiketoiminnan tietosuojaseloste.

Poistut consumer.huawei.com/fi -sivustolta,
kun klikkaat oheista linkkiä, ohjaudut kolmannen osapuolen sivustolle. Huawei ei ole vastuussa kolmannen osapuolen sivustosta eikä Huaweilla ole kontrollia kolmannen osapuolen sivustolla.
Palaa Jatka