Κάθε μήνα θέτουμε σε κυκλοφορία ενημερωμένες εκδόσεις ασφάλειας για τα μοντέλα-ναυαρχίδες της εταιρείας μας. Η συγκεκριμένη ενημέρωση ασφάλειας περιλαμβάνει ενημερώσεις κώδικα της Google και της Huawei.

Η συγκεκριμένη ενημέρωση περιλαμβάνει το σύστημα CVE όπως αναγγέλλεται στο δελτίο του Φεβρουαρίου 2019 για την ασφάλεια του λειτουργικού συστήματος Android.

Καίριας σημασίας:CVE-2018-6271,CVE-2018-11262,CVE-2018-11817,CVE-2019-1986, CVE-2019-1987,CVE-2019-1988,CVE-2019-1991,CVE-2019-1992

Υψηλής προτεραιότητας:CVE-2016-6684,CVE-2017-17760,CVE-2018-5268,CVE-2018-5269,CVE-2018-5839,CVE-2018-6267,CVE-2018-6268,CVE-2018-11275,CVE-2018-11280, CVE-2018-11931,CVE-2018-11932,CVE-2018-11935,CVE-2018-13900,CVE-2018-13904,CVE-2018-13905,CVE-2019-1985,CVE-2019-1993,CVE-2019-1994,CVE-2019-1995,CVE-2019-1996,CVE-2019-1997,CVE-2019-1998,CVE-2019-2001

Μέτριας προτεραιότητας:CVE-2017-18009

Χαμηλής προτεραιότητας: καθόλου απαραίτητη

Έχει ήδη συμπεριληφθεί σε προηγούμενες ενημερωμένες εκδόσεις.: CVE-2018-10876,CVE-2018-11847,CVE-2018-11888,CVE-2018-12014,CVE-2018-13888,CVE-2018-13889,CVE-2018-18281

※Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις ενημερώσεις κώδικα ασφάλειας της Google, ανατρέξτε στα δελτία για την ασφάλεια του λειτουργικού συστήματος Android(https://source.android.com/security/bulletin).

Για αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά τις ενημερώσεις κώδικα της Huawei, ανατρέξτε στηνΑνακοίνωση για τις ευπάθειες της ασφάλειας των συσκευών Huawei.