*Produktu attēli un displeja saturs iepriekšējās lapās ir sniegti tikai informatīvā nolūkā. Faktiskie produktu raksturlielumi (tostarp, bet ne tikai izskats, krāsa un izmērs), kā arī faktiskais displeja saturs (tostarp, bet ne tikai fons, UI un ikonas) var atšķirties.

  **Visi dati iepriekšējās lapās ir teorētiskas vērtības, kas iegūtas Huawei pašu laboratorijās konkrētos apstākļos veiktos testos. Lai saņemtu vairāk informācijas, skatiet iepriekšminēto informāciju par produktiem. Faktiskie dati var atšķirties atsevišķu produktu, programmatūras versiju, lietojumprogrammu nosacījumu un vides faktoru dēļ. Visi dati ir atkarīgi no faktiskās lietošanas.

  ***Ja notiek reāllaika izmaiņas, tostarp produktu partijās, ražošanas un piegādes faktoros, lai nodrošinātu precīzu produkta informāciju, specifikācijas un raksturlielumus, Huawei var veikt reāllaika labojumus aprakstos un attēlos iepriekšējās informatīvajās lapās, lai tie atbilstu faktiskā produkta veiktspējai, specifikācijām, indeksiem un komponentiem. Šādas izmaiņas un korekcijas produkta informācijā var tikt veiktas bez brīdinājuma.

  ****Produkta izmēri, produkta svars un atbilstošā specifikācija ir tikai teorētiskās vērtības. Faktiskie parametri dažādiem produktiem var atšķirties. Visas specifikācijas ir atkarīgas no konkrētā produkta.

  *****Produkta akumulatora kapacitāte ir tipiska vērtība. Akumulatora faktiskā ietilpība katram atsevišķam produktam var būt nedaudz augstāka vai zemāka par akumulatora nominālo ietilpību.

   Noklikšķiniet Uz Šīs Pogas, Lai Mainītu Atlasi