ကိုယ်ပိုင် အချက်အလက် မေးခွန်းများ

ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားရရွိေစရန္ Internet Explorer ေနာက္ဆံုးဗားရွင္း (သို႔မဟုတ္) အျခား Browser ကိုသံုးပါ။

ကိုယ်ပိုင် အချက်အလက် မေးခွန်းများ

Huawei ကိုယ်ပိုင် အချက်အလက်ဆိုင်ရာ မေးခွန်း ပေါ်တယ်ရှိ ဤနေရာတွင် သင်သည် သင့်ဒေတာကိုယ်ပိုင် အချက်အလက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို အသုံးချနိုင်ပြီး Huawei အဖွဲ့အစည်းများနှင့် Huawei ၏ ဒေတာ ကာကွယ်ရေး အရာရှိထံ ဆက်သွယ်၍ သင့်ကိုယ်ရေး ဒေတာများကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းများကို မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ သင့်နိုင်ငံ/ဒေသနှင့် သင်စုံစမ်းမေးမြန်းလိုသည့် ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် စတင်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့သည် Germany (ဂျာမနီ) တွင် တည်ရှိသော ဒေတာဘေ့စ်များထဲတွင် သင့်ဒေတာကို သိမ်းဆည်းထားပါမည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်နှင့် နောက်ဆုံးဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့သည့်အချိန်မှစ၍ ခြောက် (6) နှစ်ကြာသည်အထိ သင့်ဒေတာကို စီမံဆောင်ရွက်ပြီး ထိန်းသိမ်းထားပါမည်။

အပြစ်အနာအဆာရှိသော ထုတ်ကုန်၊ တိုးတက်မှုအတွက် အကြံပြုချက်ကဲ့သို့ ကိုယ်ပိုင် အချက်အလက်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် စုံစမ်းမေးမြန်းစရာ ရှိပါက သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် အခြားမေးမြန်းစရာ သို့မဟုတ် စိုးရိမ်ပူပန်စရာရှိပါက အကူအညီရယူရန်အတွက် Huawei ဝန်ဆောင်မှုဌာန ဟော့လိုင်းထံ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။ နိုင်ငံ/ဒေသ တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဟော့လိုင်းနံပါတ်ကို ရှာရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ

consumer.huawei.com မှ ထွက်ခွာမည်
ယခု Link ကိုနှိပ်ပါက သင့်အနေနဲ့ Third-Party website တစ်ခုသို့ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤ Third Party website သည် Huawei ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်မရှိသလို သက်ဆိုင်ခြင်းလည်းမရှိပါ။
ထွက်မည် ဆက်ရန်