ဝတ်ဆင်စရာများ

ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားရရွိေစရန္ Internet Explorer ေနာက္ဆံုးဗားရွင္း (သို႔မဟုတ္) အျခား Browser ကိုသံုးပါ။
Precision Technology, Unstoppable Life
Watch
NEW
All-Day SpO2 Monitoring | AI Running Coach | Durable Battery Life
HUAWEI WATCH GT 3
NEW
eSIM Cellular Calling | All-day Health Management | 3-Day Battery Life
HUAWEI WATCH 3
HOT
eSIM Cellular Calling | All-day Health Management | 5-Day Battery Life
HUAWEI WATCH 3 Pro
Kirin A1 | Long Battery Life | Smart Sports Modes
HUAWEI WATCH GT 2
Ultra Long Battery Life | 100 Workout Modes | Automatic Workout Detection
HUAWEI WATCH GT 2e
NEW
1.74-inch HUAWEI FullView Display | Bluetooth Calling | Healthy Living Management
HUAWEI WATCH Fit 2
NEW
1.64" Vivid AMOLED Display | Quick-Workout Animations | 10 Days Battery Life
HUAWEI WATCH FIT
Wear Your Love of Sport on Your Wrist
Band
HOT
All-Day SpO2 Monitoring | FullView display | 2-Week Battery Life
HUAWEI Band 6
Stay Connected Wherever, Whenever
Communicate with your loved ones via HD Calls.
MeeTime