ဖုန်း အသစ်များ အတွက် အသုံးဝင်ပြီး လွယ်ကူမြန်ဆန်သော လုပ်ဆောင်ချက်များ

Apps များကို မည်ကဲသို့ ရှာဖွေရမည်နည်း။

ဒေတာများကူးပြောင်းခြင်း၊ Apps များဒေါင်းလုတ်လုပ်ခြင်း၊ HMS စက်အသစ်များအတွက် VIP သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှု။

ပိုမိုသိရှိရန်
Set up Your Laptop

Follow simple steps to sign in, connect to network and enable Eye Comfort mode.

ပိုမိုသိရှိရန်

အပိုပစ္စည်း ၂၀% အထိအထူးလျှော့စျေး

HUAWEI Service Carnival

VIP Service (Unboxing service)

မိမိ၏ Huawei ဖုန်းအား Unboxing စတင်ရန် VIP Service ရယူလိုက်ပါ။

အာမခံပြင်ပ ပြုပြင်သူများအတွက် ၇၀၀၀ ကျပ် သက်သာခွင့်

HUAWEI Service Day

ဝန်ဆောင်မှုသတိပေးချက်

နောက်ထပ်