REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE „HUAWEI WEARABLE SPORTS”

Pentru o experiență de utilizare îmbunătățită , va rugăm să folosiți ultima versiune de Internet Explorer sau să utilizați un alt browser.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE „HUAWEI WEARABLE SPORTS”

desfasurata in perioada 20 mai 2021, ora 16:00 – 05 iunie 2021, ora 23:59

I. Organizatori

I.1. Campania promotionala "HUAWEI WEARABLE SPORTS" (denumita in cele ce urmeaza „Campania” sau „Concursul”) este organizata in numele si de catre Huawei Technologies SRL, societate cu sediul in Str. Barbu Vacarescu nr. 201, et. 14 - 16, 23 - 25, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/621/2007, cod unic de inregistrare fiscala RO20567140 (denumit in continuare “Organizator” sau „Huawei”).

I.2. Campania se desfasoara cu sprijinul si prin intermediul Oxygen Public Relations SRL, cu sediul social in Str. George Constantinescu, nr.2-4, birourile 613, 615 si 606, et.6, sect.2, Bucuresti, numar de ordine la Registrul Comertului J40/8739/2008, cod de inregistrare fiscala RO 23910846 (denumita in continuare“Agentia”), reprezentata prin Voicu Daniel-Cătălin conform imputernicirii nr.342/20.05.2021 emisa de Administratorul societatii Tranakas Tereza.

II. Detalii despre Campanie

II.1. Campania "HUAWEI WEARABLE SPORTS" consta intr-un concurs organizat pe pagina https://consumer.huawei.com/ro/campaign/huawei-wearable-102-sports-mode/ („Pagina Campaniei”) in intervalul 20 mai 2021, ora 16:00 – 05 iunie 2021, ora 23:59 („Perioada Campaniei”) pe teritoriul Romaniei.

II.2. Simpla participare la Campanie echivaleaza cu acceptarea de catre Participanti a termenilor si conditiilor prezentului Regulament de organizare si desfasurare a Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”). Daca o persoana nu este de acord cu prevederile Regulamentului, aceasta trebuie sa nu participe la Campanie si are posibilitatea sa transmita orice sugestie, reclamatie, nelamurire la adresa mentionata la articolului VIII.4 din prezentul Regulament.

II.3. Regulamentul de participare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe Pagina Campaniei, in Perioada Campaniei. Linkul catre regulament va fi inclus in cadrul postarii care va anunta Concursul si se va regasi si in sectiunea de Regulamente, disponibila in categoria General din Comunitate. De asemenea, acesta poate fi solicitat via email la adresa huawei@oxygencomms.ro.

II.4. Organizatorul declară prin intermediul agentiei si Agentia declara ca isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, inclusiv perioada de desfasurare a prezentei Campanii, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare la momentul aducerii acestora la cunostinta Participantilor prin publicarea modificarii pe Pagina Campaniei. Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul declară prin intermediul agentiei si Agentia declara ca nu mai au nicio raspundere in legatura cu orice circumstanta care apare in legatura cu Campania, cu exceptia celor cu privire la care si-a asumat in mod expres responsabilitatea sau care conform legii intra in resposabilitatea sa.

III. Conditii de participare

III.1. Campania este accesibila oricarei persoane fizice cu varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu resedinta in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament si care detine un cont activ pe Pagina Campaniei (denumita in mod individual „Participant” si in mod colectiv „Participantul”).

III.2. Verificarea varstei se va face in momentul validarii castigatorului. Participantul isi asuma raspunderea pentru toate informatiile pe care le furnizeaza Organizatorului si accepta faptul ca in cazul furnizarii de informatii false sau in cazul in care nu furnizeaza informatiile solicitate, poate fi descalificat de la prezenta Campanie, precum si de la orice campanii viitoare pe care Organizatorul le va organiza.

III.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala a prezentului Regulament, precum si acordul Participantului pentru publicarea numelui sau si a numelui de utilizator, in cazul castigarii unui premiu si mentionarea premiului castigat de acesta. Aceste detalii vor fi postate, dupa incheierea Concursului, pe Pagina Campaniei.

III.4. Nu sunt eligibili pentru participarea la Campanie angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor implicate sau ai partenerilor Huawei si nici rudele si afinii pana la gradul III, inclusiv, ai acestora.

III.5. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea Premiului in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament si/sau ale legilor in vigoare, Organizatorul prin intermediul agentiei si Agentia declara ca au dreptul de a cere restituirea premiului astfel castigat si de a actiona in instanta respectivele persoane in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate, precum si de a sesiza organele de urmarire penala competente.

III.6. In cazul in care castigatorul a furnizat date false de identificare, acesta neputand fi identificat in baza datelor furnizate catre Organizator, acesta pierde dreptul de a revendica Premiul.

III.7. Orice incercare de fraudare duce la eliminarea Participantului in cauza din Campanie.

IV. Premiile Campaniei

IV.1. In urma organizarii Campaniei, vor fi acordate urmatoarele premii:

IV.1.1 - 1 x Huawei Band 6 in valoare aproximativa de 299 RON cu TVA inclus („Premiul” sau „Premiile”)

IV.1.2 - 5 x voucher* cu 10% reducere pentru produsele din categoria Wearables (https://consumer.huawei.com/ro/wearables/) (excluzand Gentle Monster), valabile doar pentru HUAWEI Online Store (www.huaweistore.ro). Acest voucher este valabil in perioada (05.06.2021 – 31.06.2021).

*Voucherul poate fi aplicat pe un cos cu o valoare mai mare decat valoarea voucherului. Voucherul nu poate fi cumulat cu alt voucher/discount.

Valoarea totala aproximativa a Premiilor, cu TVA inclus, este de aproximativ 299 RON.

V. Modalitatea de desfasurare a Campaniei

V.1. Pentru a participa la aceasta Campanie, toti Participantii trebuie sa acceseze Pagina Campaniei in Perioada Campaniei. Aceasta platforma va fi folosita pentru inscrierea Participantilor in Campanie, pentru postarea numelor Castigatorilor Premiilor, a numelui de utilizator al fiecarui Castigator in parte la finalul Campaniei si pentru diseminarea informatiilor legate de Campanie.

V.2. Concursul se desfasoara intr-o singura etapa pe Pagina Campaniei.

V.3. Pentru a se lua in considerare inscrierea in Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele doua cerinte:

V.3.1. Sa completeze cu propriile raspunsuri chestionarul „TE INVITĂM SĂ EXPERIMENTEZI CELE 102 MODURI SPORTIVE DISPONIBILE PE HUAWEI WATCH” pus la dispozitie pe Pagina Campaniei, de catre Organizator sau de catre Agentie.

V.3.2. Sa se aboneze la newsletterul HUAWEI Online Store folosind acest formular https://consumer.huawei.com/ro/offer/#11.

V.4. Pentru a fi considerat valid si prin urmare, pentru a avea sansa de a castiga un Premiu, chestionarul completat de catre Participant trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

V.4.1 Chestionarul completat de catre Participant trebuie sa contina raspunsuri relevante la toate intrebarile din cadrul acestuia si Participantul trebuie sa se aboneze la newsletter.

V.4.2. Nu se vor lua in considerare chestionarele completate cu raspunsuri care nu sunt directe, care sunt incomplete sau care contin elemente care nu sunt relevante chestionarului de pe Pagina Campaniei.

V.4.3 Se vor lua in calcul si vor fi considerate inregistrate in Campanie doar inscrierile care respecta conditiile din prezentul Regulament.

V.4.4 Nu se iau in considerare inscrierile realizate dupa data de 5 iunie 2021, ora 23:59, sau care nu indeplinesc cele doua mentini de la V.3 si V.4.

V.4.5. Participantul se poate inscrie in Concurs cu maximum 1 chestionar completat si o singura adresa de email pentru abonarea la newsletterul HUAWEI Online Store.

VI. Desemnarea Castigatorilor

VI.1. Din totalul Participantilor de pe Pagina Campaniei, adica cei care au indeplinit toate conditiile mentionate la art. V., vor fi alesi in total 6 castigatori (denumit in mod individual „Castigatorul” si in mod colectiv „Castigatorii”) si 6 rezerve (denumita in mod individual „Rezerva” si in mod colectiv „Rezervele”) astfel:

VI.2. Dintre toti Participantii la Campanie, in functie de punctajul acordat de un juriu, cei 6 castigatori si 6 rezerve vor fi alese pe baza deciziei unui juriu.
VI.2.1 Juriul va fi format din doua persoane, respectiv: un reprezentant al Organizatorului si un reprezentant al Agentiei imputernicite. Fiecare membru al Juriului va acorda cate un punctaj pentru fiecare raspuns inscris in Campanie. VI.2.2 La final se vor insuma punctajele celor doi membri ai Juriului si se va imparti rezultatul la doi in vederea obtinerii punctajului final obtinut de fiecare comentariu in parte. VI.2.3 Dupa obtinerea punctajului final alocat fiecarui raspuns, Organizatorul va stabili clasamentul final astfel: Participantul cu punctajul cel mai mare va fi desemnat Castigatorul premiului mentionat la art. IV.1.1 si urmatorii 5 participanti din clasament vor fi desemnati Castigatori ai cate unui premiu mentionat la art IV.1.2. Urmatoarele persoane, in ordinea punctajului obtinut, vor fi desemnate Rezerve. In cazul in care un castigator nu indeplineste prevederile prezentului Regulament, Rezerva va avea dreptul sa primeasca premiul respectiv. VI.2.4 Punctajele vor fi acordate in functie de criteriile de jurizare mentionate mai jos, cuantificate printr-o nota de la 5 (scorul cel mai mic) la 10 (scorul cel mai mare). Fiecare membru al juriului va acorda cate o nota pentru fiecare dintre urmatoarele criterii:
- Relevanta raspunsului (raspunsul trebuie sa fie in concordanta cu subiectul consursului);
- Creativitatea, autenticitatea si corectitudinea informatiilor mentionate (modul personalizat de formulare al raspunsului si calitatea acestuia din punct de vedere al limbii romane).

VI.3. Un Participant poate castiga un singur premiu.

VI.4. Organizatorul, prin intermediul Agentiei, nu va accesa nicio pagina personala de Facebook sau Instagram a participantilor inscrisi.

VII. Acordarea Premiilor

VII.1. Castigatorii vor fi anuntati in termen de 15 zile de la incheierea Campaniei, pe Pagina Campaniei.

VII.2. Pentru a intra in posesia Premiilor, Castigatorii trebuie sa contacteze Organizatorul prin email, la adresa huawei@oxygencomms.ro, in termen de maximum 3 zile lucratoare, calculate din ziua urmatoare anuntarii Castigatorilor. Emailul transmis de catre Castigator trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
i. subiectul emailului trimis sa contina titlul Campaniei: „HUAWEI WEARABLE SPORTS” ii. emailul trebuie sa contina urmatoarele informatii: nume, prenume, numar de telefon, adresa de livrare si/sau adresa de domiciliu si in cazul in care valoarea Premiului depaseste 600 RON, scan al cartii de identitate in care Castigatorul va lasa vizibile doar numele, prenumele si codul numeric personal.

VII.3. In cazul in care Castigatorii nu sunt validati in 3 zile lucratoare de la expirarea perioadei in care acesta poate contacta Organizatorul (ex: nu indeplineste conditiile de varsta cerute de Regulament sau alte conditii, refuza sa accepte Premiile sau nu le accepta in conditiile prezentului Regulament), Premiile vor fi oferit Rezervelor alese conform articolului VI, moment in care Castigatorul va pierde dreptul de a primi Premiul si Rezerva va fi desemnata Castigator.

VII.4. Predarea Premiului si a garantiei aferente lui se va face astfel:

VII.4.1 Predarea premiilor fizice si a garantiei aferente acestora se va face in baza unui Proces-Verbal semnat de Castigator si Agentie care va cuprinde datele acestora, Premiile predate si data predarii. Premiile vor fi livrate cu ajutorul unui curier intr-un termen de 60 de zile de la terminarea Campaniei.

VII.4.2 Predarea voucherului pentru Huawei Online Store, se va face in varianta digitala, sub forma unui voucher care va fi trimis catre castigator printr-un email de pe adresa huawei@oxygencomms.ro. Acesta va fi trimis intr-un termen de max. 10 de zile de la anuntarea Castigatorilor. Castigatorul va trebui sa confirme in scris ca a primit Premiul, prin transmiterea unui email ca raspuns la emailul primit de la Organizatori.

VII.5. La finalul Campaniei, dupa acordarea Premiilor, Organizatorul sau Agentia va publica numele Castigatorilor sau al Rezervelor care au primit Premiile in locul Castigatorilor, impreuna cu Premiul castigat de acestia intr-un comentariu separat la postarea Concursului de pe Pagina Campaniei.

VII.6. In cazul in care Castigatorii sau/si Rezervele, nu indeplinesc conditiile de validitate din Regulament, Premiile nu vor fi acordate si vor ramane in posesia Organizatorului.

VII.7. Nu se va acorda contravaloarea in bani a Premiilor si nici nu se va accepta modificarea caracteristicilor/parametrilor acestora. Organizatorul declara prin intermediul agentiei ca are dreptul, in cazuri justificate, sa modifice Premiile si sa acorde alte Premii de cel putin aceeasi valoarea cu cele initiale.

VIII. Raspunderea Organizatorului si a Participantilor

VIII.1. In eventualitatea in care pe Pagina Campaniei vor fi postate comentarii jignitoare sau ofense aduse altor Participanti, Organizatorul prin intermediul agenției si Agentia isi rezerva dreptul de a modera respectivele comentarii si de a atrage atentia, printr-un mesaj privat, persoanei care le-a postat. Totodata, in cazul in care Organizatorul sau Agentia nu modereaza sau nu sterg comentariile care incalca prevederile prezentului Regulament, nici Organizatorul si nici Agentia nu pot fi trase la raspundere pentru actiunea sau inactiunea lor.

VIII.2. Participantii isi asuma responsabilitatea integrala pentru informatiile inscrise in Campanie si pentru comentariile postate. Organizatorul sau Agentia nu pot fi facuti responsabili de catre terte persoane cu privire la comentariile facute de catre Participanti. Responsabilitatea pentru comentariile facute pe pagina Campaniei revine strict Participantului.

VIII.3. Organizatorul prin intermediul agentiei si Agentia isi rezerva dreptul de a descalifica Participantii care posteaza comentarii care nu sunt relevante pentru tema Campaniei sau au continut ofensator, jignitor, imoral, care instiga la violenta, au un caracter ilicit sau prezinta activitati sau situatii interzise de legea romana sau imagini privind nuditate sau care prezinta minori. Raspunsurile persoanelor descalificate vor fi sterse si excluse de drept din Campanie.

VIII.4. Organizatorul si Agentia nu pot fi trase la raspundere pentru nicio alta fapta care nu este in directa legatura cu actiunile lor si pentru care nu si-au asumat in mod expres raspunderea. Orice actiune, plangere sau contestatie cu privire la comportamentul Organizatorului si/sau al Agentiei va trebui descrisa si transmisa prin email, la adresa huawei@oxygencomms.ro in vederea analizarii ei de catre departamentele competente ale Organizatorului sau/si ale Agentiei si pentru oferirea unui raspuns pertinent in termen de 30 de zile.

IX. Taxe si Impozite

IX.1. Premiile acordate in cadrul acestei Campanii vor intra sub incidenta tuturor prevederilor fiscale relevante in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania, iar castigatorii vor fi obligati sa respecte respectivele reglementari si sa achite orice taxe sau impozite aplicabile castigului obtinut in cadrul Campaniei, cu exceptia impozitului pe venituri din premii.

IX.2. Premiile cu valoare de peste 600 RON sunt generatoare de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de castigatori va fi retinut, declarat si virat catre autoritatile fiscale de catre Agentia OXYGEN, conform legislatiei aplicabile in vigoare.

IX.3. Organizatorul prin intermediul agentiei declara ca nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului pe venituri din premii, impozit pe care Agentia este obligata sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 227/2015. Orice alte taxe si impozite ce provin din predarea premiilor catre castigatori vor fi suportate de catre castigatori, daca este cazul.

IX.4. Organizatorul prin intermediul agentiei si Agentia declara ca isi rezerva dreptul de a solicita orice documente cerute de autoritatile fiscale, exclusiv in scopul indeplinirii obligatiilor de plata aferente impozitului pe premii, iar castigatorii se obliga sa le furnizeze.

X. Forta Majora si alte cauze de incetare/modificare a Campaniei

X.1. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si Agentie si a carui aparitie ii pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, dar nu se limiteza la: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, pandemii, cutremure, alte catastrofe de orice fel, embargo sau alte acte ale autoritatilor, precum si orice reglementare nationala sau locala, publica sau privata, care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

X.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului sau a Agentiei, din motive independente de vointa lor, impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul prin intermediul agentiei declara ca va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care indeplinirea lor va fi impiedicata sau intarziata. Daca Organizatorul invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice Participantilor la Campanie pe Pagina Campaniei, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia precum si decizia luata cu privire la continuarea Campaniei.

X.3. Daca forta majora dureaza mai mult de 6 luni, prevederile prezentului Regulament inceteaza de drept si orice obligatie sau drept decurgand din aceste prevederi vor inceta sa existe si nu va putea fi atrasa raspunderea niciunei persoane pentru neexecutarea sau executarea incompleta sau necorespunzatoare a obligatiilor sale.

XI. Prelucrarea datelor

XI.1. In cadrul prezentei Campanii vor fi prelucrate date cu caracter personal ale Participantilor. Pentru detalii privind aceasta prelucrare de date, va rugam sa accesati Formularul privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal afisat pe Pagina Campaniei.

XII. Alte clauze

XII.1. Orice referire la un termen din prezentul Regulament, daca acesta este pe zile, se va calcula pe zile lucratoare, cat timp nu este mentionat in mod expres o alta modalitate.

XII.2. Orice neintelegere dintre Organizator si Agentie si Participanti va fi rezolvata pe cale amiabila. Daca partile nu au solutionat problema, oricare dintre ele se poate adresa instantei competente de pe teritoriul Romaniei care va solutiona cauza in baza legii romane.

XII.3. Orice persoana poate solicita informatii cu privire la Campanie la adresa de email huawei@oxygencomms.ro Organizatorul prin intermediul agentiei sau Agentia vor incerca sa raspunda intr-un timp rezonabil solicitarilor trimise daca acestea nu sunt sicanatorii si au legatura cu Campania. Pentru orice solicitare transmisa dupa incheierea Campaniei, Organizatorul si Agentia isi rezerva dreptul sa nu raspunda solicitarii transmise.
Prezentul Regulament a fost redactat intr-un exemplar original si in trei exemplare duplicat, din care un exemplar duplicat s-a pastrat impreuna cu exemplarul original semnat in arhiva biroului notarial si doua exemplare duplicate s-au eliberat partii.

Organizator,
Huawei Technologies SRL
Prin Agentia imputernicita Oxygen Public Relations S.R.L.
Prin imputernicit S.S. Voicu Daniel-Cătălin

Anexa nr.1 la aut. nr. .539/20.05.2021

FORMULAR DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Huawei Technologies SRL, o companie avand sediul in Bucuresti, Sector 2, Blvd. Barbu Vacarescu nr. 201, etajele 14, 15, 16, 23, 24 si 25, Romania („Huawei” sau „Operatorul”), este operator conform GDPR si, prin urmare, responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prezentata in cele ce urmeaza. Prin acesta, va oferim informatii despre prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in conformitate cu Art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protectia datelor - „GDPR”).

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal
Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate de Huawei in scopul organizarii Campaniei promotionale „HUAWEI WEARABLE SPORTS”, desfasurata in perioada perioada 20 mai 2021, ora 16:00 – 05 iunie 2021, ora 23:59, pentru acordarea premiilor castigatorilor si indeplinirea obligatiilor legale ale Huawei, inclusiv obligatiile fiscale in legatura cu premiul acordat.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de Operator
pentru participanti: nume, prenume, adresa de email pentru abonarea la newsletter in legatura cu prezenta Campanie, cat si raspunsurile din cadrul chestionarului completat in cadrul Campaniei; pentru castigatori: nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare si semnatura.

Datele participantilor sunt colectate prin intermediul https://consumer.huawei.com/ro/offer , iar in cazul castigatorilor, datele vor fi colectate telefonic si prin e-mail (pentru validarea acestora). Furnizarea datelor este voluntara, insa refuzul furnizarii acestora atrage neinscrierea dvs. in Campanie sau imposibilitatea acordarii premiului.

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoane fizice cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, asa incat, daca se constata ca un castigator este minor, acesta va fi descalificat, iar datele acestuia vor fi sterse imediat, fiind pastrate doar acele date personale relevante pentru ca Organizatorul sa-si poata apara interesele in situatia unui litigiu, pana la solutionarea acestuia.

Temeiul legal al prelucrarii

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in temeiul:
• Art. 6 (1) (f) din GDPR – indeplinirea intereselor legitime ale Operatorului, respectiv organizarea de campanii promotionale si/sau evenimente de marketing similare, cu scopurile de a promova afacerile si produsele Huawei, precum si de a creste notorietatea brandului si, implicit, comunitatea fanilor Huawei. In acest caz, interesele, drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor vizate nu prevaleaza asupra intereselor legitime ale Operatorului.

Perioada de retentie

Datele dvs. cu caracter personal ale Participantilor vor fi pastrate pentru o perioada de 1 an, apoi vor fi sterse. Datele castigatorilor vor fi stocate pentru o perioada de 10 ani de la finalizarea Campaniei.

Dezvaluirea datelor cu caracter personal
Datele vor fi dezvaluite imputernicitului Operatorului, Oxygen Public Relations SRL, in calitate de organizator al Campaniei, precum si autoritatilor publice competente, in cazul existentei unor obligatii legale in sarcina Operatorului, spre exemplu, plata impozitului aferent premiilor oferite in cadrul Campaniei, precum si altor furnizori implicati in derularea campaniei si acordarea premiilor. Numele de inscriere asociat al participantului pe https://consumer.huawei.com/ro/offer cu care veti participa la prezenta Campanie va fi facut public pe pagina Campaniei https://www.facebook.com/huaweimobilero/, conform O.G. 99/2000, Atr. 42 alin. (2), republicata.

Drepturile dumneavoastra
Aveti drepturile de a obtine de la Huawei urmatoarele:
• confirmarea prelucrarii sau nu a datelor personale care va privesc si, acolo unde este cazul, accesul la o copie a datelor cu caracter personal si informatii specifice despre modul in care Huawei prelucreaza datele personale; • rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc si, de asemenea, dreptul la completarea datelor cu caracter personal incomplete; • stergerea datelor dvs. personale, in circumstante particulare;
• restrictionarea prelucrarii, in anumite circumstante;
• portabilitatea datelor, in anumite circumstante.

De asemenea, aveti drepturile de a:
• va opune prelucrarii datelor dvs. personale, in anumite circumstante; • depune o plangere la autoritatea locala de supraveghere, daca considerati ca datele dvs. personale nu sunt prelucrate conform acestui Formular privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau a legilor aplicabile: https://www.dataprotection.ro/; • va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii bazate pe consimtamant inainte de retragerea acestuia.

Daca doriti sa va exercitati drepturile privind prelucrarea datelor, aveti neclaritati, doriti sa depuneti o reclamatie sau sa adresati o intrebare privind protectia datelor catre DPO-ul nostru, va rugam sa utilizati Portalul nostru privind Drepturi Persoanelor Vizate disponibil la https://consumer.huawei.com/ro/legal/privacy-questions/.