Privacy-Policy

Privacy-Policy

Bästa användare!

HUAWEI Device Co., Ltd. och dess dotterbolag i hela världen (”HUAWEI” eller ”vi / vår / vårt / våra / oss”) förstår hur viktig din personliga integritet är för dig. Vi månar om att skydda din personliga integritet. Skicka eller lämna inte några personliga eller privata data till HUAWEI innan du har läst och förstått hela sekretesspolicyn (”policyn”). Om du har några frågor, kommentarer eller förslag, kontakta oss.

Vi utarbetade policyn för att hjälpa dig att förstå följande:
1. Hur HUAWEI använder dina personliga data 2. Hur HUAWEI använder cookies och liknande tekniker 3. Hur HUAWEI lämnar ut dina personliga data 4. Hur du kommer åt och ändrar dina personliga data 5. Hur HUAWEI skyddar dina personliga data 6. Hur HUAWEI hanterar barns personliga data 7. Tredjepartsleverantörer och deras tjänster 8. Hur dina personliga data överförs internationellt 9. Hur policyn uppdateras 10. Internationella användare 11. Hur man kontaktar HUAWEI
Observera att policyn endast gäller för HUAWEIs produkter på konsumentnivå, t.ex. funktionstelefoner, smarttelefoner, surfplattor, hemenheter, datakort, datorapplikationer, verktyg, programvara, webbsidor och tjänster som visar eller länkar till policyn.

I policyn beskrivs hur HUAWEI hanterar personliga och privata data och hur HUAWEI månar om att skydda din personliga integritet. En enda policy räcker emellertid inte alltid för att behandla alla frågor om databehandling. Därför kan HUAWEI som komplement till policyn ge ytterligare information som gäller en viss produkt eller tjänst, så att du hålls informerad om andra syften med datainsamling. Det rekommenderas att du läser både policyn och komplementen för att bättre förstå våra sekretesspolicyer för en viss produkt eller tjänst.

1. Hur HUAWEI använder dina personliga data Personliga data är information som i sig eller i kombination med annan information kan identifiera en enskild person och som samlas in under användningen av våra produkter eller tjänster, såsom namn, födelsedatum, adress, personnummer, telefonnummer, kontonummer samt den tidpunkt och plats då personen använder ovannämnda produkter eller tjänster. HUAWEI samlar in och använder dina personliga data enbart för de ändamål som anges i policyn. Här följer några exempel på personliga data av olika slag som vi kan komma att samla in och hur vi använder dessa data:

1.1  Vilka personliga data samlar HUAWEI in

Vi kan komma att samla in personliga data av olika slag från dig, t.ex. ditt namn, din profilbild, ditt telefonnummer, din e-postadress, din ålder och din platsinformation. Nedan följer några exempel på de typer av personliga data vi kan samla in från dig.

(a)  Information som du tillhandahåller direkt. I många av våra tjänster kan du skapa konton eller profiler. Vi kan be dig tillhandahålla nödvändig kontoinformation, såsom din e-postadress, leveransadress, telefonnummer, produktinformation, inköpstid och betalningsmetod. Om du använder HUAWEIs tjänster för att dela innehåll med dina vänner, kan vi behöva be dig tillhandahålla dina vänners kontaktinformation, t.ex. deras namn, profilbild, telefonnummer och e-postadress. Vissa av våra tjänster ger dig möjlighet att kommunicera och dela information med andra personer. Den kommunikationen och delade informationen kommer att behandlas på ett säkert sätt. Om det blir fel på enheten eller applikationen kan du välja att skicka felinformationen till HUAWEI.

(b)  Information om din användning av våra tjänster. Vi kan komma att samla in system- och applikationsdata från dina enheter, bland annat enhetsnamn, system- och applikationsversioner, region- och språkinställningar, enhetsversioner, enhetsidentifieringsnummer (IMEI, ESN, MEID och SN), geografisk lägesinformation om enheten (t.ex. ID för det område där din enhet finns), din tjänsteleverantörs nätverks-ID (PLMN), hur du använder dina applikationer och den IP-adress du använder för Internetåtkomst. Vi kan också samla in logginformation såsom tidpunkt och varaktighet för din användning av våra tjänster, sökfrågevillkor som du anger via tjänsterna och eventuell information som lagras i cookies som vi har installerat på dina enheter.

(c)  Information från tredjepartskällor. Vi kan få information om dig från offentliga och kommersiellt tillgängliga källor i den mån det är tillåtet i lagstiftningen. Vi kan också få information om dig från sociala nätverkstjänster som tillhör tredje part när du väljer att ansluta med dessa tjänster, t.ex. när du väljer att logga in till ditt konto på våra webbsidor genom att använda ditt Facebook- eller Twitter-konto.

1.2   Hur HUAWEI använder dina personliga data

Vi kan komma att använda dina personliga data för följande ändamål:
(a)  genomföra dina inköpsorder, leverera dina produkter eller tjänster, aktivera eller verifiera dina produkter eller tjänster, göra ändringar på din begäran och tillhandahålla teknisk support;

(b)  kontakta dig, skicka information till dig om produkter och tjänster som du kan vara intresserad av, inbjuda dig till HUAWEIs kampanjer och marknadsundersökningar om du godkänner det, eller förse dig med direkt marknadsföringsinformation med ditt uttryckliga medgivande; om du inte vill få sådan information kan du när som helst avstå från den;

(c)  informera dig om tillgängliga system- eller applikationsuppdateringar och genomföra dessa uppdateringar;

(d)  förse dig med en personligt anpassad användarupplevelse samt anpassa innehåll och aktivera din eftermarknadsservice;

(e)  genomföra intern kontroll, dataanalys och undersökningar för att förbättra våra produkter och tjänster;

(f)   analysera effektiviteten i vår affärsverksamhet och vår marknadsandel;

(g)  förbättra kundkommunikationen och säkerställa kvaliteten och säkerheten hos den tjänst som vi tillhandahåller till dig;

(h)  utföra felsökningstjänster om du väljer att skicka oss din felinformation;

(i)   synkronisera, dela och lagra data som du laddar upp eller hämtar samt data som krävs för att genomföra uppladdningar och hämtningar;

(j)   förbättra våra program för att motverka förluster och förebygga bedrägerier.

1.3   Platsbaserade tjänster

När du använder vissa platsbaserade tjänster, till exempel när du söker information om en viss plats, navigerar eller tittar på en lokal väderprognos, kan HUAWEI samla in, använda och behandla exakt eller ungefärlig information om din enhets geografiska läge. Detta gör att HUAWEI kan tillhandahålla de ovannämnda tjänsterna. Informationen som samlas in kan omfatta identifieringsnummer för din enhet (IMEI, ESN, MEID och SN), enhetens typ och modell samt lägesinformation i realtid (inklusive information som fås genom GPS, Wi-Fi och din tjänsteleverantörs nätverks-ID). HUAWEI samlar in lägesinformation anonymt för att kunna erbjuda och förbättra platsbaserade produkter och tjänster.

Vi kanske frågar dig för varje tjänst om du vill att platstjänster ska aktiveras. Du kan välja att inte dela din platsinformation genom att stänga av platstjänsterna på dina enheter. Kontakta din operatör eller tjänsteleverantör om du vill ha detaljerad information om att inaktivera platsbaserade tjänster.

1.4   Insamling och användning av icke-identifierbar information

Med ”icke-identifierbar information” menas information som inte kan användas för att identifiera en särskild person. HUAWEI kan samla in summerade statistiska uppgifter, till exempel antalet besökare på vår webbplats. HUAWEI samlar in sådan information för att förstå hur vår webbplats och våra produkter eller tjänster används. På så sätt kan HUAWEI förbättra och effektivisera våra tjänster så att de bättre motsvarar kundernas behov. Om HUAWEI så önskar kan sådan icke-identifierbar information samlas in, användas, behandlas, överföras eller lämnas ut i andra syften.

Vi strävar efter att hålla dina personliga data och icke-identifierbar information separerade, och att använda varje typ av information oberoende av varandra. Om personliga data kombineras med icke-identifierbar information, kommer sådana kombinationer att behandlas som personliga data så länge som de fortsätter att vara kombinerade på detta sätt.

2. Hur HUAWEI använder cookies och liknande tekniker
2.1  Cookies

För att våra webbplatser ska fungera korrekt kan vi ibland placera små datafiler på dina datorer eller mobila enheter. Dessa kallas cookies. En cookie är en enkel textfil som lagras på datorn eller den mobila enheten av en webbplatsserver och endast den servern kan hämta eller läsa innehållet i cookien. Varje cookie är unik för din webbläsare eller mobilapplikation. Den innehåller viss information, såsom en unik identifierare, webbplatsens namn samt några siffror och bokstäver. Cookies gör att webbplatser kan komma ihåg information, till exempel dina inställningar eller vad du har i din kundvagn.

De flesta stora webbplatser eller tjänsteleverantörer på Internet använder cookies för att webbplatser ska kunna ”minnas” dig och därmed bli mer användarvänliga. Detta varar antingen under ett enda besök (med hjälp av en ”sessionscookie”) eller inför kommande besök (med hjälp av en ”beständig cookie”). Cookies hjälper webbplatser att komma ihåg dina inställningar – språk, teckenstorlek och andra aspekter av hur du vill att webbplatsen ska visas på dina datorer eller mobila enheter. På så sätt behöver du inte ange inställningarna på nytt varje gång du besöker oss. Om en webbplats inte använder cookies ser den dig som en ny besökare varje gång du öppnar en ny sida på webbplatsen. Om du till exempel skriver in inloggningsuppgifter och sedan går vidare till en annan sida känner webbplatsen inte igen dig. Du förblir därför inte inloggad.

HUAWEI använder inte cookies för andra ändamål än de som anges här. Du kan kontrollera eller ta bort cookies när det behövs. Mer utförlig information hittar du på AboutCookies.org. Du kan ta bort alla cookies som redan finns på dina datorer och ställa in de flesta webbläsare så att de blockerar cookies. Om du gör det måste du dock göra vissa inställningar manuellt varje gång du besöker våra webbplatser. För information om att ändra dina webbläsarinställningar, besök följande hyperlänkar: <Internet Explorer>, <Google Chrome>, <Mozilla Firefox>, <Safari> och <Opera>.

2.2   Web beacons och pixeltaggar

Förutom cookies kan vi komma att använda liknande tekniker som web beacons och pixeltaggar. I ett e-postmeddelande som HUAWEI skickar till dig brukar det oftast finnas en ”klicka-vidare-webbadress”, som är länkad till innehållet på HUAWEIs webbplats. Om du klickar på länken spårar HUAWEI vidareklickningen för att hjälpa oss att känna till din inställningar i våra produkter eller tjänster och förbättra vår kundtjänst. En ”web beacon” brukar vara en genomskinlig grafisk bild som placerats på en webbplats eller i ett e-postmeddelande. Pixeltaggar ger oss möjlighet att skicka e-postmeddelanden i ett speciellt format som hjälper oss att få veta om e-postmeddelandet har öppnats. Om du inte vill bli spårad genom dessa tekniker kan du när som helst avsluta prenumerationen på e-postmeddelandena.

2.3 Do-Not-Track-signaler

Många webbläsaren har en ”Do-Not-Track”-funktion, som skickar ut ”Do-Not-Track”-signaler om att inte spåra användare till de webbplatser som användarna öppnar. För närvarande finns det inget samförstånd mellan deltagarna i de ledande organisationer som fastställer Internetstandarder om vad webbplatser bör göra när de tar emot sådana signaler. Vi respekterar dock alternativet ”Do-Not-Track”, som du kan ställa in i din webbläsare.

3. Hur HUAWEI lämnar ut dina personliga data
HUAWEI säljer inte dina personliga data till tredje part. HUAWEI kan emellertid lämna ut dina personliga data i följande situationer:

3.1   Utlämnande med ditt uttryckliga tillstånd. Efter att ha fått ditt godkännande får HUAWEI dela dina personliga data med de parter som du anger och på det sätt som du väljer.

3.2   Utlämnande till HUAWEIs närstående företag. Dina personliga data delas mellan HUAWEIs närstående företag och vi har som policy att inte lämna ut mer än den minsta möjliga information som krävs till våra närstående företag.

3.3   Utlämnande till behöriga samarbetspartner (”våra partner”). HUAWEI kan behöva förse dig med tjänster via våra partner. HUAWEI kan komma att dela vissa av dina personliga data med våra partner för att förse dig med bättre kundtjänster och förbättra din totala upplevelse. När du till exempel bestämmer dig för att köpa HUAWEI-produkter på Internet behöver HUAWEI skicka dina personliga data till relevanta logistikföretag så att de kan leverera varorna till dig. Vi kan också behöva låta våra partner tillhandahålla tjänster till dig. Dina personliga data kan behandlas enbart för de angivna, uttryckliga och lagliga ändamålen och mängden data begränsas till minsta möjliga som krävs för att åstadkomma de avsedda ändamålen. Alla HUAWEIs dotterbolag eller våra partner får inte lov att använda delade personliga data för andra ändamål.

3.4 Lämna ut dina personliga data enligt tvingande lagstadgade krav eller av andra rimliga och nödvändiga anledningar: HUAWEI får lämna ut dina personliga data när så krävs enligt lag, rättsliga förfaranden, tvistelösning eller offentliga myndigheter. I vissa jurisdiktioner kan dina personliga data ven lämnas ut till transaktionsparter under omständigheter då HUAWEI är involverat i exempelvis omorganisation, sammanslagning eller likvidation. Vi får också lämna ut din information i situationer då det är rimligt och nödvändigt, vilket inbegriper att upprätthålla våra avtalsvillkor och skydda våra kunder.

4   Hur du kommer åt eller ändrar dina personliga data
Enligt HUAWEIs villkor och bestämmelser kan du när som helst hantera dina personliga data, till exempel din kontoregistreringsinformation. I detta sammanhang bör du se till att dina personliga data som du skickar är riktiga. HUAWEI vidtar rimliga ansträngningar för att se till att dina personliga data är riktiga, fullständiga och aktuella.

Du har rätt att få tillgång till dina personliga data, med vissa undantag som är tillåtna enligt lag. Om länder och jurisdiktioner har särskilda sekretess- och informationsrättigheter respekterar vi dem. Tala om för oss om du vill utöva din rätt till dataåtkomst genom att skicka ett e-postmeddelande till consumer_privacy@huawei.com. Du kan behöva göra en skriftlig begäran av säkerhetsskäl.

Du har dessutom rätt att ta bort eller korrigera den information om dig som vi kan inneha. På begäran tar HUAWEI bort eller korrigerar informationen enligt dina anvisningar. Om du vill göra det kontaktar du oss via e-post på consumer_privacy@huawei.com. Vi kan dock neka att behandla en begäran om vi har rimlig grund att tro att den görs mot bättre vetande, är extremt opraktisk eller för vilken åtkomst inte för övrigt krävs enligt lokal lagstiftning.

5   Hur HUAWEI skyddar dina personliga data
HUAWEI tar säkerheten för dina personliga data på allvar. Vi följer branschens standardpraxis för att skydda dina personliga data mot obehörig åtkomst, utlämnande, användning, ändring, skada eller förlust. Vi vidtar alla rimligen genomförbara steg för att skydda dina personliga data, exempelvis följande: Vi använder kryptering för att säkerställa att data är konfidentiella. Vi använder tillförlitliga skyddsmekanismer för att skydda data mot skadliga attacker. Vi har infört mekanismer för besökskontroll, som gör att endast behörig personal får åtkomst till personliga data. Vi ser till att anställda förstår vikten av att skydda personliga data genom utbildning i säkerhet och sekretesskydd.

Vi vidtar alla rimliga och praktiskt genomförbara steg för att begränsa dina personliga data till sådana som behövs och är relevanta. Vi bevarar dina personliga data endast under den period som krävs för att fullgöra de ändamål som beskrivs i denna policy och bevarar inte dina personliga data längre än vad som är nödvändigt, såvida inte en längre bevarandeperiod krävs eller tillåts enligt lag. Vi anstränger oss till det yttersta för att skydda dina personliga data, men det finns inga säkerhetsåtgärder som är garanterat ofelbara eller ogenomträngliga.

6   Hur HUAWEI hanterar barns personliga data
Våra produkter, webbplatser och tjänster är i första hand avsedda för vuxna. Barn får inte lov att skapa egna användarkonton utan föräldrarnas / vårdnadshavarens medgivande. Om barns personliga data samlas in i enlighet med lagstadgade krav eller med föräldrarnas tillstånd, använder vi endast eller lämnar ut sådana personliga data i den utsträckning som är tillåtet i lag, med föräldrarnas tillstånd i enlighet med lokala lagar och föreskrifter, eller för att skydda barnet. Även om definitionen av barn kan variera beroende på tillämpliga lagar och lokala kulturella sedvänjor anser vi att en person som är under 13 år är ett barn.

Om HUAWEI får veta att vi har samlat in personliga data om ett barn utan att först ha fått ett verifierbart tillstånd från föräldrarna, vidtar vi steg för att ta bort informationen så snart som möjligt.

7   Tredjepartsleverantörer och deras tjänster
För att säkerställa ett effektivt besök och förbättra användarupplevelsen kan du förses med innehåll eller Internethyperlänkar från en i förhållande till HUAWEI och våra partner utomstående tredje part (”tredje part”). HUAWEI har ingen kontroll över en sådan tredje part och du kan välja om du vill ha åtkomst till deras hyperlänkar eller innehåll, eller använda deras tjänster eller produkter.

HUAWEI kan inte kontrollera tredje parters åtgärder för personlig integritet och dataskydd. Sådana åtgärder styrs inte heller av denna policy. Läs den tredje partens policy för sekretesskydd om du bestämmer dig för att frivilligt tillhandahålla information till en tredje part.

8   Hur dina personliga data överförs internationellt
HUAWEIs produkter och tjänster kan tillhandahållas med hjälp av resurser och servrar som befinner sig i olika länder och regioner världen över. Därför kan dina personliga data överföras eller kommas åt över internationella gränser och hamna utanför det land där du använder våra produkter eller tjänster. Dessa länder kanske inte har särskilda lagar om skydd för personliga data. De kan också ha annorlunda bestämmelser om dataskydd i sin lagstiftning. I sådana fall säkerställer HUAWEI samma nivå av skydd som du får för dina data och att tillräckligt skydd för dina data tillhandahålls i enlighet med kraven i alla tillämpliga lagar och föreskrifter. HUAWEI kan till exempel förlita sig på ditt tillstånd att överföra data internationellt eller genomföra säkerhetsåtgärder som anonymisering innan data överförs över gränser.

9   Hur policyn uppdateras
HUAWEI förbehåller sig rätten att emellanåt uppdatera eller ändra denna policy. HUAWEI meddelar dig ändringarna via olika informationsvägar. Om något har ändrats i vår sekretesspolicy lägger vi ut den uppdaterade sekretesspolicyn på vår webbplats (http://consumer.huawei.com). Vi kan också komma att tillhandahålla ett separat meddelande (t.ex. ett elektroniskt meddelande) som informerar dig om en ändring av vår sekretesspolicy.

10   Internationella användare
Observera att personliga data tillhörande individer som bor i ett medlemsland i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz, Albanien, Andorra, Bosnien, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Republiken Makedonien, Moldavien, Monaco, Montenegro, San Marino, Serbien, Vatikanstaten, Japan, Korea, USA och Kanada hanteras som följer:

  • Datahanteringen inom HUAWEI Mobile Services, däribland HUAWEI ID, regleras av Aspiegel Limited;
  • Inom ramen för vår service och support (däribland felsökning av utrustning och reparationer), drift, inklusive HiCare-programmet på HUAWEI-mobiltelefoner samt Honor Store och forum i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien regleras datahanteringen av HUAWEI Technologies Düsseldorf GmbH;
  • Datahanteringen för onlinebutiken www.hihonor.com/us i USA regleras av HUAWEI Device USA, Inc.

11   Hur man kontaktar HUAWEI
Om du har några frågor, kommentarer eller förslag är du välkommen att kontakta oss per e-post på adressen consumer_privacy@huawei.com eller skicka dem till våra globala fältkontor. En fullständig lista över våra kontorsplatser finns på vår webbplats på adressen:
http://www.huawei.com/en/contact-us


Viktigt meddelande - Den lokala språkversionen av HUAWEIs sekretesspolicy kan skilja sig från denna version på grund av lokal lagstiftning och språkliga sedvänjor. När det gäller skillnaderna har versionen på det lokala språket företräde.

Senast uppdaterad: Februari 2018
Copyright © HUAWEI Device Co., Ltd. 2018. Med ensamrätt