2013/04/08

Mobil har testat Y300, och ger betyget "Mobil rekommenderar"