Privacy Policy

Sekretess
Sekretesspolicy för Huaweis konsumentverksamhet

Sekretesspolicyn för Huaweis konsumentverksamhet uppdaterades den 29 Maj 2020

Huawei Device Co., Ltd. och dess globala dotterbolag (gemensamt ”Huawei”, ”vi”, ”oss” och ”vårt”) respekterar din integritet. Därför har vi utvecklat en sekretesspolicy (nedan kallad ”denna policy”) som täcker hur vi samlar in, använder, avslöjar, skyddar, lagrar och överför dina personuppgifter. Vänligen läs igenom och förstå vår sekretesspolicy och meddela oss om du har några frågor.

Personuppgifter avser all elektronisk eller annan information som ensam eller tillsammans med annan information kan användas för att identifiera en fysisk person eller göra honom/henne identifierbar. Detta meddelande förklarar hur Huawei behandlar dina personuppgifter, men omfattar inte alla behandlingsscenarier, då du kommer att bli informerad om viss specifik behandlingsaktivitet. Därför rekommenderar vi att du, innan du använder en viss produkt eller tjänst, läser igenom sekretessmeddelandet eller det kompletterande meddelandet som Huawei släppt för denna produkt eller tjänst för att förstå hur den behandlar dina personuppgifter, hur du utövar dina rättigheter som registrerad och hur du kontaktar personuppgiftsombudet..

Denna policy gäller endast Huaweis privata produkter och hemprodukter, inklusive telefoner, smartphones, bärbara datorer, surfplattor, bärbara enheter, mobila bredbandsenheter, smarta hushållsapparater, tillbehör, datortillämpningar, mobila tjänster, programvaror, verktyg, webbplatser och tjänster som visar eller nämner denna policy.

Så samlar Huawei in och använder dina personuppgifter

A. Personuppgifter insamlade av Huawei

Innan du använder Huaweis produkter eller tjänster kan du behöva lämna personuppgifter. Du behöver inte lämna din personliga information till Huawei, men i vissa fall kan inte produkter eller tjänster tillhandahållas om du inte tillhandahåller vissa personuppgifter.

Huawei kommer att samla in och använda dina personuppgifter för de syften som anges i denna policy. Här är några exempel på personuppgifter vi kan komma att samla in:

1. Personuppgifter som du lämnar till Huawei

Du måste registrera ett Huawei-ID för att kunna använda av vissa funktioner eller tjänster. När du registrerar ett Huawei-ID eller loggar in med ett Huawei-ID för att handla online, ladda ner programvara eller köpa tjänster, ber dig att tillhandahålla relevanta personuppgifter, till exempel ditt namn, din e-postadress, ditt mobilnummer, beställningsinformation, leveransadress och betalningssätt.

Huawei kan tillhandahålla tjänster för molnlagring där du kan synkronisera och säkerhetskopiera vissa filer, bilder och data.

Med vissa Huawei-produkter kan du kommunicera och dela information med andra. När du använder en Huawei-produkt för att dela saker med din familj och vänner kan du behöva skapa ett Huawei-ID som innehåller viss information, som kommer att offentliggöras, inklusive ett smeknamn och en avatar. Huawei kan komma att samla in information om dessa personer, till exempel deras namn, e-postadresser och telefonnummer. Huawei kommer att vidta lämpliga och nödvändiga åtgärder för att säkerställa säkerheten för den information du tillhandahåller. Du måste se till att de personer vars information du lämnar ut har samtyckt till att ge sin information till Huawei.

För att uppfylla vissa jurisdiktioners krav på namn-autentisering av konton, förebyggande av elektroniskt spelberoende eller Internetbetalning, kan Huawei be dig tillhandahålla ett identitetsbevis utfärdat av regeringen eller relevant kortinformation som kan identifiera dig.

2. Information som Huawei samlar in under din användning av tjänster

Huawei samlar in data om din enhet och om hur du och din enhet utbyter information med Huaweis produkter och tjänster. Denna typ av information omfattar:

(1) Enhets- och applikationsinformation, t.ex. enhetens namn, enhetsidentifikationskod (IMEI, ESN, MEID och SN), enhetsaktiveringstid, hårdvarumodell, operativsystemversion, applikationsversion, programidentifikationskod och enhets- och applikationsinställningar (t.ex. region, språk, tidszon och teckenstorlek).

(2) Information om det mobila nätverket, såsom Public Land Mobile Network (PLMN), leverantörs-ID och IP-adress (Internet Protocol).

(3) Logginformation. När du använder Huawei-tjänster eller visar innehåll som tillhandahålls av Huawei, kommer Huawei automatiskt samla in och logga viss information, t.ex. tidpunkt för åtkomsten, antal åtkomster, IP-adress och information om incidenter (t.ex. fel, kraschar, omstarter och uppgraderingar).

(4) Platsinformation. Huawei samlar in, använder och bearbetar ungefärlig eller exakt plats för din enhet när du öppnar vissa platsbaserade tjänster (till exempel när du söker, använder navigationsprogram eller visar väder för en viss plats). Platsinformation kan erhållas baserat på GPS, Wi-Fi och tjänsteleverantörs nätverks-ID. Vi kommer att be dig välja vilka program du vill aktivera platstjänster för. I enhetens meny med inställningar kan du inaktivera platsbehörigheterna för specifika tjänster för att avvisa delning av din platsinformation.

(5) Information du lagrar på Huawei-servrar. Till exempel lagras den information du laddar upp till molnet på Huawei-servrar för snabb åtkomst och delning mellan enheter. Vi kommer inte visa informationen du lagrar på Huawei-servrarna.

3. Information från tredjepartskällor

När så tillåts enligt lag samlar Huawei in information om dig från offentliga och kommersiella källor. Huawei kan också få viss information från tredje parts sociala nätverk, till exempel den tid då du använder ett konto för ett socialt nätverk för att logga in på en Huawei-webbplats.

4. Insamling och användning av icke-identifierbar data

Icke-identifierbar data avser data som inte kan användas för att identifiera en individ. Exempel på icke-identifierbar data inkluderar statistik över webbplatsbesök, applikationsnedladdningar och produktförsäljningsvolym. Huawei kommer att samla in statistikinformation för att förstå hur användarna använder våra produkter och tjänster. Genom att göra det kan vi förbättra våra tjänster för att bättre uppfylla dina krav.

Vi håller dina personuppgifter och oidentifierbara data separat och använder var och en oberoende av varandra. Omständigheter kan uppstå där Huawei samlar in, använder, avslöjar och överför icke-identifierbar data för andra ändamål enligt eget gottfinnande.

B. Så använder Huawei dina personuppgifter

Huawei kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

(1) Registrera och aktivera privata produkter och hemprodukter från Huawei som du har köpt.

(2) Registrera ett Huawei-ID så att du kan njuta av ett bredare utbud av funktioner och mobila tjänster.

(3) Leverera, aktivera eller verifiera de produkter och tjänster som du har begärt, eller utföra ändringar och tillhandahålla teknisk support och kundservice för ovanstående produkter och tjänster baserat på dina krav.

(4) Skicka operativsystem- eller programuppdateringar och installationsnotifikationer.

(5) Leverera en personligt anpassad användarupplevelse och ett personligt anpassat innehåll.

(6) Skicka information om produkter och tjänster du kan vara intresserad av, bjuda in dig till Huawei-kampanjer och marknadsundersökningar eller skicka ut marknadsföringsinformation till dig. Om du inte vill få sådan information kan du när som helst välja bort det.

(7) Utföra internrevision, dataanalys och forskning, analysera effektiviteten i verksamheten och mäta marknadsandelar samt förbättra Huaweis produkter och tjänster.

(8) Synkronisera, dela och lagra data som du har laddat upp eller laddat ner, samt data som behövs för uppladdning och nedladdning.

(9) Förbättra våra förebyggande åtgärder och program för bedrägeribekämpning.

(10) Processer under lagar och förordningar, t.ex. skatt, myndighetsförfrågningar.

(11) Andra ändamål inom specifika tjänster eller med ditt samtycke.

Så använder Huawei cookies och liknande tekniker

En cookie är en textfil som lagras av en webbserver på en dator eller mobilenhet. Innehållet i en cookie kan endast hämtas och läsas av servern som skapade cookien. Cookies är unika för webbläsaren eller mobilapplikationen du använder. Texten i en cookie består ofta av identifierare, webbplatsnamn samt några siffror och tecken. För ytterligare detaljer, vänligen läs vår Cookie Policy på vår officiella hemsida.

Så delar Huawei dina personuppgifter

Vi delar inte personuppgifter med andra företag, organisationer och individer om inte något av följande villkor gäller:

(1) Dela med samtycke: Efter att ha erhållit ditt samtycke kommer Huawei att dela med sig av den information som du har godkänt med angivna tredje parter eller kategorier av tredje parter.

(2) Delning enligt lagar och förordningar: Huawei kan dela din information enligt lagar och förordningar, för att lösa juridiska tvister eller om så krävs av administrativa eller rättsliga myndigheter enligt lag.

(3) Delning med Huaweis dotterbolag: Din information kan delas med Huaweis dotterbolag, men endast för explicita och legitima ändamål, och delningen är begränsad till information som krävs av tjänsterna. Till exempel verifierar vi den globala unika egenskapen för konton innan de tillåts registreras.

(4) Delning med affärspartners: Vissa produkter och/eller tjänster tillhandahålls direkt av våra partners. Huawei kan också komma att dela din information med dem, de kan använda din information för att förse dig med produkter och/eller tjänster du begär (t.ex. produkter som säljs av tredjepartsförsäljare via Huaweis e-handelsplattform, videoinnehåll från andra företag via Huaweis applikationer), förutse dina intressen och tillhandahålla annonser, reklammaterial och annat material

(5) Delning med tjänsteleverantörer: Huawei kan också avslöja din information till företag som tillhandahåller tjänster för eller på uppdrag av oss. Exempel på dessa tjänsteleverantörer är företag som tillhandahåller direktlinjer, skickar e-post eller tillhandahåller teknisk support å Huaweis vägnar. Tjänsteleverantörerna kan endast använda din information för att tillhandahålla tjänster till dig å Huaweis vägnar.

(6) Huawei kommer att dela din information när det finns ett rimligt krav att göra det, till exempel för att möta begäran gällande tillämplig lag, förordning, rättslig process eller från verkställbar regering.

I scenarierna 3 till 6 kommer Huawei att försäkra lagenligheten i denna delning och underteckna stränga sekretessavtal och/eller databehandlingsklausuler med de företag, organisationer och personer med vilka personuppgifter delas, och kräva att de följer denna policy och vidta lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder vid behandling av personuppgifter.

Så skyddar Huawei dina personuppgifter

Huawei lägger stor vikt vid dina personuppgifters säkerhet och har antagit gängse branschpraxis för att skydda dina personuppgifter och förhindra obehörig tillgång, användning, ändring, skada, förlust eller obehörigt avslöjande. För detta ändamål vidtar Huawei följande åtgärder:

(1) Vi vidtar rimliga och genomförbara åtgärder för att säkerställa att insamlingen av personuppgifter är minimal och relevant för vad som är nödvändigt i förhållande till syftet de behandlas i. Vi behåller inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de ändamål som anges i denna policy och sekretessmeddelandet för en specifik produkt eller tjänst, om inte förlängning av lagringsperioden krävs eller tillåts enligt lag.

(2) Vi använder en rad tekniker som kryptografisk teknik för att säkerställa konfidentialitet vid dataöverföring. Vi implementerar pålitliga skyddsmekanismer för att skydda data och datalagringsservrar från attacker.

(3) Vi distribuerar åtkomstkontrollmekanismer för att säkerställa att endast behörig personal har tillgång till dina personuppgifter. Dessutom kontrollerar vi mängden auktoriserad personal och implementerar hierarkisk tillståndshantering för dem baserat på servicekrav och personalnivåer.

(4) Vi är väldigt strikta när det gäller val av affärspartners och tjänsteleverantörer och införlivar krav på skydd av personuppgifter i kommersiella avtal, revisioner och bedömningsaktiviteter.

(5) Vi håller utbildningskurser, test- och publicitetsverksamhet för att öka medarbetarnas medvetenhet om personuppgiftsskydd.

Huawei har åtagit sig att skydda dina personuppgifter. Dock är ingen säkerhetsåtgärd perfekt och ingen produkt, tjänst, webbplats, dataöverföring, datasystem eller nätverksanslutning helt säker.

För att hantera eventuella risker, såsom läckage av, skador på och förluster av personuppgifter, har Huawei utvecklat flera mekanismer och kontrollåtgärder, tydligt definierade klassificeringsnormer för säkerhetsincidenter och sårbarheter och motsvarande processer samt upprättat en dedikerad sida för Säkerhetsrådgivning och säkerhetsmeddelande. Huawei har upprättat ett engagerat nödsituationsteam för att genomföra säkerhetsplanering, förlustreduktion, analys, lokalisering och remediering samt för att utföra spårningsoperationer med relaterade avdelningar baserat på regler och krav för hantering av säkerhetsincidenter.

Om en incident relaterad till personliga uppgifter inträffar kommer Huawei att meddela dig, i enlighet med gällande lag- och regelkrav, den grundläggande informationen om säkerhetsindicenten och eventuella konsekvenser, åtgärder som Huawei har vidtagit eller kommer att vidta, förslag om aktivt försvar och riskreducering samt korrigerande åtgärder. Meddelandet kan ha formen av ett e-postmeddelande, ett sms, ett pressmeddelande osv. Om det är svårt att meddela registrerade en och en kommer vi att vidta lämpliga och effektiva åtgärder för att släppa ett säkerhetsmeddelande. Dessutom kommer vi att rapportera hanteringsstatusen för personuppgiftsincidenter enligt krav från tillsynsmyndigheterna.

Hantera dina personuppgifter

A. Åtkomst, rättelse, radering, dataöverföring, begränsning av bearbetning, invändning mot bearbetning.

Lagstiftning i vissa länder och regioner i vilka Huawei tillhandahåller produkter och tjänster eller varifrån Huawei behandlar personuppgifter, ger den registrerade rätten att begära (nedan kallad ”begäran”) åtkomst, åtgärd, borttagning, flyttbarhet, begränsning och invändning gällande behandlingen av relaterade personuppgifter av Huawei. Dessutom har du rätt till dataflyttbarhet.

1. Lägen och kanaler för begäran

Den registrerades begäran måste lämnas in i enlighet med Huaweis utsedda sekretesskanaler. Begäran är giltig även när personen som lämnar begäran inte anger de lagar som begäran bygger på.

Den registrerades begäranden kan initieras via Huawei Consumer BG:s officiella hemsida, HiCare-appen eller Huawei ID-appen. Om en registrerad initierar en begäran via direktlinje, e-post, kundservice på nätet, servicecenter eller annan kanal, instruerar vi den registrerade att officiellt ta upp begäran via en av de nämnda kanalerna för att underlätta kommunikation och återkoppling gällande framsteg och resultat. De dedikerade kanalerna för begäran för registrerade är avsedda att skydda den registrerades lagliga intressen, säkerställa Huaweis fortsatta normala verksamhet och förhindra att begäran missbrukas eller används bedrägligt.

2. Begärans giltighet

De flesta lagar kräver att registrerade ska uppfylla särskilda krav när de initierar begäran. Detta uttalande kräver att registrerade:

(1) Skickar in begäran via dedikerade kanaler för begäran från Huawei (nämligen Huawei Consumer BG:s officiella hemsida, HiCare-appen och Huawei ID-appen).

(2) Ger tillräcklig information för att Huawei ska kunna verifiera deras identiteter (för att se till att de som initierar begäranden är de registrerade själva eller de som godkänts av dem).

(3) Ser till att deras begäran är specifik och genomförbar.

Det finns vissa omständigheter som föreskrivs i lagar och förordningar under vilka Huawei eventuellt inte måste följa begäran, fullständigt eller överhuvudtaget.

B. Återkalla samtycke

Du kan ändra den auktoriserade omfattningen av personuppgiftsinsamlingen eller återkalla ditt samtycke utan att påverka lagenligheten av bearbetningsaktiviteterna baserat på samtycket och innan återkallning.

Dina rättigheter kan utövas genom att radera information, inaktivera relaterade funktioner eller genom att ange sekretessinställningar på din Huawei-produkt. Huawei kommer att släppa metoderna för att återkalla samtycke för specifika produkter och tjänster i sekretessmeddelandet eller kompletterande meddelande för dessa produkter och tjänster eller på begäran enligt avsnitt A ovan.

C. Avregistrera ett Huawei-ID

Du kan avregistrera ditt konto i Huawei ID-relaterade produkter. När du avregistrerar ditt konto kommer vi att sluta tillhandahålla produkter och tjänster och radera dina personuppgifter om inte annat anges i lag. Ditt konto kan inte återställas efter avregistrering. Du måste registrera ett nytt Huawei-ID om du vill använda relaterade Huawei-produkter eller -tjänster igen. Du kan skicka in en avregistreringsansökan och slutföra processen i inställningsmenyn efter att du har loggat in på ditt Huawei-ID på relaterade enheter, applikationer eller den officiella hemsidan.

Så skyddar Huawei barns personuppgifter

Huaweis privata produkter och hemprodukter är avsedda för vuxna. Vid användning av Huaweis produkter och tjänster av barn är vi dock medvetna om vikten av att vidta extra förebyggande åtgärder för att skydda integritet och säkerhet. Huawei identifierar om de registrerade är barn baserat på myndighetsåldern definierad av lagar i de lokala länderna och regionerna.

När barns personuppgifter samlas in på grundval av samtycke från målsman kommer vi endast att använda eller avslöja informationen enligt vad som tillåts enligt lag, uttryckligt medgivande från målsman eller enligt vad som krävs för att skydda barnen. Målsman som behöver komma åt, ändra eller ta bort personuppgifter för sina barn och personer som är under förmyndarskap kan kontakta oss via de kanaler som anges i ”IV. Så skyddar Huawei dina personuppgifter.”

Om Huawei av misstag samlar in barns personuppgifter utan samtycke från bevisbar målsman, kommer Huawei att ta bort uppgifterna så snart som möjligt efter att det har uppmärksammats.

Länkar till tredje parts webbplatser, produkter och tjänster

Huaweis webbplatser, applikationsprogram, produkter och tjänster kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, produkter och tjänster. Huaweis produkter och tjänster kan också använda eller tillhandahålla produkter eller tjänster från tredje part, till exempel appar från tredje part som släpps i Huaweis appbutik HiApp.

Alla länkar till tredje parts webbplatser, produkter och tjänster tillhandahålls endast för användarnas bekvämlighet. Du måste själv bestämma hur du interagerar med sådana länkar. Innan du skickar dina personuppgifter till tredje part, läs och hänvisa till dessa tredje parters sekretesspolicy.

Internationella överföringar av dina personuppgifter

Våra produkter och tjänster levereras via resurser och servrar på olika platser. För att erbjuda våra produkter och tjänster kan vi behöva föra över dina personuppgifter mellan flera länder. Auktoriserad Huawei-personal och tredje parter som agerar på våra vägnar kan öppna, använda och behandla personuppgifter som samlats in från dig i ett land/en region som skiljer sig från det land/den region där du angav personuppgifterna, där dataskyddslagarna kan vara mindre stränga. När vi överför dina personuppgifter till andra länder/regioner skyddar vi de personuppgifter som beskrivs i denna policy eller som annars avslöjas till dig vid den tidpunkt då uppgifterna samlas in (t.ex. via sekretessmeddelande eller kompletterande meddelande gällande specifik produkt eller tjänst ).

Huawei har implementerat en global sekretesspraxis för behandling av personuppgifter som skyddas enligt olika dataskyddslagar. Huawei överför personuppgifter mellan de länder där vi arbetar i enlighet med normerna och villkoren för tillämpliga dataskyddslagar, inklusive standarder och villkor för säkerhet och behandling.

När det gäller personuppgifter från EU eller Schweiz följer vi gällande rättsliga krav som ger tillräckliga skyddsåtgärder för överföring av personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz. Vi använder en rad olika rättsliga mekanismer, såsom standardavtalsklausuler, för att genomföra gränsöverskridande överföring av dina personuppgifter eller för att genomföra säkerhetsåtgärder som anonymisering av data före gränsöverskridande dataöverföring.

Internationella användare/Användare från Hongkong, Macao och Taiwan, Kina

Om du använder Huawei Mobile Services i ett land eller en region som listas i Del 2 i Bilaga A är Aspiegel Limited, som är registrerat i Irland, personuppgiftsansvarig. Om du använder Huawei Mobile Services i ett land eller en region som listas i Del 3 i Bilaga A är Huawei Service (Hong Kong) Co., Limited personuppgiftsansvarig. För mer information, se sekretesspolicyn för den lokala Consumer Cloud-tjänsten.

Huaweis onlinebutiker i alla jurisdiktioner utanför Kina har sin egen juridiska enhet som ansvarar för den personliga information som samlas in i jurisdiktionen ifråga. För mer information om personuppgiftsansvarig, se den lokala onlinebutikens sekretesspolicy.

Uppdateringar av denna policy

Huawei förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera denna policy.

Om denna policy revideras kommer Huawei att släppa ändringsmeddelandet via olika kanaler, till exempel genom lägga ut den senaste versionen på vår officiella hemsida: http://consumer.huawei.com.

”Betydande förändringar” i denna policy inkluderar men är inte begränsade till:

(1) Betydande förändringar i våra tjänstemetoder, till exempel när det gäller syften för behandling av personuppgifter, typer av behandlade personuppgifter och sätt att använda personuppgifter på

(2) Betydande förändringar i vår ägarstruktur, organisationsstruktur osv., till exempel ändringar i ägarförhållandena orsakade av företagsjustering, konkurs eller förvärv

(3) Ändringar i huvudändamålen för delning, överföring eller avslöjande av personuppgifter

(4) Betydande förändringar i dina rättigheter gällande personuppgifter och hur du kan använda dessa rättigheter

(5) Ändringar i Huaweis avdelningar, kontakt- och reklamationskanaler som ansvarar för de personliga uppgifternas säkerhet.

(6) Stora risker identifierade i konsekvensbedömningsrapporterna för personuppgifter

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor, kommentarer eller förslag, vänligen kontakta oss genom att besöka sidan kontakta oss eller genom att skicka in dem till våra globala kontor. Hela listan över Huawei-kontor finns på sidan globala kontor.

Om du vill utöva dina sekretessrättigheter, eller lämna in ett klagomål som rör din sekretess hos vårt dataskyddsombud, eller rådfråga vårt dataskyddsombud i allmänna dataskyddsfrågor, vänligen besök vår Portal för registrerade

Obs: På grund av skillnader i lokala lagar och språk kan de lokala versionerna av Sekretesspolicyn för Huaweis konsumentverksamhet skilja sig från den här versionen. Vid eventuella konflikter ska de lokala versionerna råda.

Copyright © Huawei Device Co., Ltd. 2020 Med ensamrätt.

Bilaga A – Lista över länder/regioner

Huawei förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera denna lista.

Nr. Länder/regioner
Del 1 Fastlandskina
Del 2 Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige, Nederländerna, Island, Liechtenstein, Norge, Storbritannien, Schweiz, Montenegro, Albanien, Serbien, Bosnien och Hercegovina, Vatikanstaten, Malta, Moldavien, Israel, Nederländska Antillerna, Andorra, Monaco, San Marino, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Sint Maarten, Saint Martin, Saint-Pierre och Miquelon (Frankrike), Karibiska Nederländerna, Åland, Japan, Sydkorea, Turkiet, Australien, Nya Zeeland, Kanada, Saint Vincent och Grenadinerna, Ukraina
Del 3 Hongkong (Kina), Macao (Kina), Malaysia, Vietnamm Indien, Bangladesh, Kambodja, Laos, Myanmar, Nepal, Papua Nya Guinea, Filippinerna, Singapore, Sri Lanka, Taiwan (Kina), Thailand, Fiji Samoa, Tonga, Vanuatu, Indonesien, Salomonöarna, Brunei, Maldiverna, Bhutan, Kiritimati, Kokosöarna, Cooköarna, Franska Polynesien, Guam, Östtimor, Kiribati, Marshallöarna, Mikronesien, Nauru, Nya Kaledonien, Niue, Norfolkön, Nordmarianerna, Palau, Pit Island, Northern Mariana Islands, Palau, Pitcairnöarna, Tokelauöarna, Tuvalu, Wallis- och Futunaöarna, Amerikanska Samoa, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Chile, Puerto Rico, Aruba, Bahamas, Barbados, Brittiska Jungfruöarna, Franska Guyana, Grenada, Haiti, Saint Lucia, Surinam, Trinidad och Tobago, Belize, Antigua och Barbuda, Bermuda, Anguilla, Guyana, Martinique, Saint Kitts och Nevis, Turks- och Caicosöarna, Caymanöarna, Dominica, Guadeloupe, Montserrat, Guadeloupe, Montserrat, Saint-Barthélemy, Falklandsöarna, Amerikanska Jungruöarna, Algeriet, Bahrain, Kamerun, Tchad, Elfenbenskusten, Egypten, Irak, Jordanien, Kuwait, Mali, Oman, Pakistan, Qatar, Saudiarabien, Senegal, Förenade Arabemiraten, Yemen, Republiken Kongo, Benin, Burkina Faso, Ekvatorialguinea, Etiopien, Gabon, Libanon, Libyen, Mauretanien, Marocko, Sydsudan, Togo, Afghanistan, Centralafrikanska republiken, Kap Verde, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Eritrea, Gambia, Guinea-Bissau, Niger, Guinea, Staten Palestina, Sankta Helena, Ceuta och Melilla, Kanarieöarna, Angola, Botswana, Komorerna, Ghana, Kenya, Liberia, Lesotho, Mayotte, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Moçambique, Nigeria, Namibia, Réunion, Sierra Leone, Somalia, Swaziland, São Tomé och Príncipe, Seychellerna, Sydafrika, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Burundi, Rwanda, Vitryssland, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Mongoliet, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Ryssland, Brasilien, Argentina
Du lämnar nu consumer.huawei.com/se
När du klickar på denna länk, kommer du att lämna denna hemsida och landa på en tredjeparts-sida. Huawei ansvarar inte och har inte heller kontroll över tredejparts-sidor.
Återvänd Fortsätt