2014/05/30

Swedroid har testat P7, och är positiva till bland annat designen