2014/05/12

I väntan på ett utförligt test av P7 så har Mobil publicerat en artikel om P7