2014/01/22

Mobil har testat G740 och ger den toppbetyg