Sekretess | Hantera din sekretess

Sekretess

För att hjälpa dig att hantera din sekretess tillhandahåller vi ett antal verktyg och funktioner. Du kan skydda din enhet och även ha fullständig kontroll över dina personuppgifter och platser som delats med andra enheter eller appar.

Skydda din enhets säkerhet
 • Lösenord för låsskärm

  Du kan förbättra säkerheten för din enhet med ett lösenord för låsskärmen. Lösenordet för låsskärmen sparas och skyddas på din enhet med en oåterkallelig algoritm och en unik enhetshårdvarunyckel. Skapandet och verifieringen av lösenordet för låsskärmen utförs helt och hållet i ett isolerat utrymme på din enhet. EMUI begränsar även antalet felaktiga lösenordinmatningsförsök för att förhindra att ditt lösenord knäcks genom ren uthållighet. Ditt lösenord för låsskärmen används också för att kryptera och skydda dina personuppgifter, vilket förhindrar icke-auktoriserad åtkomst till dina lagrade data utan lösenordsverifiering. När du startar om din enhet, eller inte har angett ditt lösenord under tre dagar i följd, tillåter inte systemet upplåsning genom biometrisk autentisering, såsom ansikts- eller fingeravtrycksupplåsning, och lösenordet måste anges för att låsa upp enheten.

 • Fingeravtryck

  Fingeravtryck är fysiologiskt unika för varje enskild människa och används huvudsakligen för att verifiera identiteter och vid andra viktiga scenarier. Du kan använda fingeravtryck för att verifiera din identitet och låsa upp din enhets skärm. Hela processen med inmatning av fingeravtrycksbilder och förbearbetning, utdrag av fingeravtrycksegenskaper, generering av fingeravtrycksmall och fingeravtrycksautentisering genomförs alltid i en säker, isolerad och betrodd miljö. Fingeravtrycksbilderna omvandlas sedan till egenskapsmallar, krypteras och lagras på en skyddad och isolerad plats som inte kan kommas åt av Android eller några andra appar. Dina fingeravtrycksdata förblir i den isolerade zonen och lagras inte i molnservern eller någon annanstans utanför din enhet.

 • Ansiktsigenkänning

  Ansiktsigenkänning är en biometrisk igenkänningsteknik som verifierar användarens identitet baserat på användarens skannade och registrerade ansiktsdrag. Du kan låsa upp din enhet eller bekräfta betalningar med ditt ansikte. Alla viktiga funktioner och processer, som ansiktsbildtagning, utdrag av ansiktsdrag, jämförelse av ansiktsdrag och datalagring av ansiktsdrag utförs i en helt säker och isolerad betrodd miljö. Mallarna för ansiktsdrag, som omvandlats från dina ansiktsdrag, krypteras och sparas i en zon med hög säkerhet med hjälp av en högintensitetskrypteringsalgoritm. Dina ansiktsigenkänningsdata lämnar aldrig din enhet och laddas aldrig upp till någon molnserver och lagras inte någon annanstans utanför din enhet.

 • Enhetskoppling

  EMUI tillhandahåller enhetsautentiseringstjänster för enheter som är inloggade på samma HUAWEI-ID så att du kan utföra säkerhetsautentisering över LAN för betrodda enheter under samma HUAWEI-ID. Du kan även på ett säkert sätt dela trådlösa surfzoner och filer mellan enheter som är inloggade på samma HUAWEI-ID via Bluetooth och Wi-Fi P2P.

  Enheter som är inloggade på samma HUAWEI-ID använder det betrodda allmänna nyckelautentiseringsprotokollet för autentisering och auktorisering, samt för att säkerställa enheters legitimitet. Alla dataöverföringar mellan dessa enheter krypteras med en nyckel som tas fram av båda parter vilket hjälper till att skydda dina data.

 • PrivateSpace

  För att skydda din sekretess tillhandahåller vi ett separat krypterat utrymme som är helt isolerat från ditt MainSpace – ditt eget PrivateSpace. Du kan lagra dina viktigaste data i ditt PrivateSpace, som inte kan nås från ditt MainSpace. Du kan dessutom enkelt överföra filer (såsom video-, ljud- och bildfiler) mellan ditt PrivateSpace och MainSpace.

  Du kan använda ditt PrivateSpace-lösenord eller ditt fingeravtryck på låsskärmen för snabb och enkel åtkomst. Det finns inget annat sätt att få åtkomst till ditt PrivateSpace, så du kan vara förvissad om att dina data är säkert skyddade mot icke-auktoriserade användare.

  PrivateSpace har också en återställningsfunktion för ditt lösenord om du skulle glömma bort det. När du har öppnat ditt PrivateSpace går du till Inställningar>Säkerhet och sekretess>PrivateSpace>Lösenordsskyddoch anger ett lösenord för ditt PrivateSpace. Om du glömmer ditt lösenord kan du öppna ditt MainSpace och gå till Inställningar>Säkerhet och sekretess>PrivateSpaceoch peka på Återställ lösenord för att återställa ditt PrivateSpace-lösenord.

 • Lösenordsvalv

  Lösenordsvalvet gör att du kan spara och automatiskt ange inloggning och lösenord för appar. Appinloggning och lösenordsinformation som sparas i lösenordsvalvet krypteras och finns enbart lagrat på din enhet och laddas inte upp till molnet.

Skydda ditt HUAWEI-ID
 • Förstärk ditt HUAWEI-ID-lösenord för att göra ditt HUAWEI-ID mer säkert

  Med ditt HUAWEI-ID har du åtkomst till alla tillgängliga Huawei-tjänster.

  Du kan logga in på ditt HUAWEI-ID för åtkomst till HUAWEI Cloud, HUAWEI AppGallery, HUAWEI Videos, HUAWEI Musik och mycket annat. Vi lägger stor vikt vid säkerheten för ditt HUAWEI-ID. För att förebygga att andra knäcker ditt HUAWEI-ID-lösenord, krävs det att du skapar starka och säkra lösenord som är minst åtta tecken långa utan mellanslag och innehåller minst två av följande: bokstäver, siffror och symboler. Du kan även öka säkerheten för ditt lösenord genom att lägga till fler tecken och skiljetecken med en maxgräns på upp till 32 tecken. Om du tror att lösenordet för ditt HUAWEI-ID har äventyrats ska du omedelbart ändra det.

 • Dina data – ditt beslut

  För att bättre kontrollera din personliga information har vi lanserat nya verktyg som är specifikt avsedda för data- och sekretesshantering i Huaweis kontocenter. Med dessa verktyg kan du begära ändring av din personliga information, avaktivera ditt HUAWEI-ID, hämta en kopia av dina personuppgifter eller radera ditt HUAWEI-ID. För närvarande har verktygen använts i mer än 100 länder eller regioner runt om i världen, och ännu fler länder får ta del av dessa i framtiden.

 • Tvåfaktorsautentisering

  Tvåfaktorsautentisering ger ett extra skyddslager för ditt konto och är bästa sättet att hålla ditt HUAWEI-ID säkert.

  Med kontoskydd kan ditt HUAWEI-ID enbart nås från en betrodd enhet. När du först loggar in på ditt HUAWEI-ID på en ny enhet ska du ange både ditt lösenord och en säkerhetsverifieringskod. Genomförande av verifieringen innebär att detta är en av dig betrodd enhet. Om du exempelvis redan äger en HUAWEI M2 och nu vill logga in på ditt HUAWEI-ID på din nyinköpta HUAWEI P10. När du loggar in på ditt HUAWEI-ID på din HUAWEI P10 blir du ombedd att ange inte bara lösenordet utan även en säkerhetsverifieringskod som automatiskt visas på din HUAWEI M2. Denna autentiseringsmekanism förbättrar väsentligt säkerheten för ditt HUAWEI-ID och dina kontotjänster (såsom Cloud, AppGallery, Plånbok och GameCenter).

Hantera dina delade data
 • Kontrollera data som delas med appar

  Vissa appar som installerats från HUAWEI AppGallery kan kräva åtkomst till din lagring, kontakter, plats, kamera och andra behörigheter för att kunna fungera korrekt. När du använder en app för första gången visas förfrågningar om behörighetsåtkomst och relaterade anvisningar. När du har läst dessa anvisningar kan du välja om du vill bevilja behörigheter eller inte. När du har beviljat behörighet till en app kan du när som helst avbryta behörigheterna genom att gå till Inställningar.

 • Hantera din platsinformation

  Platstjänster fastställer din plats med GPS, Wi-Fi-surfzoner, basstationer och andra resurser. När du aktiverar platstjänster kan du få mer korrekt navigeringshjälp och lokal väderinformation utifrån din plats. Appar kan endast få tillgång till dina data med ditt samtycke. Du kan när som helst förhindra en app att få tillgång till dina platsdata.

 • Privat läge

  När du aktiverar Privat läge, slutar Webbläsare att registrera din surfhistorik, kakfiler, onlineformulär du fyller i, och annan information för att skydda din sekretess.

 • Mobilanvändning

  Mobilanvändning ger dig information om appanvändning, din skärmtid och dina sovtider, så att du kan hålla reda på hur länge din telefon användes och hur många gånger den låstes upp varje dag, samt ange en tidsgräns för att använda vissa appar och begränsa åtkomst till appar under den sovtid du ställer in. Din telefonskärm blir grå eller så begränsas din åtkomst till appar under sovtider, vilket ger dig mer tid att umgås med din familj, till motion eller vila. Din appanvändning, antal upplåsningar och scheman för skärmtidshantering sparas lokalt på din telefon och kommer inte att laddas upp till några servrar.

  Du kan ställa in skärmtid och sovtid till ditt barn, filtrera webbplatser och skapa ett lösenord för Föräldrakontroll för att förhindra att ditt barn ändrar konfigurationer eller avaktiverar Mobilanvändning. Du kan också ställa in ditt barns telefon så att den spårar hans/hennes plats. Innan du använder funktionen kommer vi att be dig om behörighet att få åtkomst till platsen, enhetsinformation och det HUAWEI-ID som använts för att logga in på ditt barns enhet. Efter att ha fått ditt tillstånd kommer dessa data att krypteras och skickas till Huaweis servrar. Du kan när som helst välja att avaktivera Skärmtidshantering för att avbryta insamlingen av ovan nämnda data.

 • Konfigurera din HUAWEI-molnlagring

  Alla data som du lagrar på HUAWEI Cloud, som foton, inspelningar, kalender, kontakter och påminnelser, krypteras under överföringen eller när de lagras på våra servrar.

  För att skydda din privata information använder sig Huawei av end-to-end-krypteringsteknik och högteknologiska lösningar som lagrar dina krypteringsnycklar och data separat för att säkerställa flera lager säkerhetsskydd. När vi använder lagringstjänsterna från noggrant utvalda tredjepartsleverantörer, krypterar vi lagrade data och röjer aldrig dekrypteringsnyckeln till leverantören. Vi lagrar endast dekrypteringsnycklar i Huaweis egna datacenter för att försäkra oss om att leverantörer aldrig får tillgång till dina data. Genom att aktivera eller avaktivera motsvarande dataalternativ kan du styra hur dina data synkroniseras mellan din enhet och HUAWEI Cloud, och hur dessa säkerhetskopieras och raderas.

 • Att fortsätta ha dina data under full kontroll är av avgörande vikt för din integritet. Huaweis Sekretessverktyg online gör att du kan ha kontroll över dina personliga data som är länkade till ditt HUAWEI-ID, begära en kopia på dina personliga data och enkelt ändra på och ta bort din kontoinformation. Med det här verktyget kan du använda en mängd Huawei mobile services medan du har full kontroll över dina data.

Tjänsterna och särskilda funktioner för tjänsterna varierar beroende på land och region. Hänvisa till de faktiska tjänsterna och apparna på din enhet.

Du lämnar nu consumer.huawei.com/se
När du klickar på denna länk, kommer du att lämna denna hemsida och landa på en tredjeparts-sida. Huawei ansvarar inte och har inte heller kontroll över tredejparts-sidor.
Återvänd Fortsätt