More Information

Huawei har en global företags hållbarhetsstrategi, liksom en dedikerad konsument hållbarhetskommitté. Detta tvärfunktionella team tar med sig representanter från tillverknings-, personal-, juridiska, kommunikations- och andra affärsavdelningar. Det är ordförande av VD för Huawei Consumer Business Group. Gruppen fastställer långa, medellång och kortsiktiga mål och planer. För mer information om Huawei hållbarhetsprogram, klicka på länken. link.

Cookie inställning