Supplier Sustainability

Människor är värdekällan på Huawei. Deras hälsa, säkerhet och välbefinnande är av yttersta vikt för oss - inte bara de människor som arbetar på Huawei, utan som arbetar med oss ​​över hela leveranskedjan. Vi följer en strikt uppsättning standarder för leverantörer, med indikatorer för arbetskraft, hälsa, säkerhet, arbetsmiljö och affärsetik, för att aktivt utvärdera deras efterlevnad och hantera vår relation därefter.

Politik och uttalande

Läs mer om Huawei leverantörs CSR-hanteringsstandarder och krav.
Supplier CSR Code of Conduct image
Leverantör CSR uppförandekod
lära sig mer
Preventing Modern Slavery image
Förhindra modern slaveri
lära sig mer
Statement on Conflict Mineral image
Uttalande om konfliktmineral
lära sig mer
Statement on Responsible Cobalt image
Uttalande om ansvarsfull kobolt
lära sig mer
Cookie inställning