Privacy Policy

Pre lepší zážitok z používania prosím prepnite do najnovšej verzie Internet Explorer alebo použite iný prehliadač.
PRÁVNE INFORMÁCIE
Vyhlásenie spoločnosti Huawei o ochrane osobných údajov spotrebiteľov

Vyhlásenie spoločnosti Huawei o ochrane osobných údajov spotrebiteľov bolo aktualizované dňa
27. marca 2020

Spoločnosť Huawei Device Co., Ltd. a jej pridružené spoločnosti na celom svete (spoločne označované ako „Huawei“, „my“, „nás“ a „naše“) rešpektujú vaše súkromie. Preto sme vytvorili vyhlásenie o ochrane osobných údajov (ďalej v texte označované ako „toto vyhlásenie“), ktoré sa týka spôsobu zhromažďovania, používania, uverejňovania, ochrany, ukladania a prenosu vašich osobných údajov. Prečítajte si a porozumejte nášmu vyhláseniu o ochrane osobných údajov a dajte nám vedieť, ak máte akékoľvek otázky.

Osobné údaje sú akékoľvek elektronické alebo iné informácie, ktoré sa samostatne alebo spoločne s inými informáciami, môžu použiť na identifikáciu alebo umožnenie identifikácie fyzickej osoby. Toto vyhlásenie vysvetľuje, ako spoločnosť Huawei spracováva vaše osobné údaje, ale nezahŕňa všetky scenáre spracovania, pretože vás informujeme v konkrétnej činnosti spracovania. Pred použitím konkrétneho produktu alebo služby preto odporúčame, aby ste si prečítali oznámenie o ochrane osobných údajov alebo dodatočné vyhlásenie vydané spoločnosťou Huawei pre daný produkt alebo službu, aby ste porozumeli tomu, ako spoločnosť Huawei spracúva vaše osobné údaje, ako si môžete uplatniť práva dotknutej osoby a ako môžete kontaktovať prevádzkovateľa údajov.

Toto vyhlásenie sa vzťahuje len na produkty spoločnosti Huawei na osobné a domáce použitie vrátane klasických telefónov, smartfónov, notebookov, tabletov, nositeľných zariadení, mobilných širokopásmových zariadení, inteligentných domácich spotrebičov, príslušenstva, počítačových aplikácií, mobilných služieb, softvéru, nástrojov, webových lokalít a služieb, ktoré zobrazujú alebo uvádzajú toto vyhlásenie.

I. Ako spoločnosť Huawei zhromažďuje a používa vaše osobné údaje

A. Osobné údaje zhromažďované spoločnosťou Huawei

Pred použitím produktov alebo služieb spoločnosti Huawei možno budete musieť poskytnúť osobné údaje. Nemusíte poskytnúť osobné údaje spoločnosti Huawei, ale v niektorých prípadoch neposkytnutie určitých osobných údajov spôsobí, že vám nebude možné poskytnúť niektoré súvisiace produkty alebo služby.

Spoločnosť Huawei bude zhromažďovať a používať vaše osobné údaje na účely uvedené v tomto vyhlásení. Niektoré príklady osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať:

1. Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Huawei

Ak chcete využívať určité funkcie alebo služby, musíte si zaregistrovať Huawei ID. Ak si zaregistrujete Huawei ID alebo sa pomocou Huawei ID prihlásite za účelom online nákupu, prevzatia softvéru alebo nákupu služieb, požiadame vás o poskytnutie príslušných osobných údajov, ako napríklad vášho mena, e-mailovej adresy, čísla mobilného telefónu, informácií o objednávke, dodacej adrese a režime platby.

Spoločnosť Huawei vám môže poskytnúť služby ukladania údajov v cloude, kde si môžete synchronizovať a zálohovať niektoré súbory, obrázky a údaje.

Niektoré produkty spoločnosti Huawei vám umožňujú komunikovať a zdieľať informácie s ostatnými. Keď používate produkt spoločnosti Huawei na zdieľanie vecí s rodinou a priateľmi, možno budete musieť vytvoriť Huawei ID obsahujúce určité informácie, ktoré sa zverenia, a to vrátane prezývky a avatara. Spoločnosť Huawei môže zhromažďovať informácie týkajúce sa týchto osôb, ako napríklad ich mená, e-mailové adresy a telefónne čísla. Spoločnosť Huawei prijme vhodné a nevyhnutné opatrenia na zaistenie zabezpečenia poskytnutých informácií. Musíte zabezpečiť, aby ľudia, ktorých informácie poskytujete, súhlasili s tým, že poskytnete ich informácie spoločnosti Huawei.

Aby sme splnili požiadavky niektorých jurisdikcií na overovanie účtov v reálnom čase, prevenciu závislosti od elektronických hier alebo platby prostredníctvom internetu, spoločnosť Huawei vás môže požiadať o poskytnutie dokladu totožnosti vydaného vládou alebo príslušných informácií súvisiacich s kartou, ktoré vás môžu identifikovať.

2. Informácie, ktoré spoločnosť Huawei zhromažďuje pri používaní služieb

Spoločnosť Huawei bude zhromažďovať údaje o vašom zariadení a o tom, ako vy a vaše zariadenie vymieňate informácie s produktami a službami spoločnosti Huawei. Tento typ informácií zahŕňa:

(1) Informácie o zariadení a aplikácii, ako napríklad názov zariadenia, identifikačný kód zariadenia (IMEI, ESN, MEID a SN), čas aktivácie zariadenia, model hardvéru, verzia OS, identifikačný kód softvéru a nastavenia zariadenia a aplikácie (ako napríklad región, jazyk, časové pásmo a veľkosť písma).

(2) Informácie o mobilnej sieti, ako ID poskytovateľa verejnej pozemnej mobilnej siete (PLMN) a adresa internetového protokolu (IP).

(3) Informácie denníka. Keď používate služby Huawei alebo si prezeráte obsah poskytovaný spoločnosťou Huawei, spoločnosť Huawei automaticky zhromažďuje a zaznamenáva určité informácie, ako napríklad čas prístupu, počet prístupov, adresu IP a informácie o incidentoch (ako sú chyby, zlyhania, reštarty a inovácie).

(4) Informácie o polohe. Keď pristupujete k niektorým službám založeným na polohe (keď napríklad vyhľadávate, používate navigačný softvér alebo si prezeráte počasie v konkrétnej lokalite), spoločnosť Huawei bude zhromažďovať, používať a spracovávať približnú alebo presnú polohu vášho zariadenia. Informácie o polohe sa môžu získať na základe GPS, Wi-Fi a ID siete poskytovateľa služby. Požiadame vás o výber aplikácií, pre ktoré chcete zapnúť služby určovania polohy. V ponuke nastavení zariadenia môžete vypnúť povolenia konkrétnych služieb súvisiace s polohu, aby odmietali zdieľanie informácií o vašej polohe.

(5) Informácie, ktoré ukladáte na servery spoločnosti Huawei. Napríklad informácie, ktoré nahráte do cloudu, budú uložené na serveroch Huawei pre rýchly prístup a zdieľanie medzi zariadeniami. Nebudeme prezerať informácie, ktoré uložíte na servery spoločnosti Huawei.

3. Informácie zo zdrojov tretích strán

Spoločnosť Huawei môže zhromažďovať informácie o vašej osobe z verejných a komerčných zdrojov v rozsahu povolenom zákonom. Spoločnosť Huawei môže tiež získavať určité informácie zo služieb sociálnych sietí tretích strán, ako napríklad čas, keď použijete účet sociálnej siete na prihlásenie na webovú lokalitu Huawei.

4. Zhromažďovanie a používanie osobne neidentifikovateľných údajov

Osobne neidentifikovateľné údaje sa týkajú údajov, ktoré sa nedajú použiť na identifikáciu jednotlivca. Medzi príklady osobne neidentifikovateľných údajov patria štatistiky o návštevách webových lokalít, prevzatiach aplikácií a objeme predaja produktov. Spoločnosť Huawei bude zhromažďovať štatistické informácie, aby porozumela tomu, ako používatelia používajú naše produkty a služby. Týmto spôsobom môžeme zlepšiť naše služby tak, aby lepšie vyhovovali vašim požiadavkám.

Vaše osobné údaje a osobne neidentifikovateľné údaje uchovávame samostatne a používame ich nezávisle od seba. Môže dôjsť k situáciám, keď spoločnosť Huawei zhromažďuje, používa, zverejňuje a prenáša osobne neidentifikovateľné údaje na iné účely podľa vlastného uváženia.

B. Ako spoločnosť Huawei používa vaše osobné údaje

Spoločnosť Huawei môže použiť vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

(1) Registráciu a aktiváciu produktov spoločnosti Huawei na osobné a domáce použitie, ktoré ste si zakúpili.

(2) Registráciu Huawei ID, aby ste si mohli vychutnať širokú škálu funkcií a mobilných služieb.

(3) Dodanie, aktiváciu alebo overenie požadovaných produktov a služieb alebo vykonanie zmien a poskytnutie technickej podpory a popredajných služieb pre vyššie uvedené produkty a služby na základe vašich požiadaviek.

(4) Odoslanie oznámení o aktualizácii OS alebo aplikácie a inštalácii.

(5) Poskytnutie personalizovanej používateľskej skúsenosti a obsahu.

(6) Posielanie informácií o produktoch alebo službách, ktoré by vás mohli zaujímať, pozývanie na účasť na propagačných aktivitách spoločnosti Huawei a prieskumoch trhu alebo posielanie marketingových informácií. Ak si neželáte dostávať takéto informácie, kedykoľvek môžete zrušiť ich odber.

(7) Vykonávanie interného auditu, analýzy a prieskumu dát, analýzy efektivity obchodných operácií a meranie podielu na trhu a zlepšovanie produktov a služieb spoločnosti Huawei.

(8) Synchronizáciu, zdieľanie a ukladanie údajov, ktoré ste nahrali alebo prevzali a tiež údajov potrebných na nahratie a prevzatie.

(9) Vylepšenie programov na ochranu pred stratou údajov a programov proti podvodom.

(10) Proces podľa zákonov a nariadení, napr. daň, žiadosti úradov.

(11) Ďalšie účely v rámci určitých služieb alebo s vaším súhlasom.

II. Ako spoločnosť Huawei používa súbory cookie a podobné technológie

Súbor cookie je jednoduchý textový súbor, ktorý sa uloží do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou webového servera. Len server, ktorý vytvoril súbor cookie, bude schopný získať alebo prečítať obsah tohto súboru cookie. Súbory cookie sú jedinečné pre používaný prehliadač alebo mobilnú aplikáciu. Text súboru cookie často pozostáva z identifikátorov, názvov lokalít a určitých číslic a znakov. Ďalšie podrobnosti nájdete v zásadách používania súborov cookies na našom oficiálnom webe.

III. Ako spoločnosť Huawei zdieľa vaše osobné údaje

Nezdieľame osobné údaje s inými spoločnosťami, organizáciami a jednotlivcami, pokiaľ nenastane jedna z nasledujúcich situácií:

(1) Zdieľanie so súhlasom: Po získaní vášho súhlasu bude spoločnosť Huawei zdieľať informácie, ktoré ste schválili, s určenými tretími stranami alebo kategóriami tretích strán.

(2) Zdieľanie na základe zákonov a nariadení: Spoločnosť Huawei môže zdieľať vaše informácie v prípade, ak to vyžadujú zákony a nariadenia na riešenie právnych sporov alebo v prípade, ak to vyžadujú správe alebo súdne orgány podľa zákona.

(3) Zdieľanie s pobočkami spoločnosti Huawei: Vaše informácie sa môžu medzi jednotlivými pobočkami spoločnosti Huawei zdieľať len na výslovne stanovené a legitímne účely. Zdieľanie je obmedzené len na informácie požadované službami. Napríklad overíme globálnu jedinečnosť účtov predtým, než umožníme ich registráciu.

(4) Zdieľanie s obchodnými partnermi: Niektoré produkty a/alebo služby vám poskytnú priamo naši partneri. Spoločnosť Huawei môže s nimi zdieľať vaše informácie. Partneri môžu použiť vaše informácie na poskytnutie produktov a/alebo služieb, ktoré ste požadovali (napr. produkty predávané predajcom tretej strany prostredníctvom platformy elektronického obchodu spoločnosti Huawei, videoobsah poskytovaný inými spoločnosťami prostredníctvom aplikácií spoločnosti Huawei), na predpovedanie vašich záujmov a môžu vám poskytovať reklamy, propagačné a iné materiály.

(5) Zdieľanie s poskytovateľmi služieb: Spoločnosť Huawei môže tiež zverejniť vaše informácie spoločnostiam, ktoré nám poskytujú služby, alebo ich poskytujú v našom mene. Medzi príklady týchto poskytovateľov služieb patria spoločnosti, ktoré poskytujú služby zákazníckej linky, odosielajú e-maily alebo poskytujú technickú podporu v mene spoločnosti Huawei. Poskytovatelia služieb môžu používať vaše informácie len na účely poskytovania služieb vašej osobe v mene spoločnosti Huawei.

(6) Spoločnosť Huawei bude zdieľať vaše informácie, ak na to existuje primeraná požiadavka, ako napríklad splnenie požiadaviek platného zákona, nariadenia, súdneho konania alebo orgánu presadzovania práva.

V scenároch 3 až 6 spoločnosť Huawei zabezpečí zákonnosť tohto zdieľania a podpísanie prísnych dohôd o mlčanlivosti (NDA) a/alebo doložiek o spracovaní údajov so spoločnosťami, organizáciami a jednotlivcami, s ktorými sa osobné údaje zdieľajú, a pri spracovaní osobných údajov bude vyžadovať súlad s týmto vyhlásením a podniknutie príslušných opatrení na zachovanie dôvernosti a bezpečnosti.

IV. Ako spoločnosť Huawei chráni vaše osobné údaje

Zabezpečenie vašich osobných údajov je pre spoločnosť Huawei veľmi dôležité. Spoločnosť Huawei prijala štandardné priemyselné postupy na ochranu osobných údajov a zabránenie neoprávnenému prístupu, zverejneniu, použitiu, úprave, poškodeniu alebo strate osobných údajov. Za týmto účelom spoločnosť Huawei prijala nasledujúce opatrenia:

(1) Podnikáme primerané a uskutočniteľné opatrenia, aby sme zabezpečili, že sa osobné údaje zhromažďujú v minimálnom množstve a sú relevantné z hľadiska toho, čo je potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré sú spracovávané. Vaše osobné údaje uchovávame nie dlhšie ako je nevyhnutné na účely uvedené v tomto vyhlásení a oznámení o ochrane osobných údajov konkrétneho produktu alebo služby, pokiaľ predĺženie lehoty na uchovávanie nevyžaduje alebo nepovoľuje zákon.

(2) Na zabezpečenie dôvernosti údajov v prenose používame celý rad technológií, ako napríklad kryptografické technológie. Implementujeme dôveryhodné ochranné mechanizmy na ochranu údajov a serverov na uloženie údajov pre útokmi.

(3) Zavádzame mechanizmy na kontrolu prístupu, aby sme zabezpečili, že prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnení pracovníci. Okrem toho regulujeme počet oprávnených pracovníkov a implementujeme hierarchické riadenie ich povolení založené na požiadavkách služby a personálnych úrovniach.

(4) Striktne si vyberáme obchodných partnerov a poskytovateľov služieb a začleňujeme požiadavky na ochranu osobných údajov do obchodných zmlúv, auditov a hodnotiacich aktivít.

(5) Zabezpečujeme školenia, testy a propagačné aktivity zamerané na zabezpečenie a ochranu osobných údajov, ktoré zvyšujú povedomie zamestnancov o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť Huawei sa zaviazala chrániť vaše osobné údaje. Žiadne bezpečnostné opatrenie nie je dokonalé a žiadny produkt, služba, webová lokalita, prenos údajov, výpočtový systém alebo sieťové pripojenie nie je úplne zabezpečené.

Aby sme sa vysporiadali s možnými rizikami, ako je napríklad únik, poškodenie a strata osobných údajov, spoločnosť Huawei vyvinula niekoľko mechanizmov a kontrolných opatrení, jasne definovala hodnotiace štandardy bezpečnostných incidentov a zraniteľných miest, zodpovedajúce procesné postupy a vytvorila špecializovanú lokalitu Bezpečnostné poradenstvo a bezpečnostné oznámenie. Spoločnosť Huawei zriadila špecializovaný tím reakcie na núdzové situácie s cieľom implementovať plánovanie zabezpečenia, zníženie strát, analýzu, lokalizáciu, nápravné opatrenia a vykonávať sledovanie spolu s príslušnými oddeleniami na základe nariadení a požiadaviek na riešenie incidentov v oblasti bezpečnosti.

Ak sa vyskytne akýkoľvek incident týkajúci sa osobných údajov, spoločnosť Huawei vám podľa príslušných právnych a regulačných požiadaviek oznámi základné informácie o incidente v oblasti zabezpečenia a jeho možnom vplyve, opatreniach, ktoré spoločnosť Huawei podnikla alebo podnikne, návrhoch na aktívnu obranu a zmiernenie rizika a o nápravných opatreniach. Upozornenie môže mať formu e-mailu, textovej správy, upozornenia typu push atď. Ak je náročné oboznamovať dotknuté osoby jednotlivo, podnikneme vhodné a účinné opatrenia na vydanie bezpečnostného oznámenia. Okrem toho budeme tiež informovať o stave riešenia incidentov v oblasti zabezpečenia osobných údajov, ako to vyžadujú orgány dohľadu.

V. Ako môžete spravovať svoje osobné údaje

A. Prístup, oprava, odstránenie, prenosnosť údajov, obmedzenie spracovania, námietka voči spracovaniu.

Legislatíva v niektorých krajinách a regiónoch, do ktorých spoločnosť Huawei poskytuje produkty alebo služby alebo z ktorých spoločnosť Huawei spracováva osobné údaje, stanovuje, že dotknuté osoby majú práva na požiadavky (ďalej označované ako „žiadosti“) v súvislosti s prístupom, opravou, odstránením alebo vymazaním, prenosom, obmedzením a namietaním voči spracovaniu súvisiacich osobných údajov, ktoré uchováva spoločnosť Huawei. Okrem toho budete mať právo na prenos údajov.

1. Režimy a kanály žiadostí

Žiadosti dotknutých osôb sa musia predložiť v súlade so špecializovanými kanálmi na ochranu osobných údajov spoločnosti Huawei. Žiadosti sú platné aj v prípade, ak žiadateľ neuviedol zákony, na ktorých sú žiadosti založené.

Dotknuté osoby môžu predložiť svoje žiadosti prostredníctvom oficiálnej webovej lokality Huawei BG, aplikácie HiCare alebo aplikácie Huawei ID. Ak dotknutá osoba preloží žiadosť prostredníctvom zákazníckej linky, e-mailu, online služieb zákazníkom, servisného centra alebo iného kanála, dáme dotknutej osobe pokyn, aby žiadosť predložila oficiálne prostredníctvom jedného z vyššie uvedených kanálov, aby sa uľahčila komunikácia a spätná väzba o postupe a výsledkoch. Špecializované kanály žiadostí pre dotknuté osoby sú určené na ochranu zákonných záujmov dotknutých osôb, zabezpečenie bežnej prevádzky spoločnosti Huawei a na to, aby nedošlo k zneužitiu alebo podvodnému použitiu práva na požiadavku.

2. Platnosť žiadostí

Väčšina zákonov vyžaduje, aby dotknuté osoby pri podávaní žiadosti spĺňali špecifické požiadavky. Toto vyhlásenie vyžaduje, aby dotknuté osoby:

(1) Odoslali žiadosti prostredníctvom špecializovaných kanálov na žiadosti poskytnutých spoločnosťou Huawei (konkrétne oficiálna webová lokalita Huawei Consumer BG, aplikácia HiCare, a aplikácia Huawei ID).

(2) Poskytli spoločnosti Huawei dostatok informácií na overenie svojej totožnosti (aby sa zabezpečilo, že osoby, ktoré predkladajú žiadosť, sú dotknuté osoby alebo osoby autorizované dotknutými osobami).

(3) Zabezpečili, aby ich žiadosti boli konkrétne a uskutočniteľné.

Právne predpisy a nariadenia stanovujú určité situácie, v ktorých spoločnosť Huawei nemusí v plnom rozsahu alebo vôbec vyhovieť žiadosti.

B. Odvolanie súhlasu

Môžete zmeniť autorizovaný rozsah zberu osobných údajov alebo odvolať svoj súhlas bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť činností spracovania založených na súhlase a pred takýmto odvolaním súhlasu.

Vaše práva sa môžu vykonať odstránením informácií, vypnutím súvisiacich funkcií alebo nastavením možností ochrany osobných údajov produktu Huawei. Spoločnosť Huawei zverejní metódy odvolania súhlasu pre konkrétne produkty a služby v oznámení o ochrane osobných údajov alebo dodatočnom vyhlásení o týchto produktoch a službách, alebo na požiadanie podľa vyššie uvedenej časti A.

C. Zrušenie registrácie Huawei ID

Môžete zrušiť registráciu svojho účtu v produktoch súvisiacich s Huawei ID. Po zrušení registrácie vášho účtu prestaneme poskytovať produkty a služby a odstránime vaše osobné údaje, pokiaľ zákon nestanovuje inak. Po zrušení registrácie sa váš účet nedá obnoviť. Ak chcete znova používať súvisiace produkty alebo služby spoločnosti Huawei, musíte si zaregistrovať nový Huawei ID. Žiadosť o zrušenie registrácie a dokončenie procesu môžete vykonať v ponuke nastavení po prihlásení do svojho Huawei ID na príslušných zariadeniach, v príslušných aplikáciách alebo na oficiálnej webovej stránke.

VI. Ako spoločnosť Huawei chráni osobné údaje detí

Produkty spoločnosti Huawei na osobné a domáce použitie sú určené pre dospelých. Ak produkty a služby spoločnosti Huawei používajú deti, plne si uvedomujeme dôležitosť podniknutia ďalších preventívnych opatrení na ochranu osobných údajov a zabezpečenie. Spoločnosť Huawei určuje, či sú dotknuté osoby deťmi na základe veku dospelosti definovanom zákonmi jednotlivých krajín a regiónov.

Keď sa na základe súhlasu nositeľov rodičovských práv zhromažďujú osobné údaje detí, informácie použijeme alebo uverejníme len v súlade so zákonom, výslovným súhlasom nositeľov rodičovských práv alebo na ochranu dieťaťa. Nositelia rodičovských práv, ktorí potrebujú prístup, úpravu alebo odstránenie osobných údajov svojich detí a osôb v opatrovníctve, nás môžu kontaktovať prostredníctvom kanálov uvedených v časti „IV. Ako spoločnosť Huawei chráni vaše osobné údaje“.

Ak spoločnosť Huawei náhodou zhromaždí osobné údaje detí bez získania súhlasu preukázateľných nositeľov rodičovských práv, odstráni tieto informácie čo najskôr po zistení tejto skutočnosti.

VII. Prepojenia na webové lokality, produkty a služby tretích strán

Webové stránky, aplikačný softvér, produkty a služby spoločnosti Huawei môžu obsahovať prepojenia na webové lokality, produkty a služby tretích strán. Produkty a služby spoločnosti Huawei môžu tiež používať alebo poskytovať produkty alebo služby tretích strán, ako napríklad aplikácie tretích strán vydané v obchode s aplikáciami HiApp spoločnosti Huawei.

Všetky prepojenia na webové lokality, produkty a služby tretích strán sa uvádzajú len na účel informovania používateľa. Svoju interakciu s takýmito prepojeniami musíte stanoviť podľa vlastného uváženia. Pred odoslaním osobných údajov tretím stranám si prečítajte tieto zásady ochrany osobných údajov tretích strán.

VIII. Medzinárodné prenosy vašich osobných údajov

Naše produkty a služby sa dodávajú pomocou zdrojov a serverov umiestnených na rôznych miestach. Aby sme mohli ponúkať naše produkty a služby, možno budeme musieť previesť vaše osobné údaje do niekoľkých krajín. Oprávnení pracovníci spoločnosti Huawei a tretie strany konajúce v našom mene môžu získať prístup, používať a spracovávať osobné údaje zhromaždené o vašej osobe v krajine/regióne, ktorý sa líši od krajiny/regiónu, kde ste zadali osobné údaje, a ktorý môže mať menej prísne zákony na ochranu osobných údajov. Pri prenose vašich osobných údajov do iných krajín/regiónov budeme dané osobné údaje chrániť tak, ako je to opísané v tomto vyhlásení alebo tak, ako sa vám to oznámi v čase zhromažďovania údajov (napr. prostredníctvom oznámenia o ochrane osobných údajov alebo v dodatočnom vyhlásení o konkrétnom produkte alebo službe).

Spoločnosť Huawei implementovala globálne postupy na ochranu osobných údajov chránených podľa rôznych zákonov na ochranu údajov. Spoločnosť Huawei prevádza osobné údaje medzi krajinami, v ktorých pôsobíme, v súlade so štandardami a podmienkami príslušných zákonov na ochranu osobných údajov vrátane štandardov a podmienok súvisiacich so zabezpečením a spracovaním.

V súvislosti s osobnými údajmi prichádzajúcich z EÚ alebo Švajčiarska dodržiavame platné právne požiadavky, ktoré poskytujú primerané ochrany prenosu osobných údajov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) alebo Švajčiarska. Na vykonanie cezhraničného prevodu vašich osobných údajov používame rôzne právne mechanizmy, ako napríklad štandardné zmluvné doložky alebo implementujeme bezpečnostné opatrenia, ako je anonymizácia údajov pred cezhraničným prenosom údajov.

IX. Medzinárodní používatelia / používatelia z Hongkongu, Macaa a Taiwanu, Čína

Ak používate služby Huawei Mobile services v krajine alebo regióne uvedenom v Časti 2 Prílohy A, prevádzkovateľom údajov je spoločnosť Aspiegel Limited zaregistrovaná v Írsku. Ak používate služby Huawei Mobile services v krajine alebo regióne uvedenom v Časti 3 Prílohy A, prevádzkovateľom údajov je spoločnosť Huawei Service (Hong Kong) Co. Limited. Bližšie informácie nájdete v miestnom vyhlásení o ochrane osobných údajov pre služby HMS.

Online obchody spoločnosti Huawei v každej jurisdikcii mimo kontinentálnej Číny majú svoj vlastný právny subjekt, ktorý je zodpovedný za osobné údaje zhromaždené v rámci jeho jurisdikcie. Bližšie informácie o prevádzkovateľovi údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov v miestnom online obchode.

X. Aktualizácie tohto vyhlásenia

Spoločnosť Huawei si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať toto vyhlásenie.

Ak sa toto vyhlásenie z času na čas reviduje, spoločnosť Huawei vydá oznámenie o zmene prostredníctvom rôznych kanálov, ako napríklad uverejnenie najnovšej verzie na našej oficiálnej webovej lokalite http://consumer.huawei.com.

„Významné zmeny“ v tomto vyhlásení zahŕňajú okrem iného:

(1) Významné zmeny našich spôsobov poskytovania služieb, ako napríklad účelov spracovania osobných údajov, typov spracovávaných osobných údajov a spôsobov použitia osobných údajov

(2) Významné zmeny v našej vlastníckej štruktúre, organizačnej štruktúre atď., napríklad zmeny vlastníctva spôsobené úpravou podnikania, bankrotom alebo akvizíciou

(3) Zmeny v hlavných cieľoch zdieľania, prenosu alebo zverejňovania osobných údajov

(4) Významné zmeny vo vašich právach týkajúcich sa spracovania osobných údajov a spôsobov, akými tieto práva môžete využívať

(5) Zmeny v oddeleniach spoločnosti Huawei, kontaktoch a kanáloch na sťažnosti zodpovedných za zabezpečenie spracovania osobných údajov

(6) Významné riziká identifikované v správach o hodnotení vplyvu na zabezpečenie osobných údajov

XI. Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo návrhy, obráťte sa na nás prostredníctvom lokality kontaktuje nás alebo ich odošlite niektorej z našich globálnych pobočiek. Kompletný zoznam pobočiek spoločnosti Huawei nájdete na stránke globálne pobočky.

Ak si chcete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov alebo máte akékoľvek sporné záležitosti, v súvislosti s ktorými chcete podať sťažnosť u nášho referenta na ochranu osobných údajov (DPO), prípadne sa chcete poradiť s DPO v súvislosti so všeobecnou ochranou údajov, navštívte náš portál práv dotknutých osôb.

Poznámka: Lokálne verzie vyhlásenia spoločnosti Huawei o ochrane osobných údajov spotrebiteľov sa môžu od tejto verzie líšiť z dôvodu rozdielov v miestnych zákonoch a jazykoch. V prípade akýchkoľvek konfliktov majú prednosť lokálne verzie.

Copyright ©2020 Huawei Device Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.

Príloha A – Zoznam krajín/regiónov

Spoločnosť Huawei si vyhradzuje právo na občasnú aktualizáciu tohto zoznamu.

Č. Krajiny/regióny
Časť 1 Pevninská Čína
Časť 2 Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Severné Macedónsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Holandsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Čierna hora, Albánsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Vatikán, Malta, Moldavsko, Izrael, Holandské Antily, Andorra, Monako, San Maríno, Faerské ostrovy, Gibraltár, Grónsko, Guernsey, Ostrov Man, Jersey, Sint Maarten, Saint Martin, Saint Pierre a Miquelon (Francúzsko), Karibské Holandsko, Alandy, Japonsko, Južná Kórea, Turecko, Austrália, Nový Zéland, Kanada, Svätý Vincent a Grenadíny, Ukrajina
Časť 3 Hongkong (Čína), Macao (Čína), Malajzia, Vietnam, India, Bangladéš, Kambodža, Laos, Mjanmarsko, Nepál, Papua Nová Guinea, Filipíny, Singapur, Srí Lanka, Taiwan (Čína), Thajsko, Fidži, Samoa, Tonga, Vanuatu, Indonézia, Šalamúnove ostrovy, Brunej, Maldivy, Bhután, Vianočný ostrov, Kokosové (Keelingove) ostrovy, Cookove ostrovy, Francúzska Polynézia, Guam, Východný Timor, Kiribati, Marshallove ostrovy, Mikronézia, Nauru, Nová Kaledónia, Niue, Norfolk (ostrov), Severné Mariány, Palau, Pitcairnove ostrovy, Tokelau, Tuvalu, Wallis a Futuna, Americká Samoa, Bolívia, Kolumbia, Kostarika, Dominikánska republika, Ekvádor, Salvádor, Guatemala, Honduras, Jamajka, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Uruguaj, Venezuela, Čile, Portoriko, Aruba, Bahamy, Barbados, Britské panenské ostrovy, Francúzska Guyana, Grenada, Haiti, Svätá Lucia, Surinam, Trinidad a Tobago, Belize, Antigua a Barbuda, Bermudy, Anguilla, Guyana, Martinik, Svätý Krištof a Nevis, Turks a Caicos, Kajmanie ostrovy, Dominika, Guadeloupe, Montserrat, Svätý Bartolomej, Falklandy, Panenské ostrovy (USA), Alžírsko, Bahrajn, Kamerun, Čad, Pobrežie Slonoviny, Egypt, Irak, Jordánsko, Kuvajt, Mali, Omán, Pakistan, Katar, Saudská Arábia, Senegal, Spojené arabské emiráty, Jemen, Kongo, Benin, Burkina Faso, Rovníková Guinea, Etiópia, Gabon, Libanon, Líbya, Mauritánia, Maroko, Južný Sudán, Togo, Afganistan, Stredoafrická republika, Kapverdy, Konžská demokratická republika, Džibutsko, Eritrea, Gambia, Guinea-Bissau, Niger, Guinea, Palestína, Svätá Helena, Ceuta a Melilla, Kanárske ostrovy, Angola, Botswana, Komory, Ghana, Keňa, Libéria, Lesotho, Mayotte, Madagaskar, Malawi, Maurícius, Mozambik, Nigéria, Namíbia, Réunion, Sierra Leone, Somálsko, Eswatini, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Seychely, Juhoafrická republika, Tanzánia, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Burundi, Rwanda, Bielorusko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Mongolsko, Kazachstan, Turkménsko, Uzbekistan, Kirgizsko, Tadžikistan, Rusko, Brazília, Argentína