Privacy Policy

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI HUAWEI

Posledná aktualizácia: Február 2018

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov alebo návrhov sa na nás obráťte prostredníctvom e-mailu na adrese consumer_privacy@huawei.com

Vážení používatelia, Spoločnosť HUAWEI Device Co., Ltd. aj s jej pobočkami po celom svete („HUAWEI“ alebo „My/Náš/Nás“) chápe, aká dôležitá je pre vás ochrana osobných údajov a plne sa zaväzujeme k ich ochrane. Neposkytujte spoločnosti HUAWEI žiadne osobné či súkromné údaje skôr, ako si dôkladne prečítate, porozumiete a príjmete tieto Zásady ochrany osobných údajov („tieto Zásady“). Tieto zásady sme vytvorili pre to, aby sme vám pomohli pochopiť: 1. Ako HUAWEI používa vaše osobné údaje 2. Ako HUAWEI používa súbory cookie a podobné technológie 3. Ako HUAWEI poskytuje vaše osobné údaje 4. Ako získate prístup k vašim osobným údajom, ako ich môžete upravovať a meniť 5. Ako HUAWEI chráni vaše osobné údaje 6. Ako HUAWEI narába s osobnými údajmi detí 7. Poskytovatelia tretích strán a ich služby 8. Ako sa vykonáva medzinárodný prenos vašich osobných údajov 9. Ako sa aktualizujú tieto zásady 10. Medzinárodní používatelia 11. Ako kontaktovať HUAWEI Upozorňujeme, že tieto zásady sa vzťahujú výlučne na spotrebiteľské elektronické produkty spoločnosti HUAWEI, napr. telefóny strednej triedy, smartfóny, tablety, domáce zariadenia, dátové karty, počítačové aplikácie, nástroje, softvér, webové stránky a služby, ktoré zobrazujú alebo sa spájajú s týmito zásadami. Tieto zásady opisujú spôsob, akým HUAWEI narába s osobnými údajmi a akým sa HUAWEI zaväzuje k ochrane vašich osobných údajov. Akékoľvek zásady však nemusia byť dostatočne obsiahle a nemusia zahŕňať všetky procesy spracovania údajov. Z tohto dôvodu vám HUAWEI ako dodatok k týmto zásadám poskytne dodatočné informácie, špecifické pre daný produkt alebo službu, obsahujúce informácie o ďalších účeloch zhromažďovania údajov. Odporúčame vám, aby ste si prečítali tieto zásady aj doplnky, ktoré vám poskytnú informácie pre lepšie porozumenie našich zásad ochrany osobných údajov týkajúcich sa konkrétneho produktu alebo služby. 1. Ako HUAWEI používa vaše osobné údaje Osobné údaje predstavujú informácie na individuálnu identifikáciu osôb alebo identifikáciu osôb v spojení s ďalšími informáciami, ktoré sa zhromažďujú za účelom využívania našich produktov alebo služieb, ako sú meno, dátum narodenia, adresa, identifikačné číslo, telefónne číslo, číslo účtu, fotografia a čas a miesto použitia vyššie uvedených produktov alebo služieb. Spoločnosť HUAWEI zhromažďuje a používa vaše osobné údaje výlučne na účely uvedené v týchto zásadách. Príklady typu osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať a spôsob ich prípadného použitia: 1.1 Aký druh osobných údajov zhromažďuje spoločnosť HUAWEI Môžeme od vás zhromažďovať rôzne osobné údaje, napr. vaše meno, profilový obrázok, telefónne číslo, e-mailovú adresu, vek a podrobnosti o polohe. Nižšie sú uvedené niektoré príklady typu osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať. (a) Informácie, ktoré poskytujete priamo – množstvo našich služieb umožňuje vytváranie kont alebo profilov. Môžeme vás požiadať o poskytnutie potrebných informácií o konte, ako sú vaša e-mailová adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo, informácie o produkte, čas kúpy a spôsob platby. Ak na zdieľanie obsahu s priateľmi používate služby spoločnosti HUAWEI, môžeme byť potrebné, aby ste nám poskytli kontaktné informácie vašich priateľov, t.j. meno, profilový obrázok, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Niektoré naše služby umožňujú komunikáciu a zdieľanie informácií s ostatnými ľuďmi. Táto komunikácia a zdieľané informácie budú spracované bezpečne a zabezpečeným spôsobom. V prípade akýchkoľvek chýb zariadenia alebo aplikácie môžete odoslať informácie o tejto chybe spoločnosti HUAWEI. (b) Informácie o používaní našich služieb – môžeme zhromažďovať systémové údaje a údaje o aplikácii zo zariadení, vrátane názvu zariadenia, verzie systému a aplikácie, regionálnych a jazykových nastavení, verzie zariadenia, identifikačných čísel zariadenia (IMEI, ESN, MEID a SN), informácií o geografickej polohe zariadenia (ako je ID oblasti, v ktorej sa zariadenie nachádza), ID siete poskytovateľa služby (PLMN), spôsobu používania aplikácií a IP adresy, ktorú používate na prístup k internetu. Môžeme tiež zhromažďovať informácie denníka, ako sú čas a trvanie vášho používania služieb, prehľadávať výrazy dotazov, ktoré v službách zadávate a akékoľvek informácie uložené v súboroch cookie, ktoré sme nastavili na vašich zariadeniach. (c) Informácie zo zdrojov tretích strán – môžeme o vás prijímať informácie z verejných a komerčne dostupných zdrojov v rozsahu povolenom zákonom. Taktiež o vás môžeme prijímať informácie zo služieb sociálnych sietí tretích strán pri pripojení k takýmto službám, ako napríklad pri prihlásení do vášho konta na našich webových stránkach pomocou konta na Facebooku alebo Twitteri. 1.2 Ako HUAWEI používa vaše osobné údaje Vaše osobné údaje môžeme použiť na: (a) implementáciu vašich objednávok, dodanie produktov alebo služieb, aktiváciu alebo overenie produktov alebo služieb, vykonanie zmien na základe vašich požiadaviek a na poskytnutie technickej podpory; (b) kontaktovanie, odosielanie informácií o produktoch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať, pozývanie na účasť na propagačných prieskumoch a prieskumoch trhu spoločnosti HUAWEI na základe vášho súhlasu alebo na poskytovanie priamych marketingových informácií na základe vášho výslovného súhlasu; ak si neželáte dostávať takéto informácie, kedykoľvek môžete zrušiť ich odber; (c) informovanie o dostupných aktualizáciách systému alebo aplikácie a implementáciu týchto aktualizácií; (d) poskytnutie personalizovaného používateľského rozhrania, prispôsobenie obsahu a aktiváciu popredajných služieb; (e) vykonávanie interného auditu, analýzu a prieskum dát na vylepšenie našich produktov a služieb; (f) analýzu efektivity našich obchodných operácií a akcií na trhu; (g) zlepšenie komunikácie so zákazníkom a zabezpečenie kvality a bezpečnosti služieb, ktoré vám poskytujeme; (h) vykonávanie služieb riešenia problémov v prípade, že sa rozhodnete poslať nám informácie o chybe; (i) synchronizáciu, zdieľanie a ukladanie údajov, ktoré nahráte alebo stiahnete a tiež údajov potrebných na implementáciu nahratých a stiahnutých údajov; a (j) vylepšenie programov na ochranu pred únikom a programov proti podvodom. 1.3 Lokalizačné služby Keď využívate určité lokalizačné služby, napríklad keď vyhľadávate informácie, navigujete alebo zisťujete počasie na konkrétnych miestach, spoločnosť HUAWEI môže zhromažďovať, používať a spracúvať presné alebo približné informácie o polohe vášho zariadenia. Vďaka tomu vám spoločnosť HUAWEI môže poskytnúť vyššie uvedené služby. Zhromaždené informácie môžu zahŕňať identifikačné čísla vášho zariadenia (IMEI, ESN, MEID, a SN), typ, model, aktuálnu polohu (vrátane údajov získaných prostredníctvom GPS, Wi-Fi a ID siete vášho poskytovateľa služieb). Spoločnosť HUAWEI zhromažďuje informácie o polohe s cieľom poskytovať a zlepšovať kvalitu lokalizačných produktov a služieb. V závislosti od konkrétnej služby sa vás môžeme spýtať, či chcete mať zapnuté lokalizačné služby. Ak sa rozhodnete, že nechcete zdieľať informácie o polohe, vypnite si na svojich zariadeniach lokalizačné služby. Podrobné informácie o postupe na vypnutie lokalizačných služieb získate od telekomunikačného operátora alebo poskytovateľa služieb. 1.4 Zhromažďovanie a používanie osobne neidentifikovateľných údajov „Osobne neidentifikovateľný údaj“ predstavuje taký typ informácie, ktorý nemožno použiť na identifikáciu konkrétnej osoby. Spoločnosť HUAWEI zhromažďuje súborné štatistické informácie, ako je napríklad počet návštevníkov svojej web stránky. Spoločnosť HUAWEI zhromažďuje tieto informácie, aby zistila ako ľudia využívajú našu web stránku, produkty alebo služby. Vďaka tomu môže spoločnosť HUAWEI zlepšiť a zefektívniť svoje služby, aby lepšie vyhovovali potrebám zákazníkov. Spoločnosť HUAWEI môže podľa svojho výhradného rozhodnutia zhromažďovať, využívať, spracovávať, prenášať alebo poskytovať osobne neidentifikovateľné údaje na ďalšie účely. Usilujeme sa uchovávať vaše osobné údaje a osobne neidentifikovateľné údaje zvlášť a používať každý typ informácií samostatne. V prípade spojenia osobných údajov s osobne neidentifikovateľnými údajmi bude s takouto kombináciou zaobchádzané ako s osobnými údajmi po dobu trvania takéhoto spojenia. 2. Ako HUAWEI používa súbory cookie a podobné technológie 2.1 Súbory cookie Aby sme zabezpečili správne fungovanie našich webových stránok, umiestnime niekedy do vášho počítača alebo mobilného zariadenia malé dátové súbory známe ako cookies. Cookie je jednoduchý textový súbor, ktorý sa uloží do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou servera webovej stránky a len tento server bude schopný získať alebo prečítať obsah tohto súboru cookie. Každý súbor cookie je jedinečný pre daný webový prehliadač alebo mobilnú aplikáciu. Obsahuje určité informácie, ako sú identifikátor, názov stránky, určité číslice a znaky. Súbory cookie umožňujú webovým stránkam zapamätať si informácie, ako sú vaše nastavenia alebo obsah košíka. Väčšina veľkých webových stránok alebo poskytovateľov internetových služieb používa súbory cookies, aby zjednodušila prácu používateľa tým, že si vás web stránka „zapamätá“, či už počas jednorazového pripojenia („dočasné súbory cookie, relácie“) alebo pri opakovanej návšteve web stránky („trvalé súbory cookie“). Súbory cookie pomáhajú webovým stránkam zapamätať si vaše nastavenia – jazyk, veľkosť písma a ďalšie nastavenia týkajúce sa prehliadania webových stránok vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení. Vďaka tomu nemusíte tieto nastavenia opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na našu stránku. Ak webová stránka nepoužíva súbory cookie, bude vás považovať za nového používateľa vždy, keď otvoríte novú podstránku. Ak napríklad zadáte vaše prihlasovacie údaje a presuniete sa na ďalšiu stránku, táto stránka vás nespozná a nedokáže vás ponechať prihláseného. Spoločnosť HUAWEI nepoužíva súbory cookie na žiadne iné účely, ako tie, ktoré sú uvedené v tomto dokumente. Súbory cookie môžete regulovať alebo mazať. Ďalšie informácie nájdete na stránke AboutCookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo vašich počítačoch a nastaviť väčšinu prehliadačov tak, aby súbory cookie blokovali. Ale ak to urobíte, budete musieť ručne nastaviť niektoré preferencie vždy, keď navštívite naše webové stránky. Podrobnosti o postupe zmeny nastavení prehliadača nájdete na nasledujúcich hypertextových prepojeniach: <Internet Explorer>, <Google Chrome>, <Mozilla Firefox>, <Safari> a <Opera>. 2.2 Webové signály a pixlové značky Okrem súborov cookie používame webové signály a pixlové značky, ktoré predstavujú podobné technológie. E-mail, ktorý vám spoločnosť HUAWEI pošle, zvyčajne obsahuje „preklikávaciu adresu URL“ prepojenú na obsah webovej stránky HUAWEI. Ak na toto prepojenie kliknete, spoločnosť HUAWEI môže sledovať dané prekliknutie, čo jej pomôže zistiť viac o vašich preferovaných produktoch a službách a zlepšiť tým náš zákaznícky servis. Webový signál je zvyčajne priesvitný grafický obrázok umiestnený na stránke alebo v e-maile. Pixlové značky umožňujú odosielanie e-mailových správ v špeciálnom formáte, vďaka ktorému vieme, či bol e-mail otvorený. Ak nechcete byť sledovaní týmito technológiami, kedykoľvek ich môžete odhlásiť prostredníctvom e-mailu. 2.3 Signály „Nesledovať“ Mnohé webové prehliadače ponúkajú funkciu „Nesledovať“, ktorá odosiela webovým stránkam otvoreným používateľmi signály „Nesledovať“. V súčasnosti neexistuje medzi účastníkmi vedúcej internetovej štandardizačnej organizácie zhoda o tom, čo by mali webové stránky robiť pri prijatí takýchto signálov. Napriek tomu, my rešpektujeme voľbu možnosti „Nesledovať“, ktorú si môžete nastaviť vo vašom prehliadači. 3. Ako HUAWEI poskytuje vaše osobné údaje Spoločnosť HUAWEI nepredáva vaše osobné údaje tretím stranám. Spoločnosť HUAWEI však môže poskytnúť vaše osobné údaje v nasledujúcich prípadoch: 3.1 Poskytnutie na základe výslovného súhlasu – po získaní vášho súhlasu môže spoločnosť HUAWEI zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, ktoré si sami určíte a spôsobom, aký sami zvolíte. 3.2 Poskytnutie pobočkám spoločnosti HUAWEI – vaše osobné údaje sa budú zdieľať medzi jednotlivými pobočkami spoločnosti HUAWEI a na základe týchto zásad nebudeme našim pobočkám poskytovať viac ako minimálne potrebné množstvo informácií. 3.3 Poskytnutie oprávneným spolupracujúcim partnerom („naši Partneri“) – spoločnosť HUAWEI možno bude musieť poskytovať služby prostredníctvom našich partnerov. Z tohto dôvodu môže spoločnosť HUAWEI zdieľať niektoré vaše osobné údaje s našimi partnermi, aby mohla poskytovať lepšie zákaznícke služby a zlepšiť celkové prostredie. Ak sa napríklad rozhodnete zakúpiť si produkt spoločnosti HUAWEI cez internet, spoločnosť HUAWEI bude potrebovať poskytnúť vaše osobné údaje príslušným poskytovateľom logistických služieb, aby títo boli schopní vám produkty doručiť, alebo aby vám naši partneri mohli poskytnúť ďalšie služby. Vaše osobné údaje sa smú spracovávať len za určitým, výslovným a legitímnym účelom a množstvo údajov je obmedzené na minimum potrebné na splnenie určených účelov. Žiadne dcérske spoločnosti HUAWEI ani naši partneri nesmú používať zdieľané osobné údaje na žiadne iné účely. 3.4 Poskytnutie osobných údajov na základe vážnych právnych požiadaviek alebo iných primeraných potrieb - spoločnosť HUAWEI môže poskytnúť vaše osobné údaje v prípade, že sa vyžadujú podľa zákona, na súdne pojednávanie, proces alebo ich požadujú verejné, prípadne štátne orgány. V niektorých jurisdikciách sa môžu vaše osobné údaje tiež poskytnúť zmluvným stranám za okolností, kedy je spoločnosť HUAWEI v procese reorganizácie, zlúčenia alebo likvidácie z dôvodu insolventnosti. Vaše údaje tiež môžeme poskytnúť v nutných prípadoch, medzi ktoré patrí vynucovanie všeobecných obchodných podmienok a ochrana našich zákazníkov. 4 Ako získate prístup k vašim osobným údajom a ako ich môžete upravovať alebo meniť V súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti HUAWEI môžete upravovať vaše osobné údaje kedykoľvek prostredníctvom vášho osobného konta. S ohľadom na tento fakt by ste sa mali presvedčiť, že odosielané osobné údaje sú presné. Spoločnosť HUAWEI vyvíja primerané úsilie na zaistenie, že vaše osobné údaje budú presné, úplné a aktuálne. Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ktoré podliehajú niektorým výnimkám povoleným podľa zákona. V krajinách a jurisdikciách so špecifickými zákonmi o ochrane osobných údajov a právach na informácie budeme tieto zákony dodržiavať. Ak si chcete uplatniť právo na prístup k vašim údajom, informujte nás o tom e-mailom na adresu consumer_privacy@huawei.com. Z bezpečnostných dôvodov možno bude potrebné, aby ste svoju žiadosť poslali písomne. Navyše máte právo odstrániť alebo opraviť akékoľvek informácie o vás, ktoré uchovávame. Na základe požiadavky spoločnosť HUAWEI odstráni, prípadne opraví informácie presne podľa vašich pokynov. Ak to chcete vykonať, obráťte sa na nás prostredníctvom e-mailu na adrese consumer_privacy@huawei.com. Požiadavku na spracovanie však môžeme zamietnuť, ak máme opodstatnené podozrenie, že požiadavka bola uskutočnená v zlej viere, že je extrémne nepraktická alebo ak prístup k nim inak nevyžadujú miestne zákony. 5 Ako HUAWEI chráni vaše osobné údaje Spoločnosť HUAWEI berie ochranu vašich osobných údajov vážne. Pri ochrane vašich osobných údajov proti neoprávnenému prístupu, poskytnutiu, použitiu, zmene, poškodeniu alebo strate postupujeme podľa štandardných postupov. Podnikáme všetky primerané a vhodné kroky na ochranu vašich osobných údajov, napríklad: na zaistenie dôvernosti údajov používame kódovanie; na ochranu údajov pred nezákonnými útokmi používame dôveryhodné ochranné mechanizmy; nainštalovali sme kontrolné mechanizmy pri návšteve umožňujúce prístup k osobným údajom len oprávneným pracovníkom; prostredníctvom školení v oblasti bezpečnosti a povedomia o ochrane osobných údajov zabezpečujeme, aby zamestnanci chápali dôležitosť ochrany osobných údajov. Podnikáme všetky primerané a vhodné kroky, aby sme obmedzili vaše osobné údaje len na tie, ktoré sú primerané a podstatné. Uchovávame vaše osobné údaje len po dobu potrebnú na splnenie účelu uvedeného v týchto zásadách a neuchovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné za predpokladu, že sa podľa zákona nevyžaduje dlhšia doba uchovávania. Hoci robíme všetko pre ochranu vašich osobných údajov, majte na pamäti, že žiadne bezpečnostné opatrenia nie sú na 100 % dokonalé či neprelomiteľné. 6 Ako HUAWEI narába s osobnými údajmi detí Naše produkty, webové stránky a služby sú prednostne určené pre dospelých. Deti nemajú povolené vytvárať si vlastné používateľské kontá bez súhlasu rodičov / zákonných zástupcov. V prípadoch, kedy sa osobné údaje dieťaťa zhromažďujú v súlade so zákonnými požiadavkami alebo súhlasom rodiča, použijeme, prípadne poskytneme takéto osobné údaje len do rozsahu povoleného zákonom, so súhlasom rodiča v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi, alebo na ochranu dieťaťa. Napriek tomu, že definícia dieťaťa sa môže v závislosti od platných zákonov a miestnych kultúrnych zvykov líšiť, za dieťa považujeme akúkoľvek osobu mladšiu ako 13 rokov. Ak spoločnosť HUAWEI zistí, že získala osobné údaje dieťaťa bez predchádzajúceho overiteľného súhlasu rodiča, podnikne kroky na čo najrýchlejšie odstránenie týchto informácií. 7 Poskytovatelia tretích strán a ich služby Na zaistenie účelnej návštevy a zlepšenie používateľského prostredia vám môže byť poskytovaný obsah alebo internetové hypertextové prepojenia od tretích strán mimo spoločnosti HUAWEI a našich partnerov („Tretie strany“). Spoločnosť HUAWEI nemá kontrolu nad týmito tretími stranami a je len na vás, či otvoríte tieto hypertextové prepojenia alebo obsahy, prípadne, či použijete ich služby alebo produkty. Spoločnosť HUAWEI nemôže kontrolovať zásady ochrany súkromia a osobných údajov tretích strán, a takéto opatrenia nespadajú pod zásady ochrany osobných údajov spoločnosti HUAWEI. Ak sa dobrovoľne rozhodnete poskytnúť akékoľvek údaje takýmto tretím stranám, preštudujte si ich zásady ochrany osobných údajov. 8 Ako sa vykonáva medzinárodný prenos vašich osobných údajov Produkty a služby spoločnosti HUAWEI môžu byť poskytované pomocou zdrojov a serverov umiestnených v rôznych krajinách a regiónoch po celom svete. Vaše osobné údaje tak môžu byť prenášané alebo je k nim možné získať prístup spoza medzinárodných hraníc krajín mimo tej, v ktorej naše produkty alebo služby využívate. Tieto krajiny nemusia mať zákony poskytujúce špecifickú ochranu osobných údajov, alebo môžu mať iné právne nariadenia týkajúce sa ochrany údajov. V takých prípadoch spoločnosť HUAWEI zabezpečí poskytnutie rovnakej úrovne ochrany vašich údajov a tiež zabezpečí primeranú ochranu vašich údajov v súlade s požiadavkami všetkých platných zákonov a nariadení. Spoločnosť HUAWEI sa napríklad môže spoliehať na váš súhlas s medzinárodným prenosom vašich údajov, prípadne implementovať pred cezhraničným prenosom údajov bezpečnostné opatrenia, ako je napríklad anonymizácia. 9 Ako sa aktualizujú tieto zásady Spoločnosť HUAWEI si vyhradzuje právo z času na čas tieto zásady aktualizovať alebo dopĺňať. Spoločnosť HUAWEI vás bude o zmenách informovať rôznymi spôsobmi. V prípade akýchkoľvek zmien našich zásad ochrany osobných údajov zverejníme tieto aktualizované zásady na našej webovej stránke (http://consumer.huawei.com). Môžeme tiež pre vás pripraviť samostatný oznam (napr. elektronické upozornenie) informujúci o akýchkoľvek zmenách našich zásad ochrany osobných údajov. 10 Medzinárodní používatelia Uvedomte si, že osobné údaje jednotlivcov, ktorí majú trvalý pobyt v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska, Albánska, Andorry, Bosny, Faerských ostrovov, Gibraltáru, Grónska, Macedónskej republiky, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, San Marína, Srbska, Vatikánu, Japonska, Kórei, USA a kanady sa kontrolujú nasledovným spôsobom:

  • V rámci rozsahu služieb HUAWEI Mobile Services, a to vrátane HUAWEI ID, kontroluje údaje spoločnosť Aspiegel Limited;
  • V rámci rozsahu našich služieb a činností podpory (vrátane riešenia problémov a opravy zariadení), a to vrátane aplikácie HiCare v mobilných telefónoch HUAWEI, a obchodov a fór Honor vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku a Veľkej Británii, kontroluje údaje spoločnosť HUAWEI Technologies Duesseldorf GmbH;
  • V USA, online obchod www.hihonor.com/us, kontroluje údaje spoločnosť HUAWEI Device USA, Inc.
11 Ako kontaktovať HUAWEI V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov alebo návrhov sa na nás obráťte prostredníctvom e-mailu na adrese consumer_privacy@huawei.com alebo ich odošlite na niektorú z našich globálnych pobočiek. Kompletný zoznam našich pracovísk nájdete na webovej stránke: http://www.huawei.com/en/contact-us Dôležitý oznam – lokálna jazyková mutácia Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti HUAWEI sa môže od tejto verzie líšiť z dôvodu miestnych zákonov a jazykových zvykov. S ohľadom na tieto rozdiely má miestna jazyková verzia prednosť. Posledná aktualizácia: Február 2018 Autorské práva © HUAWEI Device Co., Ltd. 2018. Všetky práva vyhradené