Εισαγωγή στη λειτουργία «Περιορισμοί πρόσβασης» στο HUAWEIAppGallery

Σχετικά προϊόντα: Smartphone
Σχετικά προϊόντα:
zoom in pic
Εισαγωγή στη λειτουργία «Περιορισμοί πρόσβασης» στο HUAWEIAppGallery

Για την προστασία των ανηλίκων, το HUAWEIAppGallery έχει υιοθετήσει τη λειτουργία Περιορισμοί πρόσβασης, έτσι ώστε οι προγραμματιστές εφαρμογών να μπορούν να παράσχουν έναν χαρακτηρισμό για τις εφαρμογές τους με βάση την καταλληλότητα της ηλικίας. Μπορείτε να ορίσετε ένα όριο ηλικιακού χαρακτηρισμού στις επιλογές Εγώ > Ρυθμίσεις > Περιορισμοί πρόσβασης. Μπορεί να γίνει λήψη και εγκατάσταση μόνο των εφαρμογών με χαρακτηρισμό ίσο ή κάτω από το όριο.

Ορίστε το όριο ηλικιακού χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις δύο παρακάτω περιπτώσεις:

  • Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει Ψηφιακή ισορροπία.

    Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη Ψηφιακή ισορροπία στο στοιχείο Ρυθμίσεις ή στο στοιχείο AppGallery > Εγώ > Ρυθμίσεις > Περιορισμοί πρόσβασης. Εάν επιλέξετε Το παιδί μου για το στοιχείο Ψηφιακή ισορροπία, θα σας ζητηθεί να ορίσετε ένα εξαψήφιο PIN και μια ερώτηση ασφαλείας. Μετά από αυτήν την ενέργεια, πηγαίνετε στις επιλογές Περιορισμοί πρόσβασης > Εγκατάσταση εφαρμογών για να ορίσετε περιορισμούς λήψης εφαρμογών για το HUAWEI AppGallery επιλέγοντας τα στοιχεία Να περιορίζεται η εγκατάσταση όλων των εφαρμογών, Να επιτρέπονται μόνο κατάλληλες εφαρμογές (θα χρειαστεί να ορίσετε ένα όριο ηλικιακού χαρακτηρισμού για αυτήν την επιλογή) ή Να επιτρέπεται η εγκατάσταση όλων των εφαρμογών. Μετά την αποθήκευση των ρυθμίσεων, θα χρειαστεί να εισαγάγετε το εξαψήφιο PIN για το στοιχείο Ψηφιακή ισορροπία, για να επαναφέρετε το όριο ηλικιακού χαρακτηρισμού στο HUAWEI AppGallery.

  • Το τηλέφωνό σας δεν υποστηρίζει το στοιχείο Ψηφιακή ισορροπία, δεν έχει ενεργοποιημένη την επιλογή Ψηφιακή ισορροπία ή έχετε επιλέξει το στοιχείο Εγώ για το στοιχείο Ψηφιακή ισορροπία.

    Σε αυτήν την περίπτωση, πηγαίνετε στις επιλογές AppGallery > Εγώ > Ρυθμίσεις > Περιορισμοί πρόσβασης. Εάν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας ζητηθεί να ορίσετε ένα τετραψήφιο PIN. Μετά από αυτήν την ενέργεια, μπορείτε να ορίσετε ένα όριο ηλικιακού χαρακτηρισμού.

    Για απενεργοποίηση της δυνατότητας περιορισμού πρόσβασης σε περιεχόμενο, κάντε κλικ εδώ. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Απενεργοποίηση επαλήθευσης κωδικού πρόσβασης».

Χρήσιμο ή όχι;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας.