Πώς μπορώ να ελέγξω ή να διαγράψω το ιστορικό των αγορών μου;

Σχετικά προϊόντα: Smartphone
Σχετικά προϊόντα:
Πώς μπορώ να ελέγξω ή να διαγράψω το ιστορικό των αγορών μου;

Έλεγχος του ιστορικού αγορών σας:

Πηγαίνετε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Κέντρο λογαριασμού > Πληρωμή και αγορές > Ιστορικό αγορών για να ελέγξετε το Ιστορικό αγορών. Μπορείτε, επίσης, να αγγίξετε μια παραγγελία για να προβάλετε το στοιχείο Λεπτομέρειες λογαριασμού.

Στο στοιχείο Λεπτομέρειες λογαριασμού περιλαμβάνονται τα εξής: Κατάσταση πληρωμής, Ποσό συναλλαγής, Όνομα προϊόντος, Όνομα εφαρμογής, Αριθμός συναλλαγής, Τύπος πληρωμής και Ώρα συναλλαγής. Σημειώστε ότι αν έχει χρησιμοποιηθεί τραπεζική κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τύπος πληρωμής θα είναι το όνομα της τράπεζας και τα τέσσερα τελευταία ψηφία της τραπεζικής κάρτας.

Αν δεν γνωρίζετε πώς να υποβάλετε ερώτημα ή δεν μπορείτε να βρείτε την εγγραφή αγοράς που αναζητάτε, παράσχετε τις ακόλουθες πληροφορίες προκειμένου να σας βοηθήσει το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών:

α. HUAWEI ID

β. Ποσό πληρωμής

γ. Ώρα συναλλαγής

δ. Αριθμός τηλεφώνου που έχει συσχετιστεί με την πληρωμή

ε. Στοιχεία επικοινωνίας (κατά προτίμηση αριθμός τηλεφώνου)

στ. Σχόλια συναλλαγής (email ή SMS)

ζ. Κατάσταση παραγγελίας

Διαγραφή του ιστορικού αγορών σας:

Πηγαίνετε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Κέντρο λογαριασμού > Πληρωμή και αγορές > Ιστορικό αγορών. Αγγίξτε παρατεταμένα μια εγγραφή αγοράς μέχρι να εμφανιστεί το κουμπί Διαγραφή. Αγγίξτε την επιλογή ΟΚ.

Χρήσιμο ή όχι;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας.