Τι πρέπει να κάνω εάν πραγματοποίησα μια αγορά εντός εφαρμογής, η πληρωμή ολοκληρώθηκε, αλλά το προϊόν/η υπηρεσία δεν παραδόθηκε;

Σχετικά προϊόντα: Smartphone
Σχετικά προϊόντα:
zoom in pic
Τι πρέπει να κάνω εάν πραγματοποίησα μια αγορά εντός εφαρμογής, η πληρωμή ολοκληρώθηκε, αλλά το προϊόν/η υπηρεσία δεν παραδόθηκε;

Εάν πραγματοποιήσατε μια αγορά εντός εφαρμογής και η πληρωμή ολοκληρώθηκε, αλλά το προϊόν/η υπηρεσία δεν παραδόθηκε, το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε καθυστέρηση στο δίκτυο. Αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή και συνδεθείτε ξανά για να ελέγξετε.

Εάν το προϊόν/η υπηρεσία εξακολουθεί να μην έχει παραδοθεί, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών στην εφαρμογή για να επικοινωνήσετε με τον προγραμματιστή της εφαρμογής για βοήθεια.

Εάν χρησιμοποιήσατε τις Αγορές μέσω εφαρμογών της Huawei (IAP) για την αγορά, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της HUAWEI και να δώσετε τα παρακάτω στοιχεία για να λάβετε βοήθεια.

  • HUAWEI ID
  • Όνομα εφαρμογής
  • Όνομα προϊόντος
  • Αριθμός συναλλαγής στο Αγορές μέσω εφαρμογών της Huawei (Πηγαίνετε στις επιλογές Εγώ > Κέντρο λογαριασμών > Πληρωμή και αγορές > Ιστορικό αγορώνγια να ελέγξετε τον αριθμό. Συμπεριλάβετε ένα στιγμιότυπο οθόνης, εάν είναι δυνατό.)
  • Περιγραφή του προβλήματος
  • Χώρα/Περιοχή
  • Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν η εφαρμογή είναι παιχνίδι, αναφέρετε επίσης τα εξής στοιχεία:

  • Διακομιστής παιχνιδιού
  • Όνομα χαρακτήρα/ID
Χρήσιμο ή όχι;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας.