Ερώτηση για την κατάσταση της επισκευής

Αποστολή του κωδικού επαλήθευσης
Παρακαλούμε, πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό επαλήθευσης. Παρακαλούμε, πληκτρολογήστε τον αριθμό εγγραφής στην υπηρεσία σέρβις ή / και τον σειριακό αριθμό
Αποτέλεσμα αναζήτησης σέρβις τους τελευταίους 6 μήνες:
Αγαπητέ πελάτη, δεν υπάρχει αποτέλεσμα αναζήτησης για το αρχείο επισκευής τους τελευταίους 6 μήνες. Εάν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για το αρχείο επισκευής πριν από 6 μήνες, παρακαλούμε καλέστε την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +30 2111 988000
Ερώτηση για την κατάσταση της επισκευής

预约单

  Αποτέλεσμα αναζήτησης ιστορικού επισκευών τους τελευταίους 6 μήνες:
  Περισσότερα
  取消
  修改联系人
   确认