Ερώτηση για την κατάσταση της επισκευής

Αποστολή του κωδικού επαλήθευσης
Παρακαλούμε, πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό επαλήθευσης. Παρακαλούμε, πληκτρολογήστε τον σειριακό αριθμό Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Προσπαθήστε ξανά αργότερα. Αυτό το μήνυμα δεν μπορεί να σταλεί αυτήν τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Αποτέλεσμα αναζήτησης σέρβις τους τελευταίους 6 μήνες: Search more
Αγαπητέ πελάτη, δεν υπάρχει αποτέλεσμα αναζήτησης για το αρχείο επισκευής τους τελευταίους 6 μήνες. Εάν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για το αρχείο επισκευής πριν από 6 μήνες, παρακαλούμε καλέστε την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +30 2111 988000
Ερώτηση για την κατάσταση της επισκευής

预约单

  Αποτέλεσμα αναζήτησης ιστορικού επισκευών τους τελευταίους 6 μήνες:
  Περισσότερα
  取消
  修改联系人
   确认
   loading