Ερώτηση για την κατάσταση της επισκευής

Αποστολή του κωδικού επαλήθευσης
Παρακαλούμε, πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό επαλήθευσης. Παρακαλούμε, πληκτρολογήστε τον αριθμό εγγραφής στην υπηρεσία σέρβις ή / και τον σειριακό αριθμό
Αγαπητέ πελάτη, δεν υπάρχει αποτέλεσμα αναζήτησης για το αρχείο επισκευής τους τελευταίους 6 μήνες. Εάν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για το αρχείο επισκευής πριν από 6 μήνες, παρακαλούμε καλέστε την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +30 2111 988000
Αποτέλεσμα αναζήτησης σέρβις τους τελευταίους 6 μήνες:

    Ερώτηση για την κατάσταση της επισκευής

    预约单

      Αποτέλεσμα αναζήτησης ιστορικού επισκευών τους τελευταίους 6 μήνες:
      Περισσότερα