Pravljenje rezervne kopije telefona/tableta

Primenljivi proizvodi: Tablet,Smartphone
Primenljivi proizvodi:
zoom in pic
Pravljenje rezervne kopije telefona/tableta

Pravljenje rezervne kopije štiti vaše vredne podatke u slučaju da dođe do oštećenja ili krađe vašeg uređaja. Da biste napravili rezervnu kopiju podataka, možete da izaberete jedan od pet načina: Phone Clone/Tablet Clone, Huawei Share, Cloud Rezervna kopija, HiSuite, ili Eksterna memorija.

1.1 Phone Clone/Tablet Clone

Brzo i jednostavno prenosi osnovne podatke sa starog telefona na novi. Za više informacija o aplikaciji Phone Clone pogledajte odeljak Korišćenje aplikacije Phone Clone za premeštanje podataka na novi uređaj.

Podržani podaci

Kontakti, poruke (uobičajene SMS poruke, napredne SMS poruke i MMS poruke), evidencije poziva, događaji iz kalendara, slike, audio zapisi (snimci glasa i poziva i muzika), video zapisi, dokumenti i aplikacije.

Da biste koristili aplikaciju Phone Clonesa kompatibilnim iPhone uređajem, preuzmite aplikaciju iz aplikacije App Store.

1.2 Huawei Share

Brzo prenosi slike, video zapise, dokumente i aplikacije između HUAWEI telefona, tableta i računara. Oslanja se na Bluetooth za detekciju i povezivanje uređaja u blizini koji podržavaju funkciju Huawei Share i koristi Wi-Fi za brz prenos bez potrebe za upotrebom prenosa podataka. Za više informacija o funkciji Huawei Share pogledajte odeljak Deljenje datoteka između telefona pomoću funkcije Huawei Share.

Podržani podaci

Slike, video zapisi, dokumenti, albumi, menadžer datoteka, početni ekran, muzika, kontakti, kalendar, Galerija, Beleške, WPS i veb-sajtovi.

Opcija Početni ekran se odnosi na aplikacije na početnom ekranu. Opcija Beleške se odnosi na podatke aplikacije Beleške.

1. primer: deljenje slika

Podržano na sistemima Windows i macOS u verzijama od 10.8 do 10.14.

 1. Povežite telefon i računar na istu Wi-Fi mrežu.
 2. Pristupite podešavanjima funkcije Huawei Share na telefonu i uključite opcije Huawei Share i Deljenje sa računarom.
 3. Zabeležite ime svog uređaja, kao i korisničko ime i lozinku za pristup računaru.
 4. U Windows sistemu: izaberite opcije Ovaj PC (računar) > Mreža.

  U macOS sistemu: izaberite opcije Finder > Idi na > Mreža.

 5. Na računaru dvaput kliknite na ime svog telefona i unesite korisničko ime i lozinku iz 3. koraka.
 6. Otvorite album da biste videli ili izmenili slike ili da biste ih kopirali na računar. Da biste kopirali datoteke sa računara na telefon, jednostavno ih iskopirajte u deljenu fasciklu. Datoteke takođe mogu da se uređuju direktno u deljenoj fascikli i datoteke mogu da se prikazuju i na telefonu i na računaru.

2. primer: prenos slika pomoću funkcije Huawei Share OneHop

 1. Na telefonu otvorite tablu sa obaveštenjima prevlačenjem statusne trake nadole, a zatim omogućite opciju NFC. Da biste poslali sliku na stariji računar, otvorite sliku koju želite da pošaljete, a zatim telefonom dodirnite ikonu funkcije Huawei Share na računaru.
 2. Na računarima nove generacije, NFC antene su ugrađene ispod table osetljive na dodir i pokrivale su preko 90% površine table osetljive na dodir. Da biste poslali sliku na ove računare, otvorite sliku, dodirnite tablu osetljivu na dodir čime ćete otvoriti funkciju OneHop. Ovi načini prenosa slika neće uticati na kvalitet slike.

  Preporučuje se da za deljenje datoteka i aplikacija koristite funkciju Huawei Share. Funkcija Huawei Share je podržana samo kada vidite opciju deljenja kada dodirnete i držite datoteku ili aplikaciju koju želite da delite. Struktura direktorijuma datoteka ostaje nepromenjena nakon prenosa pomoću funkcije Huawei Share.

1.3 Cloud Rezervna kopija

Pravi rezervnu kopiju podataka telefona/tableta u Cloud-u preko Wi-Fi mreže i prenosi ih na novi uređaj jednim dodirom. Na primer, napravite rezervnu kopiju fotografija uređaja u Cloud-u tako što ćete uključiti prekidače za sinhronizaciju ili koristiti funkciju Cloud Rezervna kopija. Za više informacija o funkciji Cloud Rezervna kopija pogledajte odeljak Kako se koristi funkcija Cloud Rezervna kopija.

Podržani podaci

Galerija, Kontakti, Kalendar, Beleške, Wi-Fipodešavanja, Snimač zvuka, Poruke, Pretraživač, Blokirana podešavanja, AI Tips, Optimizator, Sat, Vreme, Kamera i Podešavanja, plus neki podaci o aplikacijama i dodatne aplikacije (osim blizanac aplikacija).

 • U verzijama aplikacije Cloud starijim od 11.1.7, na istom uređaju je moguće čuvati do tri uspešna zapisa rezervne kopije. U verziji 11.1.7 i novijim verzijama, korisnici sa besplatnim pristupom mogu da čuvaju jedan uspešan zapis rezervne kopije na istom uređaju, dok korisnici sa plaćenim pristupom mogu da čuvaju tri uspešna zapisa rezervne kopije na istom uređaju. Kada se dostigne ograničenje zapisa rezervne kopije, svaki novi zapis rezervne kopije automatski briše i zamenjuje najstariji (ili jedini) zapis. Izbrisani zapis rezervne kopije se ne može vratiti.
 • Ako je aplikacija Cloud Galerija omogućena na vašem uređaju, rezervne kopije slika i video zapisa aplikacije Galerija će se praviti u Cloud-u samo na taj način. Cloud Rezervna kopija neće duplirati rezervnu kopiju.

1.4 HiSuite

Pravi rezervnu kopiju podataka telefona/tableta na računaru preko USB kabla ili Wi-Fi mreže. Možete jednostavno da pristupite ekranu za pravljenje rezervne kopije podataka, izaberete podatke za koje želite da napravite rezervnu kopiju i pratite uputstva na ekranu da biste završili pravljenje rezervne kopije. Ako povezivanje vršite preko USB kabla, aplikacija HiSuite se automatski pokreće. Za više informacija o aplikaciji HiSuite pogledajte odeljak Pravljenje rezervne kopije podataka korišćenjem aplikacije HiSuite.

Podržani podaci

Galerija, Kontakti, Poruke, Snimač zvuka, Beleške, Wi-Fi podešavanja, Optimizator, AI Tips, Sat, Vreme, Blokirana podešavanja, podaci aplikacija, početni ekran, aplikacije trećih strana i više od toga.

 • Bezbednosne funkcije su poboljšane od verzije 10.0.0.510 aplikacije HiSuite kako bi se sprečio neovlašćeni pristup vašim podacima: povezivanje telefona/tableta sa računarom zahteva verifikacioni kod.
 • Za više informacija o sistemskim zahtevima posetite https://consumer.huawei.com/en/support/hisuite/.

1.5 Eksterna memorija

Oslobodite prostor na uređaju tako što ćete sačuvati podatke na memorijskoj kartici ili USB memoriji. Veza sa internetom nije potrebna. Za više informacija o pravljenju rezervnih kopija na eksternoj memoriji pogledajte odeljak Pravljenje rezervne kopije pomoću eksternog uređaja za skladištenje.

Podržani podaci

Galerija, Kontakti, Poruke, Snimač zvuka, Beleške, Wi-Fi podešavanja, Optimizator, AI Tips, Sat, Vreme, Blokirana podešavanja, podaci aplikacija, početni ekran, aplikacije trećih strana i više od toga.

Primer: pravljenje rezervne kopije slika na USB memoriji

 1. Povežite telefon sa računarom koristeći USB kabl. Na telefonu prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim izaberite opcije Podešavanja > Još i postavite opciju Koristi USB za na opciju Prenos fotografija.
 2. Računar će automatski preuzeti drajver za vaš uređaj. Da biste prikazali memoriju telefona, na računaru dvaput kliknite na slovo disk jedinice koje odgovara imenu telefona.
  • Kada pravite rezervnu kopiju na memorijskoj kartici, možete da zaštitite svoje podatke postavljanjem lozinke, koja će omogućiti šifrovanje rezervne kopije. Obavezno zabeležite ovu lozinku jer niko, uključujući vas, neće moći da pristupi zaštićenim podacima ili da ih vrati bez nje.
  • Podržane memorijske kartice (ako telefon podržava memorijske kartice): MicroSD i NM.
  • Podržana USB memorija (zahteva OTG kabl za povezivanje na vaš uređaj): USB fleš memorije, čitači kartica i uređaji sa umetnutom memorijskom karticom.

1.6 Da biste saznali više:

Izvoz podataka sa mog Huawei telefona ili tableta sa naprslim ekranom koji onemogućava unos lozinke zaključanog ekrana

Ključne reči

HiSuite, Cloud Rezervna kopija, Eksterna memorija, USB, Eksterna kartica za skladištenje, Memorijska kartica

Od pomoći ili ne?
Da Ne
Zahvaljujemo vam na povratnim informacijama.