Napravite rezervnu kopiju telefona na tri načina

Primenljivi proizvodi: Tablet,Smartphone
Primenljivi proizvodi:
zoom in pic
Napravite rezervnu kopiju telefona na tri načina

Napravite rezervnu kopiju podataka telefona da biste bili sigurni da ih nećete izgubiti.

Trenutno, možete da koristite funkciju Cloud rezervna kopija ili aplikaciju HiSuite ili da napravite rezervnu kopiju podataka u opciji Eksterna memorija.

Možete da izaberete metod u skladu sa svojim potrebama.

Režim rezervne kopije

Uvod

Podržani tip podataka

Mere predostrožnosti

Režim rada

Cloud rezervna kopija

Rezervna kopija svih podataka na telefonu može da se napravi u funkciji HUAWEI Cloud preko Wi-Fi veze. Možete da prenesete rezervnu kopiju podataka na novi uređaj samo jednim dodirom.

  • Sistemske aplikacije, uključujući aplikacije Galerija, Kontakti, Kalendar, Beleške, Wi-Fi, Snimač zvuka, Razmena poruka, Pretraživač, Blokirano, SmartCare, Menadžer telefona, Sat, Vreme, Kamera, i Podešavanja. Određeni podaci aplikacija i određene aplikacije (isključujući blizanac aplikacije) su takođe podržani.

Stvarni rezultati pravljenja rezervne kopije mogu da se razlikuju.

  • Za funkciju Cloud rezervna kopija mogu da se sačuvaju maksimalno tri rezervne kopije. Ako se napravi četvrta rezervna kopija, najstarija rezervna kopija će biti izbrisana.
  • Ako ste za svoj uređaj omogućili funkciju Cloud Galerija, rezervna kopija fotografija i video zapisa u aplikaciji Galerija biće napravljena u prostoru cloud-a preko funkcije Cloud Galerija. Funkcija Cloud rezervna kopija neće ponovo praviti njihovu rezervnu kopiju.

Kako se koristi funkcija Cloud rezervna kopija?

HiSuite

Možete da napravite rezervnu kopiju podataka na računaru preko USB kabla ili Wi-Fi veze. Zatim ćete moći da pristupate svojim podacima i da njima upravljate preko računara.

Galerija, Kontakti, Razmena poruka, Snimač zvuka, podaci aplikacije, Beleške, Wi-Fi, Menadžer telefona, SmartCare, Sat, Vreme, početni ekran, Blokirano i više od toga.

Stvarni rezultati pravljenja rezervne kopije mogu da se razlikuju.

  • Bezbednosne funkcije su unapređene od verzije HiSuite 10.0.0.510. Kada telefon povezujete na računar, morate da unesete verifikacioni kod da biste osigurali bezbednost.
  • Za detalje o zahtevima sistema posetite zvaničan veb-sajt.

Pravljenje rezervne kopije podataka korišćenjem aplikacije HiSuite

Napravite rezervnu kopiju u opciji Eksterna memorija

Podaci se čuvaju u opciji Memorijska kartica ili opciji USB memorija bez potrebe za internet vezom, čime se štedi prostor za skladištenje telefona i olakšava upravljanje podacima i njihova migracija.

Galerija, Kontakti, Razmena poruka, Snimač zvuka, podaci aplikacije, Beleške, Wi-Fi, Menadžer telefona, SmartCare, Sat, Vreme, početni ekran, Blokirano i više od toga.

Stvarni rezultati pravljenja rezervne kopije mogu da se razlikuju.

  • Prilikom pravljenja rezervne kopije podataka u opciji Memorijska kartica, možete da omogućite rezervno šifrovanje tako što ćete postaviti lozinku. Lozinka će biti potrebna ako želite da obnovite rezervnu kopiju podataka. Ako zaboravite ovu lozinku, preuzimanje rezervne kopije podataka neće biti moguće.
  • Podržani uređaji za skladištenje uključuju: MicroSD kartice, NM kartice, USB fleš memorije, čitače kartica i uređaje sa umetnutom memorijskom karticom.

Pravljenje rezervne kopije podataka na eksternom uređaju za skladištenje

Od pomoći ili ne?
Da Ne
Zahvaljujemo vam na povratnim informacijama.