Privacy Policy

Za bolje korisničko iskustvo koristite najnoviju verziju Internet Explorer-a ili se prebacite na drugi pretraživač.
PRAVNA SLUŽBA
Izjava o privatnosti kompanije Huawei Consumer Business

Kompanija Huawei Device Co., Ltd. i njene filijale širom sveta (zajedničkim imenom „Huawei“, „mi“, „nas“ ili „naš“) poštuju vašu privatnost. Zbog toga smo razvili ovu Izjavu o privatnosti (u daljem tekstu „ova Izjava“) kako bismo vam pomogli da razumete način na koji prikupljamo, koristimo, objavljujemo, štitimo, čuvamo i prenosimo vaše lične podatke. Odvojite malo vremena da pažljivo pročitate ovu Izjavu i kontaktirajte sa nama ako imate bilo kakvih pitanja.

Ova Izjava se odnosi na Huawei proizvode i usluge koje se navode ili na koje se upućuje u ovoj Izjavi, uključujući telefone sa funkcijama, pametne telefone, laptopove/tablete, Huawei Vision, nosive uređaje, uređaje za mobilnu širokopojasnu vezu, kućne rutere, pametne kućne aparate, dodatnu opremu, aplikacije za računare, internet aplikacije za mobilne uređaje (u daljem tekstu „aplikacije“), softver, komplete alatki, veb-sajtove i usluge.

Osim ove Izjave, preporučujemo da pažljivo pročitate napomenu o privatnosti ili dodatnu izjavu kompanije Huawei (u daljem tekstu „Napomena o privatnosti za proizvod“) za proizvod ili uslugu koji će se koristiti. Napomena o privatnosti proizvoda je važan deo ove Izjave. Ona pruža osnovne informacije, poput toga kako svaki proizvod ili usluga obrađuje vaše lične podatke, kako da ostvarite svoja prava subjekta čiji se podaci čuvaju, ko su kontrolori podataka i kako da kontaktirate sa kontrolorima. U slučaju da postoje neusaglašenosti sa ovom Izjavom, prednost ima Napomena o privatnosti proizvoda. Za ostale delove, ova Izjava ima prednost.

Način na koji Huawei prikuplja i koristi lične podatke

1. Način na koji Huawei prikuplja lične podatke

Lični podaci se odnose na sve vrste informacija snimljenih elektronski ili na neki drugi način u vezi sa fizičkim licem koje je identifikovano ili se može identifikovati, izuzev informacija koje su anonimizovane. Vaše lične podatke možemo da prikupljamo kada koristite naše proizvode ili usluge ili ostvarujete interakciju sa nama. Prikupljaće se različiti tipovi podataka, u zavisnosti od usluge koju koristite i vaših interakcija sa nama. U nekim slučajevima, možete odlučiti da ne pružite takve podatke, ali to nas može sprečiti da vam pružamo odgovarajuće proizvode ili usluge ili može značiti da ne možemo da odgovorimo ili rešimo probleme koje ste prijavili.

Kada vam pružamo odgovarajuće proizvode ili usluge, takođe možemo da prikupljamo i rezimiramo statističke podatke, kao što su posete veb-sajtu, preuzimanja aplikacija i obim prodaje proizvoda, da bismo razumeli kako se naši proizvodi i usluge koriste. Za potrebe ove Izjave, prethodna statistika se smatra podacima koji nisu lični. Nastojaćemo da vaše lične podatke izolujemo od podataka koji nisu lični i da ih koristimo odvojeno. Sa ličnim podacima pomešanim sa podacima koji nisu lične prirode i dalje će se postupati kao sa ličnim podacima.

Vaše lične podatke ćemo prikupljati i koristiti samo u svrhe navedene u ovoj Izjavi i Napomeni o privatnosti proizvoda. U daljem tekstu sledi nekoliko primera ličnih podataka koje možemo da prikupljamo:

(1) Lični podaci koje pružate kompaniji Huawei

Da biste uživali u određenim funkcijama ili uslugama, morate da registrujete HUAWEI ID. Kada registrujete HUAWEI ID ili se prijavite na HUAWEI ID radi kupovine na mreži, preuzimanja softvera ili kupovine usluga, možemo da zatražimo da nam dostavite relevantne lične podatke, kao što su ime, adresa e-pošte, broj mobilnog telefona, informacije o porudžbini, adresa isporuke i način plaćanja.

Neki Huawei proizvodi vam omogućavaju da komunicirate i delite informacije sa drugim korisnicima. Kada koristite Huawei proizvod za deljenje sadržaja sa porodicom i prijateljima, možda ćete morati da kreirate profil za HUAWEI ID, koji uključuje vaš nadimak i avatar. Možemo da prikupljamo i informacije o vašoj porodici i prijateljima, poput njihovih imena, e-adresa i brojeva telefona. Preduzećemo odgovarajuće i neophodne mere da obezbedimo bezbednost njihove komunikacije.

U skladu sa zakonskim propisima određenih pravnih nadležnosti za registraciju naloga sa pravim imenom, sisteme za sprečavanje zavisnosti od igara i plaćanja preko interneta, kao i druge zahteve, možemo zatražiti od vas da pružite dokaze identiteta koji je izdao lokalni nadležni organ ili relevantne informacije o kartici na osnovu kojih može da se potvrdi vaš identitet.

(2) Informacije koje Huawei prikuplja kada koristite usluge

Kada koristite naše proizvode i usluge, prikupljaćemo informacije o vašem uređaju i načinu na koji vi i vaš uređaj ostvarujete interakciju sa našim proizvodima i uslugama. Te informacije uključuju sledeće:

a. Informacije o uređaju i aplikaciji, kao što su ime uređaja, identifikator uređaja, vreme aktiviranja uređaja, model hardvera, verzija operativnog sistema, verzija aplikacije, identifikator softvera i podešavanja uređaja i aplikacije (kao što su region, jezik, vremenska zona i veličina fonta).

b. Informacije o mobilnoj mreži, kao što su ID dobavljača javne zemaljske mobilne mreže (PLMN), geografska lokacija (ID ćelije područja na kojem se nalazi uređaj) i adresa internet protokola (IP).

c. informacije evidencije. Kada koristite Huawei usluge ili prikažete sadržaj koji je obezbedila kompanija Huawei, automatski ćemo prikupljati i evidentirati određene informacije, kao što su vreme pristupa, broj pristupa, IP adresa i informacije o događajima (npr. greške, padovi, ponovna pokretanja i ažuriranja).

d. informacije o lokaciji. Kada pristupate određenim uslugama zasnovanim na lokaciji (npr. kada vršite pretrage, koristite softver za navigaciju ili pregledate vreme na određenoj lokaciji), prikupljaćemo, koristiti i obrađivati približnu ili preciznu lokaciju vašeg uređaja. Te informacije se mogu dobiti pomoću sistema GPS, Wi-Fi mreže i ID-a mreže dobavljača usluga. Zatražićemo od vas da izaberete aplikacije za koje želite da omogućite usluge lokacije. Možete odbiti da delite svoju lokaciju tako što ćete onemogućiti odgovarajuću dozvolu u podešavanjima uređaja.

e. Informacije se skladište u cloud-u. Na primer, informacije koje otpremate u cloud čuvaće se na našim serverima radi brzog pristupa i deljenja između uređaja. Niko nema pristup tim informacijama bez vaše dozvole.

(3) Informacije iz izvora trećih strana

Kada je to dozvoljeno lokalnim zakonima, možemo da pribavljamo i druge informacije o vama, vašem uređaju ili korišćenju usluge iz javnih ili legitimnih komercijalnih izvora. Na primer, vaše podatke pribavljamo od treće strane kada se prijavite na naš veb-sajt preko naloga društvenih mreža treće strane ili kada vaše informacije za kontakt otpreme drugi koji koriste naše usluge komunikacije.

2. Način na koji Huawei koristi lične podatke

Vaše lične podatke koristimo samo na zakonskoj osnovi. U skladu sa važećim lokalnim zakonima, vaše lične podatke možemo da koristimo u sledeće svrhe po jednom od pravnih osnova: vaš pristanak; ukoliko je neophodno za izvršenje/sklapanje ugovora između vas i kompanije Huawei; ukoliko je neophodno za zaštitu legitimnih interesa vas ili drugih; ukoliko je neophodno za ispunjavanje zakonskih obaveza; i ukoliko je neophodno za zaštitu legitimnih interesa preduzeća:

(1) registrovanje i aktiviranje naših proizvoda ili usluga koje ste kupili;

(2) registrovanje vašeg HUAWEI ID-a, što vam omogućava da uživate u većem izboru funkcija;

(3) isporuka, aktiviranje ili verifikovanje proizvoda i usluga koje ste zatražili ili za vršenje izmena i pružanje tehničke podrške i usluga nakon prodaje, u vezi sa tim ponudama, na vaš zahtev;

(4) obaveštavanje o ažuriranjima i instalacijama operativnog sistema ili aplikacije;

(5) pružanje individualizovanog korisničkog iskustva i sadržaja;

(6) nakon pribavljanja vašeg pristanka ili prijema zahteva, za slanje informacija o proizvodima i uslugama za koje možete biti zainteresovani, poziva za naše promotivne aktivnosti i anketa za ispitivanje tržišta ili za slanje marketinških informacija;

(7) sprovođenje interne revizije, analize podataka i istraživanja; analiziranje efikasnosti poslovanja i merenje udela na tržištu, kao i za poboljšanje naših proizvoda i usluga;

(8) rešavanje problema nakon što nam pošaljete detalje o grešci;

(9) sinhronizovanje i skladištenje podataka koje ste otpremili ili preuzeli, kao i podataka neophodnih za operacije otpremanja i preuzimanja;

(10) poboljšanje programa za sprečavanje gubitaka i prevara;

(11) poštovanje važećih lokalnih zakona/propisa, npr. ispunjavanje obaveza upravljanja platformom za e-trgovinu ili poštovanje zakonskih državnih zahteva;

(12) Druge svrhe opisane u Napomeni o privatnosti proizvoda.

Kako kompanija Huawei koristi kolačiće i slične tehnologije

Možemo da koristimo kolačiće, pikselne oznake, veb monitore i druge tehnologije lokalnog skladištenja na svojim veb-sajtovima, mobilnim aplikacijama, uslugama na mreži, email porukama i reklamama. Informacije koje se prikupe putem kolačića i sličnih tehnologija smatraju se podacima koji nisu lični. Međutim, ako se u lokalnim zakonima IP adrese ili slični identifikatori smatraju ličnim podacima, sa njima ćemo takođe postupati kao prema ličnim podacima. U nekim slučajevima mešamo podatke koji nisu lični prikupljene korišćenjem ovih tehnologija sa ličnim podacima koje posedujemo. U svrhe ove Izjave, pomešane podatke ćemo smatrati ličnim podacima.

Kolačić je tekstualna datoteka koju veb server kreira i skladišti na računaru ili mobilnom uređaju. Sadržaj kolačića može da preuzme ili pročita samo server koji je kreirao kolačić. Kolačići su jedinstveni za pretraživač ili mobilnu aplikaciju koju koristite. Obično sadrže identifikatore, nazive sajtova, brojeve i znakove.

Kolačići se ponekad skladište na računarima ili mobilnim uređajima radi poboljšanja korisničkog iskustva, uključujući:

(1) Neophodne kolačiće:

− prijava i verifikacija. Kad se prijavite na neki veb-sajt koristeći HUAWEI ID, kolačići vam mogu pomoći u navigaciji od stranice do stranice, bez potrebe za ponovnim prijavljivanjem na svaku od njih.

− skladištenje željenih opcija i podešavanja. Veb-sajtovi mogu da koriste kolačiće za čuvanje ličnih podešavanja, kao što su jezik, veličina fonta, korpa za kupovinu i druge željene opcije pretraživanja na vašim računarima ili mobilnim uređajima.

(2) Analitičke kolačiće: statistička analiza. Pomoću kolačića možemo da prikupljamo informacije o tome kako koristite veb-sajtove i druge aplikacije, uključujući beleženje pojedinačne posete (pomoću kolačića sesije) ili ponovljenih poseta (pomoću stalnih kolačića).

(3) Reklamne kolačiće: reklamiranje zasnovano na interesovanjima. Pomoću kolačića možemo da prikupljamo informacije o vašim aktivnostima na mreži, otkrivamo vaša interesovanja i prikazujemo vam reklame koje su najrelevantnije za vas.

Možete da upravljate kolačićima ili da ih brišete po želji. Možete da izbrišete sve kolačiće sačuvane na računaru, a većina veb pretraživača nudi i opciju blokiranja kolačića. Za detalje o tome kako da promenite podešavanja pretraživača, obratite se dobavljaču pretraživača.

Ako izbrišete kolačiće, moraćete da menjate podešavanja prilikom svake posete našim veb-sajtovima. Imajte u vidu da neke naše usluge mogu da zahtevaju korišćenje kolačića. U tom slučaju, onemogućavanje kolačića može da utiče na pružanje usluga u celini ili delimično.

Osim kolačića, možemo da koristimo i druge slične tehnologije na našim veb-sajtovima, kao što su veb monitori i oznake piksela. Veb monitor je obično elektronska slika ugrađena u veb-sajt ili email koja služi za identifikovanje kolačića vašeg uređaja kada pristupate veb-sajtu ili emailu. Zahvaljujući oznakama piksela možemo da šaljemo email poruke u čitljivom formatu, kao i da saznamo da li je email otvoren.

Mi i naši partneri trećih strana koristimo ove tehnologije u različite svrhe, između ostalog, za analizu korišćenja usluga (zajedno sa kolačićima) i za pružanje sadržaja i reklama koji su prilagođeni vašim interesovanjima. Na primer, email poruka koju vam pošaljemo može da sadrži izlaznu URL adresu koja vodi do našeg veb-sajta. Ako kliknete na URL adresu, pratićemo vašu posetu kako bismo saznali koji proizvodi i usluge vam se dopadaju i poboljšali korisničku službu.

Mnogi veb pretraživači imaju funkciju Bez praćenja koja veb-sajtovima može da šalje zahteve o tome da korisnik ne želi da njegove aktivnosti budu praćene. Najveće organizacije za standardizaciju interneta nisu utvrdile smernice kojima bi se odredilo kako veb-sajtovi treba da se ophode prema ovim zahtevima.

Trenutno vam ne dozvoljavamo da menjate načine obrade kolačića na osnovu podešavanja funkcije Bez praćenja ili drugih sličnih funkcija koje ste izabrali.

Kako kompanija Huawei poverava, deli, prenosi i objavljuje vaše lične podatke

1. Poveravanje

U nekim slučajevima možemo da poverimo drugim kompanijama obradu vaših ličnih podataka u naše ime. Na primer, drugoj kompaniji možemo da poverimo liniju za podršku, slanje email poruka i pružanje tehničke podrške. Te kompanije lične podatke mogu da koriste isključivo za pružanje usluga u naše ime.

Sklopićemo strogi sporazum o poverljivosti ili postaviti uslove obrade ličnih podataka sa stranom kojoj su povereni poslovi. Strana kojoj su povereni poslovi se obavezuje da će lične podatke obrađivati u skladu sa ovom Izjavom i našim uputstvima i da će preduzeti odgovarajuće mere za zaštitu poverljivosti i bezbednosti kako bi osigurala bezbednost ličnih podataka.

2. Deljenje

Deljenje se odnosi na proces u okviru kojeg pružamo lične podatke drugim obrađivačima ličnih podataka, pri čemu obe strane mogu samostalno da odrede svrhe i metode obrade podataka. Vaše lične podatke nećemo deliti sa spoljnim izvođačima, osim u sledećim slučajevima:

(1) Deljenje uz vaš pristanak: Nakon pribavljanja vašeg pristanka, delićemo vaše autorizovane lične podatke sa trećim stranama koje ste imenovali.

(2) Deljenje u okolnostima propisanim zakonom: Možemo da delimo vaše lične podatke u skladu sa zakonima/propisima, zahtevima za rešavanje sudskih sporova ili zakonskim zahtevima upravnih i sudskih organa.

(3) Deljenje sa našim filijalama: Vaše podatke možemo da delimo sa našim filijalama. Sa filijalama ćemo deliti vaše podatke isključivo u određene, konkretne i legitimne svrhe. Deliće se samo oni podaci koji su neophodni za pružanje usluga. Na primer, da bismo izbegli višestruku registraciju HUAWEI ID-ova, moramo da verifikujemo globalnu jedinstvenost naloga koji se registruje.

(4) Deljenje sa poslovnim partnerima: Da bismo obezbedili kvalitet usluga koje pružamo, možemo da delimo informacije o porudžbini, nalogu, uređaju i lokaciji sa partnerima treće strane. Međutim, vaše lične podate ćemo isključivo deliti u legitimne, odgovarajuće, neophodne, konkretne i određene svrhe. Naši partneri mogu biti:

a. Prodavci i razvojni programeri trećih strana: Neke naše proizvode ili usluge vam direktno pružaju treće strane. U tom slučaju, delimo informacije povezane sa transakcijom sa trećim stranama kako bismo ispunili zahteve u vezi sa proizvodima ili uslugama koje ste kupili. Na primer, kada kupujete proizvode od razvojnih programera trećih strana u aplikaciji HUAWEI AppGallery, delićemo neophodne informacije sa njima kako bismo dovršili transakciju.

b. Dobavljači robe ili tehničkih usluga: Možemo da delimo vaše lične podatke sa trećim stranama koje pružaju podršku za naše funkcije i funkcionalnosti, uključujući treće strane koje dobavljaju ili pružaju usluge infrastrukturne tehnologije, usluge logistike i distribucije, usluge plaćanja i usluge obrade podataka. Te podatke delimo u svrhu implementacije funkcionisanja naših proizvoda i usluga. Na primer, informacije o porudžbini ćemo deliti samo sa dobavljačem usluga logistike kako bi se organizovala dostava ili ćemo deliti broj narudžbine i iznos za plaćanje sa agencijom za plaćanje treće strane radi potvrde instrukcije za plaćanje i dovršavanja transakcije.

Izvršićemo bezbednosnu procenu ponašanja deljenja i primalaca ličnih podataka i potpisaćemo ugovor o zaštiti podataka ili strogi ugovor o neotkrivanju informacija sa njima, zahtevajući od njih da se pridržavaju ove Izjave i preduzmu odgovarajuće mere za zaštitu poverljivosti i bezbednosti prilikom obrade vaših ličnih podataka.

3. Prenesi

Ako se lični podaci prenose zbog spajanja i akvizicije, podele, raspuštanja ili bankrota, unapred ćemo vam poslati obaveštenja u okviru kojih ćemo navesti imena primalaca i informacije za kontakt, a od njih ćemo zahtevati da se pridržavaju ove Izjave prilikom obrade vaših ličnih podataka. Primalac koji pokuša da promeni prvobitnu svrhu ili metod obrade moraće ponovo da pribavi vaš pristanak.

4. Javno objavljivanje

Vaše lične podatke ćemo otkriti samo u sledećim slučajevima:

(1) nakon pribavljanja vašeg pristanka;

(2) po zakonskim ili opravdanim osnovama: Možemo da otkrijemo vaše informacije kada to od nas zahtevaju zakoni, pravne procedure, parnica ili javne i državne vlasti.

Način na koji kompanija Huawei štiti lične podatke

Bezbednost vaših ličnih podataka nam je važna. Usvojili smo standardne industrijske prakse za zaštitu ličnih podataka od neovlašćenog pristupa/otkrivanja/korišćenja/izmena, oštećenja ili gubitaka. Da bismo to postigli, primenjujemo sledeće mere:

1. Preduzimamo sve razumne i izvodljive mere kojima obezbeđujemo prikupljanje minimalne količine ličnih podataka i relevantnih podataka neophodnih za svrhe u koje se obrađuju. Zadržaćemo vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje svrha navedenih u ovoj Izjavi, osim ako je zakonom propisano ili dozvoljeno produžavanje perioda zadržavanja.

2. Koristimo tehnologije šifrovanja da bismo obezbedili zaštitu poverljivosti prilikom prenosa i skladištenja podataka i implementiramo pouzdane mehanizme zaštite da bismo zaštitili podatke i servere za skladištenje podataka od napada.

3. Koristimo mehanizme kontrole pristupa kako bismo samo ovlašćenim licima dozvolili pristup vašim ličnim podacima. Osim toga, ograničavamo broj ovlašćenog osoblja i primenjujemo hijerarhijsko upravljanje dozvolama na osnovu zahteva usluge i nivoa ovlašćenja osoblja. Pristup ličnim podacima će se evidentirati i redovno će ga pregledati ovlašćeno osoblje.

4. Pažljivo biramo poslovne partnere i dobavljače usluga i uključujemo zahteve za zaštitu ličnih podataka u komercijalne ugovore, aktivnosti kontrole i procene.

5. Organizujemo obuke, testiranja i javne aktivnosti u vezi sa zaštitom bezbednosti i privatnosti kako bismo kod zaposlenih podigli svest o značaju zaštite ličnih podataka.

U potpunosti smo posvećeni zaštiti vaših ličnih podataka. Međutim, nijedna bezbednosna mera nije savršena i ne postoji proizvod, usluga, veb-sajt, prenos podataka, računarski sistem ili mrežna veza koji su u potpunosti bezbedni.

Ko odgovor na moguće rizike, poput curenja, oštećenja i gubitka ličnih podataka, razvili smo nekoliko mehanizama i kontrolnih mera, jasno smo definisali standarde za ocenjivanje bezbednosnih incidenata i ranjivosti, kao i odgovarajućih procedura rukovanja, a i ustanovili smo namensku stranicu za savete i obaveštenja o bezbednosti. Odredili smo i specijalni tim za reagovanje u hitnim slučajevima koji će sprovoditi bezbednosne planove za nepredviđene situacije, raditi na smanjenju gubitaka, analizi, lociranju i sanaciji, kao i na izvršavanju operacija traganja unazad/kontraoperacija zajedno sa srodnim odeljenjima, u skladu sa propisima i zahtevima za rešavanje bezbednosnih incidenata.

Ako dođe do bezbednosnog incidenta u vezi sa ličnim podacima, obavestićemo vas o tome, u skladu sa lokalnim zakonskim zahtevima, pri čemu ćemo vam pružiti osnovne informacije o bezbednosnom incidentu i mogućim posledicama, merama koje smo preduzeli ili koje ćemo preduzeti, predlozima o aktivnoj zaštiti i ublažavanju rizika, kao i o korektivnim merama. Obaveštenje može biti u obliku email poruke, tekstualne poruke, prosleđenog obaveštenja i slično. Ako ne možemo da obavestimo svakog subjekta podataka pojedinačno, preduzećemo odgovarajuće i efikasne mere za objavljivanje upozorenja o bezbednosti. Osim toga, prijavićemo i status bezbednosnog incidenta u vezi sa ličnim podacima koji pokušavamo da rešimo, na način koji propisuju nadzorni organi.

Način na koji možete da upravljate ličnim podacima

1. Prava subjekata čiji se lični podaci čuvaju, poput pristupa, ispravljanja i brisanja

Pravni propisi u nekim zemljama i regionima u kojima pružamo proizvode i usluge predviđaju da subjekti čiji se podaci čuvaju imaju pravo pristupa, ispravljanja i brisanja ličnih podataka i ograničavaju obradu ličnih podataka. Prema lokalnim zakonima, subjekti čiji se podaci čuvaju ili njihovi zastupnici mogu da nam upute zahteve za ostvarivanje prava subjekata čiji se podaci čuvaju (u daljem tekstu „zahtevi“).

(1) Načini i kanali podnošenja zahteva

Zahtevi subjekata čiji se podaci čuvaju moraju pismeno da se podnesu. Zahtevi su podjednako važeći čak i ako podnosilac zahteva nije naveo zakone na kojima se zasnivaju ti zahtevi. Uopšteno, usmeni zahtevi se ne smatraju važećim, osim ako nije drugačije dozvoljeno lokalnim zakonima.

Zahtevi subjekata čiji se podaci čuvaju se mogu uputiti preko zvaničnog veb-sajta kompanije Huawei Consumer BG, aplikacije My HUAWEI ili usluge Centar za privatnost u okviru HUAWEI ID-a. Ako subjekt čiji se podaci čuvaju uputi zahtev putem linije za podršku, email poruke, korisničke službe na mreži, centra za usluge ili drugih kanala, zatražićemo od subjekta čiji se podaci čuvaju da uputi zvaničan zahtev preko nekog od navedenih kanala kako bi se olakšala komunikacija o toku rešavanja zahteva i slanje povratnih informacija o rezultatima. Uspostavili smo namenske kanale kako bismo zaštitili njihove legitimne interese, osigurali naše poslovanje i sprečili pogrešnu upotrebu i zloupotrebu njihovih prava.

(2) Važenje zahteva

Prilikom upućivanja zahteva, subjekti podataka uglavnom moraju da se saglase sa određenim zahtevima. Prema ovoj Izjavi subjekti čiji se podaci čuvaju moraju da:

a. podnose zahteve preko namenskih kanala za upućivanje zahteva (konkretno, zvanični veb-sajt kompanije Huawei Consumer BG, aplikacija My HUAWEI ili usluga Centar za privatnost u okviru HUAWEI ID-a).

b. Navedite dovoljno informacija kako bi kompanija Huawei mogla da verifikuje vaš identitet (kako bi se uverila da su oni koji su uputili zahtev subjekti podataka ili lica sa ovlašćenjem subjekta podataka).

c. Vodite računa da zahtevi budu konkretni i izvodljivi.

(3) Period obrade zahteva

Nastojaćemo da odgovorimo u roku od jednog meseca nakon prijema zahteva za pristup ličnim podacima. Ovaj period može po potrebi da se produži, u zavisnosti od broja zahteva i njihove složenosti. U slučaju produženja perioda obrade zahteva, obavestićemo subjekta čiji se podaci čuvaju o situaciji i razlozima za kašnjenje. U slučaju bilo kakvog sukoba između ovog odeljka i lokalnih zakona/propisa, ovi drugi će imati prednost.

(4) Rezultati obrade zahteva

Nakon podnošenja zahteva, može se dogoditi sledeće:

a. Zahtev se odbacuje.

Zahtevi subjekata čiji se podaci čuvaju mogu da budu odbijeni, između ostalog, u sledećim situacijama:

(a) lokalni zakoni ne daju odgovarajuća prava subjektima čiji se podaci čuvaju;

(b) identitet podnosioca zahteva ne može da se verifikuje;

(c) zahtev ne može da se verifikuje ili je van delokruga, naročito kada se zahtevi često ponovo šalju;

(d) tražene informacije su povezane sa kompenzacijom koju ćemo dati ili primiti kao rezultat tekućeg spora, a postoji verovatnoća da će otkrivanje tih informacija naštetiti našim interesima;

(e) zadržane informacije se koriste isključivo u svrhe statistike i istraživanja, a objavljivanje statistike i rezultata istraživanja ne otkriva lične identitete;

(f) Druge situacije predviđene zakonima.

Ako odbijemo zahtev subjekta čiji se podaci čuvaju, podnosiocu ćemo uputiti formalno objašnjenje.

b. Zahtev se prihvata.

Ako se ne desi nijedna od situacija opisanih u (1), poštovaćemo zahtev subjekta čiji se podaci čuvaju. Da biste poboljšali izglede za prihvatanje zahteva, navedite što je moguće detaljnije informacije prilikom prosleđivanja zahteva, kao što su tip zahteva, određeni sadržaj, informacije o vlasniku podataka (npr. naziv naloga koji koristite za naše proizvode i usluge) i vremenski okvir u kom su informacije generisane ili obrađene (zahtevi sa kraćim vremenskim periodom imaju veću verovatnoću da budu prihvaćeni).

(5) Posebne napomene

a. Samo zakonski staratelji i ovlašćene osobe imaju pravo da pristupaju ličnim podacima drugih.

b. Većina zakona/propisa precizira okolnosti pod kojima organizacija ne može da pruži podatke subjektima čiji se podaci čuvaju. Ti slučajevi obuhvataju scenarije kada pružanje podataka može da podrije tekuće napore u borbi protiv terorizma; kada subjekt čiji se podaci čuvaju ponavlja zahteve ili kada bi pribavljanje i pružanje tih informacija zauzelo nesrazmerno velike resurse.

c. Obično ne pružamo sledeće informacije:

(a) Informacije o drugima: Zahtevi subjekata čiji se podaci čuvaju mogu da uključe i druge osobe pored subjekta čiji se podaci čuvaju. Nećemo pružati te informacije, osim ako ne postoji ovlašćenje od odgovarajućih pojedinaca.

(b) Ponovljeni zahtevi: Ako subjekt čiji se podaci čuvaju više puta uputi iste ili slične zahteve u vezi sa jednim subjektom čiji se podaci čuvaju, a podaci se ne razlikuju od podataka koje smo prethodnog puta pružili, u većini slučajeva nećemo pružiti kopiju podataka. Osim toga, nismo u obavezi da pružamo informacije koje su javno dostupne.

(c) Opcije poverljivosti: Nemamo obavezu da pružimo tražene informacije ako te informacije predstavljaju poverljivo mišljenje.

(d) Posebni dokumenti: Nećemo otkrivati nikakve posebne informacije kao odgovor na zahteve za pristup ličnim podacima. Obično posebne informacije obuhvataju poverljive dokumente (kao što je komunikacija između advokata i klijenta) i informacije kojima se dobija ili izražava odgovarajuće pravno mišljenje (bez obzira na to da li su povezane sa samom tužbom ili su u vezi sa informacijama iz sudskih postupaka).

2. Povlačenje pristanka

Ako to dozvoljavaju važeći zakoni, imate pravo da povučete svoj pristanak u bilo kom trenutku kada obrađujemo vaše lične podatke na osnovu vašeg pristanka. Međutim, povlačenje pristanka neće uticati na zakonitost i efikasnost obrade vaših ličnih podataka na osnovu vašeg pristanka datog pre povlačenja, niti će uticati na bilo kakvu obradu podataka na osnovu drugog opravdanja osim vašeg pristanka.

Detalje o tome kako da povučete pristanak za određeni proizvod ili uslugu potražite u Napomeni o privatnosti proizvoda.

Kako kompanija Huawei obrađuje lične podatke maloletnika

Pridajemo veliki značaj zaštiti ličnih podataka maloletnih lica. Pružaćemo usluge i zaštitu maloletnim licima uz strogo poštovanje nacionalnih zakona/propisa. Roditelji ili drugi staratelji takođe moraju da preduzmu odgovarajuće mere za zaštitu maloletnih lica, uključujući nadgledanje njihovog korišćenja proizvoda ili usluga.

Svakog mlađeg od 14 godina (ili uzrasta predviđenog lokalnim zakonima) smatramo detetom. Deci nije dozvoljeno da kreiraju sopstvene HUAWEI ID-ove bez pristanka njihovih roditelja ili drugih staratelja. Strogo ćemo ograničiti poverenu obradu, deljenje, prenos i javno otkrivanje ličnih podataka dece u skladu sa zakonima/propisima. Ako staratelj u bilo kom trenutku treba da pristupi ličnim podacima osobe pod starateljstvom, ispravi ih ili izbriše, kontaktirajte sa nama u skladu sa Poglavljem 10 „Kako da kontaktirate sa nama“. Ako utvrdimo da smo prikupili lične podatke dece bez prethodnog pribavljanja pristanka roditelja ili drugih staratelja čiji je identitet potvrđen, nastojaćemo da u što kraćem roku izbrišemo te podatke.

Veze do veb-sajtova, proizvoda i usluga trećih strana

Da bi se osiguralo ugodno korisničko iskustvo, Huawei veb-sajtovi, aplikacije, proizvodi i usluge mogu da sadrže veze ka veb-sajtovima, proizvodima i uslugama trećih strana. Takođe, Huawei proizvodi i usluge možda koriste ili pružaju proizvode ili usluge trećih strana, kao što su aplikacije trećih strana dostupne u aplikaciji HUAWEI AppGallery. Huawei nema kontrolu nad veb-sajtovima, proizvodima i uslugama trećih strana – odluka o pristupu ovim vezama je na vama.

Takođe, Huawei nema kontrolu nad politikama zaštite privatnosti ili podataka trećih strana, zato što te treće strane nisu obavezane ovom Izjavom. Pre slanja ličnih podataka trećim stranama, pročitajte i pogledajte njihove politike privatnosti ili zaštite podataka.

Kako se lični podaci prenose širom sveta

Huawei je multinacionalna kompanija. Kao takvi, lični podaci koje prikupljamo mogu da se obrađuju ili da im se pristupa u zemljama ili regionima u kojima koristite naše proizvode ili usluge, odnosno u drugim zemljama ili regionima u kojima se nalazimo mi ili naše filijale, podružnice, dobavljači usluga ili poslovni partneri. Ove zemlje/regioni mogu da imaju različite zakone o zaštiti podataka. U takvim okolnostima, Huawei preduzima mere kako bi osigurao da se podaci obrađuju u skladu sa ovom Izjavom i važećim zakonima.

Lični podaci prikupljeni i generisani tokom naših operacija u Narodnoj Republici Kini skladištiće se u Kini. Ako određeni proizvodi/usluge uključuju prekogranični prenos ličnih podataka, dostavićemo lične podatke strani koja ih prima van Kine nakon ispunjavanja zakonskih obaveza (na primer, nakon prolaska regulatorne bezbednosne procene).

Ažuriranja ove izjave

Huawei zadržava pravo da u bilo kojem trenutku ažurira ovu Izjavu. Ova Izjava može povremeno da se ažurira. Najnoviju verziju potražite na našem zvaničnom veb-sajtu (https://consumer.huawei.com). Ako ova Izjava pretrpi značajne promene, o tome vas možemo obavestiti preko različitih kanala, npr. objavljivanjem obaveštenja na našem veb-sajtu ili slanjem direktnog obaveštenja.

Kako da kontaktirate sa nama

Imamo odeljenje (ili stručnjake) zaduženo za zaštitu ličnih podataka. U slučaju da imate bilo kakva pitanja, komentare ili predloge, obratite nam se preko korisničke službe na mreži, stranice Pitanja o privatnosti ili u našim kancelarijama širom sveta. Za kompletnu listu naših kancelarija posetite stranicu Kontaktirajte sa kompanijom Huawei.

Po pravilu, daćemo početni odgovor u roku od tri radna dana i odgovoriti na vaša pitanja u roku koji nalažu zakoni/propisi. Ako niste zadovoljnim našim odgovorom, a naročito ako smatrate da smo obradom ličnih podataka prekršili vaša zakonska prava i interese, možete da podnesete žalbe ili prijavite problem lokalnim regulatornim telima za zaštitu privatnosti.

Napomena: Zbog razlike u lokalnim zakonima i jezicima, lokalne verzije dokumenta Izjava o privatnosti kompanije Huawei Consumer Business mogu da se razlikuju od ove verzije. U slučaju da postoje neusaglašenosti, lokalne verzije imaju prednost.

Autorska prava © Huawei Device Co., Ltd. 2023 Sva prava zadržana.

Poslednji put ažurirano: 30. jul 2023.

Napuštate consumer.huawei.com
Nakon što kliknete na link, ući ćete na web lokaciju treće strane. Huawei nije odgovoran i nema kontrolu nad ovom web-stranicom.
Povratak Nastavi