hidden
Servisni centri
Mesta preuzimanja neispravnih uređaja.

    Omogućiti usluge lokacije?

    Kada se omoguće, Huawei može da potraži obližnje servisne centre na osnovu vaše trenutne lokacije.

    Link koju nameravate posetiti nije službena veb stranica kompanije Huawei. Jeste li sigurni da želite nastaviti?