Šta treba da uradim ako ne mogu da instaliram aplikaciju u aplikaciji HUAWEI AppGallery?

Primenljivi proizvodi: Tablet,Smartphone
Primenljivi proizvodi:
zoom in pic
Šta treba da uradim ako ne mogu da instaliram aplikaciju u aplikaciji HUAWEI AppGallery?

Ako ne možete da preuzmete aplikaciju, pogledajte odeljak Šta treba da uradim ako ne mogu da preuzmem aplikaciju u aplikaciji HUAWEIAppGallery?.

 1. Ako sistem nastavi da prikazuje poruku koja ukazuje na to da se aplikacija instalira, izbrišite preuzeti paket aplikacije ili prekinite zadatak preuzimanja i pokušajte ponovo da instalirate aplikaciju.

  Da biste izbrisali paket aplikacije, otvorite aplikaciju HUAWEI AppGallery, izaberite opcije Ja > Paketi za instalaciju i izbrišite predmetni paket.

  Da biste prekinuli zadatak preuzimanja, otvorite aplikaciju HUAWEI AppGallery, izaberite opcije Ja > Menadžer instalacija i dodirnite traku napretka preuzimanja sa desne strane predmetne aplikacije.

 2. Izbrišite keš aplikacije HUAWEI AppGallery i pokušajte da ponovo instalirate aplikaciju iz aplikacije HUAWEI AppGallery. (Pogledajte 4. korak u odeljku Šta treba da uradim ako ne mogu da preuzmem aplikaciju u aplikaciji HUAWEI AppGallery?)
 3. Proverite da li je omogućena opcija PrivateSpace (tako što ćete izabrati opcije Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace) i da li je kreiran potkorisnik (tako što ćete izabrati opcije Podešavanja > Korisnici i nalozi). Ako je to slučaj, onemogućite opciju i pokušajte ponovo da instalirate predmetnu aplikaciju.
 4. Ponovo pokrenite uređaj, povežite ga na drugu mrežu i pokušajte ponovo da preuzmete i instalirate aplikaciju.

Ako se na ekranu za instalaciju prikaže kôd greške, uradite sledeće da biste rešili problem:

Kôd greške

Uzrok

Predlog

-2 Nevažeća APK

1. Instalacioni paket je nevažeći ili nekompletan.

2. Paket nije kompatibilan sa operativnim sistemom.

3. Došlo je do neusaglašenosti HarmonyOS aplikacija i Android aplikacija.

1. Uverite se da je instalacioni paket objavljen preko zvaničnog kanala.

2. Preuzmite zvaničnu aplikaciju iz aplikacije HUAWEI AppGallery.

3. Ako je na uređaju instaliran sistem HarmonyOS, proverite da li ste instalirali HarmonyOS verziju aplikacije, izaberite opcije Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace ili opcije Podešavanja > Korisnici i nalozi > Korisnici, izaberite potkorisnika i proverite da li je aplikacija instalirana. Ako je ovo slučaj, deinstalirajte je. Ako ovo nije slučaj, pokušajte da proverite da li se aplikacija može instalirati na standardan način. Nakon provere, onemogućite opciju PrivateSpace ili izbrišite podnaloge.

Zatim se vratite u opciju MainSpace/nalog vlasnika i proverite da li se aplikacija može instalirati na standardan način.

-103 Sertifikati nisu pronađeni

Aplikacija možda nije kompatibilna sa sistemom uređaja.

Kada tražite aplikaciju, proverite da li postoji oznaka koja ukazuje na to da li je aplikacija kompatibilna sa vašim uređajem. Preuzmite aplikaciju nakon što potvrdite da je kompatibilna.

-24 Nedosledan UID

Na uređaju možda postoje zaostale datoteke softvera koje se ne mogu izbrisati.

1. Pomoću aplikacije Optimizator izbrišite zaostale datoteke i datoteke keša.

2. Ažurirajte sistem telefona i pokušajte ponovo da instalirate aplikaciju.

3. Napravite rezervnu kopiju podataka, izvršite vraćanje fabričkih vrednosti i ponovo instalirajte aplikaciju.

-22 Greška verifikacije

Vaša mreža je možda neispravna ili je metod verifikacije možda neispravan.

1. Povežite uređaj na drugu mrežu, potvrdite da je veza standardna i ponovo instalirajte aplikaciju. Ako je mreža standardna, posetite zvanični veb-sajt aplikacije da biste proverili tačan metod verifikacije.

2. Ako je na vašem telefonu instalirana verzija EMUI 4.0 ili verzija 4.1, izaberite opcije Podešavanja > Aplikacije > Meni, dodirnite opciju Prikaži sistemske procese, na listi pronađite program za ažuriranje aplikacije Google Play usluge, izaberite opciju Meni pri dnu ekrana i dodirnite opciju Deinstaliraj ažuriranja. Nakon završetka deinstalacije, dodirnite opciju Onemogući i ponovo instalirajte aplikaciju.

-110 Interna greška

koja dovodi do greške pri instalaciji.

Sistem telefona je možda resetovan ili su neke sistemske datoteke možda greškom izbrisane, što je dovelo do greške pri instalaciji.

1. Ažurirajte sistem.

2. Napravite rezervnu kopiju podataka, izvršite vraćanje fabričkih vrednosti i ponovo instalirajte aplikaciju.

-113 Aplikacija nije kompatibilna sa CPU uređaja

Aplikacija nije kompatibilna sa CPU uređaja (sistem telefona: 32-bitni ili 64-bitni).

Ostanite u toku sa novim verzijama koje su kompatibilne.

-25 Verzija instalirane aplikacije na vašem telefonu je viša od verzije koja se preuzima.

Verzija instalirane aplikacije na vašem telefonu je viša od one koja se preuzima iz aplikacije HUAWEI AppGallery, što dovodi do greške pri instalaciji.

 1. Otvorite opciju Podešavanja, izaberite opcije Korisnici i nalozi > Korisnici i proverite da li ste dodali bilo koje korisnike ili goste.

  • Ako ste dodali druge korisnike ili goste, prijavite se kao korisnik ili gost i proverite da li je predmetna aplikacija instalirana. Uzmimo aplikaciju WeChat kao primer. Ako je aplikacija WeChat instalirana, napravite rezervnu kopiju podataka aplikacije WeChat, otvorite opciju Podešavanja, izaberite opcije Aplikacije > Aplikacije, pronađite aplikaciju WeChat i dodirnite opciju Deinstaliraj.

  • Ako niste dodali druge korisnike ili goste, ažurirajte sistem na najnoviju verziju. Izaberite opcije Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Ažuriranje softvera i proverite da li je nova verzija dostupna. Pratite uputstva na ekranu da biste ažurirali sistem.

 2. Proverite da li je predmetna aplikacija instalirana u opciji PrivateSpace. Da biste to uradili, izaberite opcije Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace na telefonu. Ako je aplikacija instalirana, deinstalirajte je i ponovo je instalirajte iz aplikacije HUAWEI AppGallery.

3. Vratite telefon na njegova fabrička podešavanja.

Vraćanjem telefona na fabrička podešavanja izbrisaće se sve datoteke na telefonu, uključujući muziku, slike i instalirane aplikacije. Postupajte s oprezom prilikom obavljanja ove operacije i unapred napravite rezervnu kopiju podataka.

Otvorite opciju Podešavanja, potražite opciju za resetovanje telefona i istoj pristupite, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili operaciju.

-3 Nevažeća URL

1. Proverite da li je na vašem uređaju instaliran sistem Android 6.0 ili novije verzije (izaberite opcije Podešavanja > Više informacija o telefonu da biste proverili verziju sistema Android umesto verziju sistema EMUI).

2. Proverite da li vam sistem prikazuje kôd greške -3.

Preporučuje se da pristupite veb-sajtu https://appgallery.cloud.huawei.com/marketshare/app/C27162?locale=en_US i preuzmete aplikaciju HUAWEI AppGallery da biste zamenili aplikaciju koja je prvobitno instalirana.

-3 Nevažeća URL

Ostali slučajevi

Uradite sledeće radi rešavanja problema:

 • Izbrišite preuzeti instalacioni paket aplikacije u opcijama AppGallery > Ja > Paketi za instalaciju. Umesto toga, prekinite proces preuzimanja tako što ćete izabrati opcije AppGallery > Ja > Menadžer instalacija i dodirnuti traku napretka preuzimanja sa desne strane aplikacije koja se preuzima.
 • Izbrišite keš aplikacije HUAWEI AppGallery (tako što ćete izabrati opcije Podešavanja > Aplikacije > Aplikacije > AppGallery > Memorija > Obriši keš).
 • Povežite se na drugu mrežu i ponovo pokušajte da preuzmete ili instalirate aplikaciju.

Drugi kodovi grešaka

Obratite se korisničkoj službi kompanije Huawei u svom regionu i otpremite evidencije aplikacije HUAWEI AppGallery i sledeće informacije.

 • Ime aplikacije
 • Verzija aplikacije
 • Snimak ekrana koda greške ili poruke o grešci
 • Verzija OS-a
 • Verzija aplikacije HUAWEI AppGallery
 • Zemlja/region
Od pomoći ili ne?
Da Ne
Zahvaljujemo vam na povratnim informacijama.