förbeställning av MatePad Pro

Gör såhär

1

Köp HUAWEI MatePad Pro

2

Fyll i registreringsformuläret

3

Få gåvorna

För frågor eller teknisk support, kontakta Huawei support:
-Hotline: +46 851255555
-Whatsapp: +46 721514252
-E-post: Mobile.se@huawei.com
-Webbsida: https://consumer.huawei.com/se/support/

Sista datum för registrering är 20:e september 2020

Registreringsformulär

Inköpskvitto / faktura måste innehålla: produktnamn, inköpsdatum, kvittonummer


HUAWEI MatePad Pro-kampanjvillkor

Allmänna krav

1. För att delta i kampanjen måste du fylla i formuläret, godkänna dessa villkor och kunna visa att du har köpt en HUAWEI MatePad Pro under perioden 1 juni 2020 - 31 augusti 2020 från den svenska återförsäljaren du valde .

2. Företaget som ansvarar för kampanjen är Huawei Technologies Sweden AB, ett Huawei-företag som är etablerat i Gustav III: Boulevard 50 A, 169 74 Solna, Sverige (nedan kallat "vi" eller "Huawei"). Men det faktiska köpet av MatePad Pro kommer att göras i återförsäljarbutiken eller online-butiken.

3. Du måste ange ett kvitto på ett giltigt köp enligt punkt 1 och ange läsplatta S/N-nummer. Köp och kvitto är förutsättningar för att delta i denna kampanj.

Integritet

4. Denna kampanj är föremål för Bundle Campaign Privacy Statement, vars detaljer kan ses genom att klicka här eller Bundle Campaign Privacy Statement längst ner på webbsidorna på denna webbplats.

5. Det bör noteras att nätverkslänken och data som överförs mellan dig själv och denna webbplats inte är helt säkra eller konfidentiella, och det är möjligt att information och data du skickar till denna webbplats kan fångas upp av andra från opålitliga anslutningar. Huawei kan inte garantera säkerheten och konfidentialiteten för nätverkslänken och data som överförs mellan dig själv och denna webbplats.

Kampanjstruktur

6. Registreringar kan endast göras via https://consumer.huawei.com/se/promo/matepad-pro/ endast från 1 juni till 20 september 2020.

7. Efter verifiering skickar vi eller en av våra affärspartner ett bekräftelsemail till dig.

8. Efter registrering och verifiering skickas Huawei Tangentbord och penna ingår till din närmaste leveransplats. Din beställning kan ta upp till 2-4 veckor innan det lämnar vårt lager. Om du har frågor om förlorade paket eller logistik, vänligen maila mobile.se@huawei.com eller ring +46 8 512 555 55 (måndag-fredag kl. 09.00 - 06.00) eller Whatsapp: + 46 721514252

Tvister och inhabilitet etc.

9. Huawei förbehåller sig rätten att diskvalificera poster från kampanjen utan föregående meddelande till avsändaren. En sådan åtgärd kan bero på att ett inträde anses olagligt eller vid misstänkt fusk.

10. I händelse av en tvist om innehållet i villkoren, resultatet och / eller andra frågor som rör kampanjen kommer Huawei att behandla ärendet och sedan fatta ett beslut.

Kontakta oss

11. Frågor angående kampanjen kan skickas till mobile.se@huawei.com eller ring 08-512 555 55 (måndag-fredag 9.00-18.00) eller Whatsapp: + 46 721514252. Eller så kan du besöka kontakta oss för att skicka frågorna.

Uttalande om HUAWEI MateBook X Pro-bundlingskampanj och integritet

HUAWEI MatePad Pro Bundle Campaign (nedan kallad "kampanj") är en tjänst som tillhandahålls av Huawei Technologies Sweden AB, ett Huawei-företag som är inrättat i Gustav III: Boulevard 50 A 169 74 Solna, Sverige (nedan kallat "vi" eller "Huawei").

1. Vilka data samlar vi in om dig?

Som en del av kampanjen samlar vi in och använder dina personuppgifter endast för de syften som anges i detta meddelande.

Vi samlar in och bearbetar följande data:

- Namn, adress, postnummer, stad, telefonnummer, e-post, S/N, inköpsdatum, köpbutik, fakturabild.

Denna information används för att verifiera om de köpta bärbar dator uppfyller kampanjvillkoren, skickar e-post till resultaten efter verifiering och levererar Huawei Tangentbord och penna ingår.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina uppgifter är nödvändigheten att utföra kontraktet. Att tillhandahålla sådana uppgifter är obligatoriskt för organisationen av kampanjen. Om du inte tillhandahåller uppgifterna kommer vi inte kunna leverera gåvorna till dig.

2. Hur använder vi din data?

Huawei behandlar dina personuppgifter för

1. Kontrollera att den köpta enheten uppfyller kampanjvillkoren,

2. för att meddela resultatet av vår verifiering och för att leverera gåvorna,

3. att kontrollera om leveransen av gåvan har slutförts,

4. och för att förhindra ekonomisk bedrägeri.


Den rättsliga grunden för vår behandling av dina uppgifter under punkterna 1 och 2 ovan är nödvändigheten av att utföra kontraktet. Att tillhandahålla sådana uppgifter är obligatoriskt för organisationen av kampanjen. Om du inte tillhandahåller uppgifterna kommer vi inte kunna leverera gåvorna till dig.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina uppgifter enligt punkterna 3 och 4 ovan är baserad på våra berättigade intressen.

Du kan använda din rätt att invända mot ovannämnda behandling som beskrivs i avsnitt 5.

3. Hur länge lagrar vi dina data?

Vi behåller dina personuppgifter inte längre än vad som är nödvändigt för de syften som anges i detta uttalande. Efter att lagringsperioden har löpt ut kommer vi att radera eller anonymisera dina personuppgifter, såvida inte annat krävs i lagar och förordningar.

För kampanjen kommer dina personuppgifter att behållas under följande period (er):

Förvaringstiden för de ursprungliga uppgifterna som du skickar in är 6 månader efter kampanjen upphör.

Bevaringsperioden för leveransposterna är 1 år efter kampanjen slutar.

4. Delar vi dina uppgifter?

Vi lagrar dina uppgifter i databaserna inom EU / EES. Vi kommer att dela dina personuppgifter med anslutna företag och med våra affärspartners och leverantörer för de syften som beskrivs ovan. Vi kan till exempel dela personuppgifter med en tjänsteleverantör i syfte att verifiera att ditt anspråk uppfyller kampanjvillkoren och för att utföra leveransen av gåvan till dig.

Vi kan också dela data om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller reglering i samband med rättsligt förfarande eller process. Dina uppgifter kan också avslöjas som en del av fusion, förvärv, försäljning av tillgångar (t.ex. serviceavtal) eller övergång av tjänster till en Huawei-grupp eller annat företag.

5. Vilka är dina rättigheter och val?

Du kan kontakta oss genom att besöka sidan för begäran av dataämne, länk till: https://consumer.huawei.com/se/legal/privacy-questions/, för att utöva dina rättigheter för datainsamlingar som åtkomst till data, portdata, radera data , korrigera data, hantera ditt samtycke, objektbehandling och begränsa behandlingen.

6. Hur kontaktar du oss?

Om du vill utöva dina integritetsrättigheter, har integritetsproblem, vill lämna in ett integritetsanmälan eller vill lämna en allmän dataskyddsundersökning till vår dataskyddsansvarig (DPO), vänligen klicka på vår dator högra portal.

Vår kontorsadress: Huawei Technologies Sweden AB, Gustav III: Boulevard 50 A 169 74 Solna, Sverige.

Om du tror att Huawei inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med detta integritetsmeddelande eller gällande dataskyddslagar, kan du lämna in ett klagomål till din dataskyddsmyndighet.

7. Hur uppdaterar vi detta meddelande?

Om Huawei ändrar hur dina personuppgifter behandlas, kommer den att informera dig om relevanta förändringar i förväg genom lämpliga metoder, såsom meddelande och publicering på webbplatsen, så att du är medveten om dessa förändringar i god tid.

Senaste uppdatering: 23 april 2020

VIKTIGT: Det här integritetsförklaringen är ett åtagande från Huawei Community-integritet. Om du vill lära dig mer, läs Huawei Consumer Business Integritetsförklaring.

Är du nöjd med din upplevelse av HUAWEIS officiella hemsida?
Är du nöjd med din upplevelse av HUAWEIS officiella hemsida?
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0: Helt missnöjd Vänligen, ge din värdering för hemsidan 10: Helt nöjd
Vänligen, skriv rätt verifieringskod
Skicka in
Cookie inställning